Går det ångra köp av soffa?

2020-03-28 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Någon har beställt en soffa till sin lägenhet. Soffan ska levereras inom 8 veckor, det har möbelföretaget sagt. Några dagar efter att hon lagt beställningen börjar hon bli fundersam om soffan verkligen kommer passa in så bra i rummet. Hon hör av sig till möbelföretaget och ber att få avbeställa soffan. Möbelföretaget svarar "Det kan du glömma-har du aldrig hört om att avtal ska hållas?". Vad gäller?
Emilia Nordström |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om man har handlat i en affär så stämmer det att man inte har någon rätt att ångra sitt köp. Däremot om soffan har beställts på nätet, av en telefonförsäljare eller genom avtal med en säljare utanför säljarens lokaler har man en rätt att ångra sig. Då har en konsument som regel 14 dagars ångerrätt.Hoppas du fick var på din fråga!Med vänlig hälsning,

Fråga om ångerrätt i distansavtalslagen

2020-02-06 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej.Jag har köpt en vara via en e-handel och returnerat denna, alltså från att jag hämtade ut varan hos ombudet och sedan postade det åter med deras följesedel gick det 14 dagar vilket stöds av distanshandelslagen. Dock så hävdar företaget att varan måste vara dem åter inom 14 dagar, att det postades inom 14 gills alltså tydligen inte. Stämmer detta? Dem kan väl kringgå lagen?
André Tito |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Eftersom du har köpt din vara via e-handel, vilket jag tolkar som en hemsida, tillämpas lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Det som är av intresse är 2 kap. 10 § 1 st i distansavtalslagen. Konsumenten har rätt att frånträda avtalet genom att till näringsidkare lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som anges i 2 kap.12 § distansavtalslagen. I 12 § framgår att ångerfristen börjar löpa den dag då konsumenten får varan i sin besittning. Begreppet besittning har samma innebörd som enligt reglerna om varans avlämnande i konsumentköplagen. Varan ska alltså ha fysiskt tagits emot av konsumenten eller lämnats ut till någon som handlar på dennes vägnar. Om du har gjort detta på ett ändamålsenligt sätt (exempelvis mejlat, ringt dom eller på annat sätt som dom har informerat dig om) inom föreskriven tid har du fullgjort din skyldighet även om varan skulle försenas, vilket framgår av 2 kap. 10 § 2 st distansavtalslagen.Efter att du har meddelat näringsidkaren om din ånger av avtalet, ska du utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar lämna eller sända tillbaka varan till näringsidkaren, 2 kap.13 § 1 st distansavtalslagen. 14-dagarsfristen räknas från det att du som konsument meddelar att du vill ångra avtalet.Sammanfattningsvis behöver du i först meddela näringsidkare på ett ändamålsenligt sätt att du vill ångra avtalet inom 14 dagar från att du mottagit varan. Efter att du har gjort det ska du utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från att du meddelade om din ånger lämna eller skicka tillbaka varan till näringsidkaren.Med vänliga hälsningar,

När kan en konsument nekas att återlämna en felfri vara?

2019-12-26 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Vi bedriver en butik där vi säljer bilreservdelar och tillbehör. Vi har nu noterat ett beteende som vi skulle behöva hjälp att bedöma. I vissa länder i Europa, bland annat Norge, så är det krav på att ha snökedjor i bilen när du rör dig i landet. Snökedjor har olika storlekar och passar en specifik dimension på hjulet. Vi har nu uppmärksammat att vissa kunder beställer hem och hämtar ut sina snökedjor. När dom sedan är klara med sin resa så lämnar kunderna tillbaka snökedjorna. Produkten har inte blivit använd men det uppstår en kostnad för oss att skicka tillbaka produkten. Det känns inte rätt och vi undrar hur vi ska hantera det. Kan vi neka kunden att lämna tillbaka snökedjan?Mvh
Zana Mohammed |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Er fråga aktualiserar både näringsidkarens fria avtalsrätt samt reglerna i distansavtalslagen. Jag utgår i mitt svar från att varan som återlämnas är helt felfri, vilket utesluter reglerna i konsumentköplagen.När har konsumenten rätt att återlämna en vara?En konsument har rätt att återlämna en vara om säljaren har gått med på det enligt köpeavtalet. Ofta ger näringsidkare en sådan möjlighet till sina kunder genom att erbjuda ett tidsbegränsat "öppet köp". Att erbjuda öppet köp till kunder är inte ett krav enligt lag, utan faller inom näringsidkarens fria avtalsrätt.En konsument har även rätt att återlämna en vara som den har köpt genom ett distansavtal, alltså ett avtal som exempelvis har träffats online eller via telefon. Konsumenten har då enligt lag en ångerrätt som gäller i 14 dagar efter den dag då konsumenten fick varan till sig (se 2 kap. 10 § distansavtalslagen och 2 kap. 12 § distansavtalslagen). Denna ångerrätt kan ni som näringsidkare inte avtala bort.Kan ni neka kunder att lämna tillbaka en vara?För att svara på er fråga beror det helt och hållet på om ert avtal är att ses som ett distansavtal, som i så fall skulle ge konsumenterna 14 dagars ångerrätt. Enligt 2 kap. 2 § distansavtalslagen är ett distansavtal ett avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen uteslutande sker på distans. Ett exempel på ett sådant system skulle vara att ni tillhandahåller konsumenter en möjlighet att ingå avtal på distans genom att klicka på en symbol på en hemsida på internet. Om ni har ett sådant system, eller något liknande, har konsumenterna en ångerrätt på 14 dagar.Om ni inte har ett organiserat system för att träffa avtal på distans, och/eller att kommunikationen inte uteslutande görs på distans, kan kunderna återlämna snökedjorna om ni har erbjudit dem öppet köp. Ni har enligt den fria avtalsrätten rätt att till framtida kunder upphöra med ert eventuella erbjudande om öppet köp, vilket innebär att framtida kunder därmed inte får lämna tillbaka felfria snökedjor.SammanfattningSvaret på huruvida ni kan neka era kunder att återlämna snökedjorna varierar beroende på 1) om ert avtal med kunden är ett distansavtal, eller 2) om ni har erbjudit kunden ett "öppet köp". Om avtalet är att ses som ett distansavtal har kunden en lagstadgad rätt till 14 dagars ångerrätt. Om avtalet inte är att ses som ett distansavtal, men att ni har ett öppet köp, har ni rätt att i fortsättningen upphöra med det öppna köpet och därmed neka framtida kunder att återlämna snökedjorna.Jag hoppas att det var svar på er fråga! Med vänlig hälsning,

Går det att avtala bort ångerrätten vid distansavtal?

2019-12-12 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej, har köpt en dammsugare (hemförsäljning) och har skrivit under avtalet. Tyvärr såg jag inte att det var ett kryss på att ångerfrist inte gäller, han sa inget om det så jag känner mig lurad. Har jag någon chans att få köpet gå tillbaka? m.v.h
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Vid köp i butik finns ingen lagstadgad rätt att ångra sitt köp, men när man köper något utanför säljarens butikslokal, exempelvis över internet eller genom hemförsäljning, gäller särskilda regler. Då är lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämplig. Eftersom du, som konsument, köpt dammsugaren genom hemförsäljning är den lagen tillämplig på ditt köpeavtal. I 1:4 i denna lag stadgas vad som gäller när avtalsvillkor avviker från vad som står i lagen. Då ett sådant avtalsvillkor är till nackdel för konsumenten är villkoret utan verkan mot konsumenten, om inget annat anges i lagen. Konsumentens ångerrätt stadgas i 2:10. Där framgår att konsumenten har rätt att frånträda avtalet genom att meddela säljaren detta inom 14 dagar från den dag som anges i 2:12. I 2:12 stadgas att ångerfristen börjar löpa den dag som konsumenten får varan i sin besittning. Avtalsvillkoret, att ångerrätt inte gäller, är därmed utan verkan för dig. Du har en ångerrätt på 14 dagar avseende dammsugaren du köpt genom hemförsäljning och kan därför kräva att köpet går tillbaka under förutsättning att de 14 dagarna inte har passerat. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Får undantag göras i ångerrätten vid försäljning av kurser?

2020-02-29 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!Vi säljer kurser och ger kunder möjlighet att avboka kursen fram till 3 dagar innan kursen skall genomföras. Nu avser vi möjliggöra bokning och betalning av kursen via vår hemsida, detta innebär att distansavtalslagen gäller, får vi göra undantag från 2 veckors ångerrätt om kursen bokas in kortare tid än 2 veckor innan våra avbokningsregler tillåter det (17 dagar)? Finns det då krav på hur vi skall informera om detta?
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Precis som du nämner gäller Distansavtalslagen ( DAL ) vid försäljning av kurser via hemsida. Generellt kan sägas att ångerrätt och avbokning är olika saker. Om ångerrätten gäller för köpet så kan inte denna avtalas bort. Vissa kurser kan nämligen vara undantagna från ångerrätten. Du nämner inte vad för kurser ni tillhandahåller. Exempelvis så är ångerrätten undantagen från "kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet, servering, catering eller någon annan liknande tjänst, inkvartering, varutransport eller biluthyrning, om näringsidkaren ska tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod". Jag kan därför inte säga om er kurs är undantagen enligt den regeln 2 kap. 11§ 12 punkten DAL.Informera kund om ångerrättInformationen ska vara tydlig och ska innehålla det konsumenten behöver veta för att kunna utnyttja sin ångerrätt. En kund ska bland annat få information om att denne har ångerrätt, huruvida och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, tidsfristen och övriga villkor för ångerrätten, hur ångerrätten utövas samt att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten och hur konsumenten kan ta del av det, enligt 2 kap. 2 § 9 punkten DAL. Ångerrätten är 14 dagar sedan avtalet ingicks 2 kap. 12 § 2 stycket DAL. Om företaget inte ger konsumenten tillräcklig information om ångerrätten har kunden rätt att ångra sig i upp till ett år 2 kap. 12 § 4 stycket DAL. Det räcker med att ni informerar kunden i köpvillkoren, det vill säga att köpvillkoren visas för kunden innan bokningen slutförs. Det kan rekommenderas att ni även har en flik på hemsidan där kunden kan ta del av köpvillkoren inklusive information om ångerrätten.Vid utnyttjande av ångerrätten ska en kund meddela er inom dessa 14 dagar om denne vill ångra köpet av en kurs. När det gäller ångerrätt kan ingen ersättning begäras från konsumenten om tjänsten inte påbörjats ännu.Avbokning av kursNär det kommer till avbokning av kurs, så kan en kund alltså avboka kursen även om ångerfristen gått ut. I ett sådant fall få ni dock begära ersättning för de kostnader ni får på grund av kundens avbokning. Det kan dels handla om redan utfört arbete, dels inkomstförlust om ni inte har möjlighet att boka in en ny deltagare. En rekommendation är att ha information om avbokning på eran hemsida, så att kunderna kan ta del av detta. Självklart ska avbokningsvillkoren visas för kunden innan bokning/köp av kurs genomförs.Sammanfattningsvis får ni inte göra undantag från ångerrätten om era kurser omfattas av den regeln. Ni är skyldiga att informera konsumenterna om ångerrätten tydligt i köpvillkoren innan bokning/köp genomförs och förslagsvis på er hemsida. En kund kan alltså avboka en kurs trots att ångerrätten gått ut, men då har ni rätt som företag att begära ersättning från kunden.Jag hoppas ni har fått svar på era frågor!Ni är annars välkomna att kontakta mig på mail natasha.fathifard@lawline.se vid eventuella funderingar.Hoppas ni får en trevlig helg!Med vänlig hälsning,

Får en webbutik häva köp vid felmärkning av pris?

2019-12-30 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej, Igår var det en säljare som hade råkat skriva fel pris på alla sina reavaror, företaget hade glömt en nolla så alla varor var löjligt billiga. Många beställde så klart från deras hemsida och betalade det extremt billiga priset för varorna. Nu i efterhand häver säljaren köpet och skickar inte ut någon vara trots att alla köpare redan har betalat och fått ett bekräftelsemejl. Får säljaren häva köp när som helst vid e-handel? Eller vilka är riktlinjerna?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett köp mellan ett kund och ett företag är ett avtal som regleras i avtalslagen (AvtL). Om du köpt en produkt i en webbutik och sedan fått en bekräftelse så kan du hävda din rätt att få köpa varan till angivet pris. Dock endast om det inte är uppenbart att priset är felaktigt och du därmed handlat i "ond tro". En webbutik är inte bunden till en beställning där kunden insett eller borde ha insett att det angivna priset var för lågt. Detta följer av AvtL 32 §, som reglerar felskrivningar.Sammanfattning:Jag tolkar din fråga som att kunder förstod att företaget hade gjort en felskrivning, vilket gör att de var i "ond tro". Butiken bör därmed inte vara bunden till beställningarna som gjorts om kunderna insett detta. Om en kund och en butik är oeniga om priset varit uppenbart felaktigt eller inte kan man som konsument vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Här finns en länk ARN, där du kan få hjälp med att få tvisten prövad kostnadsfritt.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur fungerar konsumenternas ångerrätt vid distansköp?

2019-12-18 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej Min fråga är om faktura från en privat företag. . Fakturen kom före leverans . Jag sen bestämde är abbeställa min order och skrev den till företaget . Men de accepterar den inte utan hotar mig med Inkasso . Kan du upplysa vad gör man I min situation från lagens perspective .Vad är Mina rättigheter som en kund.Tack så mycket
David Ekenberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du i form av privatperson (konsument) har beställt en vara från ett företag (näringsidkare) och att du skulle betala genom faktura. I mitt svar kommer jag därför att använda mig av bestämmelserna i Distansavtalslagen (1 §).Ångerrätt för konsumenterSom konsument har du rätt att ångra avtalet (ångerrätt). Detta gör du genom att kontakta företaget och meddela detta. Antingen kan du göra detta genom att avbeställa din vara om sådan möjlighet finns, eller genom att göra en retur, det vill säga skicka tillbaka varan som du har beställt (10 § Distansavtalslagen). Du har 14 dagar på dig att meddela säljaren om att du vill utnyttja din ångerrätt, från den dagen då du mottagit varan (12 § Distansavtalslagen).Utifrån det du skriver tolkar jag det som att du aldrig har mottagit varan, utan avbeställt den innan den ens skickats till dig. I sådana fall har du gjort rätt, om företaget har bekräftat att de fått ditt meddelande om avbeställning. Har du fått bekräftelse på att varan är avbeställd, behöver du alltså inte betala din faktura.När kan företaget neka retur?Jag utgår alltså ifrån att du aldrig har fått den vara du har beställt, utan att du har avbeställt innan denna har skickats. Om det dock ändå är så att du har fått varan skickad till dig, så tänkte jag nedan ge exempel på när företaget eventuellt kan vägra att godkänna din retur. Om det är så att du har mottagit varan, och meddelat säljaren om att du vill skicka tillbaka denna senare än efter 14 dagar från att du mottagit den, så kan företaget vägra att ta emot varan eftersom det har gått för lång tid. Du är i sådana skyldig att betala fakturan.Ett annat fall då företaget kan vägra ta emot varan är om du exempelvis har använt den och sedan skickat tillbaka denna. En sådan vara kanske inte längre går att sälja vidare, och i det fallet har säljaren rätt att kräva betalning ifrån dig ändå.Vad händer om företaget skickar fakturan till inkasso?Om företaget väljer att skicka din faktura till ett inkassobolag, trots att du har avbeställt varan/inte fått varan/skickat tillbaka den inom den avtalade tiden, så kan du bestrida det eventuella inkassokravet om du får ett sådant. Det är sedan upp till säljaren - företaget - att styrka att ni har ingått ett avtal och att du har fått varan levererad.Jag hoppas att detta var ett svar på din fråga! Om inte så är du välkommen att kommentera här nedan, så besvarar jag din kommentar så snart jag kan.Vänliga hälsningar,

Är avtalet ogiltigt pga felaktigt pris?

2019-11-30 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej! Bokade en resa via internet som var till ett otroligt bra pris, betalade och fick tom biljetter. Nu avbokar de min resa och erbjuder att betala tillbaka för att de hade fel pris på sin hemsida. De hänvisar till lagen om "ond tro". Har de rätt att göra så? Jag får erkänna att priset är orimligt lågt. Som jag ser det så har vi ingått I ett avtal, hade jag ex skrivit fel namn så hade jag fått betala för att ändra.Mvh
Ayub Akbari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avtalslagen (AvtL) reglerar den svenska avtalsrätten. Ett avtal bygger enkelt på ett anbud och en accept (1 § AvtL).I ditt fall har du köpt en resa via internet och eftersom det finns särskilda bestämmelser i Distansavtalslagen (DAL), så ska den lagen tillämpas. DAL är tvingande till konsumentens fördel (1 kap. 4 § DAL)Enligt 2 kap. 4 § DAL framgår att ett avtal ska anses ingånget när konsumenten fått en bekräftelse. Således har du och resebolaget ingått ett bindande avtal. Av 32 § första stycket avtalslagen framgår däremot att: "Den, som avgivit en viljeförklaring, vilken i följd av felskrivning eller annat misstag å hans sida fått ett annat innehåll än åsyftat varit, vare icke bunden av viljeförklaringens innehåll, där den, till vilken förklaringen är riktad, insåg eller bort inse misstaget."Ett ingånget avtal kan alltså förklaras ogiltigt om ett felaktigt pris angivits och köparen förstått eller borde ha förstått att priset var felaktigt. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har i ett flertal fall bedömt när köparen borde förstått att priset var felaktigt. I ditt fall håller du med om att priset är "orimligt lågt". Det finns således fog för resebolaget att frångå avtalet med hänvisning till "ond tro". Om den angivna köpesumman inte är orimligt låg och konsumenten efter omständigheterna inte borde insett säljarens misstag bör emellertid avtalet stå fast eftersom avtal ska hållas (pacta sunt servanda).Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,