Kan man ta tillbaka en gåva?

2019-11-19 i Gåva
FRÅGA |Jag gav bort ett armband till min blivande svärdotter i tron att de skulle gifta sig. Tyvärr tog det slut och nu känns det fel att hon fick armbandet. Det var avsett från min sida som gåva från svärmor till svärdotter. Nu blev hon inte min svärdotter. Kan jag kräva tillbaka detta?
Felicia Fredin |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Gåvor regleras i Gåvolagen. En gåva blir bindande först när den har fullbordats. Om en gåva har fullbordats, är det inte längre möjligt att ångra sig och ta tillbaka gåvan (1 § Gåvolagen). När en gåva anses vara fullbordad beror på vilken slags gåva det är. I ditt fall rör det sig om ett armband, vilket räknas som lösöre. En gåva i form av lösöre anses fullbordad när gåvan kommer i mottagarens besittning, det vill säga när den överlämnats till mottagaren (2 § Gåvolagen). Eftersom armbandet är överlämnat, är gåvan fullbordad och du har tyvärr ingen juridisk rätt att ta tillbaka gåvan om inte du och mottagaren innan gåvans överlämnade avtalat om återlämnande. Vänligen,

Är gåvor skattefria? Behövs gåvobrev vid penninggåva?

2019-11-14 i Gåva
FRÅGA |Hej.Mina svärföräldrar vill ge oss lite pengar i form av en gåva.Det handlar om typ. 400.000 kr. såjag undrar om jag kommer betala nån skatt på pengar eller är det skatte fri.Ska man skriva nån formav gåvo brev eller går man bara till banken och överför pengar? Kommer det påverka min inkomstdeklarasionnär det blir dags att deklarera?
Narin Melazade |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är gåvan skattefri? Frågan rör inkomstskatt som regleras i inkomstskattelagen (IL). Vad som är skattefritt hittar du i 8 kap. IL. Gåvor är sedan år 2005 skattefria enligt 8 kap. 2 § IL. Det betyder att man inte behöver betala skatt för gåvor. Din inkomstdeklaration kommer alltså inte påverkas av gåvan du får av dina svärföräldrar. Det viktiga är att gåvan ni får är en ren gåva på så sätt att dina svärföräldrar inte förväntar sig en motprestation för gåvan. Behövs det något gåvobrev för att gåvan ska vara giltig? Krav på gåvobrev finns för fast egendom enligt 4 kap. 1 § och 29 § Jordabalken. Pengar är lös egendom. Det innebär att det inte krävs något gåvobrev för att en gåva bestående av pengar ska anses vara giltig. Beloppet på gåvan har ingen betydelse för huruvida gåvan anses giltig eller inte. Gåvan anses vara fullbordad när mottagaren får pengarna på kontot eller i handen enligt 2 § Gåvolagen. Även fast att det inte krävs något gåvobrev för att gåvan ska vara giltig i ert fall kan det finnas skäl för att upprätta ett gåvobrev. Ett gåvobrev kan vara bra att ha om gåvan är förknippad med villkor, som bevis på gåvan fullbordats eller om gåvan ska utgöra enskild egendom. Att något är enskild egendom innebär att mottagaren av gåvan inte behöver dela med sig av pengarna vid en eventuell skilsmässa.Om ett gåvobrev skulle vara av intresse kan du på vår hemsida enkelt upprätta ett gåvobrev via vår tjänst. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Gåva till barn

2019-10-31 i Gåva
FRÅGA |Kan man ge en enskild gåva till ett barn med en klausul att den inte får röras förrän efter x antal år?
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill ge en penninggåva till ett barn med ett villkor att gåvan inte ska röras på ett antal år. Vad säger lagen? Det finns vissa saker man bör ha i åtanke när man ger gåvor till barn. En av dessa är att barnet för att en gåva ska vara giltig ska kunna förstå innebörden av gåvan. Om barnet närmar sig vuxen ålder torde inte detta vara något problem. Om barnet är yngre är det barnets förmyndare (vanligtvis dess föräldrar) som får ta hand om gåvan tills dess att barnet är tillräckligt gammalt. Att villkora en gåva är generellt sett tillåtet, om villkoret inskränker mottagarens rätt att utnyttja den allt för mycket skulle det dock av en domstol kunna ses som oskäligt enligt 36 § avtalslagen (AvtL) och därmed jämkas. Denna bestämmelse tillämpas dock restriktivt av domstolarna. Det är även viktigt att ha i åtanke att ett löfte om en gåva i framtiden som huvudregel inte är bindande om löftet inte sker skriftligt i en urkund av något slag som överlämnas till personen som ska ta emot gåvan. Detta framgår av 2 § gåvolagen. En gåva som lovats bort på detta sätt fullbordas genom att gåvan kommer i mottagarens besittning, dvs vid penninggåva att pengarna lämnas över till mottagaren (3 § gåvolagen) Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att det som huvudregel inte finns något som förhindrar dig att villkora en gåva. Om villkoret dock är formulerat på så sätt att det i praktiken rör sig om ett löfte om en gåva i framtiden (till exempel efter x antal år) blir detta löfte inte bindande om det inte sker skriftligt i ett skuldebrev eller annan urkund som lämnas över till den som ska ta emot gåvan. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.

Vad krävs för att en gåva i form av pengar ska vara giltig?

2019-10-22 i Gåva
FRÅGA |Hej!En person vill ge mej 15000 kronor. Är det ok att bara ta emot?Tacksam för svar
Emil Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!Reglerna kring gåvaDet finns några rekvisit som ska vara uppfyllda för att pengarna ska kunna klassas som gåva (gåvolagen). För detta krävs att gåvan ska vara frivillig, en förmögenhetsöverföring ska göras från gåvogivaren till dig som gåvotagare, och syftet med detta är att gynna dig som gåvotagare, det ska alltså finnas en gåvoavsikt hos gåvogivaren (1 § gåvolagen).Uppfylls dessa krav klassas det som en gåva och det ska inte finnas några problem med att du tar emot en gåva. Finns det inget skuldebrev så fullbordas gåvan när de utfästa pengarna kommer i din besittning (2 § gåvolagen). Viktigt att tänka påDet framgår inte av din fråga vem det är som vill ge dig pengarna. Det kan generellt vara bra att vara uppmärksam på om det är någon du inte känner som plötsligt vill ge dig pengar. Du bör kontrollera så att personen inte ställer några villkor för att du ska få pengarna, t.ex. att du behöver betala tillbaka dem i framtiden. Du ska också vara försiktig med att dela kontouppgifter och liknande med främmande personer. Hoppas du fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar

Kan man bli avkrävd en mobiltelefon som man har fått i gåva?

2019-11-19 i Gåva
FRÅGA |Hej! Det är så att jag för ca 4-5 månader sen fick som gåva en ny telefon (iPhone) av min dåvarande pojkvän som nu är ex för han "älskade mig" och min dåvarande telefon hade gått sönder. Jag bad inte Om den jag frågade inte ingenting för han visste om att ja inte hade råd att köpa en eller avbetala. Så en dag kom han med den och sa oroa dig inte här har du. Ja sa tack men var inte så glad då jag int ville han skulle hamna i skulder eller liknande han ville inte visa kvitto men sa oroa dig inte jag gjorde en deal med tele 3 och jag ska inte betala för den. Lät konstigt men jag lät de vara. Nu efterhand vill han ha tillbaka MIN telefon som jag fick i GÅVA av HONOM. Kan han göra så? Han säger att de står på hans namn och han ska ha den för jag inte ska kunna snacka med andra killar lol. Jag sa polis anmäla mig de är enda sättet du kanske får tillbaka den. Kan han ta den ifrån mig om han har kvitto på den o den står i hans namn? OM han tar den och den står i hans namn men han har inte rätt till den för de var en gåva till mig kan jag anmäla honom? Tack
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!En utfästelse om gåva (dvs att man t. ex säger "jag ska ge dig en iPhone") är inte bindande så länge den inte har fullbordats, men om en gåva har fullbordats är det inte möjligt får givaren att ångra sig och ta tillbaka gåva(1 § gåvolagen).När en gåva ska anses vara fullbordad beror på vilken typ av egendom det rör sig om. I ditt fall rör det sig om en iPhone vilket betraktas som löröre. En gåva av lösöre anses fullbordad när gåvan kommer i mottagarens besittning, med andra ord när den har överlämnats (2 § gåvolagen). När du tog emot telefonen och började använda den så fullbordades gåvan och din ex pojkvän kan inte ångra sig och ta tillbaka telefonen.

