Att ta tillbaka en gåva

2018-06-16 i Gåva
FRÅGA |Hej. För ca 10 månader sen så hade vi en skatteskuld på 10000kr. Min fru blev erbjuden av sin arbetskamrat och hans fru som har det bra ställt att dom ville hjälpa oss med dom pengarna. Dom sa klart och tydligt att detta var inget lån utan dom hjälper gärna folk dom tycker om och vill absolut inte ha pengarna tillbaka. Vi har även bevis på sms där han skriver att det inte är något lån utan vi fick dom. Nu har han däremot börjat skicka massa meddelande till min fru att han vill ha tillbaka dom och att han personligen ska hämta dom. Detta börjar kännas väldigt otäckt då han kommer med små hotelser hela tiden. ( han jobbar ej kvar på samma jobb som min fru längre ) Som sagt, vi har bevis på sms att det inte är ett lån utan vi fick dom. Om han skulle gå vidare med detta på ett lagligt sätt, skulle vi kunna bli återbetalnings skyldiga? Vi har inte skrivit några papper med han eller någonting. Mvh Tobias Larsson
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av din fråga framgår det att ena parten, du och din fru, hävdar att ett belopp på 10 000 kr varit en gåva, medan den andra parten, din frus arbetskamrat och hans fru, menar att det varit ett lån som ska betalas tillbaka. Således ska det utredas huruvida beloppet på 10 000 kr är en gåva eller en skuld som ska betalas tillbaka till utlånarna. Krav för gåvor Bestämmelser om gåvor finns i Gåvolagen. För att något, i juridisk mening, ska klassas som en gåva finns det tre kriterier som måste uppfyllas: 1. Förmögenhetsöverföring - Att till exempel pengar eller en fastighet ska överföras från gåvogivaren till gåvotagaren.2. Det ska vara frivilligt - Innebär att inget tvång, utpressning eller dylikt ska ligga till grund för gåvan.3. Gåvoavsikt - Gåvogivaren ska ha för avsikt att ge den aktuella gåvan till gåvotagaren. Baserat på omständigheterna du beskrivit i din fråga är kriterierna för att beloppet om 10 000 kr ska klassificeras som en gåva uppfyllda.Gåvogivarens rätt att ta tillbaka sin gåva Av din fråga framgår det att ni har fått pengarna i er besittning. En gåvogivare har ingen laglig rätt att återfå sin gåva när den väl har överlämnats. Enligt 2 § gåvolagen anses en gåva vara överlämnad när gåvotagaren fått den i sin besittning. Således kan de inte ta tillbaka sin gåva. Sammanfattningsvis Baserat på de givna omständigheterna i din fråga tyder allt på att beloppet om 10 000 kr är en gåva som i detta fall inte kan återtas då gåvan har fullbordats genom att ha kommit i er besittning. De meddelanden som gåvogivarna har sänt fastställer att kriterierna för att pengarna ska klassificeras som en gåva är uppfyllda och är därav inte att anses som en skuld som ska betalas tillbaka. Således är pengarna era och ni har inget återbetalningskrav. Hoppas svaret varit till er hjälp, annars är ni varmt välkomna att höra av er igen!Med vänlig hälsning,

Vilka regler gäller vid förvärv av fastighet i Spanien genom gåva?

2018-06-07 i Gåva
FRÅGA |Hej, min pappa och mamma äger ett fritidshus i Spanien och nu vill du ge mig huset för de orkar inte ta hand om det längre. Vilka regler gäller då?
Felicia Lundgren |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom fastigheten är belägen i Spanien är det spanska lagar och regler som tillämpas på gåvan. Något som försvårar frågan ytterligare är att olika regioner i Spanien har olika lagar. Spanien är indelat i 17 autonoma regioner med varierande grad av självbestämmande. Vilken lag är tillämplig avseende gåvans giltighet?Mellan Sverige och Spanien finns EU-konventioner som reglerar frågan om vilken lag som ska vara tillämplig vid gränsöverskridande frågor. Av Art. 4.1 c Rom I konventionen framgår att tillämplig lag avseende sakrätt till fast egendom ska vara lagen i det land där egendomen är belägen, dvs. Spanien. Detta gäller så länge inte ni som parter kommer överens om att en annan lag ska vara tillämplig. (Art. 3 Rom I konventionen) Det är alltså möjligt för er att avtala om att svensk lag ska tillämpas på hur överlåtelsen ska ske för att gåvan ska vara giltig. Om ni inte kommer överens om annat är det spansk rätt, dvs. lagen i den region där fastigheten är belägen, som ska tillämpas.Om ni väljer svensk rätt krävs för gåvans giltighet att 4 formkrav är uppfyllda:1. Ni måste upprätta en skriftlig handling (dvs. ett gåvobrev),2. Av gåvobrevet måste det framgå att gåvogivare överlåter fastigheten (som ska anges med den formella beteckningen) till gåvomottagaren (dvs. en överlåtelseförklaring),3. Gåvobrevet måste specificera hur stor del av fastigheten som överlåts, exempelvis 100 %, och3. Gåvogivaren och gåvomottagaren måste skriva under gåvobrevet.(4 kap. 29 § & 4 kap. 1 § JB)Även om ni skulle välja svensk lag så kan det finnas tvingade regler i spansk rätt som ni inte kan avtala bort (art. 3.3 Rom I konventionen) varför jag skulle råda er att kontakta en jurist i den region där fastigheten är belägen för att få veta mer. Gåvans giltighet kan alltså även bero av spansk fastighetsrätt som att ni exempelvis kanske måste ansöka om lagfart på fastigheten.SkattesynpunktI Sverige har vi ingen gåvoskatt (8 kap. 2 § IL) men eftersom fastigheten är belägen i Spanien är det spanska regler som tillämpas på frågan om hur gåvan ska beskattas. På Lawline arbetar vi inte med spansk juridik varför jag dessvärre inte kan ge er ett expertutlåtande inom spansk rätt men vad jag kan utläsa verkar varje region ha sin egen skattemyndighet och har även rätt att lagstifta om grundavdrag för skattskyldiga med hemvist och regioner vilket innebär att skattereglerna kan variera mycket beroende på vart den skattskyldige har sin hemvist eller vart fastigheten är belägen.SammanfattningSvaret på din fråga är alltså att det som huvudregel är spansk lag som tillämpas på frågan om giltigheten av gåvan eftersom gåvan är belägen i Spanien. Ni kan dock avtala om att svensk lag ska vara tillämplig men det kan finnas vissa regler i Spanien som ni inte kan avtala bort. Angående skatt så är det spanska regler som tillämpas. Jag skulle råda er att kontakta en jurist i den region i Spanien där fastigheten är belägen för att få veta mer.Hoppas detta besvarade dina frågor och gav klarhet i rättsläget! Om något är otydligt är du varmt välkomna att återkomma på min mail: felicia.lundgren@lawline.se.Med vänlig hälsning,

Vilka möjligheter finns att återkalla eller ogiltigförklara en fullbordad gåva?

