Kan man ge bort en bil i gåva?

2020-10-28 i Gåva
FRÅGA |Får jag ge bort min bil till min dotter? Jag har bara 1 barn. Hon ska stå skriven på bilen.
Dostan Sulaiman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar huruvida man kan ge bort en bil i gåva. Svaret på den frågan är att man kan ge bort en bil i gåva. En bil är att se som lösöre, dvs. en sak och för att gåvan ska bli giltig krävs det att du fysiskt överlämnar bilen till din dotter, (2 § gåvolagen). Du ska då ge bilnycklarna så att gåvomottagaren kommer i besittning av bilen. Glöm inte att registrera ägarbytet hos Transportstyrelsen då både du och din dotter ska göra det enligt reglerna i 5 kap. förordningen om fordons registrering och användning.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Får man behålla gåvor från sambo när förhållandet upphör?

2020-10-13 i Gåva
FRÅGA |Hej,För nästan 2 år sedan köpte min dåvarande sambo en vinterjacka till mig. Det var inte något jag bad om, utan det var en gåva. För 6 månader sen separerade vi och han behöll många av de saker som jag hade fått som gåvor, bland annat vinterjackan.När jag nu senast frågade om jag kunde hämta vinterjackan, skrev han att han har sålt den till en av hans kollegor.Har inte jag rätt att få behålla de gåvor jag fick under förhållandet?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad gäller vid gåvor?Huvudregeln gällande gåvor är att de inte kan krävas tillbaka, då en gåva ska vara villkorslös samt oåterkallelig. Gåvor regleras i gåvolagen (GåvoL), och när en gåva har fullbordats (vilket sker genom ett överlämnande, GåvoL 2 §) så kan den inte ångras. Din dåvarande sambo måste alltså ha skänkt dessa gåvor frivilligt, samt haft en benefik avsikt (att han inte skulle få ersättning för dessa saker).Går det att ångra en gåva?När man utreder om ett föremål är en gåva eller inte så är det gåvotillfället man utgår från, alltså vad din dåvarande sambo ville när han gav dessa. Det är alltså utan betydelse vad han tycker idag. Om en överföring av lösöre betraktas som en gåva och gåvan är giltig, det vill säga att den är i din besittning, så har du som gåvotagare äganderätten över gåvan. Detta innebär att du äger föremålet och den kan inte tas tillbaka. Om det däremot var så att din före detta sambo var tydlig med att du inte skulle få behålla gåvorna om ni gjorde slut så är det inte säkert att du får behålla dessa. Detta då det kan ses som ett lån eller en villkorad gåva istället.Sammanfattning:Huvudregeln är att du har rätt att behålla en gåva, då en gåva ska vara villkorslös samt oåterkallelig. Då du inte bett om föremålen, utan din före detta sambo köpt dessa ändå och gett till dig bör det att ses som just en gåva. Du bör därmed ha rätt att behålla dessa, även om ert förhållande är slut nu.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Gåva till barn med utländsk medborgarskap

2020-10-04 i Gåva
FRÅGA |Kan jag som svensk medborgare överlåta min sommarstuga i Sverige genom gåvobrev till min son som är Britisk medborgare?
Fawzia Hassoun |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga handlar om gåva och lagfart och regler om det finns i Jordabalken (JB). Inledningsvis är svaret att du som förälder kan överlåta sommarstugan till ditt barn genom att upprätta ett gåvobrev. Gåvobrevet måste vara skriftligt och undertecknas av såväl dig som förälder och av ditt barn, enligt 4 kap 1 och 29 §§ JB. Dessutom måste gåvobrevet bevittnas av två personer. Vidare måste det ändras i lagfarten eftersom sommarstugan ska byta ägare av fastigheten. Lagfarten måste sökas hos Lantmäteriet och det måste då ske senast tre månader efter att ni undertecknat gåvobrevet och den bevittnats för att inte förklaras som vilande, enligt 20 kap 2 § och 7 § JB. Reglerna för ansökan av lagfart är desamma för såväl svenska som utländska medborgare. Att ditt barn är utländsk medborgare spelar alltså ingen roll. Dock saknar Lantmäteriet personuppgifter på utländska medborgare och av den anledningen måste det bifogas handlingar som utvisar att barnet är myndigt.Om du känner att ni behöver hjälp med att upprätta ett gåvobrev är du alltid välkommen att boka en tid hos oss för rådgivning på www.lawline.se/boka.Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga annars är du alltid välkommen åter!Med vänliga hälsningar

Får ett gift par vara vittne till gåvobrev?

2020-09-28 i Gåva
FRÅGA |hej undrar om vittnen till gåvobrev får vara ett gift par?
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Jordabalk (1970:994), nedan kallad JB, och till Lag (1946:805) med särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar. Eftersom det inte framgår av din fråga vilken typ av gåva det gäller så kommer jag gå igenom både vad som gäller generellt för gåvor och vad som gäller vid gåva av fastighet. Generellt vid gåvor Utgångspunkten gällande gåvor är att det inte behövs något gåvobrev om det inte uttryckligen står i lagen att det behövs för att gåvan ska vara giltig. En gåva är alltså oftast giltig så fort den överlämnas till gåvotagaren och därmed giltig utan ett gåvobrev. Det kan dock vara bra att ha ett gåvobrev om det skulle uppstå en tvist gällande gåvan, t.ex. om gåvan har ägt rum eller inte, under vilka förutsättningar den har ägt rum eller om någon vill ogiltigförklara gåvan osv. I sådana fall kan det vara bra att ha ett gåvobrev som bevisning och skulle det då även finnas vittnen till gåvobrevet så finns möjligheten att kalla dem som vittnen till en eventuell domstolsprövning. Det finns inga krav på att det ska finnas vittnen till gåvobrevet om ett sådant upprättas, därmed finns det inte heller några krav på att, i de fall man använder sig av vittnen, vittnena inte får vara ett gift par. Gåva av fastighetGåva av fastighet är exempel på en sådan gåva som kräver gåvobrev. Det finns dock inga krav på vittnen vid ett sådant gåvobrev (4 kapitlet 1 § och 29 § JB). Däremot ska lagfart sökas tre månader efter upprättandet av gåvobrevet (20 kapitlet 2 § JB) och vid en sådan ansökan så ska underskriften bevittnas av två vittnen (20 kapitlet 7 § första punkten JB). Inte heller här finns det dock någon bestämmelse som säger att vittnena inte får vara ett gift par. I Lag om särskilda bestämmelser angående vittne vid vissa rättshandlingar framgår det endast att ett vittne inte får vara under 15 år, att vittnet måste ha insikt om vad hen bevittnar och förstå betydelsen av det och att vittnet inte får vara den person som är mottagaren av gåvan. Sammanfattning Vid de flesta gåvor så behövs inga vittnen för att gåvan ska vara giltig. Om man ändå använder sig av vittnen så finns det inga regler som säger att vittnena inte får vara ett gift par. Svaret på din fråga är alltså ja, ett gift par får vara vittnen till ett gåvobrev. Hoppas du fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Mvh

Gåva med villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda

2020-10-25 i Gåva
FRÅGA |Hej! Jag skulle vilja skänka gåva till mitt barnbarn. Hon har ett dåligt äktenskap och inget äktenskapsförord. Jag vill skänka min bil och 250000 men vill inte att hennes man ska ta del av de hon får. Jag vill att de hon får av mig ska ses som enskild egendom och inte ingå i äktenskapsbalken. Vad behöver stå i mitt gåvobrev till henne så att de tydligt och juridiskt framgår att min gåva är enbart till henne och får bara användas av henne. Mvh
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Vid en eventuell bodelning kommer endast makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Det är därför viktigt att egendomen som du vill ge bort till ditt barnbarn blir enskild egendom för att undvika att den ska ingå i en framtida bodelning.Enskild egendom är egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda (7 kap. 2 § första stycket andra punkten ÄktB). Ett gåvobrev som innebär gåva av lös egendom (t.ex. bil och pengar) kräver inga specifika formkrav. Det finns alltså inga ordagranna formuleringar som gåvobrevet måste innehålla, utan det kan variera. Det räcker med att det tydligt framgår att egendomen ska vara ditt barnbarns enskilda egendom. Du kan också inkludera ett villkor som innebär att gåvan inte får användas av någon annan än mottagaren. Om du behöver hjälp med att upprätta ett gåvobrev kan du boka tid med en av våra jurister här.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man i ett gåvobrev fastställa att gåvan ska vara enskild egendom?

2020-10-13 i Gåva
FRÅGA |Kan man i ett gåvobrev gällande lösöre (pengar) fastställa att gåvan skall vara enskild egendom? Är det giltigt enligt lag?Vänliga hälsningar
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Kan man i ett gåvobrev gällande lösöre fastställa att gåvan skall vara enskild egendom?Det korta svaret på din fråga är ja. Det går alldeles utmärkt att skriva att gåvan ska utgöra enskild egendom som ett villkor i gåvobrevet. Det är giltigt enligt lag. Eftersom din gåva består av pengar som din gåvotagare förmodligen kommer spendera, kan det vara lämpligt att ytterligare stärka skyddet för gåvan. Det kan du göra genom att skriva med i gåvobrevet att även avkastning från den enskilda egendomen samt surrogat, dvs. det som träder istället för egendomen ska omfattas och utgöra enskild egendom.Hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Måste jag betala gåvoskatt?

2020-09-30 i Gåva
FRÅGA |Hej!Jag får 300-400 000 kronor i gåva av min moster till insats på en bostadsrätt, måste jag betala en gåvoskatt på det?Med vänliga hälsningar
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!I Sverige avskaffades gåvoskatten år 2005, vilket innebär att du inte behöver skatta på dessa pengar.Önskar dig en fin dag!Med vänlig hälsning,

Gåva bort en större summa pengar

2020-09-27 i Gåva
FRÅGA |Hej! Har en fråga hoppas att jag får svar.Min syster fyller år om några månader 18år Hon hade alltid önskemål och köpa sig ett hus i Sverige. Vi är en familj som har kommit överens ca 20-25st som vill swisha/överföra henne lite pengar på hennes födelsedag utan att hon vet ca 10-15.000kr var. Alltså som födelsedagspresent att hon ska köpa sig ett hus. Det blir ca 370-400.000kr samman lagt av alla som swishar/överför både från Sverige och utlandet (Polen.Tänkte fråga om det blir okej? Får hon inga problem för det? Något man ska veta? Tacksam för svar
Edessa Barmousa Altun |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Numera är gåvoskatten i Sverige borttagen, vilket innebär att gåvor är helt skattefria enligt 8 kap. 2 § Inkomstskattelagen. Din fråga handlar om gåva av lös egendom (pengar), som regleras i Lag angående vissa utfästelser om gåva (GåvoL). För att en gåva ska vara fullbordad krävs det att gåvan har kommit i mottagarens besittning i enlighet med 2 § GåvoL. Det förutsätter således att pengarna har överförts till er syster. Gåvan kräver inget gåvobrev, men det kan vara bra att ha det som ett bevis på gåvan. Däremot bör en vara uppmärksam att för att en gåva av denna summa ska anses utgöra en gåva krävs det att vissa förutsättningar är uppfyllda:- Gåvoavsikt från givaren till mottagaren- frivillighet och- förmögenhetsöverföring Om dessa förutsättningar är uppfyllda är summan att anse som en gåva och då föreligger inga hinder för henne att motta gåvan.Eftersom en gåva kännetecknas av att det sker genom en frivillig värdeöverföring med gåvoavsikt, är det således viktigt att tänka på vad ert krav kan innebära för mottagaren. Gällande gåvoavsikt menas det att värdeöverföringen sker enbart för att gynna mottagaren. Vidare vill jag uppmärksamma er att ert eventuella krav, att hon ska köpa ett hus för pengarna, kan anse utgöra en förutsättning för henne att motta summan. Detta kan alltså ur ett skatterättsligt hänseende, innebära att gåvan kan anses utgöra en tjänsteinkomst om kravet på frivillighet bryts på något sätt. Det görs exempelvis för att belöna mottagaren för prestationer denne utfört kan det istället ses som skattepliktiga tjänsteinkomster, såsom att bidra med flytt eller som i ert fall, att även ni som släktingar ska kunna nyttja huset.För att detta ska kunna anses utgöra en gåva är det viktigt att det är klart och tydligt att gåvan endast kommer att gynna er syster och ingen annan av er. Skulle det vara så att någon av er gåvogivare främjas av "gåvan", kommer hon att bli beskattad i inkomstlagen tjänst, eftersom detta då anses utgöra en tjänst. Begreppet "tjänsteinkomst" är väldigt extensivt och innefattar alla slags tjänsten som en "gåvomottagare" mottar för att nyttja "gåvogivarens" ställning. Sammanfattningsvis vill jag bara konstatera att jag inte ser några hinder till varför ni inte kan uppfylla kraven som gäller för gåvor baserat frågans ordalydelse. Dock vill jag bara betona vikten av att ingen gåvogivare på något sätt främjas av denna gåva eftersom det inte längre då rör sig om en gåva, utan en tjänsteinkomst som er syster då kommer behöva beskattas enligt. Det framgår dock av frågan, enligt din mening (dock inte för resterande släktingar) att ni ger pengarna till henne för att nyttja henne, därför anser jag att förutsättningarna för gåva är uppfyllt.Vänligen,