Den lagstadgade ångerrätten vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler

2019-08-15 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag har ett företag som håller mindfulnesskurser. Jag undrar hur jag ska formulera mina bokningsvillkor för att det ska bli rätt. Ser att personer gör olika. En del erbjuder 14 dagars ångerrätt från anmälningstillfället vilket om jag förstår rätt är så man bör göra? Men många i min situation som erbjuder kurser skriver att de inte tar emot avbokningar. Får man göra så eller har kunden alltid rätt att avboka inom en viss tid? och isåfall vilken tid gäller? Är det 14 dagar? Vilken lagtext gäller här?Tacksam för svar!
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler Bokningar som sker på distans, via telefon eller nätet samt dina skyldigheter som företagare gentemot konsumenter i dessa fall, regleras av lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Lagen ställer upp, som du nämner, ett tvingande krav på 14 dagars ångerrätt som gäller från den dag då avtalet ingåtts (2 kap. 10 och 12 §). Konsumenten kan alltså välja att frånträda avtalet inom den lagstadgade så kallade ångerfristen. De avtalsvillkor (bokningsvillkor) företagare ställer upp som strider mot den lagstadgade ångerrätten är utan verkan mot konsumenten, det vill säga sådana villkor behandlas rättsligt sett som ogiltiga (1 kap. 4 §). Ångerfristen börjar aldrig löpa förrän konsumenten har fått information om ångerrätten. Rätten att ångra sig upphör senast ett år efter det att ångerfristen skulle ha löpt ut om informationen hade getts på föreskrivet sätt (2 kap. 12 §). Om du som företagare inte ger tillräcklig information om ångerrätten har alltså konsumenten rätt att ångra sig i upp till ett års tid. Vid utövande av ångerrätten ska näringsidkaren återbetala vad konsumenten betalat till näringsidkaren. Återbetalning ska ske inom 14 dagar från den dag då näringsidkaren tog emot konsumentens meddelande om frånträdande av avtalet (2 kap. 14 §). Skyldigheter du som näringsidkare har Näringsidkare ska ge konsumenten information om ångerrätten, dess utövande samt längd, priset för tjänsten inbegripet skatter eller avgifter, sitt namn, organisationsnummer, kontaktuppgifter och konsumentens reklamationsrätt (2 kap. 2 §). Denna information ska ges på ett klart och begripligt sätt och särskild hänsyn ska tas till behoven hos underåriga och andra särskilt utsatta personer (2 kap. 3 §). Lagen ställer även upp krav på att konsumenten ska få en bekräftelse på avtalet, vilken ska innehålla de ovanstående informationskraven om de inte redan getts i annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten (2 kap. 4 och 5 §). Undantag från ångerrättenOm tjänsten har fullgjorts och konsumenten uttryckligen samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts kan ångerrätten undantagsvis inte gälla (2 kap. 11 §). Vänligen,

Gäller distanslagen vid försäljning av abonnemang i annat företags lokaler?

2019-08-01 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hur gäller Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler?Enligt 1 kap 2 §: Avtal utanför affärslokaler: avtal som ingås -då näringsidkaren och konsumenten samtidigt är närvarande på någon annan plats än i näringsidkarens fasta eller rörliga affärslokal eller.....I mitt fall ett avtal mellan mig och Viasat AB - i lokalen som tillhör Elgiganten AB. Enligt Viasats allmänna villkor, punkt 17: Ångerrätt, enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, har konsumenten rätt att ångra sitt abonnemang inom 14 dagar, den så kallade ångerfristen. Jag har ångrat skriftligen inom 14 dagar, men Viasat AB vidhåller att Elgigantens lokaler är lokaler som tillhör näringsidkaren Viasat AB. För mig är Elgigantens lokaler marknadsplatser utanför näringsidkaren Viasat AB fasta affärslokal. Därför vill jag veta om ovan nämnda lag 2005:59 gäller vid försäljning av Viasat ABs tjänster i Elgigantens affärslokaler?
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du tecknat ett abonnemang med Viasat och nu undrar om Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distanslagen) är tillämplig.När är distanslagen tillämplig?Distanslagen blir tillämplig när du som konsument handlar av en näringsidkare antingen på distans eller utanför dennes affärslokaler. Eftersom ditt avtal inte är ett distansavtal blir då frågan, precis som du är inne på, om det rör sig om ett avtal utanför näringsidkarens affärslokaler. Är det ett avtal som ingåtts utanför näringsidkarens affärslokaler?Affärslokal syftar i det här sammanhanget på en lokal som näringsidkaren använder som fast eller vanlig plats för sin försäljning. Det avgörande vid bedömningen är hur regelbunden verksamheten är på den aktuella platsen. Det ska även tas hänsyn till om det kan ses som naturligt för konsumenten att söka upp den aktuella lokalen för köpet.Eftersom försäljningen av Viasat-abonnemang med största sannolikhet sker regelbundet i Elgigantens butiker är min bedömning att distanslagen inte är tillämplig i det här fallet. Enbart det faktum att du tecknat ett abonnemang med Viasat hos Elgiganten gör alltså inte att distanslagen blir tillämplig, även om det kan låta så när man läser lagen.Övriga möjligheterSkulle det vara något fel på abonnemanget eller liknande har du möjlighet att reklamera tjänsten. Mina rekommendationerEnligt min bedömning är distanslagen inte tillämplig i ditt fall eftersom försäljningen av Viasat-abonnemang regelbundet sker i Elgigantens lokaler. Min rekommendation är ändå att du hör av dig till Viasat igen och hänvisar till punkt 17 i deras allmänna villkor och säger att du vill säga upp ditt avtal. Eftersom det är svårt att veta vad som gäller i den här situationen som konsument finns det en möjlighet att Viasat går med på att säga upp ditt avtal. De är dock inte skyldiga enligt lag att göra detta. Hoppas du fått svar på din fråga! Ifall du har ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig på axel.bellander@lawline.se.Vänliga hälsningar

Beställt varor på "homeparty" - ångerrätt?

2019-07-02 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej! Jag har varit på ett "homepary" och beställde grejer. Senare så avbeställer jag eftersom min ekonomiska situation ändrades. Företaget säger att jag egentligen inte kan avbeställa för det har gått mer en 14 dagar. men att jag kan betala 299kr för lagerkostnader och då avbeställer dom. Jag har allså inte fått några produkter så dom ej skickas förens man betalt. Måste jag nu betala 299kr för ingenting? Mvh
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom din fråga handlar om att du beställt varor på ett homeparty blir lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distanslagen) tillämplig.Distanslagen är tvingande för dig som konsument vilket innebär att du alltid har rätt till det som står i lagen, oavsett om ni avtalat om något annat, se 1 kap. 4 §. ÅngerrättI enlighet med distanslagen har du som konsument alltid 14 dagars ångerrätt, se 2 kap. 10 §. Dessa 14 dagar börjar dock inte löpa förrän du fått varorna hemlevererade till dig. Eftersom du inte fått några varor ännu har du alltså rätt att ångra ditt köp utan att betala några lagerkostnader till företaget. Att företaget säger att du inte har någon ångerrätt då det gått mer än 14 dagar stämmer alltså inte eftersom dessa 14 dagar räknas från när du fått hem varorna. Du kan läsa mer om din ångerrätt på Konsumentverkets hemsida här. SvarNej du behöver inte betala företaget 299 kr för deras lagerkostnader. Distanslagen är tillämplig och du har därmed rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från att du fått varorna.Hoppas du fått svar på din fråga! Om det skulle uppstå ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen. Vänliga hälsningar

Begära ut samtalslistor

2019-06-17 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej. Min make drar ut samtalslista på min min mobil varje månad.Maken står för abonnemang. Ett detta lagligt? Ser det som ett personintrång.
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! När det gäller vem som får begära ut telefonlistor för ett abonnemang gäller oftast de separata avtalsvillkoren för leverantören. Det är med andra ord något som leverantören och personen som köper tjänsten kommer överens om. Andra saker kan gälla om det är ett abonnemang som t ex är kopplat till en myndighet, då kommer offentlighetsprincipen in, men vi lämnar det eftersom detta gäller privatpersoner. Den som har rätt att begära ut samtalslistor är oftast den personen som står för avtalet. Eftersom det är din make som står för avtalet mellan honom och leverantören, trots att det är du som använder dig av det, så har han rätt att begära ut samtalslistorna. Det skulle således kanske vara en bättre lösning för dig själv om du skaffar ett eget abonnemang eftersom någon annan oftast inte har rätt att begära ut samtalslistor (med undantag från utredningar gällande brottsmisstankar såklart) än den som står för avtalet. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Kan aktiebolag ångra ingånget avtal via telefonförsäljning?

2019-08-08 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Har ett AB blev uppringd av ett telefonbolag uppfattade det som att det var Tele2 som ringde och ville sänka månadsavgiften har ett öppet abonnemang i dag men för att sänka måste jag binda på två år. Det visade sig att det var ett nytt telefonbolag som heter Mingla och nu har dom bundit till 36 månader, vi har inte skrivit på något avtal har ej fått något mejl som talar om kostnaden kan vi bryta detta avtal. Med vänlig hälsning en förtvivlad kund
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar om ditt aktiebolag efter ingånget avtal om abonnemang för telefoni via telefonförsäljning kan säga upp det avtalet på grund av bristande information vid säljsamtalet. Distansavtalslagen gäller ej för aktiebolagHade du varit en enskild näringsidkare som hade ingått avtal om abonnemang för telefoni via telefonförsäljning hade lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) varit tillämplig. Den lagen är endast tillämplig för enskilda näringsidkare gällande avtal om abonnemang för TV, telefon och bredband, utöver det är lagen endast tillämplig för konsumenter. I den lagen stadgas det att en näringsidkare skriftligen ska bekräfta ett erbjudande/avtal och konsumenten måste skriftligen tacka ja, om en näringsidkare på eget initiativ kontaktar en konsument per telefon i syfte att ingå ett distansavtal. Om detta inte görs blir avtalet ogiltigt (2 kap. 3 a § distansavtalslagen). Du hade då haft en lagstadgad ångerrätt enligt lagen, dock endast vid just avtal om abonnemang för TV, telefoni och bredband.Skyddet vid telefonförsäljning är mindre för näringsidkare än för konsumenterEftersom du har ingått avtal som ett aktiebolag kan dock distansavtalslagen inte tillämpas i ditt fall. Därmed gäller principerna som regleras i avtalslagen, att det enligt svensk rätt kan slutas avtal både skriftligt och muntligt utan krav på någon bekräftelse, och att avtal som slutits ska hållas. Eftersom du som näringsidkare inte har en ångerrätt, är du därför skyldig att uppfylla din del av avtalet. Trots detta vill jag ändå poängtera att det är upp till säljföretaget (Mingla) att bevisa att avtalet gäller 36 månader och inte 24 månader så som du uppfattat det. Det kan exempelvis bevisas genom en inspelning av säljsamtalet. MarknadsföringslagenTrots att du inte har skydd av distansavtalslagen kan en liten utredning göras utifrån marknadsföringslagen, (MFL) som även riktar sig till näringsidkare, eftersom telefonförsäljning är en marknadsföringsmetod (2 § MFL). I lagen stadgas att marknadsföringen måste kunna identifieras, det vill säga att det tydligt ska framgå vilket företag det är som har kontaktat dig (9 § MFL). Nu vet jag inte exakt hur säljsamtalet gick till och vilken information som framgick eller inte, men utifrån hur du formulerat frågan verkar det som att företaget inte var tydlig med att framföra varken sitt namn eller annan information om tjänsten. Om företaget inte marknadsför i enlighet med 9 § MFL är marknadsföringen att anse som vilseledande samt otillbörlig eftersom det mest antagligen påverkade ditt beslut att du trodde att du blev kontaktad av Tele2, som du redan är kund hos, och inte Mingla (8 § MFL). Om marknadsföringen är att anse som otillbörlig finns en del förbud som hindrar företaget att marknadsföra sig på det sätt som gjorts förenat med vite, samt betalning av marknadsstörningsavgift som företaget måste betala om överträdelsen är allvarlig (23-29 §§ MFL). Vad du som näringsidkare kan göraEftersom jag inte vet vad som framkom och inte under säljsamtalet kan jag inte säga vad som gäller i just ditt fall. Ett alternativ är att du eventuellt skulle kunna titta på 3 kap. avtalslagen, om rättshandlingars ogiltighet. Där stadgas situationer både före och efter ingånget avtal som gör att avtalet blir ogiltigt. Alternativet är då att exempelvis 3 kap. 30 § om svek skulle bli tillämplig i din situation på grund av att säljföretaget eventuellt med avsikt lämnade oriktiga uppgifter under säljsamtalet, dock vinner detta lagrum sällan framgång eftersom bevissvårigheter oftast uppkommer. Med det sagt lutar det mot att du tyvärr är bunden av avtalet. Ett annat alternativ är att du själv kan kontakta säljföretaget och förklara att du ångrat dig och därför vill dra dig ur överenskommelsen. Även om företaget antagligen inte kommer att vilja att avtalet upphör så finns det alltid en möjlighet att försöka förhandla fram en annan överenskommelse, exempelvis att du kan ersätta företaget. Men detta är upp till er som parter i avtalsförhållandet att komma fram till. Om du tror att företaget kan ha handlat i strid mot marknadsföringslagen kan du anmäla företaget till reklamombudsmannen (RO), exempelvis på grund av att otydlig och bristande information förekom vid säljtillfället (mer om det här). Du kan kräva skadestånd om du drabbas av att någon marknadsför i strid mot bestämmelserna i MFL och skadeståndet ska då ersätta den skada som överträdelsen orsakat (37 § MFL). Skulle du behöva hjälp med att gå vidare med ditt ärende får du gärna kontakta Lawline på info@lawline.se för att boka rådgivning genom våra betaltjänster. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan jag häva köpet av mina konsertbiljetter?

2019-07-06 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!Jag har köpt biljetter till en konsert. När jag betalat ser jag att företaget är ett lite skumt, tar överpris och vill häva mitt köp. Jag har läst mig till att man kan häva köpet om man inte har fått biljetterna än vi denna typen av evenemang. Jag har fått en länk för att ladda ner biljetterna men har inte laddat ner dem. Kan jag då häva köpet på något vis? Tacksam för svar
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Distansavtalslagens ångerrätt kan hjälpa dig i vanliga fallEftersom du skriver att du inte har laddat ner biljettenutgår jag i mitt svar från att du har köpt den över internet, varpå din fråga regleras av lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (också kallad distansavtalslagen), om du som privatperson träffar avtal med näringsidkare på distans (se definitioner i 2:2 distansavtalslagen). I vanliga fall har du en rätt att frånträda avtalet, sk. ångerrätt, 2:10 distansavtalslagen. Du måste i sådana fall "lämna eller sända ett meddelande om detta" inom 14 dagar, antingen från det att varan kom i köparens besittning (ffa. gällande fysiska föremål) eller att avtalet ingicks (gällande tjänster); du har alltså en ångerfrist enligt 2:12 distansavtalslagen.Undantag för kulturevenemang som infaller på särskild dagI 2:11 distansavtalslagen uppräknas undantag från ångerrätten. I 12 p. samma bestämmelse stadgas att "[ångerrätten inte gäller för avtal som] avser kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet, [...], om näringsidkaren ska tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod" (min kursivering). Bl.a. faller konserter inom tillämpningsområdet för denna bestämmelse, se prop. 2004/05:13 s. 128. Det innebär att konsertbiljetter undantas från ångerrätten enligt denna paragraf och du har tyvärr ingen lagstadgad möjlighet att häva köpet.Svårt att häva genom konsumentköplagenHar biljetterna inte hunnit levereras kan 37 § konsumentköplagen (1990:932) (KköpL) bli tillämplig; du skulle kunna häva köpet om varan inte har avlämnats till dig (observera att du i detta fall kan bli skyldig att ersätta säljaren för kostnader denne har haft i och med den avbrutna leveransen, enligt 41 § KköpL). I 6 § KköpL definieras ordet avlämnande som att varan ska anses vara avlämnad, när den har kommit i köparens besittning. Enligt doktrin anses varan vid hämtningsköp vara avlämnad – i köparens besittning – när köparen har tagit hand om varan, alltså hämtat den. Vid transportköp, när säljaren medverkat till leveransen av varan till köparen, är varan avlämnad och därmed i köparens besittning när varan på något sätt har överlämnats till köparen; det betyder inte att varan måste ha tagits om hand av köparen.Min tolkning av det sagda är att det möjligen bör innebära, att det inte uppställs ett krav på att du ska ha laddat ner biljetten för att 37 § KköpL inte ska kunna tillämpas i ditt fall: den är i din "besittning" eftersom du har tillgång till och mest troligt kan råda över den (ladda ner den och troligen också sälja vidare den). Mest troligt blir det svårt att hävda att varan inte skulle ha levererats i det fall biljetten köpts över nätet (detta brukar ju innebära att köparen får tillgång till biljetten – den "levereras" – tämligen omgående) i och med att du bara avstår från att ladda ner den, trots att du fått tillgång till länken att ladda ner den. Sammanfattningsvis: råd inför framtida köpAtt köpa andrahandsbiljetter kan vara förenat med vissa ekonomiska risker och du får ofta betala mer än ordinarie pris, som i ditt fall (då det vanligaste kanske är att andrahandsbiljetter konsumeras när biljetterna hos arrangören/arrangörens biljettförsäljare är slutsålda). Det är enligt svensk rätt tillåtet att sälja biljetter på detta sätt; läs mer om detta här.Att undvika att köpa andrahandsbiljetter är därför det självklara rådet, men också biljetter som köps direkt av arrangören undantas från ångerrätten. Det kan också finnas risker då konserten ställs in och arrangören inte har möjlighet att ersätta köparna för biljettkostnaden. Om du köper din biljett på kreditkort tillämpas konsumentkreditlagen (2010:1846) (KkrL) och du har då möjlighet att ställa samma krav på banken, kreditgivaren,som du skulle ha gjort på arrangören ("framställa samma invändningar på grund av köpet som han eller hon kan göra mot säljaren", 29 § KkrL). Med det menas helt enkelt att banken kan bli tvungen att ersätta dig för dina kostnader t.ex. om konserten skulle ställas in.I övrigt bör du se över om företaget du har köpt biljetterna av erbjuder öppet köp, vilket denne kan göra på eget bevåg; annars är du dessvärre bunden av avtalet enligt svensk rätt. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,

Distansavtalslagens tillämplighet

2019-06-23 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej hej,Jag driver ett AB och köpte lite möbler till mitt bolag från ett företag på nätet. Nu vill jag göra ett återköp på två av stolarna då jag råkat beställa fel färg. Kan jag tillämpa distanslagen här?
Jesper Eng |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Svaret på din fråga är nej. Det framgår redan av 1 kap. 1 § distansavtalslagen att den är avsedd för näringsidkare och konsumenter. Det framgår vidare av 2 kap. 1 § samma lag att 2 kap. är tillämpligt på avtal mellan näringsidkare och konsumenter. Det är just i 2 kap. som ångerrätten är stadgad. Eftersom du handlat för ditt AB:s räkning är distansavtalslagen inte tillämplig. Det spelar ingen roll om du köpt möblerna i eget namn. Så länge köpet har ett tillräckligt nära samband med din näringsverksamhet är du inte att anse som konsument i distansavtalslagen mening. Detta framgår av 1 kap. 2 §.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Kan företag kräva fullföljande av köp vid distansavtal?

2019-05-24 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej,Jag blev uppringd av ett mobilföretag som erbjöd sig att sänka mina kostnader. Jag sa ja till detta, men upptäckte sen att de ofta kritiseras för att lura kunder och ofta höja kostnaden istället. Jag har fått ett e-dokument att signera. Om jag inte signerar det så kan det väl inte gälla och de kan inte kräva att jag fullföljer?/Stefan
Johan Tivéus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Tillämplig lag i detta fall är lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL).I och med att du har blivit uppringd av mobilföretaget aktualiseras särskilda nytillkomna bestämmelser i lagen som innebär att ett avtal endast kan ingås genom att du, i egenskap av konsument, efter samtalet skriftligen accepterar företagets anbud (3 a § tredje stycket DAL). Detta innebär ett avsteg från huvudregeln om muntliga avtals giltighet och innebär att du i ditt fall inte är bunden av avtalet och absolut inte kan tvingas att fullfölja avtalet. Det kan även vara relevant att nämna att du, förutsatt att du skriftligen hade accepterat avtalet, fortfarande kunnat nyttja din lagstadgade ångerrätt om 14 dagar och kunnat frånträda avtalet.Om du får problem med företaget och de på ett eller annat sätt försöker hålla dig till avtalet råder jag dig att kontakta en av våra jurister alternativt ta kontakt med Allmänna reklamationsnämnden.Vänligen