FrågaAVTALSRÄTTGåva25/01/2024

Är det möjligt att genom en framtidsfullmakt ge gåvor till andra eller sig själv?

Jag o min syster har en Framtidsfullmakt för vår pappa, med rätt att sälja hans bostadsrätt nu när han flyttat till vårdhem och inte har råd med dubbla boenden. När vi sålt den - kan vi då också med stöd av Framtidsfullmakten låta pappa ge oss en summa i gåva till mig och min syster? Vet att i pappas testament har han skrivit att de gåvor och förskott på arv som vår bror fått ska avräknas från arvet. Vi tänker att ca 30% av köpeskillingen skulle kunna ges i gåva till mig och min syster

Lawline svarar

Hej 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Din fråga regleras framför allt i gåvolagen men andra bestämmelser i lagen om framtidsfullmakter är också av intresse.


Lagen om framtidsfullmakters bestämmelser i ert fall

När det gäller frågan om ni genom framtidsfullmakten kan ge er själva gåvor framgår det att gåvor kan ges men till andra än sig själv (18§ LFF). Sådana gåvor ska också vara personliga presenter vars värde inte står i missförhållande till fullmaktsgivarens (ers fars) ekonomiska villkor.  Det är alltså inte möjligt att genom framtidsfullmakten ge presenter till er själva.


Gåvolagens bestämmelser i ert fall

Enligt gåvolagen framgår det också att för att en gåva ska klassas som en gåva måste den uppfylla 3 kriterier. För det första måste den bygga på frivillighet vilket innebär att om ni ger en gåva till er själva genom en fullmakt som inte reglerar något sådant saknas denna frivillighet. Som tidigare nämnts får man inte heller genom en fullmakt ge gåvor till sig själva. För det andra ska det finnas en gåvoavsikt som enklast kan sammanfattas med att pengarna är avsedda att vara en gåva och inte t.ex. en betalning för utförda tjänster. Slutligen ska det ske en förmögenhetsöverföring som måste ha fullbordats. Allt detta läses in i gåvolagen (1-2§ GåvoL). 


Sammanfattningsvis

I ert fall är det alltså inte möjligt att genom en framtidsfullmakt ge er själva en sådan gåva om 30% av köpeskillingen. Er far är alltså den enda som kan ge er en sådan gåva vilket inte är möjligt att göra genom en fullmakt. Skulle er far välja att ger er en sådan gåva är det också stor sannolikhet att den ska räknas av som förskott på arv (6 kap 1§ ÄrvB) om inte annat framgår av er fars testamente. 


Hoppas du fått svar på din fråga! Är så inte fallet tveka inte att höra av dig igen men en följdfråga eller en helt ny fråga!


Med vänliga hälsningar Alexander WahlströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning