FrågaAVTALSRÄTTGåva18/02/2024

Kan man villkora ett gåvobrev?

Om min mor vill ge mig sin bostadsrätt i ett gåvobrev, kan man i detta brev då specifiera att jag får överta lägenheten i gåva på hennes dödsdag? Så den inte testamenteras till mig utan alltså blir en gåva när hon går bort?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Jag förstår det som att din fråga handlar om huruvida man kan villkora ett gåvobrev, i detta fall genom att man i gåvobrevet anger när gåvan ska träda i kraft. Det korta svaret på din fråga är ja, men det finns en del saker att tänka på vad gäller en sådan gåva som avses i detta fall.


En avtalsrättslig grundprincip är att ett avtals ingående är frivilligt. Som gåvogivare ska man således ha möjlighet att välja om man vill upprätta ett gåvobrev eller inte, och därutöver möjlighet att själv konstruera villkoren i det. Det innebär att det, rent juridiskt, är möjligt för din mor att upprätta ett gåvobrev och ange att hon önskar att du övertar hennes bostadsrätt som gåva på hennes dödsdag.


En viktig sak att tänka på vad gäller större gåvor mellan en framtida arvlåtare och arvinge är att det föreligger en presumtion om att alla gåvor som arvlåtaren en gång gett arvingen är att anse som förskott på dennes arv (6 kap. 1 § ärvdabalk, ÄB). Så är fallet här eftersom du enligt den legala arvsordningen har arvsrätt efter din mor (2 kap. 1 § ÄB). Om ni inte vill att bostadsrätten ska utgöra förskott på ditt arv är det därför viktigt att detta anges i gåvobrevet!


En annan sak som är viktig att tänka på är att gåvor avseende bostadsrätter måste hanteras på ett särskilt sätt. Eftersom gåvan i fråga avser en framtida andelsöverlåtelse i en bostadsrätt måste bostadsrättsföreningen underrättas och godkänna överlåtelsen på förhand. Det beror på du skulle bli ny delägare i bostadsrättsföreningen varpå bostadsrättsföreningen måste godkänna dig som ny delägare. 


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Gåva? Vi hjälper dig till fast pris!

Köpeavtal eller Gåvobrev1495 kr

Upprättande av överlåtelsehandling som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon. Avtalet kan exempelvis gälla köp/gåva av bil, husdjur, pengar eller möbler. Gäller avtalet aktieöverlåtelser, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning