Behöver jag betala min avlidne pappas skuld till min farmors dödsbo?

2019-03-11 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej! Jag undrar om "lagen om kvittning" gäller även när min pappa har avlidit? Min pappa och mamma köpte en tomt av min farmor år 1975. Där upprättades ett skuldebrev! Mamma gick bort för 12 år sedan och min pappa gick bort för 2 år sedan, och nu i januari 2019 gick min farmor bort. Under hela denna tiden har inget betalats och inga påminnelser, fakturor har skickats! Och när min mamma gick bort kom skuldebrevet upp, fast inget betalades, även när min pappa gick bort för två år sedan betalades inget! Min pappa gick i konkurs! Och vi barn ärver väl inte hans skulder? Och vi ärver ju nu vår farmor och inte vår pappa! Kan övriga som ska ärva kräva en "kvittning" att detta ska betalas? Med vänlig hälsning,
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att dina föräldrar köpte en tomt av din farmor 1975, men istället för full betalning så upprättades ett skuldebrev där det framgick att dina föräldrar hade en gemensam skuld till din farmor. Jag förstår situationen som så att dina föräldrar aldrig betalade sin skuld till din farmor och du nu undrar om du och eventuella syskon har ärvt skulden, eftersom den inte betalades av din pappa innan han gick bort. "Kvittningslagen", vars fullständiga namn är Lag om arbetsgivares kvittningsrätt, är endast tillämplig i förhållanden mellan en arbetstagare och en arbetsgivare. Därför är den lagen inte tillämplig i din situation. Det finns däremot regler om kvittning i Lag om skuldebrev (SkbrL) som jag kommer att hänvisa till i mitt svar nedan. Även regler om preskription blir tillämpliga, vilka du hittar i Preskriptionslagen (PreskL). I mitt svar kommer jag först att kort gå in på de två vanligaste formerna av skuldebrev och skillnaderna mellan dem. Därefter kommer jag att redogöra för vad preskription är och när den inträffar. Slutligen kommer jag att översiktligt beröra arvsordningen och vad som händer när man ärver någon som har skulder. Reglerna om arv hittar du främst i Ärvdabalken (ÄB).Skillnaden mellan löpande och enkla skuldebrevEtt skuldebrev är en skriftlig handling där det framgår att en viss skuld ska betalas. Ett skuldebrev är oftast löpande eller enkelt. Ett löpande skuldebrev är utställt till "innehavaren", vilket innebär att skuldebrevet fungerar som en värdehandling som kan omsättas (SkbrL 11 §). Gäldenären, alltså den som ska betala skulden, ska betala till innehavaren av skuldebrevet, vilket inte nödvändigtvis behöver vara borgenären om skuldebrevet exempelvis sålts vidare. Så om din farmor av någon anledning skulle ha sålt skuldebrevet till någon annan så ska skulden betalas till den personen istället (SkbrL 13 §). Inkassobolag bedriver sin verksamhet på det här sättet. De köper obetalda fakturor från företag och går själva in och kräver kunden på pengarna. Det är dock ovanligt, enligt min bedömning, att man använder sig av löpande skuldebrev privat inom familjer.Det är mer sannolikt att skuldebrevet är ett enkelt skuldebrev. Det ska då framgå på skuldebrevet att dina föräldrar hade en gemensam skuld som skulle betalas till din farmor (SkbrL 26 §). Ett enkelt skuldebrev är inte i sig en värdehandling, utan fungerar mer som ett bevis på att det finns ett skuldförhållande mellan två parter. När din farmor gick bort så blev hennes dödsbo borgenär istället, det vill säga den som skulden ska betalas till. Eftersom dina föräldrar hade skulden gemensamt så övertog din pappa din mammas del av skulden när hon gick bort (SkbrL 2 §), om de inte kommit överens om något annat sinsemellan, eller tillsammans med din farmor. Skuldebrev preskriberas efter 10 årNär en skuld preskriberas så förlorar borgenären rätten att kräva in skulden och skuldförhållandet till gäldenären nollställs (PreskL 8 §). Skuldebrevet förlorar alltså sina rättsverkningar när preskriptionstiden gått ut. Enligt allmänna regler så preskriberas en skuld efter 10 år, om något preskriptionsavbrott inte har skett (PreskL 2 §). Preskriptionen bryts om (PreskL 5 §):1. Gäldenären betalar en del av skulden eller ränta eller på något annat sätt erkänner skulden gentemot borgenären – i det här fallet din farmor.2. Borgenären framställer ett skriftligt krav om betalning, helt eller delvis. Detta kan ske genom att skicka en faktura eller liknande.3. Borgenären väcker talan mot gäldenären i domstol eller hos Kronofogden. Om något av ovanstående ageranden ägde rum inom de första tio åren från dess att skuldebrevet upprättades så ska har skulden fått en ny preskriptionstid (PreskL 6 §). Exempelvis så ska skulden till din farmor ha preskriberats 1985, om inget avbrott gjordes innan dess. Om preskriptionstiden avbröts 1982, exempelvis genom ett krav på delbetalning, så preskriberas inte skulden förrän 1992 och om ett nytt avbrott gjordes 1989 så preskriberas inte skulden förrän 1999, och så vidare. Det krävs inte att någon delbetalning faktiskt gjordes, utan det räcker med en uppmaning för att preskriptionstiden ska ha avbrutits.Att inga påminnelser eller fakturor har skickats till din pappa under de senaste 12 åren sedan din mamma gick bort, så tyder det på att preskriptionstiden inte har brutits sedan dess och att skulden därför preskriberades för 2 år sedan. Om dina pappa erkänt skulden gentemot din farmor på något sätt under denna tid så kan skuldebrevet dock fortfarande ha rättsverkningar. Observera att de här reglerna är möjliga att avtala bort. Om det framgår av skuldebrevet att en längre preskriptionstid är avtalad så gäller det framför reglerna i lagen. Det är dock inte tillåtet att avtala om att en fordran aldrig ska preskriberas (PreskL 12 §). Ett skuldebrev kan ärvas, men inte en skuldEtt enkelt skuldebrev kan ärvas och arvtagaren kan i sin tur kräva gäldenären på betalning. Däremot så ärver du som arvtagare inte dina föräldrars skulder. När en person dör så ska en förteckning göras av alla den personens tillgångar och skulder (ÄB 20:4). Innan arvet fördelas till arvingarna så ska i regel alla skulder betalas av med egendomen som den avlidne har (ÄB 23:2). Som jag förstår det så hade din pappa lite problem med ekonomin och att han därför sannolikt hade mer skulder än tillgångar när han gick bort. Dessa skulder går dock inte vidare till er arvingar, utan nollställs. SammanfattningsvisDet mest sannolika är att skuldebrevet som upprättades mellan din farmor och dina föräldrar är ett enkelt skuldebrev, där det framgår att din farmor är borgenär och alltså är den som ska motta betalningen. Eftersom skulden är så pass gammal, och du skriver att inga delbetalningar gjorts eller påminnelser skickats under de senaste 12 åren så är skulden sannolikt preskriberad. Även om skulden inte skulle vara preskriberad, för att din pappa erkänt skulden eller det kommer fram att din farmor framställde krav på betalning mot din pappa, så är det upp till farmors övriga dödsbodelägare att bevisa detta. Detta kan bli svårt om det inte finns några skriftliga handlingar som bevis eller vittnen som hört ett erkännande av skulden. Jag menar dock att detta i slutändan saknar betydelse eftersom båda dina föräldrar är avlidna sedan ett antal år tillbaka och du och dina eventuella syskon inte på något sätt kan ha ärvt deras skulder. Din farmors dödsbo har därför ingen de kan kräva in betalning av.Jag hoppas att du med detta har fått svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Vad ska man göra med skuldebrevet när skulden är betald?

2019-02-28 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej,Vad gör man med upprättat skuldebrev vid slutbetalning av skuld?Tacksam för svar.
Sofia Edvardsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta man ska göra av själva skuldebrevet när hela skulden har betalats. När hela skulden är betald bör låntagaren kräva att få tillbaka skuldebrevet för att riva det själv. Långivaren bör alltså inte behålla det. Om det skulle vara så att det rör sig om delbetalningar av skulden, är det viktigt att det antecknas på skuldebrevet att delbetalningar gjorts. Annars riskerar man att låntagaren kan behöva betala samma skuld flera gånger. Vänligen,

Är det bäst att reglera ett lån för att köpa en bostadsrätt med skuldebrev eller medsökande?

2018-11-22 i Skuldebrev
FRÅGA |Vår son som har två barn ska skiljas och för att han ska kunna köpa en bostadsrätt så tänkte vi hjälpa honom med ett banklån om ett par miljoner. Han ska betala räntan på lånet men vi behöver en säkerhet för om han skulle förolyckas och barnen kommer för att få sin arvsrätt så undrar vi om det säkraste är att gå in som medsökande på bostadsrätten eller om skuldebrev är bäst?
Binh Tran |Hejsan! Om det kommer till den situationen kommer hans skulder i vilket fall som helst att betalas enligt ärvdabalken innan laglotten kan krävas. Både skuldebrev och medsökande till lånet kan komma med sina fördelar och nackdelar. Jag rekommenderar för enkelhetens skull, att skriva ett skuldebrev eftersom det blir lättast för er och alla involverade att ha koll på läget. Vid eventuella problem med bostadsrätten kommer inga tvister avseende bostadsrätten kunna hänföras till er. Det är emellertid viktigt att ni skriver villkoren på skuldebrevet och under vilka situationer betalning ska ske. Om ni är oroliga för laglotten kan det vara bra att skriva en klausul om att betalning ska ske vid en eventuell bortgång. Emellertid så kan det vara bättre för er att vara medsökande på bostadsrätten om ni vill ha laglig rätt till vinsten av försäljning av lägenheten. Det är naturligtvis upp till er hur ni vill lägga upp avtalet men jag rekommenderar som sagt, att ni reglerar detta med ett skuldebrev. Med vänliga hälsningar.

Vad gör jag när jag vill överlåta mina lån?

2018-10-29 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej. Jag och min ex man ligger i skilsmässa och jag har ett STORT problem. V bodde i ett hus (där han bor kvar). Huset står på honom då han ärvt det. Men jag står med på alla tre lån på huset. Och han tar inte bort mig från dom lånen. Hjälp mig vad ska jag göra?
Alicia Abreu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad kan du göra?Det du kan göra är att vända dig till banken ni lånat pengar av eftersom det är er avtalspart, långivaren. Banken måste i sin tur gå med på att din ex-make tar över lånen till fullo. När banken gör en bedömning av om din ex-make kan ta över era lån ser de framförallt till hur hans ekonomi ser ut och om han har möjlighet att behålla lånen själv. Om banken inte går med på en överlåtelse av lånen bör du kontakta ett juridiskt ombud som hjälper dig med den fortsatta processen, det kan du göra här.Vänliga hälsningar

Kan jag låna pengar privat för att köpa hus?

2019-02-28 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej! Jag och min fru ska köpa ett hus som ägs av min far. Är det möjligt att genomföra köpet utan att blanda in bank för betalning? Till exempel genom en avbetalningsplan eller ett privatlån från säljaren. Finns det risk att stora delar av beloppet vid sådana upplägg skulle gå bort i skatter?Mvh C
Fredrik Jonsson |Hej!Det är möjligt att ingå avtal med säljaren eller någon annan och upprätta avbetalningsplan. Enklast gör ni det genom att upprätta ett enkelt skuldebrev. Skuldebrev regleras i 3 kap. Skuldebrevslagen.Hoppas detta gav svar på din fråga!

Kan man göra invändning om gjord avbetalning mot en ny innehavare av ett löpande skuldebrev?

2018-12-05 i Skuldebrev
FRÅGA |Jag lånar 30000kr av en person och vi skriver ett löpande skuldebrev den 15 april i vilket det står att det ska ske en betalning av mig på 3000kr senast den sista i månaden varje kvartal med start 30 juni. Mina betalningar sker den 27 juni och den 29 september på 3000kr vardera. Den 30 september kommer dock ett betalningskrav från en ny borgenär som kräver det fulla beloppet på 30000kr för de påstår sig inte har någon vetskap om att 6000kr redan är betalda. Har jag någon rätt till invändningar här, i och med att det står i skuldebrevet att 3000kr ska vara betalda redan i juni och deras krav kommer den sista september?
Daniel Karl |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din invändningsrätt mot löpande skuldebrev anges i 15-18 § skuldebrevslagen. Vissa av dessa invändningar bortfaller om förvärvaren av skuldebrevet är i god tro. Till exempel kan man inte invända att man har betalat ett belopp till en tidigare innehavare av skuldebrevet om den nya innehavaren är i god tro enligt 15 § skuldebrevslagen. Om man som betalningsskyldig däremot har gjort planenliga betalningar som är angivna i skuldebrevet så bortfaller inte en sådan invändning. Någon som har köpt ett skuldebrev som innehåller en betalningsplan får helt enkelt utgå ifrån att du har betalat enligt planen. En förutsättning är dock att förfallodagen har passerat när den nya innehavaren av skuldebrevet förvärvade denna (16 § skuldebrevslagen).Det verkar som att den nya förvärvaren av skuldebrevet har förvärvat denna någonstans efter juni och innan sista september. Jag förutsätter detta i min redogörelse. Detta betyder att du kan göra en invändning om betalningen i juni eftersom denna redan har förfallit när skuldebrevet överläts. När det gäller betalningen i september så kan du även bli befriad från denna så länge avbetalningsplanen var skriven på skuldebrevet. Eftersom du betalade denna den 29 september så antar jag att den nya förvärvaren då var ägare av skuldebrevet. Detta betyder att du betalade till fel person när du betalade till den första innehavaren. Så länge du inte visste eller hade skälig anledning att misstänka att den första innehavaren, som du betalade till, inte längre var ägare till skuldebrevet så blir du fri från betalning även här. Värt att notera är att denna regel endast är tillämplig när betalning sker på förfallodagen. Det har dock ansetts att en betalning i förtid är okej om det gäller en dag (20 § skuldebrevslagen)SlutsatsDu har alltså rätt till invändning mot det betalade beloppet i juni då förfallodatumet till denna förmodligen skett före den nya innehavaren förvärvade skuldebrevet. Även betalningen i september kan du bli fri från så länge du inte visste eller hade skälig anledning att tro att skuldebrevet hade blivit överlåtet.Vänligen,

Hur kan vi upprätta ett avtal som reglerar en skuld?

2018-11-09 i Skuldebrev
FRÅGA |Hej Jag och min syster har lånat 170 000kr på banken för renovering av sommarhuset som vi äger gemensamt. Hon har för lite inkomst för att låna på banken. Därför har jag lånat hela beloppet. Hur kan vi skriva ett kontrakt där det framgår att hon har en skuld på 50 procent av skulden? Hälsningar
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du och din syster kan upprätta ett skuldebrev där det framgår hur mycket hon är skyldig att betala till dig. Reglerna om skuldebrev finns i Lag om Skuldebrev (SkbrL). Det finns två olika sorters skuldebrev, löpande och enkla, vilka jag kort kommer att redogöra för nedan. Löpande skuldebrevNär det kommer till löpande skuldebrev så är själva brevet i sig värdehandlingen. Om brevet förstörs eller kommer bort så finns det ingen rättslig möjlighet att kräva in skulden. Löpande skuldebrev är ofta utställda till innehavaren, för att de ska kunna säljas vidare (SkbrL 11 §) och den som har skuldebrevet i sin hand är den som kan kräva in skulden (SkbrL 13 §). Eftersom du och din syster vill reglera en privat skuld er emellan tänker jag mig därför att den här formen av skuldebrev passar er mindre bra och att en ett enkelt skuldebrev istället skulle vara att föredra. Enkla skuldebrevDet enkla skuldebrevet är enbart ett bevis på att det finns ett skuldförhållande mellan gäldenären (den som ska betala skulden) och borgenären (den som skulden ska betalas till). Om brevet kommer bort eller förstörs så kvarstår alltså skulden, till skillnad från vad som gäller för det löpande. I det enkla skuldebrevet ska det framgå vem som är borgenär (du) och vem som är gäldenär (din syster) samt hur stor skulden är (SkbrL 26 §). Om ni vill att din syster ska betala halva lånet på 170 000 kr till dig så kan ni exempelvis skriva att skulden är på 85 000 kr. Slutligen är det viktigt att framför allt sin syster skriver under skuldebrevet, eftersom det är hon som ska betala skulden. I övrigt finns det inga formkrav för hur ett enkelt skuldebrev ska se ut för att vara juridiskt bindande. Vill ni införa att någon ränta ska betalas kan ni göra det. Detsamma gäller om ni vill ha något slutdatum för när skulden ska vara betald och om det ska ske några delbetalningar. Om ni inte avtalar om när du kan kräva in skulden så stadgar lagen att din syster måste betala närhelst du kräver det (SkbrL 5 §). Därför kan det vara bra, särskilt för din syster, att ni reglerar hur återbetalningen ska gå till. Om ni vill öka bevisstyrkan av skuldebrevet kan ni dessutom ta hjälp av ett vittne när ni upprättar skuldebrevet. Vill ni ha hjälp av en jurist med hur utformningen av just ert skuldebrev kan ni vända er till Lawlines jurister. Ansökningsformuläret hittar ni här. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Vad krävs för ett giltigt skuldebrev?

