Distansavtal mellan näringsidkare

2019-02-13 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej, jag som företag blev uppringd av en försäljare som tyckte att jag skulle sänka mina elkostnader, jag tyckte det lät bra och gick med på det. Det gjordes en inspelning av ett avtal, samt lovade säljaren att han skulle skicka informationen med den mejl han fick av mig och att numret som han ringde på bara var att ringa om jag hade några frågor. Nu står jag här med ett nummer som jag inte kommer fram på och utan den info som jag blev lovad. Ringer jag kundtjänst så går det inte att göra något för inspelningen har inte kommit fram och de har ingen aning om vad jag pratar om. Min fråga är dock, är detta ett giltigt avtal? Läste nämligen om en lag som kom fram den 1 september förra året som säger att ett avtal utan signatur med en telefonförsäljare inte ör giltigt?
Marcus Karlsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Distansavtalslagen Lagen du tänker på är med stor sannolikhet distansavtalslagen. Lagen kom inte förra året men ändrades 1 september 2018 ungefär på det sätt du beskriver i din fråga. I distansavtalslagen 2 kap. 3 § finns en paragraf som beskriver att om en näringsidkare (företag) kontaktar en konsument per telefon med syfte att ingå avtal krävs att man skriftligen accepterar avtalet efter samtalet för att det ska vara giltigt. Detta gäller dock endast när en näringsidkare kontaktar en konsument, alltså en fysisk person och inte ett företag. Du beskriver i din fråga att försäljaren har kontaktat ditt företag och jag utgår då ifrån att tjänsten var till ditt företag och inte dig som privatperson. Lagen är alltså inte till för företag som ingår avtal mellan varandra utan mellan företag och privatpersoner. Avtal över telefon mellan näringsidkare Den lag som gäller istället är köplagen eftersom det är ett avtal mellan två näringsidkare och el enligt praxis anses utgöra lös egendom vilket köplagen reglerar enligt 1 §. Köplagen är dispositiv vilket innebär att det ni avtalat om gäller i första hand enligt 3 § köplagen. Det finns inget direkt ångerrätt eller liknande enligt köplagen så har ni kommit överens om ett avtal så gäller det. Ni verkar här ha avtalat om att priset ska vara lägre än ditt nuvarande pris. Får du därför exempelvis en dyrare räkning har du rätt att meddela säljaren att du inte godkänner priset enligt 47 § köplagen. Om du vill komma ifrån avtalet eller hålla fast vid det framgår inte av din fråga. Komma ifrån avtalet blir dock svårt eftersom ni båda är företag. Om ni inte har avtalat om ångerrätt eller om personen har ljugit och ställer upp helt andra avtalsvillkor än vad ni kommit överens om finns dock möjlighet att avbryta avtalet eller hävda ut du blivit svikligen förledd enligt 30 § avtalslagen och på det sättet ogiltigförklara avtalet. Sammanfattning Ett kort svar på din fråga är att avtalet mellan dig och försäljaren är giltigt så länge det rörde el i ditt företags lokaler och inte för ditt privata bruk. Undrar du något mer är du välkommen att höra av dig till Lawline igen. Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Ångerfrist vid beställning av TV-abonnemang

2019-02-09 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!Jag har beställt ett TV-abonnemang i min hustrus namn hos Boxer. Beställningen gjordes 2018-12-29. Hustrun är informerad av denna beställning.2019-01-11 hämtade hon boxen som ingår i abonnemanget och tog då del av villkoren för detta.2019-01-15 installerades detta och vi kom fram till att det saknas funktioner som gör att det inte passar oss.Nu är frågan, företaget hävdar att ångrätten räknas från avtalsdatum och då har vi passerat 14 dagars ångerrätt med 3-4 dagar. Hon hänvisar att hon blev upplyst om ångerrätten när hon hämtade boxen 2019-01-11.Vad gäller när som i detta fall, jag beställer i fruns namn och hon blir upplyst om ångerrätten när hon hämtar boxen, då ångerrätt finns även enligt företaget?Har jag gjort något fel som jag kan lastas för? Gäller ångerrätten när köparen fick ta del av den?Såhär svarar företaget:För vårt ställningstagande så hänvisar jag er till våra allmäna och särsklida vilkor; "Om du som konsument har ingått avtal med Boxer på distans eller utanför affärslokal, har du enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59) rätt att ångra avtalet inom 14 dagar från det att avtalet ingicks, den så kallade ångerfristen. Ångerfristen räknas dock tidigast från den dag då du fick lagstadgad information om ångerrätten."ångerrätten gäller alltså från den tidpunkt ni beställden inte när hårdvaran hämtades ut. Ni beställde den 29 december och det är därifrån er ångerrätt period påbörjas.
Anneli Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vi kommer titta i "Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler" (DAL). Lagen är tillämplig på avtal mellan konsument och näringsidkare vid distansavtal och avtal utanför affärslokal.Avtalsvillkor som är till nackdel för konsumenten i jämförelse med bestämmelserna i lagen är utan verkan, om inte annat framgår i lagen (1:4 DAL).Som jag har förstått det har det inte varit något fel med TV-abonnemanget/boxen utan du vill helt enkelt ångra ditt köp.Konsumenten har rätt att frånträda avtalet genom att lämna meddelande till näringsidkare. Det skiljer sig åt när ångerfristen börjar löpa vid avtal om tjänst gentemot avtal om en vara i enlighet med DAL. Det är vid avtal om en vara som ångerfristen börjar löpa när konsumenten får varan i sin besittning. Vid avtal om tjänst börjar denna frist istället löpa den dag då avtalet ingås (2:12 DAL). Det är som regel när orderbekräftelsen då skickas ut. Utifrån avtalslagen tordes en orderbekräftelse anses utgöra en accept från säljaren på ditt anbud. Om inte något annat tydligt skulle framgå i orderbekräftelsen, som då skulle tyda på att det inte är en slutlig accept. Avgörande är alltså om köpet ska ses som köp av vara eller en tjänst. Själva TV-boxen bör inte utgöra huvudprodukten, istället bör detta vara TV-abonnemanget, en tjänst, och blir då avgörande för starten av ångerfristen. Därmed stämmer det som företaget påstår att ångerfristen börjat löpa vid avtalets ingående. Som du skriver måste ångerfristen informeras om, ångerfristen börjar ej löpa innan detta skett. (3:3 DAL). Informationen ska lämnas i en handling eller annan läsbar varaktig form till konsumenten. Du säger att din hustru fått informationen när hon hämtade ut den. Tyvärr är det svårt för mig att göra en bedömning gällande om detta framkommit på annat vis, exempelvis via orderbekräftelsen. På näringsidkarens hemsida framgår (åtminstone nu) steg för steg hur ångerrätten ska tas tillgodo, vilken ångerfrist som gäller, praktiska anvisningar och övriga delar som ska framgå. Mitt förslag är att kolla om det framgår någon information om ångerrätten i avtalet (orderbekräftelsen eller dylikt), annars har alltså ångerfristen ej börjat löpa förrän det att informationen delgetts. Sammanfattningsvis• Vid avtal om en tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås. • Har du inte fått information om ångerrätten vid köpet så påbörjades ångerfristen inte heller då. Ångerfristen började då löpa först när du fick den informationen. • Har du fått denna information och då ångrat ditt köp efter ångerfristen på 14 dagar gått ut finns det inte så mycket du kan göra. Ibland finns en möjlighet för näringsidkaren att göra ett undantag, men som jag förstått det har du redan varit i kontakt med säljaren.Jag hoppas du har fått svar på dina frågor, tveka inte att annars höra av dig igen!Mvh

Kan en näringsidkare kräva mig på returfrakt av en vara köpt på distans?

