FrågaAVTALSRÄTTAvtal21/01/2024

När har jag rätt till hyrespåslag för uthyrning av en möblerad lägenhet?

Hej! Jag hyr ut en hyresrätt i andra hand möblerad. Det står även att lägenheten uthyrs möblerad på kontraktet. Hyresgästen vill hellre ha sina egna möbler och magasinerar mina möbler och tar in sina istället. Vad händer då med de 15% påslag som jag har rätt att ta ut när lägenheten är möblerad. Har jag då ej längre rätt till påslag på 15%, då hon valt att ha sina möbler istället?. 

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att du undrar över hur din rätt till hyrespåslag för uthyrning av din möblerade lägenhet ser ut när hyresgästen väljer att magasinera dina möbler och istället ta in sina egna möbler i lägenheten. Jag kommer därför att utgå från det i mitt svar nedan. Om jag missförstått dig, eller om mitt svar väcker följdfrågor, får du gärna återkomma med en ny fråga. Regler kring uthyrning av lägenheter finns i regel i 12 kap. jordabalken (hyreslagen), men som du kommer märka i mitt svar tar din situation snarare grund i allmän avtalsrättsliga principer.


Du och din hyresgäst har ingått ett hyresavtal. Det innebär att de villkor avseende uthyrningen som ni kommit överens om, och som därför står i avtalet, ska gälla mellan er. Detta följer av principen om pacta sunt servanda som innebär att utgångspunkten är att avtal ska hållas. För din del bör det innebära att om det står i hyresavtalet att hyran innehåller ett påslag på 15% för möbler, så är hyresgästen förpliktad att betala hyran med det inberäknade påslaget även om denne väljer att magasinera dina möbler och istället ta in sina egna. Hyresgästen har uppenbarligen gått med på hyrans storlek när denne skrev under hyresavtalet, varpå hyran ska gälla.


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning