Kan sms-konversation utgöra ett giltigt skuldebrev?

2020-05-17 i Skuldebrev
FRÅGA |Om man vid utlåning av pengar till annan person bara skrivit per sms att man lånat ut skulle detta gälla juridiskt då om man går vidare med det när man inte fått tillbaka pengarna enligt avtal. I sms-avtalen står namn på båda samt personnummer på den som lånat och vad som gäller för återbetalning.
Sabrina Curan |Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Generellt sett finns det inga formkrav vid upprättande av skuldebrev. Ett skuldebrev som upprättas via sms kan därmed vara fullt giltigt. I det fall du inte får tillbaka pengarna inom den avtalade tiden och det leder till en tvist i domstol är det dock du som bär bevisbördan. Det innebär att vid en eventuell tvist måste du bevisa att dessa sms utgör ett skuldebrev. Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss igen. Med vänlig hälsning,

Är en revers från 1999 preskriberad idag?

2020-04-24 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej jag har en revers som är skriven 1999-11-07 på ett lån som jag anser vara betalt Är den preskiberad nu eller vad gäller enligt lag .
Daniel Sandström |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!En skuld preskriberas som huvudregel efter tio år. För vissa konsumentköp är preskriptionstiden endast tre år preskriptionslagen 3 §. PreskriptionsavbrottDet kan dock ett ske ett preskriptionsavbrott vilket innebär att preskriptionstiden förnyas och börjar om. Ett preskriptionsavbrott kan ske genom:-Att du betalat ränta på eller amorterat skulden, och även genom att du berättar för borgenären att du avser betala skulden. - Att borgenären skickar dig ett skriftligt brev gällande skulden. - Att borgenären väcker talan mot dig vid tingsrätten eller ansöker om ett betalningsföreläggande hos kronofogden. Sammanfattningsvis så är det möjligt att skulden preskriberas, men det beror på om ett preskriptionsavbrott har skett(preskriptionslagen 5 §). Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänligen,

Avtal om delägande av nyttjanderätt i bostadsrätt

2020-03-16 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej, Jag och min flickvän funderar på att köpa bostadsrätt tillsammans, men planen är då att hon kommer äga 2/3 delar och jag 1/3 del (och vi betalar motsvarande delar av bostadsrätten med två separata lån). Jag undrar om det går att skriva ett juridiskt bindande avtal som säger att om vi separerar så måste bostaden säljas och en eventuell vinst delas upp enligt dom andelar som vardera äger (alltså 2/3 till henne och 1/3 till mig)?tack på förhand för hjälpen!
Sandra Rust |Hej!Ni skulle kunna upprätta ett Samboavtal som reglerar hur er egendom ska fördelas vid eventuellt uppbrott. Men om man köper en bostad gemensamt behöver man i vissa fall även komplettera samboavtalet med ett skuldebrev. Det gäller för de fall du beskriver, om man går in med olika insatser i köpet så ska detta regleras genom ett separat skuldebrev. Om bostaden säljs eller den ena parten köps ut så måste man ju även räkna in hur mycket insats man gick in med om det skall bli rättvist vilket regleras i skuldebrevet.Det behövs utöver samboavtalet då det enligt sambolagen inte är lagligt att avtala om eventuella omfördelningar i framtiden. Endast ett skuldebrev räcker inte heller eftersom samboegendom utan samboavtal ska delas lika enligt sambolagen. Ni måste alltså ha både samboavtal och ett skuldebrev för att inte sambolagen skall ta över och bestämma.Hoppas du fått svar på din fråga.Med vänlig hälsning

Hur går jag vidare med att lösa en skuld?

2019-12-31 i Skuldebrev
FRÅGA |Min mamma lånade 27.000kr av mig för att kunna behålla huset, när jag va 23 år gammal, idag är jag 37år. Har ej skrivit skuldebrev, med tanke på att vi är familj. Men min pappa är vittne till detta. Jag lät detta rinna ut i sanden just för att hon hade det så illa ställt. Men idag vart jag påmind av anledningen att jag fick låna 200 kr som jag vart sen att betala. Och då lät det högt att jag blåst henne och så vidare... så nu vill jag fråga om det finns något jag kan göra, för att driva in skulden med lagens hjälp?!
Ayub Akbari |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Din fordran mot din mor kallas för enkel fordran. Enkla fordringar regleras av skuldebrevslagen (SkbrL), regler om betalningsföreläggande hittas i Lag om betalningsföreläggande och handräckning (LBfH) och regler om preskription finns i preskriptionslagen (PreskL). Enkel fordran kan drivas in genom betalningsföreläggande hos KFMDu kan som privatperson få hjälp av Kronofogdemyndigheten att driva in en skuld. Detta förfarande kallas för betalningsföreläggande, 1 § LBfH. En ansökan om betalningsföreläggande kan göras efter att skulden förfallit till betalning, 2 § LBfH. Om svarande bestrider fordran så kan överlämnas ärendet till en Tingsrätt, 33 § LBfH. Fordran preskriberas efter 10 årDu skriver i frågan att skulden uppstod när du var 23 år och att du nu är 37 år. En enkel fordran preskriberas som huvudregel 10 år efter skuldens tillkomst, 2 § första stycket PreskL. Det finns dock flera situationer då preskriptionstiden kan avbrytas under denna tid. Detta innebär att det löper en helt ny preskriptionstid från denna nya tidpunkt, det sker då ett så kallat preskriptionsavbrott, 5 § PreskL. Från denna nya tidpunkt måste man sedan vänta ytterligare 10 år (eller så lång tid preskriptionstiden är) innan skulden kan preskriberas. Det kan t.ex. vara att din mor har erkänt skulden under denna tiden eller på annat sätt bekräftat att hon är skyldig dig pengar. Sammanfattningsvis så bör du först kolla om fordran är preskriberad och sedan kan du gå vidare med betalningsföreläggande hos Kronofogden. Hoppas att det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Kan jag kräva tillbaka pengarna innan förfallodagen?

2020-05-17 i Skuldebrev
FRÅGA |Jag har lånat ut pengar till en bekant lite då och då. Han har sagt att efter kommand lön efter respektive lån skulle jag få tillbaka pengarna men något har kommit upp varje gång. Vi har kommit överens om att han ska betala totala skulden senast sista november 2020. Jag börjar tro att han inte använt pengarna till det han sa när han ville låna dem. Har en känsla att jag inte kommer få dem även om han lovat det. Har jag laglig rätt att på något sätt få beloppet eller del av det tidigare? Hur i så fall?
Sabrina Curan |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vad är problemet? Din fråga berör ett skuldförhållande mellan två privatpersoner, det vill säga en situation där en privatperson lånat pengar av en annan privatperson. Det problem som tycks framgå av din fråga är en situation där det finns en avtalad förfallodag, det vill säga den dag då skulden ska betalas tillbaka, men att du som utlånare vill ha de utlånade pengarna tidigare än den avtalade förfallodagen. För att besvara denna fråga kommer jag utgå från skuldebrevslagen (SkbrL).Enkel fordranI din fråga framgår det inte att det har upprättats ett skriftligt dokument om lånet vilket innebär att det rör sig om en enkel fordran. Om fordringen inte skrivits ned i ett skuldebrev så är det en enkel fordran som regleras i skuldebrevslagens tredje kapitel. Samma regler tillämpas även om skuldförhållandet har antecknats i ett avtal men kallas då istället för ett enkelt skuldebrev.När ska man betala?Lagen fastslår att låntagaren ska betala tillbaka skulden när långivaren kräver det, om inget annat avtalats. Om ett datum har avtalats ska låntagaren betala tillbaka pengarna på det avtalade datumet (5 § SkbrL).Slutsats Eftersom att ni har kommit överens om en förfallodag har ett giltigt avtal om när återbetalningen ska ske slutits. Detta innebär att låntagaren ska betala tillbaka pengarna den sista november 2020. Du kan därmed inte kräva att låntagaren betalar tillbaka pengarna tidigare än det avtalade datumet. Hoppas svaret varit till din hjälp, annars är du varmt välkomna att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Vad är penningfordran?

2020-04-20 i Skuldebrev
FRÅGA |hej! Vad är penningfordran?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du har en penningfordran mot någon innebär det att du har rätt att kräva pengar av den personen, dvs att den personen har en skuld i pengar gentemot dig. Om någon har en penningfordran gentemot dig innebär det att du är skyldig den personen pengar. Penningfordran är således ett begrepp för att reglera en skuld mellan två personer bestående av pengar. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Falska fakturor har kommit upp i rätten

2020-03-03 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej! Min mamma är förföljd av en tidigare hyresvärd efter det att hon har flyttat ifrån en hyreslägenhet i juni månad 2019. Den tidigare hyresvärden har nu senast anlitat en grovt kriminell person i Stockholm (domar inhämtade) som falskeligen påstår dels att han har ett byggföretag och dels att han ska ha städat mammas lägenhet (fastän den var väldigt ren när vi lämnande den) . Fakturan av den kriminella personen är utställd på den f.d. hyresvärden. Hyresvärden har nu stämt min mamma i tingsrätten och åberopar den (enligt min uppfattning) falska fakturan i sin stämningsansökan mot mamma. Hon har aldrig sett den förut. Situationen är smått absurd i så måtto att hyresvärden nu även åberopar den kriminella personen som vittne under ed till en kommande huvudförhandling. Han ska även vittna om hur smutsigt det var i lägenheten fastän det var väldigt rent. Vi har foton på att lägenheten är ren när vi flyttade ut. Vad gäller ang. bevisbörda i denna process? Det känns orimligt att en kärande kan hitta på fordringar, fabricera falska fakturor och sedan kräva oskyldiga människor. Min mamma är 86 år gammal och mår mycket dåligt av detta. Jag har hjälpt mamma att polisanmäla alla kränkningar men polisen menar att frågan endast är av civilrättslig natur och har lagt ner samtliga anmälningar. Är detta verkligen riktigt? Hyresvärdens förfarandet känns väldigt polisiärt.
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Krav på betalning kan i allmänhet hanteras på två sätt i lagen. De kan medges, vilket sker i vanliga fall när vi betalar något, eller så kan de invändas mot, så som ni har gjort nu. Om en svarande invänder mot ett betalningskrav är det upp till den kärande att bevisa att svarande är visst skyldig kärande pengar. Därför är bevisbördan på honom.Detta har han löst genom att producera fakturan, som är bevis på en enkel fordring. Nu har ni fördelen med att en faktura endast är bevis prima facie(vid första anblick), och om du lyckas visa i rätten att fordringen har tillkommit på oklara grunder kommer dess bevisvärde sjunka väsentligt. Till detta kan bilderna ni har tagit på den rena lägenheten vara ytterst lämpliga. Glöm inte datumen på fakturan och bilderna, så att båda an jämföras.Det andra beviset han har är den kriminella mannen som vittne. Denna man är ett jävigt vittne, och har en historia av att begå brott av den typen som de nu försöker utsätta er för. Om ni påpekar båda dessa omständigheter kan vikten av hans vittnesmål kraftigt minska.Förutsatt att ni gör allt detta kommer troligen inte hans "bevisning" räcka till att göra sannolikt att fordringen tillkommit på korrekt sätt, och därför kommer rätten troligen döma till er fördel. Om ni vinner målet helt och håller kan ni också stämma honom för era advokatkostnader, vilket gör att ni går därifrån utan att ha förlorat något.Vad gäller frågan om polisens agerande utreder de i regel inte mål där den enskilda har möjlighet att försvara sig genom civilrättsliga metoder, eftersom då finns inget behov av det skydd polisen erbjuder. Om ni förlorar i rätten hade åklagaren ändå inte kunnat få gärningsmännen fällda pga. bevisläget, och om ni vinner har det inte skett någon skada.Jag hoppas detta hjälper er, men ta kontakt med en advokat för säkerhets skull, eftersom processens detaljer behöver analyseras av en expert. Om har ni rätt kommer ni åndå får era kostnader tilbaka från motparten.Med vänlig hälsning,

Solidariskt ansvar för lån?

2019-11-20 i Skuldebrev
FRÅGA |Skuldsatt exSandra har tillsammans med sin expartner skrivit under ett skuldebrev på 500 000 kr. De drev varsitt företag i en gemensam lokal och beloppet var ett lån för inredning av lokalen. Nu har de gått skilda vägar och sandras ex har inga pengar att betala lånet med. I dagarna har banken krävt att Sandra ska betala hela beloppet. Är det inte meningen att de ska betala hälften var? Vad är det som gäller?
Alexander Hedblom |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ofta när man tar ett lån från en bank tillsammans med någon blir man så kallat solidariskt ansvarig för att betala tillbaka hela beloppet. Det framgår av Skuldebrevslagens 2 § 1 st. Det innebär i praktiken att banken kan rikta sig till vem som helst av låntagarna och begära den personen på hela beloppet om de andra visar sig vara inkapabla till att betala. Det i sin tur ger dock Sandra i detta fall så kallad "regressrätt", det innebär att hon har rätt att kräva från övriga låntagare att få deras del av beloppet som hon betalat till banken. Så jo, meningen är troligtvis att de ska betala hälften var men utan att veta om det framgår av låneavtalet att låntagarna är solidariskt bundna eller inte är detta det bästa svaret jag kan ge. Min rekommendation skulle vara att ta kontakt med banken direkt och reda ut situationen och sätta upp en avbetalningsplan med "exet" så att hon får tillbaka halva beloppet vilket han med största säkerhet ska göra! Om några oklarheter skulle kvarstå, tveka inte utan skicka in en ny fråga till oss så reder vi ut det.Vänliga hälsningar,