FrågaAVTALSRÄTTAvtal18/11/2023

Kan man neka en kund köp?

Hej, vi driver en e-handel där man kan beställa produkter med tryck. Nu har vi fått en beställning där kunden vill att vi ska trycka olämpliga svordomar med anspelning på kön. Det känns inte etikst bra att producera denna order men vi vill ej hamna i någon tvist med kund osv. Hur ska vi tänka här och kan vi neka kunden utan en risk för efterspel? Hur utrycker vi oss isf? Tack på förhand! 

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att din fråga handlar om huruvida man får lov att neka en kund ett köp. Jag kommer därför att utgå från det i mitt svar nedan. Frågan regleras i huvudsak genom avtalsrättsliga regler och principer, varpå avtalslagen (AvtL) är tillämplig.


Ett köp är ett avtal mellan dig som företag och kunden som konsument. En grundläggande princip för avtalsrätten och avtalslagen är att avtal ska slutas med avtalsfrihet. Man bestämmer alltså själv vem man vill ingå avtal med och om vad. Som företag har man således rätt att neka en kund köp med hänvisning till avtalsfriheten. Denna rätt är inte absolut, utan man får till exempel inte neka en kund köp på ett sätt som utgör diskriminering. Diskriminering skulle vara att neka köp på grund av kundens kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det finns inget i din fråga som tyder på att så skulle vara fallet, varpå ni med stöd av avtalsfriheten torde ha rätt att neka kunden köp hos er.


Det kan såklart vara känsligt att neka en kund ett köp på grund av att ni som företag inte anser att köpet vore etiskt riktigt. Samtidigt har ni i slutändan ert varumärkes renommé att värna om. Kanske skulle ni förlora mer på att bevilja köpet än ni skulle tjäna på att bevilja det. Här får ni som företag helt enkelt göra en avvägning av vad som är mest värt för er. Om ni vill neka köpet skulle mitt råd vara att kontakta kunden och vara tydlig med att köpet inte kommer att beviljas för att det strider mot ert företags värderingar. Mer specifikt hur ni skulle formulera er är nog mer en fråga för någon marknadsföringskunnig. Med det sagt har ni inte någon skyldighet att ange ert skäl till nekandet. Det som i alla fall kan vara bra för er att veta är att ni har stöd av avtalsrättsliga principer vad gäller ett sådant nekande. Ni strider alltså inte mot någon lag om ni skulle neka köpet. 


Hoppas att ni fick ett någorlunda bra svar på er fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”