2018-06-05 i Gåva
FRÅGA |Finns det verkligen ingen möjlighet att annullera en fullbordat gåva?
Angelica Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Fullbordad gåva kan inte återkallasNär en gåva har fullbordats har en övergång av äganderätten skett och gåvogivaren kan inte längre ångra sig (se 1 § gåvolagen). Du kan alltså inte hur som helst återkalla en gåva efter att den har fullbordats. Detta hänger ihop med den allmänna avtalsrättsliga principen att avtal ska hållas, som framgår indirekt av 1 § avtalslagen (AvtL).Fullbordad gåva kan i vissa fall ogiltigförklarasI likhet med andra avtal, kan dock en gåva ogiltigförklaras och i så fall kan man som gåvogivare få tillbaka den även om den är fullbordad.En gåva anses ogiltig om den träffas av någon av ogiltighetsgrunderna i 3 kap. AvtL. Detta kan bli aktuellt om du som gåvogivare vid utfärdandet av gåvan utsattes för tvång, svek/vilseledande eller ocker (28–31 §§). Det kan även bli aktuellt vid förklaringsmisstag såsom en felskrivning (32 §) eller om det rör sig om ett skenavtal (34 §). Gåvan kan även anses ogiltig om omständigheterna vid gåvotillfället var sådana att gåvan strider mot tro och heder (33 §) eller att gåvan ska anses oskälig (36 §). Om du till exempel har gett gåvan under förutsättning att få en annan gåva i utbyte (s.k. remuneratorisk gåva), skulle gåvan även kunna ogiltigförklaras enligt den princip som kallas förutsättningsläran.Andra situationer där gåvan kan ogiltigförklaras är om du har gett den under påverkan av en psykisk störning, i så fall sker ogiltigförklaring enligt lagen om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning. Om du har gett gåvan en kortare tid före att du gått i konkurs, kan den även anses ogiltig och återvinnas enligt reglerna i 4 kap. konkurslagen (KonkL).SammanfattningsvisEn fullbordad gåva kan inte återkallas, men det kan finnas olika omständigheter som kan göra att gåvan kan ogiltigförklaras. Ett mer precist svar än så är svårt att ge i ditt fall eftersom jag inte har alla förutsättningar klara för mig, men förhoppningsvis har du fått lite vägledning i frågan.Lycka till! Återkom gärna vid fler funderingar.Med vänliga hälsningar,

Gåvobrev online

2018-06-03 i Gåva
FRÅGA |Hej!Önskar hjälp med att upprätta ett gåvo brev, behöver jag boka tid för kontakt med jurist då och vad kostar det? Med vänlig hälsning,M
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Du behöver inte boka tid utan kan göra det direkt online om du klickar här. Det kostar 1095 kr. Många vänliga hälsningar,

Hur ger vi en peng till våra vuxna barn som ska vara enskild egendom?

2018-06-08 i Gåva
FRÅGA |Jag och min fru skulle vilja ge en peng till våra vuxna barn.Men vi skulle vilja ha det förbehållet att deras respektive make maka inte skulle erhålla något av den pengen vid skilmässa eller seperation dem emellan.Finns det någon bra blankett för detta ?Hälsningar
Tova Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ni behöver skriva ett gåvobrev Det du och din fru behöver göra är att skriva ett gåvobrev om att pengen till era barn vara s.k. enskild egendom som era barn inte ska kunna ändra på genom t.ex. äktenskapsförord. Barnens make/maka kommer på så sätt som utgångspunkt inte kunna erhålla något av gåvan vid skilsmässa eller separation. Lawlines avtalstjänst för gåvobrev Du och din fru är välkomna att använda er av Lawlines avtalstjänst för att skriva ett gåvobrev HÄR. Där fyller ni i information om:- att gåvan är pengar + värde och valuta- er två som gåvogivare- era barn som gåvomottagare- om gåvan ska vara förskott på arv eller inte (Om ni ger lika mycket till båda barnen spelar det ingen roll om gåvan är förskott eller inte.)- att gåvan ska vara enskild egendom som inte får ändras genom eventuellt äktenskapsförord- datum då barnen ska få gåvanNi får sedan det färdiga gåvobrevet skickat till er e-postadress. Skriv ut det, signera båda två och förvara på ett säkert ställe. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar och frågor eller skulle det uppstå problem med gåvobrevet är du välkommen att ställa en ny fråga eller kontakta våra jurister på Lawlines juristbyrå för vidare hjälp.Med vänliga hälsningar

