Kan man återkalla en fullbordad gåva?

2019-07-02 i Gåva
FRÅGA |Jag har fått en del saker till min bil i bla födelsedagspresent och övriga spontana gåvor på helt eget bevåg, jag har aldrig bett om dessa saker. Varje gång han blir arg på mig kräver han dessa saker tillbaka, vilket så även nu är fallet. Men den här gången kräver han nypris för detta eller sakerna och mellanskillnaden som är från begagnat till nypris. Idag åkte han till min bil och låste upp den för att ta sakerna, men kom sen på att han hellre vill ha pengar av mig ist för han vet att jag inte har det. Vem har rätt i detta? Vore oerhört tacksam för hjälp i detta! Mvh Katharina
André Blomquist |Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga.Vid gåvor är gåvolagen (gåvoL) tillämplig. Huvudregeln vid gåvor är att dessa fullbordas endast när s.k tradition har skett (1 § första stycket gåvoL). Tradition innebär att föremålet som ska ges bort har kommit i din hand och att du har kontroll över föremålet. När tradition skett har ett s.k sakrättsmoment skett och gåvogivaren kan inte längre ta tillbaka gåvan utan gåvomottagarens samtycke. När fullbordan av en gåva skett är det i princip uteslutet för gåvogivaren att försöka ogiltigförklara och därmed återställa gåvan. (jfr 5 § gåvoL). Hur ser förutsättningarna ut i ditt fall? I och med att gåvorna är fullbordade utgör föremålen din egendom. Om någon olovligen bereder sig tillträde till din bil och tar sakerna kan detta aktualisera stöld (8 kap. 1 § Brottsbalken) alternativt egenmäktigt förfarande om ni båda brukar bilen (8 kap. 8 § Brottsbalken). Om du vill gå vidare med ditt ärende är du varmt välkommen att kontakta oss på Info@lawline.se eller boka en tid med av våra verksamma jurister här. Hoppas du fick svar på din fråga. MVH

Kan man ge bort fastighet som gåva samtidigt som gåvotagaren ska ta över en del av lånen på fastigheten?

2019-07-01 i Gåva
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga angående gåva. Idag har jag ett hus, jag har köpt huset i fråga och har idag 1 miljon i lån. Nu har jag bott tsm med en kille några år och skulle vilja ge bort halva huset till honom i gåva. Har även pratat med banken som säger att det går bra för mig att behålla mina befintliga lån och bara skriva med hans namn på de befintliga lånen (alltså han ska inte ta över mina lån bara stå som medlånetagare). Om jag ger bort halva huset i gåva till honom och sedan skriver med honom på mina lån, räknas det då som en försäljning eller kan man göra så?Med vänliga hälsningar
Linn Lindelöf |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga gäller gåva och regleras främst genom allmänna rättsprinciper. GåvokriterierFör att något civilrättsligt ska betraktas som en gåva måste följande kriterier vara uppfyllda:Förmögenhetsöverföring.Gåvoavsikt.Frivillighet.I ert fall verkar detta vara uppfyllt. Lite tveksamt är det dock kring gåvoavsikten då din sambo också ska stå på lånen för huset. När det finns både gåvoinslag och erlagd ersättningNär det kommer till fast egendom gäller huvudsaklighetsprincipen som betyder att överföringen i sin helhet antingen räknas som gåva eller som köp. I detta fallet är ingen ersättning för fastigheten erlagd, men att stå med på lånen räknas som en slags ersättning. Dock ska hela överföringen räknas som gåva om ersättningen understiger taxeringsvärdet på fastigheten vilket är ganska troligt i detta fallet. Troligtvis kommer det betraktas som en gåva. SlutsatsOm hans del av lånen inte överstiger fastighetens taxeringsvärde kommer överföringen betraktas som en gåva. Hoppas detta var till hjälp för dig.

Förhindrar ett överlåtelseförbud att jag ger tillbaka gåvan till givaren?

2019-06-26 i Gåva
FRÅGA |Hej. En person i min närhet vill ge mig en bil och vi ska då skriva ett gåvobrev med överlåtelseförbud då jag har betalningsanmärkningar hos kronofogden. Om jag efter en tid anser att jag ändå inte har råd att ha bilen kvar, kan jag då ge tillbaka den till gåvogivaren trots överlåtelseförbudet?
Elin Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Ett gåvoavtal är ett benefikt avtal, vilket innebär att givaren inte får något vederlag av gåvotagaren som motprestation för det som har givits. Bilen klassificeras som lös egendom, närmare bestämt lösöre. När det gäller sådan egendom är givaren och gåvotagaren fria att avtala om vad som ska gälla dem emellan. Ett överlåtelseförbud är fullt möjligt att uppställa i gåvobrevet. Ett sådant förbud syftar till att förhindra gåvotagaren att omsätta gåvan i pengar. Eftersom överlåtelseförbudet speglar givarens vilja - att gåvan inte ska överlåtas, så kan egendomen inte heller tas i anspråk för utmätning. Detta föreskrivs i 5 kap 5 § utsökningsbalken. Alltså förhindrar ett överlåtelseförbud att bilen tas i anspråk vid eventuell utmätning. När det gäller din fråga om du kan ge tillbaka bilen till givaren trots överlåtelseförbudet, är det helt upp till dig och givaren att bestämma. Om villkoret utformas som en rätt för givaren att få tillbaka bilen är det närmast att betrakta som en förköpsklausul. En förköpsklausul är nämligen en form av överlåtelseförbud som innebär att givaren ska ha rätt att köpa/få tillbaka bilen innan den säljs till någon utomstående. Om givaren då tackar nej, trots rättigheten att köpa bilen enligt avtalet, är det fritt fram för gåvotagaren att sälja till någon annan. Du och givaren får helt enkelt utforma avtalet så som ni själva tycker passar er. Det är dock av vikt att överlåtelseförbudet/förköpsklausulen får en tydlig utformning, så att den får effekten att bilen inte kan tas i anspråk för utmätning. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Avbruten förlovning, vem behåller ringarna?

2019-06-18 i Gåva
FRÅGA |Ett par som är sambo planerar att gifta sig. De förlovar sig. Mannen betalar sin egna förlovningsring, halva kvinnans förlovningsring samt kvinnans vigselring. Kvinnan betalar halva sin egna förlovningsring (mannen betalar resten). Paret separerar innan de gifter sig. Har mannen rätt att behålla vigselringen och hans egna förlovningsring (som har kvitto på att han själv har köpt) ?
Emilia Skantsi Flood |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I mitt svar utgår jag från att vigselringen var tänkt som en gåva till kvinnan. Först kan konstateras att mannen utan tvekan har rätt att behålla sin egen förlovningsring, den har han ju köpt till sig själv. När det kommer till kvinnans vigselring blir det, för frågan om vem som har rätt att behålla den, avgörande om gåvan fullbordats eller inte. En muntlig utfästelse (vilket jag antar att det är fråga om i ert fall) om gåva i lös sak som avses i gåvolagen t ex en ring är nämligen utan verkan tills att gåvan har fullbordats, 1 § gåvolagen. Gåvan är fullbordad först när den kommit i gåvotagarens besittning, 2 § gåvolagen dvs när mannen överlämnat den till kvinnan. Om vigselringen ännu inte har överlämnats till kvinnan är gåvan således inte fullbordad. Under de omständigheter som du beskrivit ovan skulle man även kunna se det som att gåvan varit villkorad på så vis att den inte fullbordats före dess att paret vigts.Detta innebär att mannen, förutsatt att gåvan inte fullbordats, har rätt att behålla både sin förlovningsring och kvinnans vigselring.Vänlig hälsning!

Hej, jag ska överlåta min del av bostadsrätt till min sambo. Hur går jag tillväga?

