FrågaAVTALSRÄTTAvtal29/10/2023

När har ett avtal ingåtts?

Är ett kontrakt/avtal giltigt om man endast klickat i en "jag förstår" ruta och skrivit i sin mejl och namn online. Alltså ingen underskrift. Detta via google enkät.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om ett avtal kan vara giltigt genom att kryssa i en ruta på internet tillsammans med mejl och namn. För att besvara din fråga kommer jag att utgå från avtalslagen (AvtL).

För att ett avtal ska vara giltigt krävs att det finns ett anbud och en accept (1 § AvtL). Ett anbud kan exempelvis vara en fråga om en person vill köpa något. Accept innebär ett accepterande av erbjudandet. Finns både ett anbud och en accept kan således ett avtal vara ingånget.

Ett avtal kan ingås på många olika sätt. Bland annat kan avtal ingås muntligen, skriftligen eller genom annan handling då det inte finns något specifikt formkrav för avtal. Oavsett om det handlar om att klicka i en ruta på internet eller om det handlar om att skriva sin signatur på ett papper kan avtalen vara precis lika bindande.

Sammanfattningsvis kan det således vara ett giltigt avtal genom att kryssa i en ruta, skriva sitt mejl och namn. Underskrifter är inte ett krav för att ett avtal ska vara giltigt.

Jag hoppas att du fick svar på dina funderingar och att jag kunde förtydliga vad som gäller. Är det något mer du undrar över är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”