2018-12-16 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Vid köp av varor på internetauktionssajten "X" tillämpas den lagstadgade ångerrätten. Däremot är man stenhård på att vid utnyttjande av ångerrätten skall konsumenten betala returfrakten.Vad man lika hårt hävdar är att konsumenten ej får tillbaka frakten för att införskaffa varan. Återbetalniing sker endast av "varuvärdet". I förarbetena till lagen ifråga kan man klart se att lagstiftarens mening har varit att konsumenten skall ha rätt att få tillbaka såväl priset på objektet och frakten som är en förutsättning för att han ska kunna ta ställning till förvärvet. Vad säger Ni goa jurister om detta. Förutsatt att man inte har begärt någon form av specialfraklt el,dylikt, är min uppfattning att återbetalningen skall ske av såväl"priset på varan och fraklten " till konsumenten. Med bästa hälsning
Mattias Törnström |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lagDå din fråga rör näthandel mellan konsument och näringsidkare kikar vi närmare på distansavtalslagen (DAL).Ja, du måste betala returfrakt om du fått information om detAv lagen framgår att "Innan ett avtal ingås ska näringsidkaren ge konsumenten information om den skyldighet konsumenten vid utövande av ångerrätten kan ha att på egen bekostnad återsända varan samt, vid distansavtal, kostnaden för att återsända varan om den är sådan att den inte kan återsändas med post" (2 kap. 2 § första stycket tionde punkten DAL).En förutsättning är att informationen givits klart och begripligt på ett sätt som är anpassat till medlet för distanskommunikation som används (2 kap. 3 § första stycket DAL).Har det i skriftlig form framgått att du som konsument ska stå för eventuell returfrakt gäller det (2 kap. 5 § första stycket DAL).Det är endast i den mån näringsidkaren uttryckligen tagit på sig ansvaret för återsändandet av varan eller inte uppfyllt kraven listade ovan som näringsidkaren ska stå även för returfrakten (2 kap. 13 § första stycket DAL).Skulle det däremot vara fel på varan eller att varan i övrigt inte stämmer överens med vad näringsidkaren uppgav i information vid köpet ska näringsidkaren stå för returfrakten, vilket texten du refererar till också säger.Några avslutande ordJag hoppas att det gav klarhet i situationen och önskar dig en fortsatt trevlig helg!Med vänliga hälsningar

Ångerrätt, avtalsslut och allmänna ogiltighetsgrunder

2018-12-02 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Gäller inte ångerrätten vid distansavtal mellan firma och enskild firma. Jag har fått svar innan från Lawline att jag som enskild firma har ångerrätt enligt konsumentlagen. Jag har meddelat detta till den firma som jag av misstag godkände via telefon, och de påstår att om min firma är aktiv så gäller inte denna lagen, stämmer det? Har jag inte som enskild näringsidkare rätt att inom 14 dagar ångra avtalet.Jag blev uppringd och efter att samtalet fortsätter ville han att jag skulle titta på internet om jag hade tillgång till dator, vilket jag hade, för att titta på avtalet. Jag blev inte upplyst om att jag ingick ett avtal utan ombads klicka vidare för att se hur avtalet var formulerat. När jag insåg vad som hänt ångrade jag detta omgående så det gick inte många minuter innan jag omtalade att jag ångrade mig. Vad ska jag göra?
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns ingen konsumentlag, men likväl ett fåtal konsumentlagar, som exempelvis konsument- köp och tjänstlagen. De innehåller dock inga bestämmelser om ångerrätt. Den enda lagstadgade ångerrätten för konsumenter finns i 2 kap. 10 § distansavtalslagen. Med konsument avses enligt 1 kap. 2 § samma lag "en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet". Du som driver enskild firma kan vara både näringsidkare och konsument. Det beror på i vilken egenskap du handlar. Om du exempelvis driver en byggfirma och för detta ändamål köper verktyg handlar du i egenskap av näringsidkare. Om du efter arbetsdagens slut svänger förbi matbutiken och köper varor till middagen handlar du i egenskap av konsument. Jag får intrycket av att avtalet i ditt fall har samband med din näringsverksamhet. Då har du ingen ångerrätt. Jag beklagar att du tidigare fått ett felaktigt svar.Vad jag dock ställer mig frågande till är sättet på vilket avtalet ingicks, om det nu ska anses ha ingåtts alls. Man ingår inte avtal bara för att man tittar på ett kontrakt. Hur gick själva klickandet till? Hade du och den andra parten (P) telefonkontakt under tiden? Om P under tiden exempelvis sagt att allt som sker i samtalet är att du ska se över avtalet, kanske det går att hävda att ingen överenskommelse faktiskt slutits, trots att du kanske klickat i en ruta där du godtar villkoren eller liknande. P har ingen plikt att särskilt upplysa dig om att du ingår avtal. Det följer av att det enligt principen om avtalsfrihet står dig fritt att ingå avtal, och att avstå från att göra det. Det måste på något sätt framgå av omständigheterna att ett avtals slutits. Ett exempel på det är att klicka på "beställ" i en webbshop. Man kan inte bara slänga ett kontrakt i ansiktet på någon och hävda att man ingått avtal. Det kan också vara fråga om svek enligt 30 § avtalslagen, eller i strid mot tro och heder enligt 33 § samma lag, att åberopa avtalet mot dig. Saken beror på vad som sagts mellan er, vad som framgått av avtalstexten, och hur du hanterat denna. Eftersom jag inte känner till några detaljer kan jag inte företa någon närmare analys. Du är välkommen att återkomma med mer information. Jag kan också rekommendera att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka. Till dess hoppas jag att du fått svar på din fråga, och lycka till!

Har företagare ångerrätt på ett ingånget telefonavtal?

2019-02-09 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Har jag som företagare, ångerrätt på ett ingånget telefonavtal?
Veronica Borg |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ångerrätten vid telefonavtal stadgas i distansavtalslagen (2 kap. 10 §). Rätten gäller bara konsumenter. Om du har en enskild firma, och företaget du träffade avtalet med är med i Telekområdgivarna, har du dock samma ångerrätt. Om du har ett annat typ av företag än en enskild firma, eller om företaget inte är med i Telekområdgivarna, har du tyvärr ingen ångerrätt. Jag hoppas du fick svar på din fråga och att allt löser sig.Vänligen,

Har jag rätt att få tillbaka pengar för ursprungsfrakten vid retur av en vara köpt på distans?

2018-12-16 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Tack Mattias Törnström för Ditt svar även om det inte hade med frågan att göra. Gällde Frakt/ÅngerrättSaken: Företaget återbetalar inte utleveransen av objektet. Att returfrakten skall betalas av konsumenten var inte ifråga, Kristallklart att företaget bryter mot innehållet i lag om ångerrätt då utleveranskostnaden inte rembourseras. /Givet att inte specialleverans begärts/ Vad är Ert svar/råd i detta sammanhang? Hälsningar
Mattias Törnström |Hej igen,Tack för den kompletterande informationen. Nu förstår jag frågan som att det är ursprungsfrakten du vill ha åter och inte returfrakten. Om det inte heller är detta du menar, så är du välkommen att kommentera nedan.Företaget behöver inte ersätta dig för ursprungsfraktenOm anledningen till returen är att du inte är nöjd med varan eller annars inte vill ha den behöver företaget inte återbetala ursprungsfrakten till dig.Att du inte vill ha varan fråntar inte det faktum att en leverans av varan har företagits och det har, åtminstone inte utifrån din fråga, varit några problem med själva frakten i sig. Frakten är en tjänst som ska hållas skild från varan.Du har därför som utgångspunkt inte rätt att återfå pengarna för ursprungsfrakten, men däremot för varan i sig om du inte vill ha den (2 kap. 14 § första stycket DAL).Om du däremot har skickat tillbaka varan på grund av att den är defekt, inte motsvarar beskrivningen eller ett liknande fel på näringsidkarens sida ska du givetvis bli kompenserad även för ursprungsfrakten.Du har inte uppgett anledningen till varför du vill skicka tillbaka varan, varför mitt svar blir svävande.Mina rådOm du har skickat tillbaka varan för att du inte är nöjd eller annars inte vill ha den har du ingen rätt att återfå ursprungsfrakten. Du bör då inte göra någonting.Är det däremot så att du har skickat tillbaka varan på grund av ett fel som beror på näringsidkaren bör du i första hand kontakta företagets kundtjänst och meddela att de är skyldiga att återbetala dig även för ursprungsfrakten. Vid reklamation bör alltid kontakt tas med företagets kundtjänst innan det att man returnerar varan.Om företaget inte går med på det kan du givetvis vända dig till konsumentombudsmannen eller ARN för vägledning och för att få kraftigare argument att använda mot näringsidkaren.I tredje hand återstår tvist i domstol.Med vänliga hälsningar

Ska man betala flertalet fakturor vid ånger?

2018-12-12 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag blev vilseledd av en telefonförsäljare att ingå ett 24 månaders abonnemang på "xxx" mobiloperatör. Jag mejlade in min ångerrätt dagen efter. De bekräftade att allt är ångrat och att jag måste skicka tillbaka paketet med simkort vilket jag gjorde i obruten skick. Nu fick jag två fakturor på startavgift nån avgift på värdeminskning vid ånger på totalt 1400kr. Vad kan vara värdeminskande på ett dygn på ett abonnemang som inte är använt? Skall man verkligen betala flertalet fakturor vid ånger? Jag har bestridit via mejl men de svarar ej.
Felicia Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Eftersom att avtalet ingicks via telefon och försäljaren kontaktade dig så är det här fråga om ett sk distansavtal. Detta regleras i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (HÄR). Hur ångrar du ditt köp:Vid distansavtal gäller en ångerrätt på 14 dagar. Denna börjar löpa vanligen dagen efter, men i ditt fall köpte du telefonabonnemang vilket innebär att ångerrätten börjar från och med att avtalet skriftligen ingicks. Vad du behöver göra för att ångra köpet är att inom 14 dagar meddela säljaren och skicka tillbaka varan. Det innebär att företaget ska fått varan tillbaka inom 14 dagar, (13 §). Det finns inget i övrigt krav på hur du ska ångra ditt köp, men jag rekommenderar att göra detta skriftligt och spara en kopia av detta, samt att spara inlämningskvitto hos ditt ombud som bevis på att du ångrat köpet i rätt tid. I ditt fall ser jag inte något problem i detta, du verkar ha ångrat köpet korrekt. Vad innebär din ångerrätt och vad ska du betala:När du ångrat ditt köp så ska du inte betala något, har du betalt så ska du som utgångspunkt få pengarna tillbaka. Du kan dock få betala för frakten tillbaka, om säljaren informerat dig om detta vid köpet. (14 §, 15 §) Gällande din fråga om värdeminskning så kan du få betala detta om du använt varan mer än nödvändigt. Däremot är det helt okej att undersöka varan. Om du inte börjat använda abonnemanget så gäller det samma för detta. Därför ser jag inte att det rör det sig om en värdeminskning i ditt fall, vad jag kan utläsa genom din fråga. Dessutom krävs det även här att du ska ha fått information vid köpet om att en ev. värdeminskningen kan krävas att betalas utav dig, (15 §).Sammanfattning:Säljaren har en skyldighet att informera dig om din ångerrätt och ev. kostnader som kan uppstå när du ångrar dig, för att du ska vara skyldig att betala detta. Detta både gällande återsändningen och värdeminskning. Det är okej att undersöka en vara, varför jag inte ser hur en värdeminskning i ditt fall kan ha skett.Råd:- Om du inte kommer överens med säljaren så kan du anmäla denna till ARN. Jag rekommenderar dig detta i första hand, och prövningen är också kostnadsfri. Du anmäler detta HÄR - Om du istället anser att problemet är att säljaren gett dig bristfällig information om ångerrätten så kan du även anmäla detta till konsumentverket HÄR - Ett övrigt tips -Om du känner att du vill ha hjälp med att utforma en ångerblankett korrekt så kan du ta hjälp av konsumentverkets ångerblankett HÄR Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad händer om jag blev lurad att ingå avtal på telefon?

2018-11-27 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej, jag blev uppringd av en telefonbedragare som sade sig komma från min mobiloperatör och ville ge mig en högtalare eller mobiltelefon gratis. Jag förstod förstås att detta var en bluff och trodde att de skulle be mig öppna bankid varvid jag skulle be dem dra åt helvete. Hon började prata om avtalet där samtalet försvann vilket jag inte reflekterade över för tillfället. Men sedan kom frågan om jag ville ha en mobiltelefon eller högtalare, eftersom att jag ville höra vad om hade att säga efteråt så sa jag ordet "högtalare". Min fråga är nu om i och med att jag sa ordet högtalare kan ha ingått i ett avtal, och om hon kan hävda att jag har gått med på att betala pengar om hon nämnde detta i de delar av samtalet där det bröts.
Nora Olofsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Nedan beskriver jag vad som kommer hända ifall du råkat ingå ett avtal om att köpa högtalaren. Tillämplig lagLagen som blir aktuell i ditt fall är Lagen om distansavtal utanför affärslokaler (DAL) eftersom försäljarens kontakt uteslutande skedde via telefon, 1 kap. 1 § och 1 kap. 2 § DAL.Vad händer om du får hem högtalaren och inte vill ha den?Högtalaren du köpte är lös egendom, du ska därför ha rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar, 2 kap. 1 § och 2 kap. 10 § DAL. De 14 dagarna börjar räknas den dagen du tog emot varan, 2 kap. 12 § DAL. Om du ångrar ditt köp så ska du meddela försäljaren om detta och sedan skicka tillbaka högtalaren, 2 kap. 10 § DAL. Du skriver i frågan att samtalet bröts, då hade du inte heller möjlighet att bli informerad om vem som ska stå för porto när du använder dig av ångerrätten. Även om försäljaren säger det så ska du inte stå för porto eftersom du inte blev informerad om det från början, 2 kap. 2 § och 2 kap. 13 § DAL. Det är försäljaren som måste bevisa att du har blivit tillräckligt informerad om portot vilket blir svårt när du inte fanns kvar i luren och kunde bekräfta detta.Hoppas du fick svar på din fråga!Allt gott,