2018-10-20 i Skuldebrev
FRÅGA |Har inte skuldbrev som inte är komplett. Då kan man ogiltigförklara det? Vad måste ett giltigt skuldbrev bestå av?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.Regler om skuldebrev och dess giltighet finns i skuldebrevslagen (SkbrL). Det finns fyra krav fför ett skuldebrevLagtexten ger tyvärr inte någon större ledning i hur ett skuldebrev ska utformas. Enligt förarbetena till skuldebrevslagen ska ett skuldebrev vara en "ensidig, till det yttre fristående, skriftlig utfästelse att erlägga ett penningbelopp samt att med betalningsutfästelse likställs ett förbehållslöst erkännande av skuld". Det som framkommer i förarbetena är i princip samma som diskuteras i den juridiska litteraturen.Således ska ett skuldebrev vara:1. Skriftligt.2. Till det yttre fristående (dvs det ska bara ge uttryck för en fordran).3. Ensidigt (eventuella motprestationer ska inte framgå).4. En utfästelse om ett penningbelopp.Anledningen till att eventuella motprestationer inte ska framgå är att det då inte längre är ensidigt. Om det bakomliggande rättsförhållandet framgår (t.ex. att det rör sig om ett köp som betalats med ett skuldebrev) kan det istället bli fråga om ett kreditavtal. Kravet om skriftlighet innebär att den som ställer ut skuldebrevet (dvs. den som lovar att betala) även bör underteckna det. I teorin är det giltigt utan en underskrift, ur bevissynpunkt är det dessvärre inte värt mycket om det inte är undertecknat. Ur bevissynpunkt kan det även vara bra om någon bevittnar när skuldebrevet utställs och undertecknas. Bevittning är dock inget krav.Domstol får avgöra om ett skuldebrev ska ogiltigförklarasOm det utmynnar i en tvist huruvida ett skuldebrev är giltigt eller ej får det i slutändan avgöras av domstol. Påstår någon att du är skyldig vederbörande pengar och du inte tycker det är riktigt kan vederbörande vända sig till domstol. På samma vis om du anser att någon är skyldig dig pengar och vederbörande inte vill betala för att den anser att skuldebrevet inte är riktigt kan du vända dig till domstol.Det bör dock uppmärksammas att även muntliga avtal om skulder är giltiga. Det innebär att om du avtalat med någon att du är skyldig vederbörande pengar kan du bli betalningsskyldig även om ni inte har det skriftligt. Om din motpart kan bevisa det.Sammanfattningsvis ska ett skuldebrev vara skriftligt, ensidigt, till det yttre fristående innehållande summan som ska betalas. Bedömningen av om ett skuldebrev är giltigt eller ej får i slutändan bestämmas av domstol.Jag vill tipsa dig om att du i Lawlines avtalstjänst kan skapa ett skuldebrev korrekt utformat till konkurrenskraftigt pris!Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,