FrågaAVTALSRÄTTAvtal29/12/2023

Vad händer om en mellanman hyr ut vårt hus till ett pris under det vi har avtalat om?

Vi har anlitat ett uthyrningsföretag för vårt hus. Vi kom överens om regler men redan förra sommaren bröt de dessa regler och hyrde ut på ett sätt som inte passade oss och för en summa som var mycket under det överenskomna priset. Inför sommaren 2024 säger de att vi måste låta dem hyra ut vårt hus i minst 5 veckor och de vill bestämma vecko-uthyrningspriset som är nästan hälften av det vi brukar hyra ut genom andra sajter. De menar att vi har skrivit på ett kontrakt som binder oss att låta de hyra ut vårt hus genom dem under 5 veckor nästa sommar och det är helt ok för oss men vi vill kunna bestämma priset. Får de verkligen bestämma själva hur mycket de ska hyra ut vårt hus veckovis? Vi skulle gärna vilja få gratis rådgivning gällande denna fråga och om det finns ett sätt att dra oss ut från detta uthyrningsföretag.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan.

Som jag förstår det har ni hyrt ut ert hus via ett företag, och dessa har sedan hyrt ut huset till ett pris under det priset ni godkände. Ni undrar nu om detta är okej, samt om det går att dra sig ur från detta.

Svaret kommer att bero lite på hur ert kontraktsförhållande ser ut, vilket är något jag inte vet med den informationen ni har gett mig. Men jag ska göra mitt bästa för att beskriva hur det ser ut i lite olika kontraktsförhållanden så kan ni sedan ta det som är relevant för er.


Fullmakt.

En fullmakt kännetecknas av att fullmäktigen handlar i huvudmannens namn. I ert fall skulle det vara om företaget använder ert namn gentemot sina kunder. Är så fallet så är detta avsnitt relevant för er, annars kan ni gå vidare till rubriken Kommission nedan. Regler om fullmakt hittar vi i 2 kap. avtalslagen.

Frågan om ni är bundna trots att företaget hyrt till underpris varierar lite på hur fullmakten gick till. Som ni har beskrivit situationen så tillkom fullmakten via avtal (kontraktet mellan er och företaget). Det vanligaste i sådana situationer är att det rör sig om en osjälvständig fullmakt, en så kallad uppdragsfullmakt (18 § avtalslagen). Dessa kännetecknas av att fullmakten ges som ett internt meddelande mellan er och fullmäktige, det vill säga företaget, och således inte är något som behövs visas för tredjeman (företagets kunder).

Om så är fallet så stadgar 11 § st. 2 avtalslagen att huvudmannen (det vill säga ni) inte blir bundna gentemot tredjeman (företagets kunder) om mellanmannen (företaget) går utanför sina befogenheter. Har företaget således gått under det pris ni begärt så blir ni inte bundna av detta och måste inte låta företagets kunder få tillgång till huset.

För att återkalla en sådan fullmakt sänder ni ett riktat meddelande till fullmäktigen, det vill säga företaget. Denna återkallelse kan vara både muntlig och skriftlig.

Utöver detta kan den fullmäktige (företaget i ert fall) bli skadeståndsskyldig gentemot er i vissa fall (25 § avtalslagen).

Sammanfattat betyder allt detta att ni inte blir bundna alls av avtalet mellan företaget och dess kunder, givet att det då rör sig om en uppdragsfullmakt.


Kommission.

Kommission kännetecknas av att kommissionären (företaget) handlar i eget namn mot tredje man (dess kunder) åt kommittentens (er) räkning (1 § kommissionslagen). Ett tydligt kännetecken för att det rör sig om kommission är att ni betalar en kommissionsavgift till företaget.

Om kommissionären handlat mot kommittentens intresse blir avtalet ändå giltigt om inte tredje man insåg eller borde insett att handlandet bröt mot kommissionsavtalet (26 § kommissionslagen). Detta betyder att om företaget hyrde ut er stuga till underpris så blir det avtalet bindande ändå, givet att kunderna inte borde förstått att det var ett underpris. Så länge det inte var ett grovt underpris, exempelvis gett stugan nästan gratis, så borde detta inte vara uppfyllt. Ni blir således bundna vid avtalet.

Ni säger upp kommissionsavtalet på samma sätt som ovan. Viktigt här är dock att kommissionsavtalet endast får sägas upp med vissa grunder. Avtalsbrott, det vill säga att företaget har hyrt ut till pris under ert avtal, är giltig anledning för uppsägning (35 § kommissionslagen).

Utöver det har ni vid avtalsbrott också rätt till skadestånd (43 § kommissionslagen).

Sammantaget betyder detta att om avtalsbrott har skett genom uthyrning under avtalet pris får ni säga upp avtalet genom ett direkt riktat meddelande till företaget. Avtalet mot kunden blir dock gällande, men ni har rätt till skadestånd från företaget med så mycket att det når upp till det från början avtalade priset.


Sammanfattning och slutliga råd.

Er situation ser alltså lite olika ut beroende på hur ert kontrakt med företaget ser ut. Jag vet att det ibland kan vara svårt att läsa och förstå de juridiska delarna av allt. Därmed rekommenderar jag er främst att läsa dem korta sammanfattande styckena jag skrivit under rubrikerna ovan för en snabb förklaring av hur er situation kan spelas ut.

Vad jag rekommenderar er att göra i första hand är att återkalla fullmakten/kommissionen via ett klart och tydligt meddelande direkt riktat till företaget. Därefter rekommenderar jag er att prata med företaget och försöka lösa situationen internt. Skulle dem vara motvilliga kan ni alltid vända er till en jurist som kan ta en noggrannare titt på er situation.

Som sagt blir resultatet olika beroende på hur avtalet mellan er och företaget ser ut, och eftersom jag inte har tillgång till det kan jag inte klart ge er ett svar. Men jag hoppas verkligen att dessa olika alternativ och förklaringar har hjälpt er!


Om du har ytterligare fundering är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning