Ska jag betala fakturan trots att jag utnyttjat min ångerätt?

2021-05-27 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag har utnyttjat min ångerrätt i enlighet med de instruktioner om ångerrätt företaget har på sin webbsida.Varan är inte uthämtad utan den ligger kvar hos företaget. En faktura skickades till mig med detsamma efter det att beställningen gjorts. Ska jag betala fakturan innan jag fått svar om ångerrätt från företaget och låta varan vara kvar hos företaget?
Hemen Yazdanfar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar det som att du köpt en vara på internet av ett företag. I samband med köpet fick du en faktura skickad till dig. Du har fortfarande inte mottagit varan och du har utnyttjat din ångerrätt. Företaget du köpt varan av har dock inte gett något svar om ditt åberopande av ångerrätten. Nu undrar du ifall du bör betala fakturan eller inte.Tillämplig lagFör det fall en konsument köper en vara på nätet av en företagare tillämpas i första hand distansavtalslagen (DL) (1 kap. 1 och 2 § DL). Det kan redan nu vara värt att framhålla att precis som annan konsumentskyddande lagstiftning är DL tvingande till konsumentens fördel. Avtal i vilken det stipuleras ett sämre skydd för konsumenten än vad som följer av lagen gäller alltså inte såvida det inte uttryckligen framgår av lagen (1 kap. 4 § DL).Ångerrätt i minst 14 dagar En konsument som köper varor på internet av ett företag har som regel ångerrätt i 14 dagar räknat från den dag konsumenten mottar varan (2 kap. 10 och 12 § DL ). Från denna huvudregel finns det dock flera undantag (2 kap. 11 § DL). Exempelvis är sådan vara som är specialtillverkad efter konsumentens önskemål undantagna från ångerrätten. Ett annat exempel är varor som med anledning av hälso och- hygienskäl har förseglats men förseglingen har brutits av konsumenten. I din frågeställning framgår ingenting om vad för typ av vara du beställt. Med anledning av att en konsument har som regel ångerrätt vid internetköp utgår jag från att din vara är också av sådan karaktär som gör det. Därför har du ångerrätt i minst 14 dagar räknat från den dag du mottar varan.Meddelande om utövande av ångerrättenEn konsument som köpt varor som faller under ovan nämnda ångerrätt ska få i samband med beställningen av varan ett standardformulär för att denne vid utövandet av ångerrätten ska kunna fylla i (2 kap. 2 a § DL). Ett sådant formulär är givetvis ändamålsenlig för konsumenten att använda sig av, men inte ett måste (2 kap. 10 § DL). Att du skriver att du utnyttjat din ångerrätt enligt vad som följer av företagets hemsida förstår jag det som att du fyllt i ett standardformulär för utövande av ångerrätten eller i vart fall ett dokument som kan likställas med ett sådant formulär. Det viktiga är som nämnts nämligen inte i vilken typ av formulär som du skickat in utan det viktiga är att det i det dokument genom vilken du utnyttjar din ångerrätt ges uttryck för att du vill ångrar köpet. I egentlig mening krävs det inte att utnyttjandet av ångerrätten sker skriftligen utan det kan likväl ske per telefon. Men i bevishänseende kan det vara av ytterst vikt att en konsument utnyttjar sin ångerrätt skriftligen, vilket jag alltså förstått att du redan gjort. AvslutningSammantaget är mitt råd att du inte betalar för fakturan. Du har ju utnyttjat din ångerrätt inom ramen för i vart fall DL, så det finns med andra ord ingen anledning för dig att betala den. Om företaget mot förmodan skulle skicka fakturan till ett inkassoföretag som i sin tur kräver dig på betalning av fakturan så är det bara att bestrida kravet med hänvisning till att du tidigare utövat din ångerrätt i enlighet med DL. Med vänlig hälsning

Ångerrätt vid köp av prenumeration

2021-05-15 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej jag köpte prenumeration på Match.com och vill nu ångra köpet då det inte har gått 14 dagar. Jag försökte kontakta deras support, men mitt mail blir blockat av dom, vet inte vart jag kan vända mig, söker råd om hur jag kan göra
Dani Elipas Gobraeel |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du har rätt vad gäller ångerfristen på 14 dagar. När du handlar på distans, d.v.s utanför en affärslokal (t.ex. via internet) blir Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämplig, även kallad distansavtalslagen. Enligt 2 kap. 10 § har du en ångerrätt som innebär att du har rätt att frånträda avtalet genom att till näringsidkaren lämna en reklamation om detta inom 14 dagar från den dag som ångerfristen börjar löpa. Enligt 2 kap. 12 § börjar ångerfristen vid avtal om en tjänst löpa då avtalet ingås. I 2 kap. 11 § finns undantag till ångerrätten, men dessa aktualiseras inte i förevarande fall. På match.com återfinns mer detaljerad information om att du har 14 dagar på dig att ångra eller ändra ditt köp men att du för att utöva denna rätt ska kontakta deras kundsupport om detta.Du skriver dock att ditt mail blockeras av de, vilket verkar udda. Däremot blir det som tur är inget problem för dig eftersom det räcker med att du bevisar att du skickat meddelandet över mail inom tidsfristen. Match.com kan med andra ord inte åberopa att du inte reklamerat inom tidsfristen på grund av detta, det följer av en analogi till 40 § AvtL. Där framgår att reklamation sker på mottagarens risk. Den som enligt reglerna blir bunden av en rättshandling om han inte meddelar motparten om motsatsen behöver bara bevisa att han skickat iväg ett meddelande till motparten för att han inte ska bli bunden.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Hur fungerar min ångerrätt vid hemförsäljning?

2021-04-29 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!16:e Mars kom ett företag på besök hem till mig, detta lät intressant för mig så han bad mig skriva under en blankett och sa att jag har 2 veckor på mig att bestämma mig, då skulle hans kampanj gälla, så jag skrev under. Nästa dag en 17:e Mars ringer jag min nuvarande bolag och då erbjöd de mig ett bättre deal, men då bad han mig att ringa tillbaka till företaget och ångra köpet och de gjorde jag direkt efter vi lade på, jag ber dem på företaget att inte skicka ut routern, men då sa dem att jag inte behöver hämta ut den, men då började dem med ytterligare prata om andra erbjudande, då sa jag att jag inte vill binda mig till något och att jag ska tänka lite, men igår den 23:e April får jag faktura från företaget, jag ringer genast till dem och då säger de att det inte kan se något mer än att jag har en bindningstid, Går det att göra så trots att jag talade tydligt att jag upphäver/ ångrar köpet dagen efter påskrift ??Mvh
Lucas Rasmusson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar att din fråga handlar om din ångerrätt. Då det är en hemförsäljning då säljaren kommer hem till dig blir Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (Distansavtalslagen).Din ångerrätt och ångerfrist.Svaret på din fråga bör vara nej då du har en laglig rätt att ångra köpet inom 14 dagar från den dagen du har fått ett tydligt meddelande från försäljaren om din ångerrätt (10 § distansavtalslagen). Som du skriver utnyttjade du din ångerrätt dagen efter du ingick avtalet och det är inom din ångerfrist (14 dagar). Har du informerat företaget på ett rätt sätt? Du ska meddela företaget på ett ändamålsenligt och tydligt sätt att du vill frånträda avtalet. Då du ringde till företaget och sa att du inte ville binda dig till dem så bör det anses som att du har förmedlat till företaget att du vill frånträda avtalet. Sedan om de skulle hävda att det skulle krävas mer än att ringa till bolaget (exempel fylla i ett standardformulär) för att ångra köpet så bör det nog anses att ångerrätten inte har meddelats till dig på ett tillräckligt tydligt sätt om inte försäljaren förmedlat (till exempel ge dig formuläret vid inträde av avtal) hur ångerrätten ska gå till. Då har din ångerfrist inte börjat gälla än (12 § 4 st distansavtalslagen). När du har nyttjat din ångerrätt ska avtalet sluta att gälla och det ska inte läggas på någon påföljd på grund av att du nyttjar ångerrätten (15 a-16 §§ distansavtalslagen).Sammanfattning och rekommendation Utifrån den informationen som du har angett verkar det som att du har utnyttjat din ångerrätt inom ångerfristen och att du på ett tydligt sätt har förmedlat till företaget att du ångrar dig och vill frånträda avtalet. Dock ska jag poängtera att jag inte besitter all information för att göra en helt korrekt bedömning. Så min rekommendation är att du kontaktar företaget och säger att de ska ta bort fakturan och säga att avtalet är uppsagt då du har nyttjat din ångerrätt. Om ni sedan inte skulle komma överens så kan du vända sig till ARN då du är konsument. Då kan ARN pröva ditt ärende kostnadsfritt och eventuellt hjälpa dig. Mer information hittar ni här. Skulle du vilja ha ytterligare hjälp att rikta din talan mot företaget är kan du boka en tid med en av våra jurister här.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Ångerrätt och hävningsrätt som konsument

2021-03-31 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!Vi har beställt ett tv-paket från Viasat. Vi fick det inte installerat av dem före ångerrätten på två veckor tog slut. Nu stämmer inte paketet överens med vad de sa över telefon. De har samtalet inspelat men vet inte om de delar med sig av det. Har vi rätten på oss sida att säga upp det fast ångerrätten tagit slut och kan vi hänvisa till 22 § Konsumentköplagen att häva köpet annars? och måste de dela med sig av inspelat samtal?
Kajsa Svensson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!Som jag förstår din fråga så vill du veta vad du som konsument har rätt att göra. Eftersom att det är en fråga mellan en konsumen, du, och en näringsidkare, Viasat, så blir konsumentköplagen, KKöpL, tillämplig.Fel på varanOm paketet inte stämmer överens med ert avtal i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning anses det vara fel på varan (16 § KKöpL). Om det inte framgår något i ert avtal så kan den även anses felaktig om exempelvis den inte stämmer överens med den beskrivning som säljaren lämnat (16 § första stycket KKöpL).HävningSäga upp avtalet och hävning är det samma i lagens mening. Du har rätt att göra det om felet är av väsentlig betydelse för dig (29 § KKöpL). Innan man får häva brukar man däremot se till avhjälpande av felet, omleverans eller prisavdrag (28 § KKöpL). Säljaren har rätt att försöka avhjälpa fel innan du kan häva avtalet på grund av fel.Köp över telefon?Eftersom du pratar om Viasat och att säljaren sagt saker över telefon undrar jag om ni kan ha ingått avtalet över telefon? Om du har ingått ett avtal över telefon så blir lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämpbar.Lagen är till för att skydda konsumenter vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler (1 kap. 1 §). Har man ingått ett avtal via telefon så omfattas det av lagen (1 kap. 2 § fjärde stycket). Ångerfristen på två veckor börjar löpa den dag du fick varan i din besittning (2 kap. 12 §). Denna lag säger däremot i ditt fall inget annat än KKöpL som du kan använda gällande ångerrätten.SammanfattningSom konsument har du alltid en skydd enligt dessa lagar som näringsidkaren inte kan avtala bort. Har Viasat gjort fel så har du alltid rätt till koompensation, avhjälpning eller i slutändan rätt till att häva avtalet.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vad gäller vid utövandet av ångerrätten enligt distansavtalslagen och vilka kostnadskrav kan säljaren rikta mot konsumenten?

2021-05-21 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!Min 88-åriga dementa far med nyligen indraget körkort har via telefon lyckats beställa en mopedbil GoMoto3 för 55 000 kr. Vi har avbeställt/ångrat och varan har inte mottagits då DHL ringde om leverans utan vi skickade tillbaks den direkt. Vi har skriftligen e-mail hävdat ångerrätt.Enligt bolaget SKANDs hemsida ( https://skandelectric.com/sv/forsaljningsvillkor/?v=f003c44deab6) (säljer elmopeder) begär de skadestånd på 10 % när man använder sig av ångerrätten. Detta även om varan aldrig tagits emot av kunden utan sänts tillbaka direkt + ångerrätt hävdad skriftligen. Vi har inte ens sett leveransen så produkten är orörd.Enligt distansköplagen skall man väl betala returfrakten, men kan säljaren begära både att vi skall betala leveransfrakt, returfrakt och skadestånd på 10 %? Kan han hävda detta för att det står på hemsidan? Får man begära skadestånd på detta sätt vid distansförsäljning?I detta fall begär de att vi betalar båda frakterna (på hemsidan 1890 kr) men de begär 2900 kr x 2 och sen 10 % i detta fall 5 400 kr? =11 200 kr?Kan man bestrida fraktkostnaden 2900 kr och bara betala returfrakten enligt deras hemsida 1890 kr?Enligt distansköpslagen skall jag väl inte betala leveransfrakten alls?Vad skall jag göra och vad måste jag betala?
Jacob Björnberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,UTREDNINGDen lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor följer enligt nedan.Lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden (avtalsvillkorslagen, AVLK).Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen, DAL).Lagen om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (avtalslagen, AvtL).Några allmänna hållpunkterMed distansavtal avses avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen uteslutande sker på distans, 1 kap. 2 § 1 st. DAL. Det kan således klarläggas att det verkar vara fråga om ett distansavtal och inte ett så kallat avtal utanför affärslokal. Vidare följer av 1 kap. 4 § DAL att ett avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i distansavtalslagen är till nackdel för konsumenten är utan verkan mot denne, om ingenting annat skulle anges i lagen. Det sistnämnda innebär att ett förbehåll vars innehåll avviker från det skydd som uppställs till förmån får konsumenten blir ogiltigt så länge lagstöd för avvikelsen saknas. Det är delvis mot den bakgrunden som dina frågor ska besvaras och bestämmelsen kommer att behöva läsas tillsammans med andra för ditt ärende relevanta lagrum (lagparagrafer).Ett avtalsrättsligt resonemangI 2 kap. 2 § 1 st. DAL sägs bland annat att innan ett avtal ingås ska näringsidkaren ge konsumenten information om kostnader för leverans och andra tillkommande kostnader (4 p.) och den skyldighet konsumenten vid utövande av ångerrätten kan ha att på egen bekostnad återsända varan samt, vid distansavtal, kostnaden för att återsända varan om den är sådan att den inte kan återsändas med post (10 p.). I fråga om distansavtal ska informationen ges klart och begripligt och på ett sätt som är anpassat till det medel för distanskommunikation som används. Särskild hänsyn ska tas till behoven hos underåriga och andra särskilt utsatta personer, exempelvis äldre personer, 2 kap. 3 § 1 st. DAL. I det nyss nämnda lagrummet uttalas även att när avtalet ingås på näringsidkarens webbplats ska konsumenten särskilt uppmärksammas på innehållet i den information som ges, ett synsätt som har bekräftats i rättspraxis (se nedan) När det sedan gäller frågan om avtalsvillkoren på hemsidan och huruvida de kan anses flyta in och automatiskt utgöra en del av avtalet kan följande anföras. Om innebörden av ett avtalsvillkor som inte har varit föremål för individuell förhandling är oklar ska villkoret vid en tvist mellan en näringsidkare och en konsument tolkas till konsumentens förmån, 10 § AVLK. I Hösta domstolens (HD) praxis har tolkningen och hanteringen av standardvillkor i konsumentförhållanden prövats i flertalet fall. I avgörandet NJA 2011 s. 600 uttalade domstolen ungefär följande (vilket jag menar otvetydigt är applicerbart på det här ärendet). Standardvillkor måste komma till motpartens kännedom före avtalsslutet för att bli en del av avtalet. För alla avtalsvillkor som en konsument inte har getts möjlighet att påverka uppställs det höga krav på att näringsidkaren vidtar skäliga åtgärder för att uppmärksamma konsumenten om dessa. Framförallt om det kan finnas bestämmelser i ett avtal som objektivt sett skulle kunna framstå som överraskande eller särskilt betungade.Huruvida säljaren har följt ovanstående är för mig ovisst liksom om din pappa överhuvudtaget hade förmåga att uppfatta den information som (eventuellt) förmedlades vid tidpunkten för köpet. Gissningsvis och utifrån din ärendebeskrivning framstår det som osannolikt att så var fallet. I synnerhet mot bakgrund av det faktum att din pappa nyligen har fått sitt körkort indraget, vilket torde vittna om att denne har bedömts olämplig att framföra fordon i vägtrafik. Med tanke på hans hälsotillstånd och den förmodade okunskapen om det faktiska avtalsinnehållet och dess verkningar går det möjligen att argumentera för att avtalet, förutom ovanstående, också bör kunna jämkas, antingen delvis eller i sin helhet, med stöd av den så kallade stora generalklausulen i 36 § AvtL. Avtalsvillkor får nämligen jämkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare inträffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. Vid den här prövningen ska särskild hänsyn tas till behovet av skydd för den som är konsument eller annars intar en underlägsen ställning i avtalsförhållandet. Och i konsumentförhållanden betraktas alltid konsumenten som den svagare parten.De åberopade avtalsvillkoren, vad gäller?Enligt 2 kap. 10 § 1 st. DAL har konsumenten rätt att frånträda avtalet, det vill säga utöva ångerrätten, genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett tydligt meddelande om detta inom 14 dagar och i 2 kap. 12 § 1 st. DAL stadgas vid avtal om överlåtelse av en vara börjar ångerfristen löpa den dag då konsumenten får varan i sin besittning. Om konsumenten utövar sin ångerrätt ska konsumenten utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar på egen bekostnad lämna eller sända tillbaka varan till näringsidkaren, 2 kap. 13 § 1 st. DAL, och näringsidkaren ska betala tillbaka vad konsumenten har betalat till näringsidkaren, 2 kap. 14 § 1 st. DAL. I 2 kap. 15 § DAL finns slutligen vissa bestämmelser om sådant som konsumenten, vid utövandet av ångerrätten, ska ersätta näringsidkaren för. Enligt min mening och baserat på ärendebeskrivningen finns det emellertid ingenting i förevarande fall som träffas av punkterna i 15 §.Ångerrätten är tvingande till förmån för din pappa i egenskap av konsument och den delen är ju inte heller tvistig. Att returen ska bekostas av honom följer direkt av lagstiftningen och såvitt jag förstår hade du (ni) redan utgått ifrån en sådan ordning varför den delen inte heller kan te sig som särskilt överraskande. När det sedan gäller den ursprungliga leveranskostnaden liksom det yrkade skadeståndet framstår däremot rättsläget som något oklart eftersom det i mångt och mycket beror på vad som förmedlades vid tidpunkten för köpet, om din pappa kunde uppfatta vad som sades (och om säljaren förstod eller borde ha förstått att din pappa var dement och därigenom var i ond tro), om något avtal därefter manifesterades i skrift och vad som i så fall har kommit till uttryck den skriftliga handlingen. Men om det endast skulle ha gjorts en hänvisning i efterhand till standardvillkoren på hemsidan förefaller det mycket tveksamt om säljarens framställda skadeståndsanspråk kan göras gällande här. Framförallt med tanke på de uttalanden som HD gjorde i det ovan nämnda rättsfallet. Detsamma gäller leveranskostnaden eftersom information om en sådan kostnad ska ges av näringsidkaren innan avtalet ingås (se ovan, 2 kap. 2 § 1 st. 4 p. DAL). Då duger det inte att i efterhand hänvisa till standardvillkor som har tillgängliggjorts på en hemsida. Än mer märkligt framstår säljarens begäran om 2 x 2900 kr i ersättning när det av avtalsvillkoren följer en kostnad om 1890 kr. Detta kan inte föranleda någon annan bedömning än att det är den senare kostnaden som gäller och ingenting annat. Om de aktuella avtalsvillkoren överhuvudtaget kan göras gällande vill säga.Avslutande ord och ytterligare rådgivningSammanfattningsvis bör följande gälla. Skadeståndskravet kan lämnas utan avseende, det vill säga bortses ifrån helt, eftersom kravet verkar har förmedlats på grundval av standardvillkor som har förmedlats/hänvisats till i efterhand (ovan skriver du "Kan han hävda det för att det står på hemsidan?"). Kravet på leveranskostnaden synes som sagt vara lika tveksam och slutsatsen blir därför att även denna borde kunna lämnas utan avseende. Däremot är min uppfattning att din pappa behöver svara för returkostnaden. Den skyldigheten är för övrigt redan lagstadgad (se ovan, 2 kap. 13 § 1 st. DAL). Slutligen ska framhållas att detta i praktiken inte sällan brukar bli en ren förhandlingsfråga parterna emellan. Om avtalet kan ogiltigförklaras helt med stöd av 36 § AvtL har jag dock svårt att svara på i skrivande stund, vilket du säkert förstår.Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.Förslagsvis anlitar du en sakkunnig person, företrädesvis en jurist, som hjälper dig att författa ett skriftligt yttrande. Vi kan exempelvis för din räkning kontakta säljaren och/eller ombesörja upprättandet av ett kravbrev riktat mot firman och i förlängningen även företräda dig inför och under en eventuell förlikningsförhandling och/eller i en kommande domstolsprocess.Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.Vänligen,

Ångerrätt på distansköp - digitalt innehåll eller digital tjänst?

2021-05-14 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej jag var inne på justkiss och jag trodde att jag skulle betala 99 i månaden men de krävde för ett år så jag skrev direkt till dom och förklarade att jag ville ångra köpet jag tänkte att man bör ha den rätten enligt ångerättslagen de skrev tillbaka eftersom produkten vi levererar är en tjänst som tas i bruk omedelbart efter köpet finns det ingen ångerrätt.Du loggar bort denna rätt, så snart du accepterar villkoren och köper prenumerationen :-) har de rätt att göra så? medvänliga hälsningar
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid köp på distans blir lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämplig, även kallad distansavtalslagen.I köpvillkoren anger hemsidan att ditt köp är bindande från det ögonblick du slutför transaktionen, och att du därför är skyldig att betala hela beloppet för den valda längden på medlemskapet. Innan köpet slutförs anges det dessutom "betala nu 1 188 kr" vid köp av det aktuella medlemskapet.ÅngerrättEnligt 2 kap. 10 § distansavtalslagen har du en ångerrätt som innebär att du har rätt att frånträda avtalet genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett tydligt meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som ångerfristen börjar löpa.Undantag till ångerrättenI 2 kap. 11 § finns en lista på undantag till ångerrätten. I punkt 11 nämner man att ångerrätt inte gäller för avtal som avser digitalt innehåll som levereras på något annat sätt än på ett fysiskt medium, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att leverans påbörjas och gått med på att det därigenom inte finns någon ångerrätt.En fråga som kan bli aktuell är om medlemskapet utgör digitalt innehåll eller om det istället anses utgöra en digital tjänst, reglerna kring ångerrätten skiljer sig mellan dessa. Konsumentverket skriver på sin hemsida att "avtal om digitalt innehåll ska skiljas från avtal om så kallade digitala tjänster. Som digitala tjänster räknas löpande avtal som till exempel sociala medier, abonnemangsavtal av streamingtjänster, molnlagring, webbaserad e-post och molnapplikationer. Undantaget för digitalt innehåll omfattar inte den typen av tjänster".Digital tjänst eller digitalt innehåll?I ett direktiv från EU, (EU) 2019/2161 skäl 30, försöker man förklara hur dessa ska skiljas åt. I direktivet anger man att leverans av digitalt innehåll kännetecknas av att näringsidkaren tillhandahåller konsumenten genom ett enda tillhandahållande, medan digitala tjänster kännetecknas av tjänsteleverantörens kontinuerliga engagemang. De anger dessutom att i fall där det är tveksamt om avtalet är ett avtal om tjänster eller ett avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium bör reglerna om ångerrätten för tjänster vara tillämpliga.I ett ärende från Allmänna reklamationsnämnden (ARN), ARN 2018-05453, ansågs ett abonnemang på en streamingtjänst där konsumenter kan titta på sport, film, serier m.m. som en digital tjänst. Undantaget från ångerrätten i punkt 11 var därför inte tillämpligt. De förklarade att löpande avtal om streamingtjänster där utbudet varierar över tid inte omfattas av undantaget. ARN ansåg att vid löpande abonnemang av det aktuella slaget så drabbas näringsidkaren inte av en ångerrätt på samma sätt som vid avtal om ett specifikt digitalt innehåll som levereras till konsumenten och som konsumenten i sin helhet kan ta del av innan avtalet ångras.SammanfattningVid köp på distans gäller som huvudregel en ångerrätt på 14 dagar, det finns dock undantag där ångerrätten inte gäller. Ett av undantagen avser köp av digitalt innehåll enligt 2 kap. 11 § punkt 11 distansavtalslagen. Vid köp på distans kan det ibland bli svårt att skilja mellan digitalt innehåll och digital tjänst; detta har betydelse då huvudregeln på 14 dagars ångerrätt gäller vid köp av digitala tjänster.Enligt mig blir bedömningen beroende av om medlemskapet har ett kontinuerlig engagemang från tjänsteleverantören och om medlemskapet varierar över tid. Med bakgrund av vad som anges i ärendet från ARN borde det tolkas som att medlemskapet är ett digitalt innehåll som du i sin helhet kunnat ta del av direkt och som inte varierar över tid och att det därmed faller under undantaget i 2 kap. 11 § punkt 11 distansavtalslagen som innebär att du inte har en ångerrätt.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på LawlineVänliga hälsningar,

Vilka regler gäller vid avtal via telefon?

2021-04-15 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag har godkänt ett mkt dåligt avtal via telefon samtal med ett företag, försökte säga att jag ångrade mig då kostnader överstiger långt över min inkomst. Oseriöst och har ej fått bekräftelse vare sig på Mail eller posten.Går detta att få rättslig hjälp med. ?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vid försäljning på distans blir lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämplig, även kallad distansavtalslagen. I din fråga framgår det inte vad för typ av varor/tjänster det gäller eller vem som kontaktat vem först, jag kommer därför förklara vad som generellt gäller vid telefonförsäljning.2 kap. 3 a § distansavtalslagen anger att om ett företag på eget initiativ kontaktar dig via telefon i syfte att ingå ett distansavtal så ska du i början av samtalet informeras om företagets identitet, syftet med samtalet och namnet på den person som är i kontakt med dig och hans/hennes relation till företaget. Om du går med på att ingå ett avtal så ska företaget bekräfta sitt anbud i en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för dig. Ett avtal ingås genom att du efter samtalet skriftligen accepterar företagets anbud. Ett avtal som inte har ingåtts på detta sätt är ogiltigt och du är då inte skyldig att betala för några varor eller tjänster. Du ska informeras om detta i företagets bekräftelse av anbudet.Avtalet är alltså enligt distansavtalslagen inte giltigt om företaget på eget initiativ kontaktat dig och därefter inte bekräftat sitt anbud genom en handling eller annan läsbar/varaktig form, t.ex. på mail eller post, vilket i sin tur inneburit att du inte fått möjlighet att skriftligen acceptera anbudet.ÅngerrättOm ovan förutsättningar är uppfyllda så är avtalet ogiltigt, men skulle avtalet anses giltigt så har du rätt att ångra dig. Enligt 2 kap. 12 § distansavtalslagen har du en ångerrätt som gäller 14 dagar, det finns dock undantag till ångerrätten som finns upplistade i 2 kap. 11 § distansavtalslagen. Företaget ska ha informerat dig om och under vilka förutsättningar det finns en ångerrätt, har du inte blivit informerad finns det möjlighet att ångra köpet senare än 14 dagar. Informationen ska innehålla uppgifter om tidsfristen och övriga villkor för ångerrätten samt hur du ska göra för att ångra köpet. Du kan läsa mer om vad som gäller vid telefonförsäljning på Hallå konsuments hemsida här.Boka tid med en juristHos oss på Lawline finns det möjlighet att boka tid med en av våra verksamma jurister, du kan läsa mer om hur det går till och boka din tid här.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänliga hälsningar,

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag tolkar din fråga så har du fått en bekräftelse på köpet av bilen eftersom du skriver att du ”köpte bilen”. För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av avtalslagen. Avtalet

2021-02-15 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej! Köpte precis en bil på en bilförsäljningssida.En tryckfelsnisse har varit framme så jag köpte bilen betydligt billigare än vad den är värd. Vad har jag för rättigheter då och kan bilfirman häva köpet?
Erika Björnfors |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Så som jag tolkar din fråga så har du fått en bekräftelse på köpet av bilen eftersom du skriver att du "köpte bilen". För att besvara din fråga så kommer jag använda mig av avtalslagen. Avtalet är bindandePrincipen om pacta sunt servanda gäller, dvs. avtal ska hållas. Därmed är både du som köpare och även säljaren bundna till det som ni har avtalat om (avtalslagen 1 §)När du får bekräftelsen på köpet så ska det anses att både köpare och säljare är överens om avtalsvillkoren, inklusive priset. Det har därmed ingen betydelse att säljaren i efterhand möjligtvis hävdar att den hade satt ett felaktigt pris när du köpte bilen. Om det visar sig att du inte har fått någon bekräftelse på köpet så är inte priset bindande för säljaren, eftersom du som köpare och säljaren egentligen inte har kommit överens om något än.Ifall du har fått en bekräftelse på köpet, som jag tolkar att du har fått, så har du därmed rätt att få bilen för det priset som du köpte den för och företaget som sålde bilen kan därmed inte häva köpet. Det finns dock ett undantag om det är uppenbart att priset är felaktigt.Om det var uppenbart att priset var felaktigtI och med att du skriver att det har varit en tryckfelsnisse framme som har inneburit att du har köpt bilen för betydligt billigare än vad den var värd, så rör det sig om en felskrivning angående priset. Företaget som sålde bilen kommer inte vara bunden av det lägre priset om det visar sig att priset på bilen var så lågt att du borde ha insett att det rörde sig om en felprissättning (avtalslagen 32 §). Köparen ska alltså vara i ond tro för att säljaren inte ska vara bunden till priset.Enligt konsumentverket så ska det alltså röra sig om uppenbara fel som gör att köparen insåg eller borde ha insett att det rörde sig om en felskrivning. Något som talar för att du insåg eller borde ha insett att det rörde sig om en felprissättning är att du skriver att du köpte bilen för "betydligt" billigare än vad den var värd. Situationen behöver dock inte vara sådan att du insåg eller borde ha insett felprissättningen, utan du kanske märkte i efterhand att du hade fått köpa den för betydligt billigare. Den avgörande tidpunkten för om du ska anses vara i god tro är när du fick orderbekräftelsen, och det har ingen betydelse att du efter fick reda på att du köpt bilen till ett underpris. Om det visar sig att du insåg eller borde ha insett felprissättningen så har säljaren rätt att häva köpet, du blir iså fall inte heller bunden av ett nytt avtal och det högre priset. Ifall du och företaget inte kommer överens om att det rörde sig om en uppenbar felprissättning så kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden som kan pröva din tvist, se här.Du kan även vända dig till våra jurister på Lawline juristbyrå för att få hjälp om det uppstår en tvist om uppenbarheten i felprissättningen. Du kan boka tid direkt här. SammanfattningDu har rätt att få bilen till det priset som du köpte den för om du har fått en bekräftelse på köpet. Säljaren har då ingen rätt att häva köpet, eftersom avtalet är bindande för båda parter. Det krävs dock att det inte rörde sig om en uppenbar felprissättning för att priset ska vara bindande, för om du insåg eller borde insett att det var en felprissättning så kan säljaren häva köpet. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en ny till oss på Lawline!Med vänlig hälsning,