Får en webbutik häva köp vid felmärkning av pris?

2019-12-30 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej, Igår var det en säljare som hade råkat skriva fel pris på alla sina reavaror, företaget hade glömt en nolla så alla varor var löjligt billiga. Många beställde så klart från deras hemsida och betalade det extremt billiga priset för varorna. Nu i efterhand häver säljaren köpet och skickar inte ut någon vara trots att alla köpare redan har betalat och fått ett bekräftelsemejl. Får säljaren häva köp när som helst vid e-handel? Eller vilka är riktlinjerna?
Ebba Thor |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ett köp mellan ett kund och ett företag är ett avtal som regleras i avtalslagen (AvtL). Om du köpt en produkt i en webbutik och sedan fått en bekräftelse så kan du hävda din rätt att få köpa varan till angivet pris. Dock endast om det inte är uppenbart att priset är felaktigt och du därmed handlat i "ond tro". En webbutik är inte bunden till en beställning där kunden insett eller borde ha insett att det angivna priset var för lågt. Detta följer av AvtL 32 §, som reglerar felskrivningar.Sammanfattning:Jag tolkar din fråga som att kunder förstod att företaget hade gjort en felskrivning, vilket gör att de var i "ond tro". Butiken bör därmed inte vara bunden till beställningarna som gjorts om kunderna insett detta. Om en kund och en butik är oeniga om priset varit uppenbart felaktigt eller inte kan man som konsument vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Här finns en länk ARN, där du kan få hjälp med att få tvisten prövad kostnadsfritt.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur fungerar konsumenternas ångerrätt vid distansköp?

2019-12-18 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej Min fråga är om faktura från en privat företag. . Fakturen kom före leverans . Jag sen bestämde är abbeställa min order och skrev den till företaget . Men de accepterar den inte utan hotar mig med Inkasso . Kan du upplysa vad gör man I min situation från lagens perspective .Vad är Mina rättigheter som en kund.Tack så mycket
David Ekenberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du i form av privatperson (konsument) har beställt en vara från ett företag (näringsidkare) och att du skulle betala genom faktura. I mitt svar kommer jag därför att använda mig av bestämmelserna i Distansavtalslagen (1 §).Ångerrätt för konsumenterSom konsument har du rätt att ångra avtalet (ångerrätt). Detta gör du genom att kontakta företaget och meddela detta. Antingen kan du göra detta genom att avbeställa din vara om sådan möjlighet finns, eller genom att göra en retur, det vill säga skicka tillbaka varan som du har beställt (10 § Distansavtalslagen). Du har 14 dagar på dig att meddela säljaren om att du vill utnyttja din ångerrätt, från den dagen då du mottagit varan (12 § Distansavtalslagen).Utifrån det du skriver tolkar jag det som att du aldrig har mottagit varan, utan avbeställt den innan den ens skickats till dig. I sådana fall har du gjort rätt, om företaget har bekräftat att de fått ditt meddelande om avbeställning. Har du fått bekräftelse på att varan är avbeställd, behöver du alltså inte betala din faktura.När kan företaget neka retur?Jag utgår alltså ifrån att du aldrig har fått den vara du har beställt, utan att du har avbeställt innan denna har skickats. Om det dock ändå är så att du har fått varan skickad till dig, så tänkte jag nedan ge exempel på när företaget eventuellt kan vägra att godkänna din retur. Om det är så att du har mottagit varan, och meddelat säljaren om att du vill skicka tillbaka denna senare än efter 14 dagar från att du mottagit den, så kan företaget vägra att ta emot varan eftersom det har gått för lång tid. Du är i sådana skyldig att betala fakturan.Ett annat fall då företaget kan vägra ta emot varan är om du exempelvis har använt den och sedan skickat tillbaka denna. En sådan vara kanske inte längre går att sälja vidare, och i det fallet har säljaren rätt att kräva betalning ifrån dig ändå.Vad händer om företaget skickar fakturan till inkasso?Om företaget väljer att skicka din faktura till ett inkassobolag, trots att du har avbeställt varan/inte fått varan/skickat tillbaka den inom den avtalade tiden, så kan du bestrida det eventuella inkassokravet om du får ett sådant. Det är sedan upp till säljaren - företaget - att styrka att ni har ingått ett avtal och att du har fått varan levererad.Jag hoppas att detta var ett svar på din fråga! Om inte så är du välkommen att kommentera här nedan, så besvarar jag din kommentar så snart jag kan.Vänliga hälsningar,

Är avtalet ogiltigt pga felaktigt pris?

2019-11-30 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej! Bokade en resa via internet som var till ett otroligt bra pris, betalade och fick tom biljetter. Nu avbokar de min resa och erbjuder att betala tillbaka för att de hade fel pris på sin hemsida. De hänvisar till lagen om "ond tro". Har de rätt att göra så? Jag får erkänna att priset är orimligt lågt. Som jag ser det så har vi ingått I ett avtal, hade jag ex skrivit fel namn så hade jag fått betala för att ändra.Mvh
Ayub Akbari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Avtalslagen (AvtL) reglerar den svenska avtalsrätten. Ett avtal bygger enkelt på ett anbud och en accept (1 § AvtL).I ditt fall har du köpt en resa via internet och eftersom det finns särskilda bestämmelser i Distansavtalslagen (DAL), så ska den lagen tillämpas. DAL är tvingande till konsumentens fördel (1 kap. 4 § DAL)Enligt 2 kap. 4 § DAL framgår att ett avtal ska anses ingånget när konsumenten fått en bekräftelse. Således har du och resebolaget ingått ett bindande avtal. Av 32 § första stycket avtalslagen framgår däremot att: "Den, som avgivit en viljeförklaring, vilken i följd av felskrivning eller annat misstag å hans sida fått ett annat innehåll än åsyftat varit, vare icke bunden av viljeförklaringens innehåll, där den, till vilken förklaringen är riktad, insåg eller bort inse misstaget."Ett ingånget avtal kan alltså förklaras ogiltigt om ett felaktigt pris angivits och köparen förstått eller borde ha förstått att priset var felaktigt. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har i ett flertal fall bedömt när köparen borde förstått att priset var felaktigt. I ditt fall håller du med om att priset är "orimligt lågt". Det finns således fog för resebolaget att frångå avtalet med hänvisning till "ond tro". Om den angivna köpesumman inte är orimligt låg och konsumenten efter omständigheterna inte borde insett säljarens misstag bör emellertid avtalet stå fast eftersom avtal ska hållas (pacta sunt servanda).Hoppas det var svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

När kan en konsument ångra ett distansköp?

2019-11-07 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej,Beställde en övervakningskamera (ingen specialbyggd för mitt ändamål) från webhandels företag som enligt deras websida fanns på lager, innan de skickade varan fick jag mailsvar enligt nedan.(Tack för din beställning.Vi vill bara bekräfta med dig att det inte är någon ångerrätt på denna då det är en beställningssvara från leverantör.Så fort du har bekräftat skickas denna med en gång och kommer fram dagen efter.)Jag bekräftade att jag vill ha den.Men då jag fick den insåg jag att den inte uppfyllde mina krav och ville jag utnyttja ångerrätten, nu menar företaget att den är bortförhandlad.Stämmer det eller har jag möjlighet att utnyttja den?Hur går jag isåfall tillväga.Tacksam för svarMVH
Evelina Sjöberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Bestämmelser som kan komma att bli aktuella hittar vi i Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen). När kan lagen tillämpas?Lagen blir tillämplig eftersom avtalet har ingåtts på internet då det inte har ingåtts i företagets affärslokaler under den förutsättningen att du köpt övervakningskameran i egenskap av konsument (2 kap. 1 § distansavtalslagen). Lagen kommer heller inte att kunna tillämpas i det fallet att övervakningskameran kostade under 400 kronor (2 kap. 1 § distansavtalslagen). Har du rätt att ångra köpet?Det som i detta fallet kan få betydelse för om du får ångra ditt köp eller inte är om varan är specialtillverkad efter dina anvisningar eller annars har vad som beskrivs som en personlig prägel (2 kap. 11 § tredje punkten distansavtalslagen). När man talar om varor som är specialtillverkade eller som har en personlig prägel så avses enligt lagens förarbeten varor som näringsidkaren normalt sett inte har i sitt sortiment och det ställs normalt höga krav på avvikelsen. Om du som konsument i detta fall inte har efterfrågat någon förändring av övervakningssystemet utan det är på företagets själva som har gjort en specialbeställning från leverantören så finns det goda utsikter för att detta köpet inte ska ses som en specialbeställning.Du som konsument har då rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar (2 kap. 10 § distansavtalslagen). Detta räknas från det att du tagit emot varan eller då den nått ditt postombud (2 kap. 12 § distansavtalslagen). Ångerrätten är en konsumentskyddande rättighet som inte är möjlig att avtala bort vilket innebär att företagets villkor i e-postbekräftelsen inte kommer att kunna göras gällande (1 kap. 4 § distansavtalslagen). Du kan alltså fortfarande begära att köpet ska ångras även om du har accepterat villkoren då dessa är till nackdel för dig som konsument. Hur kan du gå tillväga?I lagen finns inga krav på hur du ska framföra att du vill ångra köpet. Jag skulle dock rekommendera dig att skicka ett e-postmeddelande då detta vid en eventuell tvist underlättar bevisbördan för att du reklamerat i tid. Om du vill skicka in via brev så har konsumentverket tagit fram en blankett som du kan använda dig av. Denna hittar du här. Efter att du meddelat företaget att du ångrar köpet så har du 14 dagar på dig att returnera varan (2 kap. 13 § distansavtalslagen). Tänk på att spara försändelsen efter att du skickat varan så att du lättare kan bevisa att varan är returnerad vid en eventuell tvist. När du har returnerat varan så ska företaget betala tillbaka dig senast inom 14 dagar från det att du har ångrat ditt köp (2 kap. 14 § distansavtalslagen). Om det skulle uppstå en tvist mellan dig och företaget om ifall du får ångra köpet så kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få tvisten prövad. Mer information om hur du gör en sådan anmälan hittar du här. SammanfattningEftersom du har köpt en vara över internet kan du ångra köpet enligt distansavtalslagen. Detta är förutsatt att varan inte är personligt anpassad men utifrån din beskrivning av ärendet finns det goda utsikter för att så inte ska vara fallet.Köpet ska ångras inom 14 dagar från det att du tagit emot varan och även returneras inom 14 dagar från det att du ångrat ditt köp. Om företaget vägrar att låta dig ångra köpet kan du anmäla ärendet till ARN. Jag hoppas att detta gav dig svar på din fråga och att mitt svar var till hjälp! Vänligen,