Gåva av byggnad på ofri grund

2018-06-07 i Gåva
FRÅGA |Hej! Min kompis har haft en liten stuga på min mark, polhus 20kvm. Hon är avliden och pojkarna vill ge mig stugan som gåva. Måste jag skriva nåt papper eftersom det är min mark? Måste jag skatta för gåvan?
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Frågan besvaras med regler som finns i gåvolagen (GåvoL) och inkomstskattelagen (IL).Gåvan behöver inte skrivas ned på papper En gåva blir enligt 1 § GåvoL giltig när gåvan överlämnas till mottagaren. I ditt fall står stugan redan på din mark. Gåvan blir därför giltig när pojkarna uttryckligen förklarar att de överlämnar huset till dig. Detta kan göras muntligen, det finns alltså inget krav på att gåvan ska nedtecknas på papper. Det krävs dessutom att du får tillgång till husets nycklar så att du får rådighet, d.v.s,. kontroll över huset.Du behöver inte skatta för gåvanGåvor är skattefria enligt 8 kap. 2 § IL. Du behöver därför inte betala någon skatt i samband med att du får stugan som gåva. SammanfattningsvisDu behöver inte skriva ned gåvan på papper eller skatta för den. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Villkor för att skydda gåva av fastighet

2018-06-03 i Gåva
FRÅGA |Hej!Kan man skriva någon typ av Friskrivning i ett gåvobrev som gäller hus , så att huset är skyddat?Då det är 3 arvingar som ska ta över 50 % av huset , dvs 1/6-del var.
Josefin Tjernell |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Gåvor av fast egendom regleras i jordabalken (JB). Enligt denna kan du skydda en fastighetsgåva på flera olika sätt. Det framgår inte för vilket ändamål som du vill skydda fastigheten, men jag förmodar att det är ni som kommer att behålla den andra halvan och därför vill skydda den gentemot exempelvis utmätning under er livstid. För detta ändamål finns flera möjligheter till villkor enligt JB. Du kan bland annat ställa som krav i gåvobrevet att fastigheten inte får säljas vidare eller belånas (4 kap.4 och 29 §§ JB), detta kallas för överlåtelseförbud.Du kan också inta ett villkor om återtagandeförbehåll (4 kap. 4 § och 29 §§ JB). Detta betyder att man får en vilande lagfart och exempelvis inte får upplåta panträtt i fastigheten (20 kap 7 § JB). För att motverka allt för osäkra ägandeförhållanden under längre tid har vissa begränsningar rörande detta införts. Man kan villkora gåvan med att få tillbaka fastigheten i 2 år, och även efter det – men då kan man inte få tillbaka fastigheten, utan enbart motsvarande fastighetens värde i pengar. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, och har du några ytterligare funderingar så är du välkommen att höra av dig till oss igen! Många vänliga hälsningar,

Hur bör vi ordna så att gåvan inte är förskott på arv?

2018-05-31 i Gåva
FRÅGA |Vi är 2 syskon o våran pappa ska ge bort sitt sommarställe till mig i gåva.Gåvan ska inte utgöra förskott på arv men min bror ska vid ev försäljning ha rätten till sin arvsrätt kvar.Kan man göra så eller är det upp till mig om jag vill låta min bror ta del av pengar vid ev försäljning?Hur kan man få hjälp med ett lagligt dokument på gåvan?...
Sanna Wetterin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ja, så kan man göra. Om det dock skulle vara så att det när din pappa går bort inte finns tillräckligt med pengar kvar för att din bror ska få sin arvsrätt kan det hända att han hävdar att din gåva är förskott på arv ändå. Och då kan han få ut sitt arv genom att du behöver ersätta honom till viss del. Men om det finns tillräckligt med pengar ändå behövs inte detta.Om du skulle vilja ha hjälp av en jurist som kan hjälpa dig mer praktiskt vidare med ett gåvobrev eller liknande kan du höra av dig till mig på sanna.wetterin@lawline.se så återkommer jag med information om konsultation med vår juristbyrå.Hoppas att det var svar på din fråga!Vänliga hälsningarSanna Wetterin