FrågaAVTALSRÄTTAvtal27/10/2023

Vad är en tag-along-klausul?

Vad innebär en Tag Along klausul rent konkret? Både för den ägaren i aktiebolaget som har flest aktier och vad innebär det för den ägaren som har färre aktier in aktiebolaget?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du kommer till Lawline med din fråga!

Tag-along-klausuler:

En tag-along-klausul är en medförsäljningsrättsklausul. Ifall en aktieägare får ett erbjudande att sälja sina aktier till en potentiell köpare har andra aktieägare en rättighet att också sälja sin aktier till samma pris/villkor till den potentiella köparen.

Detta är alltså en rättighet, och inte en skyldighet. 

Denna rättighet ses som en förmån till minoritetsägare inom ett aktiebolag. Detta då de ska få en chans att sälja sina aktier ifall en majoritetsägare (ägare av mer än 50% av aktier) får ett erbjudande att sälja sina aktier, eftersom detta kan ha stora konsekvenser för minoritetsägare.

Det kan potentiellt vara viktigt att påpeka att eftersom tag-along-klausuler är bindande mellan aktieägare ska de inte tecknas i en bolagsordning.

Sammanfattning:

Tag-along-klausuler tillåter aktieägare att “följa med” när en annan aktieägare får ett erbjudande att sälja sina aktier.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga! Har du flera frågor är du mer än välkommen att vända dig till Lawline igen! Vill du få svar snabbare kan du ställa en expressfråga!


Mvh

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning