Ångerrätt vid felaktig beställning

Hej, Jag har gjort en beställning i dag på 2 sittkuddar till ett pris på 604 kr som jag betalade med mitt kort. När jag nu fick min orderbekräftelse så har man lagt till en massa andra varor som jag inte har beställt och en faktura på 2.263 kr. I den summan ligger även betalningen som jag redan har gjort. Har skickat ett mejl till företaget att jag måste ändra på beställningen att jag inte har beställt de som de skriver i orderbekräftelsen och att jag bara vill ha det som jag har betalat för. Det kom ett automatiskt svar att det var för sent att ändra beställningen. Så vad kan jag göra? Kan jag låta bli att hämta ut varorna när de kommer eller ska jag hämta ut dem och skicka tillbaka dem? Vore tacksam för ett så snabbt som är möjligt. Med vänlig hälsning Inger 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag kommer nedan redogöra för de regler som är relevanta för din frågeställning utifrån bestämmelser i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen).

När är distansavtalslagen tillämplig?

Distansavtalslagen innehåller bestämmelser om konsumentskydd vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler, med det avses exempelvis köp via internet, telefonförsäljning eller hembesök. Lagen gäller till din fördel som konsument och avtalsvillkor som är till nackdel för dig i jämförelse med lagens skydd är ogiltiga, 1 kap. 4 § distansavtalslagen. Detta hindrar emellertid inte näringsidkaren att erbjuda bättre avtalsvillkor än vad lagen erbjuder.

Ångerrätt enligt distansavtalslagen

Konsumenter har som huvudregel 14 dagars ångerrätt när de handlar på distans och utanför affärslokaler, ångerrätten åberopas genom att sända ett tydligt meddelande om detta, 2 kap. 10 § distansavtalslagen. För varor börjar ångerfristen löpa från och med att konsumenten får varan i sin besittning, 2 kap. 12 § distansavtalslagen. Med besittning menas den tidpunkt du har fysisk kontroll över varan. Med andra ord har konsumenter 14 dagar på sig att utöva ångerrätten från och med den dag konsumenten har varan i sin besittning. Om konsumenten utövar sin ångerrätt, ska konsumenten utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar på egen bekostnad lämna eller sända tillbaka varan till näringsidkaren, 2 kap. 13 § distansavtalslagen. Om näringsidkaren har gått med på att stå för kostnaden för återsändande av varan eller inte har gett konsumenten information om detta på ett korrekt sätt ska kostnaden bäras av näringsidkaren.

Det finns undantag från huvudregeln om ångerrätt. Den gäller exempelvis inte för den som köper en resa eller en specialtillverkad produkt, se 2 kap. 11 § distansavtalslagen. Vidare gäller ångerrätten inte för varor, om det pris som konsumenten sammanlagt ska betala understiger 400 kronor, 2 kap. 1a § distansavtalslagen.

Rekommendation

Det är tråkigt att företaget inte verkar ha agerat i enlighet med din beställning. Enligt reglerna i distansavtalslagen har du åtminstone en lagstadgad ångerrätt på 14 dagar. Ångerfristen börjar löpa från den dag du har varorna i din besittning, i det här fallet när du har möjlighet att hämta ut varorna. Vill du utöva ångerrätten ska du också lämna ett tydligt meddelande till företaget om detta, exempelvis genom ett mail.

Min rekommendation är därför att du hämtar ut varorna, meddelar företaget om att du vill utöva din ångerrätt och sänder tillbaka de varor du inte har beställt.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänlig hälsning,

Aksel DelfinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Distansavtal (Internet, telefon m.m.)? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning