FrågaAVTALSRÄTTSkuldebrev14/06/2022

Skuldsanering och preskription av fordran

Jag har en fodran på ett par sedan 2004, paret gick isär varpå jag bara haft dialog med mannen under denna tid och fått betalning från av honom under denna tid. Mannen går idag i sin tur på skuldsanering och min fodran är inte med i skuldsanneringen. Jag har förstått att jag inte kan utkräva mannen på fodran då den i så fall skulle vart med i skuldsaneringen. Min fråga är huruvida jag kan kräva kvinnan på fodran trots att jag inte haft någon kontakt med henne på över 10 år.

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tolkning av fråga

Du har berättat om fordringen på mannen och kvinnan. Jag kommer kort behandla mannens fordring då du ändå väljer att berätta om honom i din fråga. Sedan kommer jag behandla fordringen mot kvinnan som du främst har sökt dig till Lawline för att få svar på. 

Kort svar på dina frågor

Nej du har ingen möjlighet att få fordringarna betalda. 

Långt svar på frågor

Fordran på mannen

I lagen om skuldsanering finns bestämmelser om skuldsanering (1§ 1m skuldsaneringslag). Skuldsanering innebär att en gäldenär helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen (1§ 2m skuldsaneringslag)

När någon får en beviljad skuldsanering så befrias gäldenären från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen i den utsträckning som dessa sätts ned. Genom skuldsaneringen befrias gäldenären även från ansvar för betalningen av skulder som inte är kända i ärendet (47§ 1st skuldsaneringslag)

Det finns dock undantag för detta i form av fordringar som inte omfattas i skuldsanering (31§ skuldsaneringslag). Det finns dock inga relevanta i ditt fall. 

Så som du säger så kan du inte utkräva mannen på pengar. 

Fordran på kvinnan

Preskription innebär att efter en viss tid upphör en fordran att gälla mot gäldenären (se definition på preskription). I preskriptionslagen finns bestämmelser om preskription av fordringar (1§ preskriptionslagen)

En fordran preskriberas 10 år efter tillkomsten, om inte preskriptionen avbryts dessförinnan (2§ 1st preskriptionslagen). Preskriptionsavbrott är ett sätt att avbryta preskriptionen (5§ preskriptionslagen). Däremot så måste det göras innan fordran preskriberas, det vill säga inom tio års tid. Eftersom fordran tillkom 2004 så preskriberades den 2014 och därmed är möjligheterna för preskriptionsbrott uteslutna. 

Slutsatsen är därför att du inte kan få betalt för fordringen.

Hoppas du har fått svar på din fråga och lycka till!

Carl MalmströmRådgivare