Om en säljare på eBay inte levererar en vara

Hej, Jag gjorde ett köp från ebay.com, men fick aldrig varan av säljaren. Jag anmälde eBay till Arn och fick detta i respons av dem: "En förutsättning för att nämnden ska pröva en anmälan mot en näringsidkare utan säte i Sverige är att näringsidkaren bedriver sin affärsverksamhet i Sverige eller på annat sätt riktar sin verksamhet till Sverige. Av anmälan framgår inte att Ebay har bedrivit verksamhet i eller riktat sin verksamhet till Sverige. Ärendet mot Ebay kan därför inte prövas av nämnden (26 § 3 p. förordningen med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden)." Men eBay riktar väl sin verksamhet till Sverige? Detta verkar vara ett konstigt beslut. Kan jag försöka anmäla detta igen, eller hur kan jag göra här för att få ersättning för varan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är självklart oerhört beklagligt att du inte fått varan du köpte. Nedan tänker jag försöka besvara frågorna du ställer en åt gången för att sedan ge en kortare sammanfattning i slutet.

Varför ARN inte prövar ärendet

Du fick besked att ARN inte kan pröva ärendet mot eBay eftersom att det inte framgått av anmälan att eBay inte bedriver sin verksamhet i Sverige eller verksamheten hit. Som en slags huvudregel kan sägas att svenska domstolar och nämnder, såsom exempelvis Allmänna reklamationsnämnden (ARN), kan pröva tvister som hänförs till Sverige. Om en svensk medborgare begår ett brott utomlands är det i första hand inte ett ärende för de svenska domstolarna utan en fråga för landet där brottet begicks i. Vad gäller civilrättsliga tvister, vilket ditt ärende är, blir det därför av vikt att företaget är etablerat i Sverige eller åtminstone riktar sig till den svenska marknaden.

Just begreppet att ”rikta sin verksamhet mot Sverige” är inte helt enkelt att förstå sig på, då det inte finns en tydlig mall eller liknande att utgå från vid bedömningen. Generellt sett kan sägas att om företaget har en hemsida på svenska, en svensk domän eller liknande så talar det för att företaget riktar sin verksamhet hit. Vad gäller eBay, som ju fungerar som ett stort internationellt Blocket där man kan köpa och sälja varor till personer världen över, anser jag att det är svårt att betrakta det som att de riktar sin verksamhet till Sverige. Jag misstänker i alla fall att det är så ARN har resonerat, och jag förstår deras resonemang. Jag betvivlar därför att du kommer få ett annat svar vid en ny anmälan, så länge inte någonting särskilt framkommer som visar på att verksamheten riktat sig mot Sverige (om jag spekulerar fritt tänker jag att ifall det skulle vara en svensk säljare som sålt varan till dig på eBay så kanske förutsättningarna för ARN att pröva ärendet skulle se annorlunda ut).

Vad kan du göra?

I första hand skulle jag råda dig till att se vilken policy eBay har kring dylika tvister. Från vad jag kan se på eBays hemsida så åtnjuter man som köpare ofta det som kallas för eBay Money Back Guarantee policy. Det innebär att om till exempel varan inte kommer fram eller du får hem fel vara än vad som annonserades har du rätt att få pengarna tillbaka, så länge du uppfyller villkoren som eBay har. Om du inte har fått varan inom 30 dagar kan du alltså anmäla detta till eBay och om säljaren inte svarar inom tre arbetsdagar kan du då be eBay kliva in och granska ärendet mer noggrant. Om eBay anser att säljaren inte uppfyllt sina skyldigheter kan du således få pengarna tillbaka genom dem.

Detta anser jag är din bästa chans att få tillbaka pengarna för varan. Just då eBay är ett internationellt företag som ligger utanför EU blir det svårt att föra tvisten vidare i svensk eller europeisk domstol. Om varan inte är av ett särskilt högt värde skulle det sannolikt bli dyrare att föra någon typ av internationell process mot säljaren eller eBay. Jag rekommenderar dig därför att kolla in eBays policy när sådana här saker händer och se om du uppfyller kraven och i så fall gå vidare med det hos eBay själva.

Sammanfattning

ARN kan inte pröva ärendet just för att eBay är ett internationellt företag som inte har tillräckligt stark anknytning till Sverige och den svenska marknaden. EBay har dock en policy som möjliggör för köpare att få pengarna tillbaka om varan inte levereras. Mitt tips till dig är därför att kika på deras policy och se om du uppfyller kraven och i så fall höra av dig till eBay och begär att de hanterar ditt ärende.

Hoppas du fick svar på dina frågor och hör gärna av dig till oss på Lawline igen om du undrar något mer.

Lycka till!

Vänliga hälsningar,

Selma SkoghällRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Distansavtal (Internet, telefon m.m.)? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”