FrågaAVTALSRÄTTSkuldebrev15/02/2023

Skillnaden mellan enkla och löpande skuldebrev

Hejsan , jag har några frågor angående skuldebrevsrätt . Till att börja med , vad är skillnaderna och likheter mellan enkla och löpande skuldebrev utifrån ett konsumentperspektiv. Jag undrar även hur gäldenären vet till vem man ska betala om det är ett enkelt skuldebrev eller ett löpande, Är reglerna lika eller olika? Kan gäldenären göra några invändningar till borgenärerna? Om ja, är det något skillnad mellan ett enkelt eller ett löpande skuldebrev? Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!


För att besvara dina frågor kommer jag använda mig av lag om skuldebrev (SkbrL).


Jag kommer i mitt svar använda mig av termerna gäldenär och borgenär. Borgenär är den som kräver pengarna och en gäldenär är den som är skyldig att betala skulden.


Vad finns det för skillnader och likheter mellan enkla och löpande skuldebrev?

Ett enkelt skuldebrev är ställt till en specifik namngiven person (26 § första stycket SkbrL). Det enkla skuldebreven är inte, till skillnad från löpande skuldebrev, gjorda för att omsättas eller överlåtas. Gäldenären kan varken ge bort eller sälja rätten att kräva tillbaka pengar från gäldenären utan att tala om för gäldenären vem den nya ägaren av skuldebrevet är. Ett enkelt skuldebrev brukar därför sägas vara bäst för gäldenären eftersom det är mer säkert än ett löpande skuldebrev avseende möjligheten att överlåta skuldebrevet.


Ett löpande skuldebrev är istället gjort för att enkelt kunna överlåtas och omsättas. Det finns två olika sorters löpande skuldebrev: innehavarskuldebrev och orderskuldebrev (11 § SkbrL). Ett innehavarskuldebrev är ställt till innehavaren, alltså den som rent fysiskt innehar skuldebrevet. Det är således den som innehar skuldebrevet som anses vara rätt borgenär (13 § SkbrL). Ett orderskuldebrev är ställt till “viss man eller order”, med detta menas att borgenären antingen är en viss namngiven person eller den som håller i skuldebrevet och kan visa en överlåtelsekedja där den nya borgenärens namn ska framgå.


Hur vet gäldenären vem man ska betala till i ett enkelt respektive löpande skuldebrev?

Jag har redan varit inne på detta lite under tidigare rubrik men för att förtydliga så ska gäldenären vid enkla skuldebrev betala till den borgenär som framgår av själva skuldebrevet. Gällande löpande skuldebrev beror detta på vilken typ av löpande skuldebrev det är. Vid innehavarskuldebrev betalar gäldenären till den som håller i skuldebrevet. Vid orderskuldebrev betalar man istället till den som är angiven på skuldebrevet alternativt den som håller i skuldebrevet och kan visa en överlåtelsekedja där den nye borgenärens namn ska framgå.


Kan gäldenären göra invändningar till borgenären i enkla respektive löpande skuldebrev?

Vid enkla skuldebrev kan en gäldenär alltid göra invändningar. Även om det enkla skuldebrevet omsätts, vilket inte är så vanligt, kan gäldenären göra alla invändningar mot en ny borgenär som denne kunnat göra mot den förre borgenären. Detta innebär att de invändningar som gäldenären hade kunnat rikta mot den ursprungliga borgenären, kan även riktas mot den nya borgenären (27 § SkbrL).


Vid löpande skuldebrev som är lättare att överlåta och omsätta är gäldenärens rätt till invändningar mot en ny borgenär mer begränsad. Här beror gäldenärens invändningsrätt ofta på den nya borgenärens onda eller goda tro (15 § SkbrL). Med god tro ska förstås att personen inte är medveten om vissa förhållanden, medan personen är i ond tro om denne är medveten om förhållandena. Jag förklarar detta med ett exempel:

  • En gäldenär har redan betalat till den ursprungliga borgenären, men den nya borgenären hade inte vetskap eller misstanke om denna omständighet att gäldenären redan betalt och kräver därför också gäldenären på betalning. Här är alltså den nya borgenären i god tro, vilket gör att invändningen från gäldenären faller bort. Gäldenären får därför betala dubbelt.

Det ska dock nämnas att det finns vissa invändningar som är bestående och därför kan göras mot även en godtroende borgenär (17 § SkbrL). Jag ger här två exempel:

  • Skuldebrevet har tillkommit genom förfalskning.
  • Skuldebrevet har utfärdats av någon som saknade behörighet.

Sammanfattning

Den stora skillnaden mellan enkla och löpande skuldebrev är alltså hur lätta det är att överlåta och omsätta. Ur gäldenärens synpunkt, alltså den som ska betala, kan enkla skuldebrev sägas vara mycket mer fördelaktiga då det är mer säkra. Det framgår tydligare vem man ska betala till, de överlåts inte lika ofta och man har alltid rätt att göra invändningar, både till ursprunglig och ny borgenär.


Hoppas detta besvarade din fråga!

Emelie SalehiRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Skuldebrev? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000