2019-07-02 i Gåva
FRÅGA |Hej, jag ska överlåta min del av bostadsrätt till min sambo. Hur går jag tillväga?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att besvara din fråga samt ge råd om vad du kan göra nu. Hur ska du göra för att överlåta din del av bostadsrätten till din sambo?För att överlåta din del av bostadsrätten till din sambo bör du skriva ett gåvobrev. Ett gåvobrev behövs om man vill ge bort något värdefullt, exempelvis en del av en fastighet till sin partner eller en summa pengar till sitt barn. Genom gåvobrevet kan man reglera överlåtelsen och även ange villkor som ger trygghet för mottagaren. Exempelvis kan man ange att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom. Om man ger en annan person en bostadsrätt i gåva måste bostadsrättsföreningen underrättas om gåvan, och godkänna detta. Om personen som fått bostadsrätten i gåva vägras medlemskap i bostadsrättsföreningen är gåvan ogiltig. I ditt fall skriver du att du ska överlåta din del av bostadsrätten till din sambo, men det framgår inte om sambon redan är ägare till halva bostadsrätten eller om du äger hela bostadsrätten och nu har för avsikt att ge bort halva bostadsrätten till din sambo. Vad du kan göra nu Om du vill ha hjälp med att formulera ett gåvobrev kan du anlita en jurist från Lawline (länk för att boka här). Ifall du inte vill eller inte har möjlighet att anlita en jurist rekommenderar jag att du kollar upp information om gåvobrev innan, så att det blir korrekt. Om du har fler frågor, exempelvis om det kan bli skatterättsliga konsekvenser av gåvan, rekommenderar jag att du skickar in en ny fråga, alternativt ringer till Lawlines telefonrådgivning. Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Går det att ge bort sina aktier som gåva?

2019-06-30 i Gåva
FRÅGA |Hej, jag och min exsambo sambo sedan 5 år äger ett aktiebolag med 500 aktier vardera. Jag ska nu ge mina 500 aktier till honom som gåva (bolaget har varit vilande under dessa år) då jag har flyttat till Spanien. Vad behöver jag göra? Gåvobreev? Gå ur styrelsen på Verksamt? Meddela skatteverket?
Daniela Karlsson |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Du äger redan aktier som du vill ge bort, då är det bästa helt enkelt att föra över dem till mottagarens aktie-/fondkonto. Då utlöses ingen skatt eftersom det inte finns någon gåvoskatt i Sverige. För att ge bort aktierna skriver du en begäran om att du vill överföra aktierna till en annan person, till den bank där du har aktierna. Begäran måste bevittnas av två utomstående personer. Många banker har speciella blanketter för en sådan begäran, men du kan även själv skriva ett vanligt brev.Hälsningar

Bevittning av gåvobrev

2019-06-21 i Gåva
FRÅGA |Är en bostadsrätt en fastighet? En bostadsrätt som gåva. Måste det bevittnas?
Narin Banaee |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid köp av bostadsrätt blir du medlem i en bostadsrättsförening. Det är dock bostadsrättsföreningen, och inte du, som äger fastigheten. Gällande gåva av både lös och fast egendom uppställs inget krav på bevittning för att gåvobrevet ska vara juridiskt bindande. Ur ett bevisperspektiv är det dock fördelaktigt att bevittna gåvan, då det finns vittnen som kan intyga om gåvans riktighet vid en framtida tvist. Nämnvärt är att det inte finns några formkrav avseende vem som kan utses som vittne. Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan förälder ta ifrån en gåva från sitt barn?

2019-06-16 i Gåva
FRÅGA |Hej. Jag är 16 år gammal och min mamma tänker säga upp kontakt med mig. Hon hävdar att hon enligt lag ska få ta tillbaka min telefon som hon givit mig som gåva. Är detta sant?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga kan hittas i gåvolagen. En gåva är bindande och kan ej återkallas när gåvan fullbordats enligt 1 § gåvolagen. En mobiltelefon räknas som lös egendom, vilket fullbordas när den kommit i mottagarens besittning d.v.s. förfogande, se 2 §. Även omyndiga personer kan själva ta emot gåvor och behålla de rent juridiskt, så länge det handlar om lös egendom och att de förstår innebörden av gåvan.Om gåvan är villkorad, t.ex. om din mor sagt ''du får mobilen av mig, men om 5 år kommer jag behöva ta tillbaka den'', då gäller villkoret. Om det inte fanns något villkor i samband med att du fick mobilen, så har din mamma ingen rätt att ta tillbaka gåvan enligt lag med tanke på att du även är i åldern där du förstår innebörden av gåvan.Jag hoppas du har fått svar på din fråga!Önskar dig en trevlig dag!Med vänlig hälsning,