Ångerrätt trots öppnat paket

2021-11-28 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej Jag har köpt hörlur Apple AirPods Max på cdon men det var ett annat butik som levererade.När jag hade fått kartongen öppnade jag och provat hörluren men gillade inte om den.Jag hade 14 dagar på mig som för öppet köp och butiken som levererades hörluren lämnade inte några information om att man kan inte ångra köpet.Nästa dag dagen jag hade fått paketet ringde jag butiken får att för information om hur man returnerar paketet.Dom så att jag kan inte ångra köpet för att jag hade öppnat paketet. Har dom rätt att göra det. Tack
Roman Szuter |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Distansavtalslagen (DAL) blir tillämplig när du som konsument beställer en vara från ett företag på internet. De rättigheter som du har enligt denna lag är tvingande, vilket innebär att säljaren inte kan ge dig sämre villkor än dem som följer av lagen. (1 kap. 4 § DAL) ÅngerrättSom huvudregel har du en lagstadgad rätt att frånträda avtalet om du inom 14 dagar lämnar näringsidkaren (säljaren) ett meddelande om detta. (2 kap. 10 § DAL) Du behöver inte ange något skäl till varför du ångrar dig och det räcker alltså att du inte tycker om produkten. Meddelandet kan lämnas antingen muntligen eller skriftligen men jag rekommenderar att du skickar ett skriftligt meddelande till säljaren, exempelvis ett mejl. Det blir då lättare för dig att bevisa i efterhand att du har meddelat säljaren inom den föreskrivna ångerfristen. Utgångspunkten är att köparen får bryta förpackningen för att fastställa produktens egenskaper eller funktion. Även om förpackningen är förseglad får du alltså öppna den för att testa hörlurarna. Säljaren får som utgångspunkt dessutom stå för eventuell värdeminskning som sker till följd av att du öppnar förpackningen. (jfr 2 kap. 15 § andra punkten DAL) Vissa varor undantas emellertid från ångerrätten. Det kan bland annat handla om varor som inte lämpligen kan återlämnas på grund av hygienskäl efter att konsumenten har brutit förseglingen. (2 kap. 11 § femte punkten DAL) Undantaget gäller framförallt varor som vid avsedd användning kommer i särskilt intensiv kontakt med kroppen. Exempelvis har in-ear-hörlurar bedömts vara av den sorten. Eftersom AirPod Max är over-ear har jag dock svårt att se att även de skulle vara undantagna. Det finns även andra undantag men inga av dem borde vara aktuella här. ReklamationOm något skulle vara fel på varan har du dessutom rätt att reklamera den enligt konsumentköplagen. Det finns dock inget i din fråga som tyder på att något fel föreligger, varför jag inte kommer gå närmare in på reklamationen. SlutsatsDu har rätt att öppna förpackningen och testa varan om inte ångerrätten är undantagen bland annat på grund av hygienskäl. AirPod Max borde dock enligt min uppfattning inte vara undantagna från ångerrätten. Over-ear-hörlurar kommer inte närmare örat än exempelvis en mössa, varför ångerrätten torde gälla för hörlurarna liksom den gör för mössor. Min bedömning är alltså att säljaren gör fel genom att neka dig ångerrätten. Jag rekommenderar att du i första hand skickar ett mejl till säljaren där du förklarar att vill utnyttja din ångerrätt. Du kan med fördel ange dina rättigheter enligt distansavtalslagen eftersom säljaren då kanske kommer vara mer villig att gå med på det. Du kan annars få ytterligare hjälp av vår juristbyrå. Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information. Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: Telefon: 08-533 300 04 Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00. Jag hoppas det svarar på din fråga! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline! Med vänliga hälsningar,

Ångerblankett ska skickas med i samband med försäljning

2021-11-18 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag har köpt en vara och sedan ångrat mig, men företaget har inte skickat med någon ångerblankett, utan sedan mailat den till mig. Är det upp till mig att ha en skrivare så jag kan skriva ut blanketten så jag kan returnera produkten?
Hemen Yazdanfar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I och med att du skriver att säljaren skickat vid ett senare tillfälle ångerblankett utgår jag från att köpet avser sådan vara som en köpare har ångerrätt till (2 kap. 10 § DL). En konsument som köpt varor som faller under ovan nämnda ångerrätt ska få i samband med beställningen av varan ett standardformulär som denne kan utöva ångerrätten genom (2 kap. 2 a § DL). Det innebär alltså att säljaren agerat felaktigt när den redan vid tidpunkten för ditt köp inte tillhandahöll ett ångerblankett. Notera även att du inte behöver skriva ut och fylla i en ångerblankett för hand. På konsumentverkets hemsida hittar du nämligen ångerblankett (länk till ångerblanketten hittar du här) i vilka du kan direkt fylla i de uppgifter som du ombeds att ange. Du kan alltså efter att ha fyllt i blanketten digitalt ladda ned den och mejla den till säljaren. Du behöver med andra ord inte skriva ut den. Med vänlig hälsning

Gäller ångerrätt för tjänster?

2021-11-09 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Gäller ångerrätt för privatpersoner som köper tjänst hos företag
Ludwig Karlsson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Som köpare av en tjänst kan man ha ångerrätt enligt distansavtalslagen. Lagen blir dock bara tillämplig om avtalet (köpet av tjänsten) träffas på distans eller vid hemförsäljning, och ångerrätt gäller inte för alla typer av tjänster. Jag kommer därför att först förklara vad distans- och hemförsäljningsavtal är. Därefter kommer jag att förklara hur ångerrätten enligt lagen fungerar.Vad är ett distansavtal?Ett avtal är att betrakta som ett distansavtal under två förutsättningar. Dels ska avtalet ingås inom ett av säljarens system för att träffa avtal på distans, dels ska kommunikationen ske uteslutande på distans (1 kap. 2 § andra stycket distansavtalslagen). Exempel på vanliga distansavtal är internetköp och telefonförsäljning. Har du köpt tjänsten genom internet till exempel, är distansavtalslagen alltså tillämplig på ditt köp, vilket kan ge dig ångerrätt. Vad är ett hemförsäljningsavtal?Hemförsäljningsavtal är andra avtal som ingås utanför säljarens affärslokaler (1 kap. 2 § fjärde stycket distansavtalslagen). Det avser framför allt avtal som träffas vid dörrknackning, men även avtal som ingås på allmän plats (t.ex. på gatan) eller öppen mässa. Det avgörande är att avtalet ingås utanför säljarens affärslokaler.Fjorton dagars ångerrättEn privatperson som köpt en tjänst av en näringsidkare för privata ändamål har rätt att frånträda avtalet (ångra sig) inom 14 dagar (2 kap. 1 och 10 § distansavtalslagen). 14-dagarsperioden börjar löpa direkt när avtalet ingås (2 kap. 12 § distansavtalslagen). Vill man utöva sin ångerrätt ska man meddela säljaren detta senast 14 dagar efter köpet. Lagen kräver att man lämnar meddelandet på ett "tydligt sätt" (2 kap. 10 § distansavtalslagen). Jag skulle rekommendera att lämna meddelandet skriftligen via till exempel mejl. Ångerrätten innebär att både säljaren och köparen blir befriade från avtalets förpliktelser. Säljaren behöver alltså inte utföra tjänsten, och du behöver inte betala för den (13-14 § distansavtalagen). Undantag från ångerrättenI vissa fall kan ångerrätten dock gå förlorad. Det gäller till exempel (och främst) när: tjänsten har fullgjorts, och köparen uttryckligen har samtyckt till att tjänsten fullgörs och att ångerrätten därmed går förlorad, eller tjänstens pris är kraftigt beroende av svängningar på marknaden som säljaren inte kan påverka och som kan inträffa under fjortondagarsperioden (2 kap. 11 § 1-2 distansavtalslagen). Ångerrätten för tjänster gäller inte heller biluthyrning, biljetter till idrottsevenemang, konserter, catering, hotellövernattningar eller liknande tjänster, som ska tillhandahållas av säljaren på en bestämd dag eller under en bestämd period (2 kap. 11 § 12 p. distansavtalslagen).SammanfattningSom huvudregel kan du som privatperson ångra ett köp av en tjänst inom fjorton dagar. Det finns dock en rad undantag i lagen där ångerrätten inte gäller. Eftersom du inte specificerat vilken typ av tjänst det handlar om i ditt fall, kan jag tyvärr inte svara mer specifikt än så. Du är dock välkommen att återkomma med en specificerad fråga om du vill ha ett mer uttömmande svar.Jag önskar dig all lycka till,

Är en smartklocka undantagen ångerrätten med hänsyn till hälso- och hygienskäl?

2021-10-09 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej Lawline,Skulle skicka tillbaka en smartklocka enligt ångerrätten. Jag fick svaret att det inte är möjligt då smartklockor går under hygien och kroppsnära produkter.Distans- och hemförsäljningslagen 2005:59, Kap 2,11 §Inte någonstans såg jag praxis för vad som definierar hygien eller kroppsnära produkter, mer än det som näringsidkaren själv skrivit ut som 'exempel'.Finns det rättspraxis, eller en vedertagen definition av vad för produkter som ingår, och isf vilka som skulle ingå?Kan det vara så att näringsidkaren skrivit ut smartklockor som hygienprodukt till det att någon tar upp och prövar det i rätten?Tack på förhand,
Tim Bjärtros |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag förstår din fråga som att du vill returnera en smartklocka enligt ångerrätten i distansavtalslagen (2 kap. 10 §), men näringsidkaren nekar detta med hänvisning till undantaget från ångerrätten i 2 kap. 11 § p. 5 distansavtalslagen. Jag utgår från att det är ångerrätten i distansavtalslagen du försöker utnyttja, och inte en ångerrätt som följer av öppet köp eller liknande.Distansavtalslagen är tvingande (1 kap. 4 § distansavtalslagen). Det innebär att om ni har avtalat om något som ger dig sämre villkor än lagen så gäller inte avtalet i det avseendet. Allmänt om undantagetEnligt undantaget gäller inte ångerrätten om köpet avser en vara med bruten försegling som inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten (2 kap. 11 § p. 5 distansavtalslagen).Det är näringsidkaren som ska bevisa att omständigheter för undantaget föreligger. Undantaget ska tolkas restriktivt, dvs. återhållsamt (EU-domstolens dom mål C-681/17).Precis som du säger så finns det inte mycket praxis att tillgå avseende undantaget, vilket medför gränsdragningssvårigheter. Det är alltså inte alltid helt lätt att veta när man kan/inte kan tillämpa undantaget.För att bedöma ditt fall tänkte jag ge några exempel på när undantaget ansågs vara respektive inte vara tillämpligt, för att sedan göra en specifik bedömning i ditt fall.Undantaget är tillämpligtUndantaget är garanterat tillämpligt vid köp av underkläder där förseglingen är bruten (prop. 2013/14:15 s. 89).Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har ansett att undantaget var tillämpligt på in ear-hörlurar som hade använts. Hörlurarna ansåg nämnden inte kunna återlämnas med hänsyn till hygienskäl, då hörlurarna var gjorda för att stoppas in i örongången. ARN ansåg i ett annat fall att undantaget även var tillämpligt på en öppnad parfymflaska.Undantaget är inte tillämpligtEftersom distansavtalslagen härstammar från EU-rätt kan man använda EU domstolens praxis för tolkningen.I ett fall från EU-domstolen hade en konsument köpt en madrass. Madrassen hade en skyddsfilm som konsumenten tagit bort. EU-domstolen ansåg att undantaget inte var tillämpligt på madrasser (EU-domstolens dom mål C-681/17). Domstolen jämförde madrasser med klädesplagg, som man får returnera trots att de har kommit i kontakt med kroppen.EU-domstolen menade att undantaget endast ska vara tillämpligt när varan definitivt inte längre kan säljas av hälsoskydds- eller hygienskäl, på grund av att varan till sin art är sådan att det vore omöjligt eller orimligt svårt för näringsidkaren att sälja varan på nytt utan att äventyra hälsoskydds- eller hygienkrav.Man får alltså titta på om varan kan användas eller säljas på nytt av någon annan efter exempelvis rengöring eller desinfektion. Domstolen menade som sagt att det var möjligt med såväl madrasser som klädesplagg, trots kontakt med kroppen.Är undantaget tillämpligt i ditt fall?Det som talar för att undantaget är tillämpligt i ditt fall är om det skulle vara svårt att rengöra smartklockan, om den exempelvis har använts vid träning eller liknande. Jämfört med kläder bör en smartklocka vara svårare att rengöra. Även fast klockan inte skulle strida mot några hälso- eller hygienkrav kanske dess funktion blivit försämrad på grund av svårigheten att rengöra helt och hållet.Det som talar mot att undantaget är tillämpligt i ditt fall är målet från EU-domstolen ovan, dels med hänsyn till utgången i målet, dels med hänsyn till domstolens uttalanden om undantaget. En smartklocka är visserligen en kroppsnära produkt, men det är kläder och madrasser också; vilka ej omfattas av undantaget. Det är vidare svårt att hävda att en smartklocka definitivt inte längre kan säljas eller användas av annan med hänsyn till hälsa eller hygien (jämför med underkläder ovan). Att det finns en marknad för begagnade smartklockor talar för att det är svårt att hävda undantaget på den grunden. Min bedömning är därför att övervägande skäl talar för att undantaget inte är tillämpligt i ditt fall. På grund av bristande praxis på området går det inte att garantera, men det är enligt min uppfattning den mest rimliga tolkningen av undantaget – att det inte är tillämpligt i ditt fall.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Får man tillbaka de pengar som avser frakt vid utnyttjande av ångerrätten?

2021-11-22 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag har lite funderingar kring ångerrätt och återbetalning av frakt. Det står i distansavtalslagen att "kunden ska få tillbaka det den betalat" efter en retur. De flesta tolkar att det inkluderar fraktavgiften. Men tänker att punkten nedan borde kunna tokas som att företag ändå kan slippa betala tillbaka frakten som ju är en redan utnyttjad tjänst?
Viktor Vårlid |Hej! Tack för att du har inkommit med din fråga till oss på Lawline.Jag tolkar din fråga som att du rent generellt undrar vad som gäller avseende fraktkostnaden vid utnyttjande av ångerrätt i samband med distansköp (t.ex internetköp). Vid distansköp, så som du påpekade, är distansavtalslagen tillämplig (DistL). Ångerrätten innebär att konsumenten har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från att avtalet ingåtts (2 kap 10 § DistL). Min tolkning är, i detta sammanhang, att det omfattar hela köpesumman inklusive fraktavgiften. Att betala för frakten är nämligen en del av samma avtal. Det du sannolikt syftar på då du nämner en "utnyttjad tjänst" är det undantag från ångerrätten vid redan utnyttjade tjänster (2 kap 11 § första stycket första punkten DistL). Detta undantag syftar dock till avtal som huvudsakligen handlat om tjänster, inte varor. Dessutom ska kunden då uttryckligen ha samtyckt till att tjänsten börjar utföras direkt. I samband med detta är utgångspunkten att konsumenten, dvs köparen, ska stå för de fraktkostnader som kan uppstå i samband med ångern (2 kap 13 § första stycket första meningen DistL). Undantag görs dock från denna regel om näringsidkaren, dvs säljaren, undlåter att upplysa om detta på ett tydligt sätt (2 kap 13 § första stycket andra meningen DistL). Detsamma gäller om varan inte lämpligen kan återsändas med post (2 kap 13 § andra stycket DistL). Dessa regler kan alltså sägas ta ut varandra. Kunden har rätt att få tillbaka vad man betalat för frakten, samtidigt som kunden som utgångspunkt ska stå för fraktkostnaderna vid utnyttjande av ångerrätten.Slutsatsen är alltså att utgångspunkten är att kunden ska bekosta frakten vid en retur, samtidigt som kunden har rätt att få tillbaka de pengar som avsett frakt vid köpet.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan jag utnyttja ångerrätten om jag använt varan?

2021-11-09 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Har köpt en ångtvättsmaskin av säljare hemma.Har provat den ett par gånger.Kan jag utnyttja ångerrätten när jag har använt maskinen?
Malin Hedlund |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har 14 dagars ångerrätt och säljaren ska då som huvudregel återbetala hela beloppetSom jag förstår det har du i egenskap av konsument köpt en ångtvättsmaskin av en säljare som kommit hem till dig. Avtalet har därför ingåtts utanför en affärslokal vilket gör att Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler blir tillämplig (1 kap. 1-2 §§). Enligt 2 kap. 10 §, har konsumenten rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar (ångerrätt) genom att lämna eller sända ett tydligt meddelande till säljaren inom ångerfristen. Ångerfristen börjar löpa från den dag då du har fått varan i din besittning, dvs när du har tagit emot varan (2 kap. 12 §). Ångrar du avtalet ska näringsidkaren som huvudregel återbetala hela det belopp som du har betalat vid köpet (2 kap. 14 §) Om du använt varan mer än nödvändigt kan du bli ersättningsskyldig för värdeminskningenÄven om du använt maskinen, kan du utöva din ångerrätt. Däremot kan du bli ersättningsskyldig till näringsidkaren för varans värdeminskning beroende på om du hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa maskinens egenskaper och funktion. Du kan bara bli ersättningsskyldig under förutsättning att näringsidkaren har gett dig information att så kan komma ske på ett klart och begripligt sätt.(se 2 kap. 2 § 9 p. och 15 § 2 p.) Du har därför som konsument rätt att vidta nödvändiga åtgärder för att fastställa varans egenskaper eller funktion utan att behöva ersätta eventuell värdeminskning till följd av hanteringen, för det fall att du sedan ångrar avtalet. Omfattningen av din rätt att hantera varan utan ersättningsskyldighet får, bedömas utifrån vilken slags vara det är fråga om. För bedömningen hur mycket en konsument har rätt att använda varan utan att det ska bli aktuellt med ersättning för värdeminskning, är en bra hållpunkt att konsumenten ska ges möjlighet att undersöka varan som om det varit från om ett köp i en butik. Konsumenten kan därför prova varan, men inte använda den. Gällande hushållsartiklar är det därmed sagt att dessa inte kan testas genom att använda dem i hushållet. Det är emellertid näringsidkaren som ska bevisa att konsumenten ska ersätta värdeminskningen. Sammanfattningsvis har du rätt att använda ångerrätten förutsatt att du lämnar säljaren ett meddelande om det inom 14 dagar. Med beaktande av att du har använt maskinen några gånger, finns det risk att säljaren kommer anse att du är ersättningsskyldig för maskinens värdeminskning. Detta har säljaren rätt till, förutsatt att du har blivit informerad om det på ett klart och tydligt sätt, samt att säljaren kan bevisa att du ska ersätta värdeminskningen. Hoppas det var svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Vem ansvarar för varan vid retur när varan har försvunnit?

2021-10-28 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej, jag har köpt och returnerat en vara till ett e-handelsföretag men nu hävdar företaget att de inte tagit emot returen. Har lagt ned åtskilligt med tid på att få klarhet i vad som har hänt men det verkar som att posten inte registrerat försändelsen (jag lämnade in två paket samma dag och fick en bekräftelse på mail som jag inte kontrollerade noggrant, det stod specifikation två gånger så jag förutsatte att båda försändelserna var med). E-handelsföretaget har inkommit med påminnelse och inkassohot varför jag betalat trots att jag returnerat produkten. Har vänt mig till postombudet i två omgångar men har inte fått någon mer information. transportören har inget spår av försändelsen. Är bevisbördan och risken min i detta fall? Det känns väldigt orimligt då jag anser att jag agerat rätt och kan inte ansvara för att det brister på andra ställen i logistikkedjan. Jag antar att jag undrar om det finns någon chans att jag ska få mina pengar tillbaka. Tack på förhand!
Lucas Rasmusson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga handlar din ångerrätt vid distansköp och därmed blir lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). Det framgår inte att när du åberopade din ångerrätt och hur du gjorde den så jag kommer utgå att den gjordes inom 14 dagar och på ett korrekt sätt. Hur fungerar din ångerrätt?När det kommer till distansköp så har konsumenten en rätt att ångra köpet inom 14 dagar och det betyder att konsumenten har rätt att frånträda avtalet med näringsidkaren inom den utsatta tiden. Det krävs också att konsumenten har kommunicerat detta på ett tydligt sätt exempelvis via mail (10 § Distansavtalslagen). Vem ansvarar för varan vid utnyttjad ångerrätt?Det finns inga särskilda regler för vem som står för risken vid utnyttjad ångerrätt i distansavtalslagen. Dock enligt den allmänna reklamationsnämnden (ARN) så har företaget ansvaret för varan under transporten när en konsument brukar sin ångerrätt. Det betyder att om det skulle hända något med varan så ansvarar företaget för det om de inte kan bevisa du har varit vårdslös (exempel otillräcklig paketering) eller inte lämnat varan till transportör. Det betyder att de måste bevisa att felet ligger hos dig och inte hos dem. Din situationMin bedömning, utifrån informationen i din fråga, är att du inte har gjort något fel då du har lämnat in varorna till transportör och fått en bekräftelse på mail. Detta bör räcka som bevisning (även om det är företaget som ska bevisa motsatsen) och därmed blir det alltså svårt för företaget att motivera att du inte har lämnat in varorna eller varit vårdslös. Så du bör inte behöva betala och ansvaret ligger hos företaget. Så det första du ska göra är att kontakta företaget och hävda att ansvarat ligger företaget och sedan ringa fakturabolaget och bestrida fakturan. Sedan om det skulle vara att de inte följer lag så kan du vända till ARN där de kan pröva din tvist. Då prövar ARN ditt ärende kostnadsfritt och eventuellt hjälper dig. Mer information hittar du här.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

När börjar ångerfristen löpa och vad betyder egentligen besittning i distansavtalslagen?

2021-08-28 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!Jag har en fråga gällande distansavtalslagen. Enligt den har man ju 14 dagars ångerrätt vid köp online. Som jag förstått det börjar denna löpa då man fått varan i sin besittning. Jag har dock sett att man på vissa hemsidor, t.ex brothers skriver olika på olika ställen på sin hemsida.Ex under rubriken "retur" på länken nedan skriver man att den börjar löpa från det att man fått en avisering från shenkers ombud:https://www.brothers.se/kundservice/kontakta-oss/I sina villkor skriver man istället att "Ångerfristen börjar löpa från den dag du hämtar eller mottar varan på utlämningsstället eller den dag du mottagit leveransen i brevlåda". Hur ska man tolka detta, jag mottar väl varan, dvs får varan i min besittning när jag fysiskt hämtar ut den hos mitt ombud? Och min nästa fråga, vad gäller med de boxar såsom instabox osv som blir allt vanligare. När börjar ångerrätten löpa för dessa? När paketet finns tillgängligt i boxen eller när man fysiskt hämtar den? Tack för en grym sida! Mvh
Daniel Broman |Hej och tack själv för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som du helt korrekt har uppmärksammat börjar ångerfristen på 14 dagar löpa från den dag då konsumenten får varan i sin besittning (2 kap. 12 § första stycket distansavtalslagen). Det kan vara bra att för tydlighetens skull nämna att distansavtalslagen är en skyddslagstiftning som är tvingande till konsumentens förmån. Det innebär att lagens regler inte kan avtalas bort med bindande verkan så att du får ett sämre skydd än vad lagen ger, förutom i undantagsfall om lagen medger det (1 kap. 4 § distansavtalslagen). Vad detta innebär är att bolaget du hänvisar till inte kan bestämma när besittningstagandet rent rättsligt sker och därmed inte heller när ångerfristen ska börja löpa. I stället ska frågan om när konsumenten får besittning över en vara fastställas med hjälp av rättskällor (t.ex. förarbeten och rättspraxis). Vad ett ord betyder inom juridiken kan skilja sig från betydelsen av samma ord i vardagsspråket.Utifrån vad som framkommer i rättskällorna får du inte bara besittning av en vara om du själv fysiskt tar hand om varan, utan även om någon person tar hand om varan för din räkning eller om du får varan i din brevlåda (även om du inte är hemma) (prop. 1989/90:89 s. 70). Däremot har du inte fått besittning av varan i lagens mening om du har fått en avisering om att varan finns redo för avhämtning, det spelar ingen roll hur länge varan har legat där redo för dig att hämta ut. Du har ändå inte fått varan i din besittning i lagens mening förrän du eller den person som hämtar ut varan för din räkning rent fysiskt har hämtat ut varan, och ångerfristen börjar alltså inte löpa förrän så sker. Detta gäller även för Instabox och liknande. I Allmänna reklamationsnämndens ärende 2014–03864 var just frågan om ett företag kunde bestämma när besittningstagandet hade ägt rum och därmed när ångerfristen skulle börja löpa. Företaget hänvisade till ett avtalsvillkor som lite förenklat stadgade att ångerfristen skulle började löpa från dagen då aviseringen gått ut till konsumenten om att varan hade kommit fram till postombudet. Företaget menade därför att ångerfristen hade löpt ut i det aktuella fallet. Allmänna reklamationsnämnden kom dock fram till att konsumenten inte hade fått besittning av varan förrän konsumenten fysiskt hade hämtat ut varan och att ångerfristen därför skulle börja löpa från den dagen. Ett avtalsvillkor som stadgar att ångerfristen ska börja löpa tidigare än så är ju till nackdel för konsumenten i jämförelse med lagen, vilket som vi har kommit fram till inte är tillåtet förutom då lagen uttryckligen medger det.Med vänliga hälsningar,