Ångra gåva

2019-11-07 i Gåva
FRÅGA |Hej,Min pappa har gett min mamma huset de bor i genom en gåva mellan makar. Gåvan är registrerad hos Skatteverket. Nu har han ångrat sig, och undrar hur han ska göra. Är fastigheten fortfarande hans så länge de inte för över lagfarten på min mamma, eller måste de göra något mer för att fastigheten fortfarande ska vara hans? Alla försäkringar som är knutna till huset står på honom, och därför tycker de att det är bäst att han fortsätter stå som ägare. Hälsningar
Felicia Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som utgångspunkt kan en gåva inte ångras när formkraven för giltig gåva uppfylls enligt 1 § GåvoL, så länge det inte finns ett sådant förbehåll i gåvobrevet som tillåter din pappa att ångra gåvan. Vidare framgår också att makarna registrerat gåvan hos Skatteverket. När en gåva sker av fast egendom, som det är fråga om här, ska även formkraven i 4 kap 1 § JB uppfyllas, se 4:29. Detta består i att en skriftlig köpehandling ska upprättas och skrivas under av båda parter, en förklaring av överlåtelsen. Finns inte detta utan enbart ett gåvobrev, så kan din pappa klandra gåvan pga. formfel, se GåvoL 5 §, vilket innebär att gåvan inte är giltig. En gåva kan också ogiltigförklaras till följd av ogiltighetsgrunder likt andra avtal genom exempel svek, hot, tvång, se AvtL 3 kap. Detta utläser jag inte vara situationen här. Lagfart ska ansökas om inom 3 månader från att gåvan givits. 20:2 JB för att inte åläggas vite av inskrivningsmyndigheten. Lagfarten kan vara av betydelse i frågor om bäst rätt till fastigheten, så som vid pantsättning eller en konkurs. Konsekvensen av att inte söka lagfart ter sig främst vid sk. sakrättskonfliker. Ett exempel på en sådan konflikt är om två olika personer förvärvar samma fastighet och riktar anspråk på denna, vinner den förvärvare som först sökt lagfart. Lagfarten inverkar dock inte på giltigheten av ett köp eller gåva och kan därför inte utgöra ett skäl för att ogiltigförklara gåvan. Sammanfattningsvis går inte gåvan att ångra, om den inte strider mot förutsättningarna ovan för att en gåva ska vara giltig. Eftersom jag inte tolkar din fråga som att en tvist föreligger mellan dina föräldrar kanske en möjlig utväg är för din mamma att ge den tillbaka i gåva till din pappa. Om du har fler frågor om hur ni kan gå till väga i denna situation kan du boka tid med en jurist HÄR.Hoppas du känner att du fick svar på din fråga. Vänliga hälsningar,

Kan man ångra en gåva?

2019-10-26 i Gåva
FRÅGA |Hej! Jag har fått en bil, alltså utan kostnad av min förra hyresvärd. Nu har vi kommit i en rejäl konflikt och hyresvärden vill därför inte ge mig bilen. Jag har bevis när personen har skriftligt skrivit till mig att personen ger mig bilen. Får personen göra såhär eller kan jag på något sätt kräva min rätt?
Arian Shadmehr |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Gällande frågor om gåvor tillämpas lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva (gåvolagen (GåvoL)).Vad gäller för gåvor?För att en överföring av pengar eller lösöre (föremål) ska räknas som en gåva krävs det att vissa kriterier är uppfyllda;1. Det sker en förmögenhetsöverföring,2. överföringen är frivillig, och3. Det finns en gåvoavsikt: givaren vill berika mottagaren.Om dessa kriterier är uppfyllda kan överföringen betraktas som en gåva, men för att denna gåva ska vara giltig krävs det att vissa andra villkor är uppfyllda.Huvudregeln är att en gåva endast är giltig när tradition har skett, vilket betyder att gåvotagaren har fått gåvan i sin besittning. Detta innebär att en muntlig utfästelse om att gåvotagaren ska få något blir inte giltigt förens gåvan faktiskt har hamnat i gåvotagarens besittning (1 och 2 §§ GåvoL). Däremot finns det undantag som gör att en gåva kan bli giltig ändå; det ena undantaget är om utfästelsen har skrivits ned av gåvogivaren i ett skuldebrev eller liknande urkund som i sin tur kommit i gåvotagarens besittning, och det andra undantaget är om utfästelsen kommer till allmänhetens kännedom (1 § GåvoL). Vid exempelvis utfästelse om att gåvotagaren ska få en bil så måste gåvogivaren skriva över bilen på gåvotagaren, med förutsättning att utfästelsen är giltig, det krävs alltså att gåvogivaren inte kan råda över föremålet för att äganderätten ska gå över. Kan man ångra en gåva?Om en överföring av pengar eller lösöre betraktas som en gåva och gåvan är giltig, det vill säga att den är i gåvotagarens besittning eller det finns en utfästelse i form av ett nedskrivet dokument eller skuldebrev, så har gåvotagaren äganderätten över gåvan. Att man har äganderätten över en egendom innebär att du äger föremålet och den kan inte tas tillbaka eller att gåvan ångras. Vad gäller i ditt fall?Utifrån din fråga uppfattar jag det som att din förra hyresvärd har utfäst (sagt/skrivit) att du ska få en bil av denne. Utfästelsen om gåvan har du fått skriftligt, genom ett skriftligt avtal, mail eller sms. Därefter har ni hamnat i en konflikt som gjort att hyresvärden inte längre vill ge dig gåvan. Utifrån din fråga finns det en del omständigheter som måste förtydligas för att ge dig ett bra svar, men jag kommer att redogöra så gott jag kan. Om du har fått bilen i din besittning och denna värdeöverlåtelse betraktas som en gåva innebär detta att gåvan har fullbordats och du har äganderätten, vilket gör att hyresvärden inte kan ångra sin gåva. Om det däremot är fallet att hyresvärden endast har skrivit utfästelsen i ett skriftligt avtal, mail eller sms och du fortfarande inte har fått bilen i din besittning kan detta ge ett annat utfall. Beroende på hur den skriftliga utfästelsen ser ut, och hur det är skrivet kan det ge olika betydelse för om gåvan är bindande eller inte, i min mening är gåvan bindande om det är nedskrivet på papper (urkund) och det är speciellt utfäst att du ska få en bil av gåvotagaren. Om det är fallet att utfästelsen är bindande har du även i detta fall äganderätten och behöver inte lämna tillbaka gåvan. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är en gåva bindande?

2019-10-20 i Gåva
FRÅGA |Min son fick en dator (i somras) och mobil (för ett år sedan) av sin pappa. Sonen bor och är skriven hos mig. Igår kom pappan och krävde tillbaka dessa pga att sonen vägrar bo hos honom och för att han skolkat från skolan. Sonen vägrade först att lämna dessa, men pappan påstod sig ha full rätt att ta tillbaka dem. Sonen lämnade till slut över sakerna. Har pappan verkligen rätt att göra så här?
Axel Helgesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler som reglerar gåvor finns i gåvolagen (GåvoL)En gåva blir bindande när tradition har skett (2 § GåvoL). Tradition innebär att gåva faktiskt ges till gåvomottagaren från gåvogivaren. Gåvorna är alltså bindande och pappan hade ingen juridisk rätt att ta tillbaka dem, förutsatt att han inte ställt krav på sonen att han endast fick gåvorna om han valde att bo hos pappan eller att han inte skulle skolka från skolan.Hoppas detta gav svar på din fråga!Med vänlig hälsning