När kan en konsument nekas att återlämna en felfri vara?

2019-12-26 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Vi bedriver en butik där vi säljer bilreservdelar och tillbehör. Vi har nu noterat ett beteende som vi skulle behöva hjälp att bedöma. I vissa länder i Europa, bland annat Norge, så är det krav på att ha snökedjor i bilen när du rör dig i landet. Snökedjor har olika storlekar och passar en specifik dimension på hjulet. Vi har nu uppmärksammat att vissa kunder beställer hem och hämtar ut sina snökedjor. När dom sedan är klara med sin resa så lämnar kunderna tillbaka snökedjorna. Produkten har inte blivit använd men det uppstår en kostnad för oss att skicka tillbaka produkten. Det känns inte rätt och vi undrar hur vi ska hantera det. Kan vi neka kunden att lämna tillbaka snökedjan?Mvh
Zana Mohammed |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline!Er fråga aktualiserar både näringsidkarens fria avtalsrätt samt reglerna i distansavtalslagen. Jag utgår i mitt svar från att varan som återlämnas är helt felfri, vilket utesluter reglerna i konsumentköplagen.När har konsumenten rätt att återlämna en vara?En konsument har rätt att återlämna en vara om säljaren har gått med på det enligt köpeavtalet. Ofta ger näringsidkare en sådan möjlighet till sina kunder genom att erbjuda ett tidsbegränsat "öppet köp". Att erbjuda öppet köp till kunder är inte ett krav enligt lag, utan faller inom näringsidkarens fria avtalsrätt.En konsument har även rätt att återlämna en vara som den har köpt genom ett distansavtal, alltså ett avtal som exempelvis har träffats online eller via telefon. Konsumenten har då enligt lag en ångerrätt som gäller i 14 dagar efter den dag då konsumenten fick varan till sig (se 2 kap. 10 § distansavtalslagen och 2 kap. 12 § distansavtalslagen). Denna ångerrätt kan ni som näringsidkare inte avtala bort.Kan ni neka kunder att lämna tillbaka en vara?För att svara på er fråga beror det helt och hållet på om ert avtal är att ses som ett distansavtal, som i så fall skulle ge konsumenterna 14 dagars ångerrätt. Enligt 2 kap. 2 § distansavtalslagen är ett distansavtal ett avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen uteslutande sker på distans. Ett exempel på ett sådant system skulle vara att ni tillhandahåller konsumenter en möjlighet att ingå avtal på distans genom att klicka på en symbol på en hemsida på internet. Om ni har ett sådant system, eller något liknande, har konsumenterna en ångerrätt på 14 dagar.Om ni inte har ett organiserat system för att träffa avtal på distans, och/eller att kommunikationen inte uteslutande görs på distans, kan kunderna återlämna snökedjorna om ni har erbjudit dem öppet köp. Ni har enligt den fria avtalsrätten rätt att till framtida kunder upphöra med ert eventuella erbjudande om öppet köp, vilket innebär att framtida kunder därmed inte får lämna tillbaka felfria snökedjor.SammanfattningSvaret på huruvida ni kan neka era kunder att återlämna snökedjorna varierar beroende på 1) om ert avtal med kunden är ett distansavtal, eller 2) om ni har erbjudit kunden ett "öppet köp". Om avtalet är att ses som ett distansavtal har kunden en lagstadgad rätt till 14 dagars ångerrätt. Om avtalet inte är att ses som ett distansavtal, men att ni har ett öppet köp, har ni rätt att i fortsättningen upphöra med det öppna köpet och därmed neka framtida kunder att återlämna snökedjorna.Jag hoppas att det var svar på er fråga! Med vänlig hälsning,

Går det att avtala bort ångerrätten vid distansavtal?

2019-12-12 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej, har köpt en dammsugare (hemförsäljning) och har skrivit under avtalet. Tyvärr såg jag inte att det var ett kryss på att ångerfrist inte gäller, han sa inget om det så jag känner mig lurad. Har jag någon chans att få köpet gå tillbaka? m.v.h
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Vid köp i butik finns ingen lagstadgad rätt att ångra sitt köp, men när man köper något utanför säljarens butikslokal, exempelvis över internet eller genom hemförsäljning, gäller särskilda regler. Då är lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämplig. Eftersom du, som konsument, köpt dammsugaren genom hemförsäljning är den lagen tillämplig på ditt köpeavtal. I 1:4 i denna lag stadgas vad som gäller när avtalsvillkor avviker från vad som står i lagen. Då ett sådant avtalsvillkor är till nackdel för konsumenten är villkoret utan verkan mot konsumenten, om inget annat anges i lagen. Konsumentens ångerrätt stadgas i 2:10. Där framgår att konsumenten har rätt att frånträda avtalet genom att meddela säljaren detta inom 14 dagar från den dag som anges i 2:12. I 2:12 stadgas att ångerfristen börjar löpa den dag som konsumenten får varan i sin besittning. Avtalsvillkoret, att ångerrätt inte gäller, är därmed utan verkan för dig. Du har en ångerrätt på 14 dagar avseende dammsugaren du köpt genom hemförsäljning och kan därför kräva att köpet går tillbaka under förutsättning att de 14 dagarna inte har passerat. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Hur fungerar ångerrätt vid köp på internet?

2019-11-25 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej jag beställde ett par byxor online på flannels för 2580 kronor. Direkt efter fick jag ett mail en konfirmation på kvittot. Det stod såhär(This confirmation of receipt of order is subject to stock availability and does not constitute a binding contract. This email does not constitute or represent confirmation of the purchase.This will be issued when your order has been processed by our warehouse team.) Skrev direkt till dem att jag ville ta bort min order direkt. Är dock orolig att det inte kommer gå för pengarna ligger reserverade på mitt kort. Fast jag har väll ångerrätt så det borde väll inte vara några problem egentligen. Pratade med nordea och i värsta fall de inte går med på de. Så sa de att jag kunde reklamera. Undrar bara ifall detta kommer gå för jag har väll ångerrätt?
David Ekenberg |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Köp som sker via internet reglas i Distansavtalslagen.ÅngerrättPrecis som du säger så har du som konsument en lagstadgad rätt att ångra ditt köp när du handlar online (10 §). Du har 14 dagars ångerrätt och denna börjar löpa från dagen då du har tagit emot varan som du har beställt (12 §). Du kan givetvis ångra dig även innan dess att du mottagit varan, som du skriver att du har gjort, och kontaktat säljaren om detta. Däremot väljer många online-butiker att inte avbryta ordrar innan de skickats (troligtvis av administrativa skäl), utan väljer istället att skicka varan till dig och sedan får du utnyttja din ångerrätt efter det att du mottagit byxorna i ditt fall. Du behöver alltså inte oroa dig, även om butiken inte svarar nu, så kan du alltid skicka tillbaka byxorna efter det att du fått hem dem. Det belopp som står som reserverat på ditt konto kommer i sådana fall att dras när byorna skickas, och sedan återbetalas när du skickat tillbaka byxorna. Tänk på att vissa online-butiker inte står för fraktkostnaden vid retur, så detta kan du eventuellt behöva betala. Mer praktisk information kring hur du returnerar varan bör finnas på hemsidan som du beställt ifrån. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Vänligen,

Hur kan jag ångra ett köp av telefonförsäljare?

2019-10-31 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej! Min pappa har blivit uppringd av telefonförsäljare som säljer brandsläckare. Han säger till försäljaren att han inte är intresserad då han redan har flera släckare. Nu har han fått en räkning på 3000:-. Gäller ångerrätten då han äger en jordbruksfastighet, jordbruket är nerlagt sen 24 år tillbaka. Han har inte fått någon brandsläckare ännu.
David Naud Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga har tre angreppssätt. Jag kommer nedan redogöra för dem och sedan avsluta med att sammanfatta mitt svar och ge dig ett konkret råd.Inget köpeavtal har ingåttsDu säger att din pappa inte var intresserad av någon brandsläckare och inte ville köpa någon. Ett köpeavtal förutsätter anbud och accept, dvs. att din pappa accepterar anbudet på att köpa (1 kap. 1 § avtalslagen). Eftersom han inte har accepterat köpet finns inget köpeavtal och han är inte skyldig att betala fakturan. I vissa fall kan köpeavtal ingås genom så kallat konkludent handlande, dvs. att man handlar som om ett köpeavtal ingåtts och därigenom accepterar det. Det är dock inte säkert att det kan bli aktuellt i detta fall. För säkerhetsskull kan det vara bra att bestrida fakturan genom att höra av sig till telefonförsäljaren. Din pappa ska då förklara att han inte har beställt brandsläckarna och därför inte är skyldig att betala någonting.Bedömningen ändras inte av att någon brandsläckare skickas och tas emot av er. Den ändras inte heller av om din pappa agerat som konsument eller näringsidkare.Konsumentköp kräver skriftlig bekräftelse för att vara giltigtSom sagt så har inget avtal ens ingåtts. Skulle det dock vara fallet finns en skyddsregel för konsumenter. Har din pappa (i så fall) köpt brandsläckare som konsument omfattas han av köpet. Konsument är man om man köper varor till sig privat och inte till ens näringsverksamhet (1 kap. 2 § 4 st. distansavtalslagen). Är jordbruket nedlagt och har din pappa ingen annan näringsverksamhet är han en konsument. Dessutom kan han lika gärna ha inhandlat en brandsläckare för att ha privat i sitt bostadshus.Skyddsregeln innebär att ett avtal måste bekräftas skriftligen av konsumenten för att vara giltig. Om så inte sker är köpet ogiltigt och konsumenten behöver inte betala (2 kap. 3 a § 3 st. distansavtalslagen). Det gäller bara för köp över telefon där telefonförsäljaren tog initiativet till att ringa konsumenten.Ångerrätten gäller för konsumenter Om ett köpeavtal ingåtts på distans mellan en näringsidkare och en konsument gäller distansavtalslagen (2 kap. 1 § distansavtalslagen). Det ger konsumenten 14 dagar på sig att ångra köpet räknat från den dag då konsumenten får varan (2 kap. 10 och 12 §§ distansavtalslagen). Det här blir egentligen inte aktuellt eftersom din pappa inte köpt någon brandsläckare och därför inte ingått något köpeavtal. Men om han hade gjort det så hade han haft 14 dagar på sig att ångra köpet. Ett ångrande görs genom att skicka meddelande om det till telefonförsäljaren. Det är meddelandet som ska ha skickat inom 14 dagar (2 kap. 10 § distansavtalslagen). Ett ångrande innebär att brandsläckaren ska skickas tillbaka på konsumentens bekostnad (2 kap. 13 § distansavtalslagen). Säljaren ska betala tillbaka köpeskillingen (2 kap. 14 § distansavtalslagen). Mitt råd till dig är att bestrida fakturan hos telefonförsäljaren. Din pappa har inte ingått något avtal om köp och är därför inte heller skyldig att betala. Man kan inte tvingas att köpa någonting. Skulle det framkomma att din pappa visst accepterat brandsläckare och han gjort det som konsument är köpet ändå ogiltigt om han inte bekräftat köpet skriftligt. Då behöver han inte heller betala. Skulle han ha bekräftat köpet skriftligen har han 14 dagar på sig att ångra köpet från och med då han får varan.Sammanfattningsvis har din pappa inte ingått något avtal och är därför inte skyldig att betala någonting. Bestrid fakturan och informera telefonförsäljaren om det. Kan inte telefonförsäljaren visa på att din pappa har accepterat köpet har han ingen skyldighet att betala. Kan de via på att han accepterat köpet så måste den accepten ha varit skriftlig. Annars är den ogiltig om din pappa handlat som en konsument. Skulle de kunna visa på en skriftlig accept har din pappa ändå 14 dagar på sig att ångra köpet. Det räknas från dagen då han mottar brandsläckaren och innebär att han inte behöver betala.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!Vänligen,