FrågaAVTALSRÄTTSkuldebrev08/09/2022

göra ändring i revers

Hej, En bekant till mig har lånat en summa pengar till mig för ett lägenhetsköp. Vi skrev en revers för att hantera detta. I reversen skrev vi då att ränta skulle utgå med 1%. Nu är ju räntemarknaden rätt ombytlig, och jag skulle då vilja göra en skrivning i stil med att 'räntan följer den av banken stipulerade räntan'. Min fråga är dock hur vi ska skriva i reversen för att få till en juridiskt hållbar text? Samt vad som krävs för att det ska vara giltigt (ska den tex vidimeras av x personer?)?

Lawline svarar

  

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du lånat pengar av en annan privatperson, och att ni skrivit ett typ av skuldebrev på detta, och nu undrar du hur ni ska göra en ändring i reversen avseende hur räntan ska beräknas.

Utgångspunkten för svaret på din fråga finns egentligen inte in någon lag utan styrs av allmänna avtalsrättsliga principer, men ramarna för avtalsrätten generellt finns i avtalslagen

Kan du ändra i avtalet?

En revers är som utgångspunkt ett uttryck för ett avtal mellan dig och långivaren, som egentligen styrker en skuld. Utgångspunkten inom avtalsrätten är att ingånget avtal ska hållas, och avtal anses ingånget när två viljeförklaringar stämmer överens. Utgångspunkten är alltså att det ni har avtalat kring ränta så som det är skrivet i reversen, är det som gäller mellan er. Avtalsrätten är ju dock dispositiv, vilket innebär att ni kan komma överens om annat. Det krävs då att ni är överens om den ändringen som du säger att du vill göra. Det är min uppfattning att du inte ensamt kan göra denna ändring i ert avtal, utan du måste fråga långivaren om denne går med på ändringen. Det kanske ibland också finns reglerat i själva reversen hur en ändring ska göras, och då gäller det. Det kan även noteras att om det finns en borgensman borde även denne kontaktas om borgensförbindelsen ska förbli gällande och om ändringen ska avse även dennes förpliktelser. 

Vad gäller formuleringen av ändringen, finns det inte heller några krav på hur den ska se ut, men den borde vara väldigt exakt och tydlig så det inte uppstår oenigheter i framtiden om vad som avses med formuleringen. Din formulering är bra, men det bör förtydligas vilken ”bankens ränta” är, exempelvis om det är någon specifik låneränta, listränta eller en snittränta, eller om det är Riksbankens styrränta, referensränta eller liknande. Om ni vill villkora räntebetalningen bör detta också framgå, exempelvis om denna formulering endast gäller under vissa specifika omständigheter. 

Finns det några formkrav på ändringen?

Det finns som utgångspunkt inget formkrav för reverser, alltså det finns inga lagstadgade regler om hur en ändring i en revers ska se ut och vad den ska innehålla egentligen. Det finns dock en del rekommendationer kring hur detta bör göras i bevishänseende för att underlätta vid en eventuell tvist kring innebörden av avtalet. Ni kan tänka att alla uppgifter som egentligen kan bringa tydlighet i vad som utgör det aktuella avtalet, är bra att ha med som utgångspunkt.

Vad gäller ändringen, kan ni antingen välja att skriva en ny revers och riva det gamla, och då i det nya skriva att tidigare revers (datum) inte längre ska gälla. Men det finns inget som hindrar er från att skriva ändringen på den befintliga reversen, och bra är då att ni uttryckligen benämner ändringen som just en ändring eller liknande, och sedan ett datum, och förtydligar att följande gäller istället för den del av reversen som avser ränteberäkningen. Därefter rekommenderas ni också med era namnteckningar underteckna den uppdaterade delen och ange ort och datum för när detta gjordes. Allt som egentligen kan bringa tydlighet i vad som är den nya överenskommelsen och dess innehåll, är bra att skriva. Ni kan välja att göra denna ändring både handskrivet och datorskrivet. 

Vad gäller frågan om ändringen behöver vidimeras av vittnen, så finns det inget sådant krav i lagen, men som sagts ovan, så skadar det inte med att vara tydlig. Vittnena bör då bevittna era undertecknanden, och på handlingen själv intyga att de bevittnat just detta. De kan då fungera som ett extra bevis kring att båda är överens. Det är alltså inte en dum idé att ha vittnen i en situation där ni ändrar en tidigare revers, då det finns större risk för en tvist när det gjorts ändringar i avtalet, men absolut ingenting som krävs. 

Sammanfattning och råd

Utgångspunkten är alltså att det inte finns något formkrav för hur en revers ska ändras, men det är bra att vara så tydlig som möjligt med vad som inte längre ska gälla, och vad som nu ska gälla, och datum och era underteckningar är därför att rekommendera att skriva vid sidan av själva ändringen. Ett skuldebrev fungerar som ett bevis för en fordran, och därför är det bra om det är så tydligt som möjligt vad som gäller och att man tydligt kan se vilken version som är den aktuella. Men utgångspunkten är att ni måste vara överens för att kunna göra denna ändring i era villkor, det är inget du kan göra ensam. 

Då det inte finns något formkrav för hur denna ändring ska göras, behöver ni inte heller anlita en jurist för att hjälpa er, men det kan vara bra att ändå få hjälp med att se till så att formuleringarna är tydliga och att det är tydligt vad ändringen innebär. Om ni önskar vidare hjälp kan vår vår juritsbyrå vara behjälpliga, och kan eventuellt ge en kostnadsfri offert på vad det kan kosta att hjälpa er. Vår juristbyrå jobbar antingen på timarvode eller mot fasta priser beroende på vad uppdraget innebär, men viss avtalsgranskning och upprättande av sådana handlingar kan ske till fast pris. Om ni önskar komma i kontakt med byrån, kan ni maila mig på sara.pedersen@lawline.se

I övrigt hoppas jag att ni fått någon vägledning i era frågor!

Bästa hälsningar, 

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Skuldebrev? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000