FrågaAVTALSRÄTTGåva27/04/2024

Måste man registrera ett gåvobrev för att det ska bli giltigt?

Hej!

Ska skriva gåvobrev till ett av mina barn. Jag ska bo kvar men efter min död ska hon ta över. Behöver jag skicka in något till någon myndighet? 

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Din fråga regleras i lite olika delar av lagstiftningen beroende på vad för typ av egendom som ska överlämnas som gåva. 


Vad säger gåvolagens bestämmelser i din situation?

Av gåvolagens bestämmelser framgår det att en gåva först blir giltig då en gåva fullbordas (1§ gåvolagen). En gåva fullbordas så när gåvotagaren får egendomen i sin besittning.


Vilka formkrav gäller vi gåva av fastighet eller bostadsrätt?

När det gäller fråga om fastighet måste formkraven i jordbalken uppfyllas (4 kap 29§ JB). Denna paragraf hänvisar så till 4 kap 1§ JB som säger att för giltighet av en fastighet som gåva krävs att 1. Ett skriftligt avtal innehållande parternas underskrifter, 2. Information om priset (gåvans värde) och 3. En av säljaren (givaren) gjord överlåtelseförklaring.

När det gäller bostadsrätt finns andra typer av krav i 6 kapitlet (6 kap 1 & 5 §§ BostadsrättsL).


Måste man registrera ett gåvobrev i din situation?

I din situation är det korta svaret nej man måste inte registrera ett gåvobrev. Det är främst i situationer som man vill få till ett skydd mot eventuella borgenärer som gåvor registreras och då främst mellan makar. Det är dock viktigt att se till att man förvarar gåvobrevet på ett bra ställe så att det inte kommer bort. Vidare är det viktigt att gåvobreven uppfyller vissa krav för att det ska bli giltigt. 

Vill du vara säker på att gåvobrevet ska bli giltigt beroende på vilken typ av egendom du ska ge bort rekommenderar jag att du kontaktar en av våra jurister! Du kan boka tid på https://lawline.se/boka


Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Är så inte fallet tveka inte att höra av dig med följdfrågor eller en helt ny fråga!


Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning