FrågaAVTALSRÄTTGåva24/01/2024

Frågor om gåvobrevs ogiltighet

Min fars sambo gick bort och han av sa sig sin del och ärvde inget från henne utan allt gick till hennes 2 barn. De skrev gåvobrev mellan han och sambons barn på vardera 100 000 kr så han kunde köpa en ny bostad. I gåvobreven står det att han ska betala tillbaka pengarna vid sin bortgång. Kan hennes barn kräva ut dem tidigare? Och kan de ogiltigförklaras om han inte var vid sitt sinnesfulla bruk vid tidpunkten ? Tacksam för svar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Din fråga har inslag av såväl gåvolagen men även olika inslag av avtalslagen vilket gör att några saker måste förtydligast eftersom flera olika tolkningar kan göras i din fråga. För att kunna besvara frågan kommer jag således i min tolkning utgå ifrån att gåvobrevet klassas som en gåva när frågan besvaras.


Kan en gåva krävas tillbaka tidigare

Av din fråga framgår det att ett gåvobrev har upprättats mellan din far och hans föredetta sambos barn. Det framgår därmed som att gåvan har fullbordats dvs att din far fått ta del av dessa 200 000 kr för att kunna köpa en ny bostad. Av gåvolagen framgår det så att om en gåva fullbordats kan den inte göras ogjord eller tas tillbaka (1-2§ Gåvolagen). Det går därmed inte att kräva att 200 000 ska betalas tillbaka innan din fars död eller med andra ord går det inte att kräva tillbaka gåvan innan sagda villkor är uppfyllt. 


När det gäller andra delen av din fråga beror svaret på hur man kvalificerar gåvobrevet. Svaret på denna delfråga måste därmed delas upp i 2 delar. 


Gåvobrev klassad som en gåva

Skulle gåvobrevet klassas som en gåva likt ovanstående resonemang är det inte möjligt att påpeka att din far ej var vid sinna sinnens fulla bruk när gåvan accepterades. En gåva i sig ska inte klassas som ett avtal och accepteras gåvan är den med medföljande gåvobrevs villkor det som gäller. 


Gåvobrev klassad som ett avtal

Det går dock att klassa gåvan (gåvobrevet) som t.ex. ett låneavtal eftersom pengarna ska betalas tillbaka, trots att det ska ske efter din fars död. Klassas det som ett låneavtal (eller ett avtal i allmänhet) går det att med hjälp av avtalslagen klandra avtalet om din far inte var vid sina sinnens fulla bruk när det upprättades och göra det ogilltigt (3 kap 33§ AvtL eller 3 kap 36 § AvtL). Det ska sägas att avtalslagen ibland är svår att tillämpa eftersom den kräver att man i detta fallet bevisar ond avsikt hos motparten vilket kan vara svårt. 


Sammanfattningsvis i ditt fall

I ditt fall är det alltså inte möjligt för din fars sambos barn att kräva att gåvan ska återgå i förtid. Det förutsätter dock att gåvobrevet inte klassas som ett avtal. Jag får dock göra tolkningen utifrån din fråga att det klassas som ett avtal och därmed kan klandras. Skulle så gåvobrevet klassas som ett avtal skulle det innebära att det går att ogiltighetsförklara det om din far inte varit vid sina sinnens fulla bruk när han godtog det. I frågan huruvida detta gåvobrev som du benämner ska klassas som ett avtal eller ett gåvobrev går att göra olika bedömningar. För en mer korrekt bedömning med hänsyn till alla omständigheter rekommenderar jag att du bokar en tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid på https://lawline.se/boka


Hoppas att du fått svar på din fråga. Uppkommer fler frågor av mitt svar tveka inte att skriva följdfrågor eller en helt ny fråga!


Med vänliga hälsningar

Alexander WahlströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning