Behöver ett gåvobrev bevittnas?

2020-07-08 i Gåva
FRÅGA |Om man behöver en underskrift från en förälder på ett gåvobrev och föräldern bör på ett äldreboende där man nu i coronatider ej kan ta med vittnen för vidimering skulle en video med ljud där det klart o tydligt framgår att föräldern vet vad hen skriver under gälla som bevis för att allt har gått rätt till? Mvh
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om det krävs att ett gåvobrev bevittnas och om man får lov att använda andra medel än vittnen för att vidimera att allting har gått rätt till.UtredningI svensk rätt finns det inget krav på att gåvobrev ska bevittnas. Även om gåvan gäller en fastighet är det inte gåvobrevet som ska bevittnas. Det är endast säljarens underteckning på lagfarten som kräver bevittning av två personer (20 kap. 7 § Jordabalken).Att vittnen ibland används vid ett undertecknande av gåvobrev beror på att vittnena kan intyga att gåvogivaren genom sitt gåvobrev har uttryckt sin vilja och att det inte föreligger omständigheter som kan ogiltigförklara gåvobrevet. En sådan ogiltighetsgrund kan vara att gåvogivaren lider och handlar under påverkan av en psykisk sjukdom (Lag (1924:323) om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning). En annan ogiltighetsgrund är om någon har utnyttjat gåvogivarens trångmål, trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroende ställning (31 § avtalslagen).Vittnen finns därför i bevissyfte. Vittnena kan bli aktuella om en eventuell tvist skulle uppstå på grund av gåvan. I Sverige råder det fri bevisföring som innebär att alla former av bevisning kan åberopas (35 kap. 1 § rättegångsbalken). Det innebär att en film kan vara ett bevis som kan åberopas ifall gåvomottagaren vill bevisa att allt har gått rätt till.Avslutningsvis anser jag att din lösning med en film är ett bra substitut för vittnen i dessa tider. En annan lösning är att be personal att bevittna gåvobrevet.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Hund som givits som gåva

2020-06-30 i Gåva
FRÅGA |En vän till mig heter A. A och B har bott ihop rätt många år. Han köper en hund och ger henne hunden för 10 år sedan. Hon har ett gåvobrev på det. Nu har B hittat en annan för två månader sedan och tog hunden med sig. A får inte träffa hunden. Har inte hon rätt till hunden då hon fått den? Vad kan hon göra. vore så tacksam för svar.
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förutsätter att din vän Astår som ägare på hunden. I samband med att hon fick hunden i gåva så övergick äganderätten från B till A. Således har Arätt till hunden. I lagens mening betraktas en hund som en sak. I detta fall skulle A kunna använda sig av vanlig handräckning för att få Bo att överlämna hunden till henne. Ansökning om sådan handräckning sker via Kronofogdemyndigheten, läs mer här. Om B motsätter sig att hunden ska överlämnas till A genom handräckning så får A ta ställning till huruvida tvisten fortsättningsvis ska handläggas av domstol.Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänlig hälsning

Gåva som förskott på arv

2020-06-26 i Gåva
FRÅGA |Hej! Vi har upprättat ett testamente där min ena dotter ska ärva ett hemman sen finns det andra tillgångar som ska delas bland barnen. Nu Har jag blivit så gammal och orkar inte längre ta hand om hemmanet och skulle vilja att dottern tar över redan nu men hur gör man skriver man ett skuldebrev? Min andra dotter vet inte om att vi testamenterat hemmanet till systern men vi har valt det så eftersom vi vill ha det kvar i familjens ägo och att det ska brukas, min andra dotter har inte den Möjligheten då hon inte bor här. Hon får ärva annat men hur går jag tillväga för att hon ska kunna få hemmanet redan nu som ett förskott på arvet då jag inte orkar ta hand om det längre? Jag vill ju inte heller att hon ska behöva betala något för det, men hur skriver man över det på bästa sätt?
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Gåvobrev vid fast egendomNär du ger bort fast egendom, som i det här fallet, krävs gåvobrev för att gåvan ska bli juridiskt giltig (4 kap. 29 § Jordabalken (JB) som hänvisar till 4 kap. 1 § JB). Gåvobrevet är en handling där du uttrycker din vilja att ge bort hemmanet till din dotter. Genom gåvobrevet kan du även uppställa villkor till skydd för mottagaren. Gåva presumeras vara förskott på arvEnligt svensk rätt är en gåva ett förskott på arv om inget annat framkommer (6 kap. 1 § Ärvdabalken). Det är således så att om man skulle vilja att en gåva inte ska vara förskott på arv krävs det att detta särskilt framkommer, t.ex. i form av testamente. I ditt fall kan du alltså helt enkelt ge hemmanet som gåva till dottern, vilken därmed automatiskt kommer att utgöra förskott på arv.Det är inte aktuellt med skuldebrev i det här falletSkuldebrev är ett dokument gällande en skuld. Det är en dokumenterad utfästelse om att betala en viss summa eller ett erkännande av en viss skuld (som ska betalas), vilket alltså inte kommer i fråga här.Upprätta gåvobrev med hjälp av Lawlines betaltjänsterFör upprättande av gåvobrevet kan jag rekommendera vår avtalstjänst. Där kan du enkelt och till ett fast pris skapa ett juridiskt korrekt gåvobrev.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Vad är kriterierna för gåva och kan man ta tillbaka en gåva?

2020-06-25 i Gåva
FRÅGA |Hej!Jag och min fd. beslöt oss för att köpa matchande ringar. Vi var sambos vid den tiden. Då min vilja att göra det var starkare och jag hade mer pengar sparade köpte jag dessa åt oss. Nu har relationen tagit slut, i samtycke, efter att ha levt som särbos ett par år. Han vägrar dock lämna tillbaka sin ring, påstår att det var en gåva till honom. Men för mig var det något jag gjorde för oss, köpte till oss, som tecken på vår kärlek.Vore det tvärtom hade jag självklart lämnat tillbaka min ring. (Han har det för betydligt bättre ställt ekonomiskt nu).Kan jag glömma tanken på att få tillbaka den ringen?Mvh,
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av gåvolagen (GåvoL). Anses ringen vara en gåva till din fd sambo?För att det ska anses röra sig om en gåva (vilket din fd sambo påstår att det gör) så finns det tre förutsättningar som måste vara uppfyllda:- överlåtelsen måste vara frivillig,- det ska finnas en gåvoavsikt och- det ska finnas en förmögenhetsöverföring. Det finns inget som tyder på att du var tvingad att köpa ringen åt din fd sambo vilket rimligtvis innebär att du köpte ringen frivilligt till honom. En gåvoavsikt innebär att du som gåvogivare skulle vilja berika gåvomottagaren. Eftersom ni var sambos när du köpte ringen till honom så finns det ett antagande (kallas presumtion) om att det finns en gåvoavsikt. Du skriver att ditt syfte med köpet var att visa tecken på er kärlek. Även om du säkerligen inte hade köpt ringen till din fd sambo om du visste att er relation skulle ta slut så måste det ändå anses som att du hade en avsikt att ge ringen till honom som gåva vid tillfället när ni var sambos. Eftersom du köper ringen till din fd sambo så går ringen över från dig till honom och det sker därför en förmögenhetsöverföring. Enligt min bedömning innebär det att kraven för gåva anses uppfyllt i ditt fall och att ringen alltså var en gåva från dig till din fd sambo. Har en gåva fullbordats?Om det visar sig att en gåva har fullbordats när du ger din fd sambo ringen så kommer du inte kunna få tillbaka den men om en gåva aldrig har fullbordats så finns möjlighet att få tillbaka ringen (GåvoL 1 §). En ring räknas som lösöre och sådana gåvor anses fullbordade när de går över från givaren till mottagaren (GåvoL 2 §). Med tanke på att din fd sambo fysiskt verkar inneha ringen och kan styra över denna så innebär det att ringen har gått över från dig till honom. Detta i sin tur innebär att gåvan är fullbordad och du har då ingen rätt att ta tillbaka ringen. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Kan jag begära tillbaka katten jag skänkt bort för att jag anser att den missköts?

2020-07-06 i Gåva
FRÅGA |Hejsan!Jag har ett problem angående min katt som jag gav bort till min sambos polare. Iaf jag gav bort katten med krav på att katten skulle vara få vara en utekatt. Polaren till min sambo mottog detta och tog mot katten. (Jag vet efter sökningar att gåvor är juridiskt bindande men vet inte hur det funkar i detta fallet.) när jag någon månad senare träffar katten, så har han ont i svansroten för att han blivit trampad på, han är inte rumsren ( vilket han inte är om han inte får gå ut), han är strävare än sandpapper i pälsen, fäller ofantliga mängder päls, luktar fruktansvärt illa, han hålls inne, jag kan rabbla upp i evigheter. Jag har försökt få tillbaka honom genom att prata med honom men han vägrar släppa katten. Jag har dragit det till länsstyrelsen men har inte hört någonting. Vad ska och kan jag göra? Han var inte alls i det skicket när jag lämnade honom, jag anser att han är misskött och även andra människor som jag inte känner alls som håller med mig. Jag är förtvivlad
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningEn gåva är fullbordad när det som skänks bort överlämnas till mottagaren (jfr 1 § gåvolagen). I ditt fall har gåvan fullbordats i samband med att du skänkte bort katten och den du skänkte katten till tog emot den. I samband med gåvan övergick äganderätten till gåvomottagaren. Rent juridiskt innebär det att gåvomottagaren nu är ägare av katten. I ditt fall verkar det som att du ställt vissa villkor för gåvan som mottagaren nu inte uppfyller. Problemet är att då du inte avtalat om vad som ska ske vid avtalsbrott finns det inte mycket du kan göra. Du kan exempelvis inte begära skadestånd då du inte lidit någon ekonomisk skada av det eventuella avtalsbrottet och du har ingen rätt att få tillbaka katten.Om du anser att katten far illa kan du, precis som du verkar ha gjort, göra en anmälan till Länsstyrelsen som kan göra en kontroll av ärendet. Tyvärr finns det inte mer du kan göra; du har ingen rätt att få tillbaka katten om inte du och gåvomottagaren är överens om det. Givetvis kan ni komma överens om att du ska få tillbaka katten eller att du ska få köpa tillbaka den; däremot har du ingen juridisk rätt att få tillbaka den.Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

kan man ångra ett gåvobrev?

2020-06-26 i Gåva
FRÅGA |Hej, min man fick sin pappas sommarstuga till sig i ett gåvobrev. Nu säger hans pappa att han kan ta tillbaka stugan om inte vi låter honom vara där några veckor på sommaren. Det står inget skrivet om detta i gåvobrevet. Kan han "ångra" gåvobrevet?
Sandra Rust |Hej!För att ett gåvobrev avseende fast egendom ska vara giltigt krävs det att vissa formkrav är uppfyllda enligt 4 kap 1 och 29 §§ Jordabalken. Enligt dessa paragrafer framgår det att ett gåvobrev kräver samma formkrav som vid köp av fastighet. Det är fyra krav som måste uppfyllas för att gåvobrevet ska anses giltigt. 1) det måste vara skriftligt, 2) det måste innehålla förklaring av gåvogivaren att den namngivna fastigheten överlåts genom gåva till gåvomottagaren, 3) det ska framgå hur stor del av fastigheten som överlåts genom gåva, och 4) gåvobrevet måste slutligen skrivas under av både gåvogivaren och gåvomottagaren. När gåvan fullbordats, dvs gåvobrevet är giltigt och överlämnats till mottagaren kan givaren inte ensidigt ändra gåvovillkoren, såvida inte han gjort förbehåll om det då gåvan lämnades. Givaren kan dock ändra ett villkor om det uppställts enbart i givarens intresse, detta framgår av NJA 2000 s. 262. Innebörden av det nämnda är att din mans pappa inte kan lägga till villkor om nyttjanderätt av sommarstugan om inte detta står i gåvobrevet eller det gjordes förbehåll för att han ensidigt skulle få ändra villkoren då gåvan lämnades. En fullbordad gåva är dessutom bindande, vilket innebär att han inte heller kan "ångra" gåvobrevet och på så sätt ta tillbaka det. Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning

Gåva till en av bröstarvingarna

2020-06-26 i Gåva
FRÅGA |hej min syster fick sommarstugan som gåva , vi år tre syskon och den såldes för 670000 skatten är betald nu e det så att hon har spenderat 600000 så jag o min bror får 0 kr , det minsta vi har rätt till är väl 100000 till mig o min bror . va har hon gjort sig skyldig till , vart kan vi anmäla till för instans, mamma lever fortfarande och har nytjat stugan ända fram till försäljningen
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad som är rätt kan bedömas ur flera perspektiv, bl.a. huruvida något är moraliskt respektive juridiskt rätt. Jag besvarar din fråga utifrån vad som gäller rent juridiskt.Det framkommer inte huruvida gåvan är villkorad, t.ex. att sommarstugan inte ska utgöra förskott på arv eller huruvida det finns något villkor i hur din syster får nyttja gåvan. Till bakgrund av detta utgår jag i mitt svar från att det inte upprättats några särskilda villkor.Man har rätt att bestämma över sin egendomVarje individ har juridiskt sett rätt att bestämma över sin egendom. Detta framkommer av äganderätten. Det här betyder att din mamma har rätt att utfärda en gåva till din syster, vilket hon här gjort med sommarstugan. Din syster har i sin tur rätt att själv bestämma över sin egendom och således även sälja sommarstugan.Gåva presumeras vara förskott på arvGåva till bröstarvingar (barn, barnbarn, barnbarnsbarn etc.) ses som förskott på arv, om inget annat framkommer (6 kap. 1 § ärvdabalken). Det här betyder att värdet av sommarstugan kommer att avräknas för din systers del vid arvskiftet (när arvet delas efter din mamma). Det innebär att du och din bror kommer att kompenseras för sommarstugan vid ett eventuellt arv, eftersom er syster anses i förskott ha tilldelats arv upp till den del sommarstugan var värd.Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänlig hälsning,

Vem har rätt att bestämma över bil?

2020-06-24 i Gåva
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo ska snart separera och min sambos pappa avskyr mig sedan några år tillbaka. För en månad sedan begärde han att min sambo skulle ställa bilen hos honom för att jag inte ska kunna köra med bilen. Vi har två barn ihop och dom är jätteledsna över att vi inte har en bil. Vi blir så låsta till hemmet och kan inte planera några utflykter under sommaren. Min sambo har en jobb bil men den ska inte användas på lediga dagar. Nu tycker min sambo att jag ska ringa hans pappa och tala om att vi behöver bilen men att inte jag kommer köra den. Det är så elakt att bli berövad en bil som vi fick av hans pappa för några år sedan och jag mår så dåligt pga hela situationen.
My Öhman |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med dina funderingar. Vilken jobbig situation du hamnat i, jag förstår verkligen att det måste vara en helomställning att bli av med tillgången till bil. Jag antar att du undrar lite kring huruvida din sambo och hens pappa får lov och göra på detta viset?Vem har rätt att bestämma över bilen?Rätten att bestämma hur en bil ska användas har den som är den juridiskt riktiga ägaren. Omständigheter som talar för att någon skulle vara den juridiskt riktiga ägaren är att man är den som huvudsakligen använder bilen, att man har betalat för den samt att man står som registrerad ägare. Att stå som registrerad ägare är såklart något som utgör ett stark bevis på äganderätt. Står sambons pappa som registrerad ägare samt har betalat för bilen och att den för nuvarande finns hos honom så är sannolikheten mycket stor att din sambos pappa har rätt att bestämma vem som får använda bilen. Kan gåvogivare ta tillbaka eller bestämma över gåva?Du nämner dock att du och din sambo fått bilen i gåva. Är det så att ni har fått bilen som gåva har din sambos pappa ingen rätt att bestämma över bilen, eftersom en gåva ändrar ägandeförhållanderna. För att den gåva ska vara giltig krävs att gåvan har lämnats över till er fysiskt(2 § Gåvolagen). Du nämner att ni haft bilen ett par år, vilket indikerar att ni faktiskt är gåvotagare till bilen och att ni inte bara lånat bilen. Ett "problem" för din del är att gåvan möjligtvis kan anses vara ägnad enbart din sambo. För att en gåva ska vara giltig förutsätts nämligen att gåvan varit frivillig, överlämnats med gåvoavsikt och att det skett en förmögenhetsöverföring. Om din svärfar nu inte gillar dig kan det finnas problem med att påvisa gåvoavsikten gentemot dig. Sannolikheten är dock stor att din sambo kan ses som ägare till bilen, vilket skulle innebära att hen har rätt att bestämma över vem som får använda bilen.SammanfattningFrågor om ägarförhållanden är svåra och jag önskar att jag kunde ge dig ett mer detaljerat svar, emellertid beror mycket på hur omständigheterna i det enskilda fallet ser ut. Hoppas att ni hittar e lösning som passar alla. Hälsningar,