Ångerrätt på distansvatal?

Hej! Jag fick för ett tag sedan ett mobilabonnemang med 36 månaders bindningstid på halsen då jag tyvärr inte riktigt läste avtalet ordentligt då dem hade lovat något helt annat muntligt. Efter mycket om och men så har dem nu gått med på att ändra lite i abonnemanget så att även kostnaden gått ned lite. Dem skickar då ut ett nytt avtal som dem döpt till Förändringsavtal, där står att mitt nya avtal börjar gälla 23/6. Om man använder sig av ångerrätten (14 dagar) här, kan jag häva allt då? Eller går det tillbaka till mitt ursprungliga avtal? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


En av de mest centrala principerna inom avtalsrätten är principen om Pacta Sunt Servanda, som betyder avtal skall hållas. Utgångepunkten i besvarningen av din fråga blir då att avtalet är bindande och därmed skall hållas. 


Från din fråga tolkar jag det som att avtalet slöts utanför näringsverksamhetens lokal, vilket innebär att Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler blir tillämplig, om så ej är fallet blir denna lag ej tillämpbar. 


I 2 kap. 10 § DaL framgår den ångerrätt som en konsument har vid distansavtal. Denna ångerrätt innefattar en period på 14 dagar där konsumenten har rätt att ånga sitt köp utan vidare konsekvenser. Dock finns det några undantag från denna ångerrätt, dessa framgår i 2 kap. 11 §. För just ditt fall kan det vara lämpligt att se till p. 11 i denna paragraf som stadgar följande undantag - "avser digitalt innehåll som levererats på något annat sätt än på ett fysiskt medium, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till att leverans påbörjats och gått med på att det därigenom inte finns någon ångerrätt". Detta kan vara applicerbart i ditt fall om du redan börjat nyttja näringsidkarens tjänst. 


I övrigt är det av vikt att se till själva avtalet då det kan frakomma klausuler i det, som t.ex. att man återgår till det ursprungliga avtalet vid hävning av det nya. Huruvida några sådana klausuler finns framgår ej av din fråga. 


Om du har fler frågor eller funderingar ör du varmt välkommen att åter höra av dig till oss på Lawline!


Med vänlig hälsning, 


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Distansavtal (Internet, telefon m.m.)? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”