Ska någon gåvoskatt betalas när gåva ges från en person bosatt i Finland till en person bosatt i Sverige?

2019-03-17 i Gåva
FRÅGA |Hej,Min mor som bor på Åland vill ge mig en penninggåva. Hur går det till och blir det någon gåvoskatt i Finland eller i Sverige?Vänligen
Amanda Kinnander |Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur ser det ut i Sverige?I Sverige togs gåvoskatten bort år 2005. Det innebär att mottagandet av gåvan inte kommer att beskattas av den svenska staten över huvud taget.Hur ser det ut i Finland?I Finland gäller att gåvor medföljs av en plikt att skatta då gåvomottagaren eller gåvogivaren är bosatt i Finland och gåvan överstiger 5000 euro, se Finlands lag om skatt på arv och gåva 18-19 §. Om gåvan kommer att beskattas eller inte beror helt enkelt på om värdet av gåvan överstiger 5000 euro. Överlämnandet av gåvan sker förslagsvis genom att du och din mamma tillsammans upprättar ett gåvobrev. Detta kan ni enkelt göra genom Lawlines avtalstjänst där du hittar en färdig mall för gåvobrev. I och med att gåvoskatt är en företeelse som inte finns i Sverige så har jag dessvärre inte superkoll på hur och när skatten ska betalas. Jag rekommenderar därför dig och din mamma att ta kontakt med hennes bank eller motsvarande Skatteverket i Finland för att ta reda på hur detta ska gå till mer exakt. Jag hoppas trots allt du har fått din fråga någorlunda besvarad!Vänliga hälsningar,

Kan man återkalla en gåva?

2019-03-08 i Gåva
FRÅGA |Hej har fått en gåva i form av aktier av min mor. Gåvobrev är skrivet och o det ska inte ingå i framtida arv.Nu ångrar hon sig och vill ha tillbaka aktierna för nu tycker hon det ska bli orättvist mot min syster.Vad gäller.
Marika Jaaniste |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Huruvida en gåva går att återkalla beror på om gåvotransaktionen är fullbordad eller inte. En gåva av aktier får anses vara fullbordad när gåvotagaren fått aktiebrevet i sin besittning, i sin omedelbara kontroll, enligt 3 § första stycket gåvolagen. I mitt svar kommer jag att först gå igenom vad som gäller i det fall en utfästelse om gåva gjorts, utan att gåvan fullbordats. Därefter kommer jag att beskriva vad som gäller i det fall gåvan är fullbordad.GåvoutfästelseSom utgångspunkt är en utfästelse om gåva inte bindande enligt 1 § gåvolagen. Det finns emellertid vissa undantag från denna huvudregel enligt samma bestämmelse. En utfästelse om gåva är för det första bindande om utfästelsen gjorts i skuldebrev eller annan urkund som blivit överlämnad till gåvotagaren och för det andra om det framgår att utfästelsen var avsedd att komma till allmänhetens kännedom. Gåvobrev är att likställa med en sådan urkund som avses i 1 § gåvolagen. Har ett gåvobrev upprättats är alltså huvudregeln att utfästelsen om gåva är bindande.I 5 § första stycket gåvolagen finns emellertid undantag från att en utfästelse om gåva är bindande. Ett sådant undantag är om gåvogivarens ekonomiska situation har försämrats i sådant omfattning att det skulle anses vara "uppenbart obilligt" att kräva att gåvan fullgörs. Med andra ord anses inte en utfästelse om gåva vara bindande om det skulle vara oskäligt att kräva att gåvan fullbordades med anledning av gåvogivarens försämrade ekonomiska situation. Ytterligare ett undantag från huvudregeln om att utfästelse om gåva är bindande i 5 § andra stycket gåvolagen är om gåvotagaren, efter det att utfästelse om gåva gjorts, gör givaren "märklig orätt", det vill säga förolämpar gåvogivaren på ett allvarligt sätt.Fullbordad gåvaEn fullbordad gåva går som utgångspunkt inte att återkalla enligt gåvolagen. Om det i gåvobrevet finns uppställt något villkor kan det emellertid finnas en rätt för gåvogivaren att återkalla gåvan om dessa villkor inte följs.Jag vill även understryka att gåvoavtalet kan förklaras ogiltigt i det fall en ogiltighetsgrund enligt avtalslagen föreligger. Exempel på en sådana ogiltighetsgrunder är svek enligt 30 § avtalslagen och råntvång enligt 28 § avtalslagen.SammanfattningsvisAvgörande för om en gåva går att återkalla är om gåvan har fullbordats eller inte. Har gåvan inte fullbordats men ett gåvobrev upprättats, är utfästelsen som huvudregel bindande. Har gåvan fullbordats är utgångspunkten att denna inte går att återkalla. Gåvan kan dock gå att återkalla om det i gåvoavtalet finns särskilda villkor som gåvotagaren inte följt eller om gåvoavtalet kan anses vara ogiltigt i enlighet med avtalslagen. Det finns alltså inte en generell rätt för gåvogivaren att återkalla en gåva med hänsyn till rättviseskäl. Vill du ha mer rådgivning eller hjälp av en jurist?Då kan du vända dig till vår telefonrådgivning eller boka tid med en jurist- Boka tid med en jurist för 1725 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.Vänligen,

Vad finns det för krav vid gåva av ett hus?

2019-02-28 i Gåva
FRÅGA |HejJag är gift och äger själv en sommarstuga och jag vill lämna som gåva 1/4 var till våra två vuxna barn.Vi makar är helt överens om detta. Det finns inga lån på sommarstugan.Jag förstår att ett gåvobrev ska upprättas med ev villkor. Fråga 1: Utgår jag från aktuellt taxeringsvärde vid beräkning av gåvans värdeFråga 2: Blir det några avgifter för mottagarna. Det handlar om ren gåvaFråga 3: Vem tillställer man undertecknade och bevittnade gåvobrev till när det är klartTacksam för svar
Carl Lohmander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om gåvor av fastigheter finner man i Jordabalken (JB).1. Gåvor brukar värderas baserat på deras marknadsvärde.2. Det finns ingen gåvoskatt eller liknande i Sverige, det tillkommer alltså inga kostnader.3. Svaret på din tredje fråga beror på om sommarstugan är en fastighet eller lös egendom. Lös egendom har inga formkraft för gåvan. När det gäller gåva av fast egendom finns det dock formkrav (4 kap 29§ JB). Bland annat måste både de/den som tar emot gåvan och gåvogivare måste skriva under. Vad gäller vittnen är det inget tvång för att gåvan ska vara gilltig, men två vittnen måste ha bevittnat gåvogivarens underskrift för att man ska kunna få lagfart (20 kap 7 § 1p JB). Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Mall för gåvobrev

2019-02-10 i Gåva
FRÅGA |Hej! Kan jag använda era gåvobrev om jag får en gåva från utlandet?
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett gåvobrev är ett brev där givaren av gåvan uttrycker sin vilja att ge bort någon till mottagaren av gåvan. Därmed är det personen från utlandet som du får gåvan av, som bör skriva gåvobrevet och inte du. Du är gåvotagaren och inte gåvogivaren.Det går självklart bra att använda våra gåvobrev. Jag kan dock inte råda er att göra det, eftersom jag inte vet vilket land givaren befinner sig i och därmed vet jag inte om vårat gåvobrev skulle anses giltigt enligt givarens lands regler. Jag vet tyvärr inte heller vad det rör sig om för typ av gåva och därmed kan jag inte heller med säkerhet säga att ett gåvobrev upprättat med våran mall är giltigt.Skulle gåvan inte vara från utlandet, så skulle jag verkligen rekommendera dig att ta hjälp av våran avtalsmall, eftersom det finns krav som måste uppfyllas för att gåvan ska bli giltig. Du kan klicka HÄR för att komma till dokumentet som ska fyllas i. OBS! Som sagt så är det givaren som skall uttrycka sin vilja att ge bort något till dig i gåvobrevet! Vänligen,

Måste gåvotagaren accepteras som medlem i bostadsrättsföreningen för att en gåva ska vara giltig?

2019-03-15 i Gåva
FRÅGA |Jag tänker ge bort större delen (90%) av min bostadsrätt som gåva men kommer att bo kvar i den så länge jag kan. Måste gåvotagaren accepteras som medlem i bostadsrättsföreningen för att gåvan ska gälla? Kan föreningen genom att neka medlemskap påverka detta? Vad gäller? Gåvotagaren kommer alltså inte att bo i lägenheten så länge jag bor där.
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till. Kriterier för gåvobrevBestämmelser om bostadsrätter hittar du i bostadsrättslagen. För att en gåva ska vara gällande krävs det att du och gåvotagaren skriver under ett skriftligt gåvobrev (6 kap. 4 § bostadsrättslagen). Gåvobrevet ska innehålla: givare och mottagare lägenhetsnummer hur stor del som ges tillträdesdag avtalsdatum (datum vid påskrift) underteckning av alla parter givarens nya adress, för kontrolluppgift. För att gåvotagaren ska få nyttja bostadsrätten måste gåvotagaren bli medlem i bostadsrättsföreningen (6 kap. 1 § bostadsrättslagen). Gåvan blir även fullbordad när föreningen underrättas, vilket ofta sker i samband med att gåvotagaren ansöker om medlemskap (6 kap. 5 § bostadsrättslagen). Precis som du skriver kan bostadsrättsföreningen påverka detta, eftersom en överlåtelse är ogiltig om gåvotagaren vägras medlemskap i bostadsrättsföreningen (6 kap. 5 § bostadsrättslagen). Upplåtelse i andrahandEftersom du skriver att du ska bo kvar i bostadsrätten kan det även vara bra att tänka på att det då rör sig om en upplåtelse av lägenheten i andrahand. För att detta ska vara tillåtet krävs att du får samtycke från styrelsen i bostadsrättsföreningen eller från hyresnämnden (7 kap. 10 och 11 § bostadsrättslagen). Sammanfattning Sammanfattningsvis krävs alltså bostadsrättsföreningens samtycke för att överlåtelsen ska vara giltig. Vill du ha hjälp med att upprätta ett gåvobrev kan du enkelt göra det via vår avtalstjänst på http://lawline.se/vara_tjanster/avtal. Vänligen,

Är det möjligt att begära tillbaka en gåva?

2019-03-03 i Gåva
FRÅGA |Hej Jag har en fd. vän som har givit mig gåvor i form av pengar samt dyrbara kläder och smycken .Hon va väldigt förtjust i mig och hoppades på mer , vilket jag klar gjorde denna sommar att jag inte känner som hon . Ekonomiskt har hon väldigt gott ställt .Hon har alltid funnits praktiskt , hjälpt mig mycket skänkt mig pengar av egen vilja .Efter vårt uppbrott har hon nu ställt ett återkrav på mig , på 50000 kr som ligger hos kronofogden . Vilket jag bestrider ! Jag känner mig känslomässigt väldigt sviken . Är det möjligt att kräva tillbaka gåvor ?Vi har inga skriftliga avtal eller muntliga . Tacksam för er expertis .Mvh
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Reglering gällande gåvor finns i lagen angående vissa utfästelser om gåva (gåvolagen) (här). Det finns tre krav för att det något skall klassas som gåva. Det krävs frivillighet, att givaren frivilligt gett bort gåvan. Vidare krävs det gåvoavsikt, givaren ska har haft för avsikt att ge bort gåvan till dig. Slutligen krävs det att det skett en förmögenhetsöverföring. Utifrån din fråga tolkar jag det som att dessa krav är uppfyllda.Enligt gåvolagen blir en gåva bindande när den har fullbordats. Fullbordan innebär att den kommit i gåvotagarens, din, besittning. Ett fullbordat gåvolöfte har inga rättsverkningar mot gåvogivarens borgenärer och är bindande mellan parterna. Detta innebär att så länge du har gåvorna i din besittning är de dina och din egna egendom. Din vän har under dessa förutsättningar ingen rätt att kräva tillbaka pengar från dig.Om det skulle vara så att din vän tar detta vidare till domstol, så är det upp till henne att bevisa att det inte har rört sig om gåva utan t.ex. ett lån och att du är återbetalningsskyldig, du bär alltså ingen bevisbörda. Eftersom du skriver att det inte finns några avtal mellan er, så kommer detta bli svårt för henne att göra. Jag bedömer det som att du inte behöver vara orolig.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänligen,

Gåva av bostadsrätt.

2019-02-28 i Gåva
FRÅGA |Jag vill ge mitt ena barn större delen av min bostadsrätt som gåva och vi ska fylla i Riksbyggens färdiga gåvobrev. Gäller detta gåvobrev även om jag skulle dö innan vi har hunnit skicka in det till Riksbyggen och/eller innan föreningens styrelse har godkänt mitt barn som medlem i föreningen?
My Öhman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid gåva av bostadsrätt så gäller vissa formkrav för att gåvan ska vara giltig. Ett gåvobrev är som du nämner ett av de formkrav som finns för giltighet. Ett annat är att gåvan anses vara giltig först när bostadsföreningen blivit underrättade om gåvan (3 § 3 stycket gåvolagen). Detta visas även av ett tidigare avgörande, NJA 1993 s.560, där gåvan vid gåvogivarens död ansågs ogiltig eftersom föreningen inte hade underrättats. Hoppas du fått svar på din fråga!Hälsningar,

Går det att ta tillbaka gåva när gåvotagaren avlidit?

2019-01-28 i Gåva
FRÅGA |Fråga:Min fru och jag gav vår dotter en bil som gåva. Hon har tyvärr avlidit och efterlämnar man och två barn. Kan vi ta tillbaka bilen?Med vänlig hälsning
Alma Lövgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag beklagar verkligen att er dotter gått bort.För att ni ska kunna ta tillbaka bilen krävs det att det finns ett sådant krav i gåvohandlingen, där det står att det ska vara möjligt för er att ta tillbaka gåvan. Om det inte finns ett sådant krav kan ni dock inte ta tillbaka bilen. Bilen ingår i er dotters kvarlåtenskap, vilken tillfaller hennes man eftersom de är gifta, 3 kap 1 § ärvdabalken. Eftersom er dotter är er bröstarvinge så räknas dock gåvan som förskott på arv, 6 kap 1 § ärvdabalken. Eftersom er dotter avlidit kommer arvet från dig och din fru istället tillfalla er dotters barn, 2 kap 1 § ärvdabalken. Det innebär att er dotters barn kommer att behöva dra bort värdet av bilen från deras arv från er, 6 kap 6 § ärvdabalken. Den delen kommer istället att gå till andra eventuella arvingar. Jag hoppas ni fått svar på er fråga, annars är ni välkomna att höra av er till oss igen!Vänligen,