Hur kan jag ångra ett köp av telefonförsäljare?

2019-10-31 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej! Min pappa har blivit uppringd av telefonförsäljare som säljer brandsläckare. Han säger till försäljaren att han inte är intresserad då han redan har flera släckare. Nu har han fått en räkning på 3000:-. Gäller ångerrätten då han äger en jordbruksfastighet, jordbruket är nerlagt sen 24 år tillbaka. Han har inte fått någon brandsläckare ännu.
David Naud Björklund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga har tre angreppssätt. Jag kommer nedan redogöra för dem och sedan avsluta med att sammanfatta mitt svar och ge dig ett konkret råd.Inget köpeavtal har ingåttsDu säger att din pappa inte var intresserad av någon brandsläckare och inte ville köpa någon. Ett köpeavtal förutsätter anbud och accept, dvs. att din pappa accepterar anbudet på att köpa (1 kap. 1 § avtalslagen). Eftersom han inte har accepterat köpet finns inget köpeavtal och han är inte skyldig att betala fakturan. I vissa fall kan köpeavtal ingås genom så kallat konkludent handlande, dvs. att man handlar som om ett köpeavtal ingåtts och därigenom accepterar det. Det är dock inte säkert att det kan bli aktuellt i detta fall. För säkerhetsskull kan det vara bra att bestrida fakturan genom att höra av sig till telefonförsäljaren. Din pappa ska då förklara att han inte har beställt brandsläckarna och därför inte är skyldig att betala någonting.Bedömningen ändras inte av att någon brandsläckare skickas och tas emot av er. Den ändras inte heller av om din pappa agerat som konsument eller näringsidkare.Konsumentköp kräver skriftlig bekräftelse för att vara giltigtSom sagt så har inget avtal ens ingåtts. Skulle det dock vara fallet finns en skyddsregel för konsumenter. Har din pappa (i så fall) köpt brandsläckare som konsument omfattas han av köpet. Konsument är man om man köper varor till sig privat och inte till ens näringsverksamhet (1 kap. 2 § 4 st. distansavtalslagen). Är jordbruket nedlagt och har din pappa ingen annan näringsverksamhet är han en konsument. Dessutom kan han lika gärna ha inhandlat en brandsläckare för att ha privat i sitt bostadshus.Skyddsregeln innebär att ett avtal måste bekräftas skriftligen av konsumenten för att vara giltig. Om så inte sker är köpet ogiltigt och konsumenten behöver inte betala (2 kap. 3 a § 3 st. distansavtalslagen). Det gäller bara för köp över telefon där telefonförsäljaren tog initiativet till att ringa konsumenten.Ångerrätten gäller för konsumenter Om ett köpeavtal ingåtts på distans mellan en näringsidkare och en konsument gäller distansavtalslagen (2 kap. 1 § distansavtalslagen). Det ger konsumenten 14 dagar på sig att ångra köpet räknat från den dag då konsumenten får varan (2 kap. 10 och 12 §§ distansavtalslagen). Det här blir egentligen inte aktuellt eftersom din pappa inte köpt någon brandsläckare och därför inte ingått något köpeavtal. Men om han hade gjort det så hade han haft 14 dagar på sig att ångra köpet. Ett ångrande görs genom att skicka meddelande om det till telefonförsäljaren. Det är meddelandet som ska ha skickat inom 14 dagar (2 kap. 10 § distansavtalslagen). Ett ångrande innebär att brandsläckaren ska skickas tillbaka på konsumentens bekostnad (2 kap. 13 § distansavtalslagen). Säljaren ska betala tillbaka köpeskillingen (2 kap. 14 § distansavtalslagen). Mitt råd till dig är att bestrida fakturan hos telefonförsäljaren. Din pappa har inte ingått något avtal om köp och är därför inte heller skyldig att betala. Man kan inte tvingas att köpa någonting. Skulle det framkomma att din pappa visst accepterat brandsläckare och han gjort det som konsument är köpet ändå ogiltigt om han inte bekräftat köpet skriftligt. Då behöver han inte heller betala. Skulle han ha bekräftat köpet skriftligen har han 14 dagar på sig att ångra köpet från och med då han får varan.Sammanfattningsvis har din pappa inte ingått något avtal och är därför inte skyldig att betala någonting. Bestrid fakturan och informera telefonförsäljaren om det. Kan inte telefonförsäljaren visa på att din pappa har accepterat köpet har han ingen skyldighet att betala. Kan de via på att han accepterat köpet så måste den accepten ha varit skriftlig. Annars är den ogiltig om din pappa handlat som en konsument. Skulle de kunna visa på en skriftlig accept har din pappa ändå 14 dagar på sig att ångra köpet. Det räknas från dagen då han mottar brandsläckaren och innebär att han inte behöver betala.Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen med en ny!Vänligen,

Friskrivningar i standardvillkor vid internetköp

2019-09-30 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej. Jag brukar som många andra köpa grejer på Internet. Jag gjorde ett köp på en sida som säljer skönhetsprodukter. Jag såg på den hemsidan att dom hade en produkt till salu för 1 krona och från just detta märket fick man även en gåva (samma sak) som såldes för 1 krona.Företaget har skickat ut detta till mig. Men en bekant sa till mig att företaget skulle kunna kräva att jag ska skicka tillbaka det eller behöva betala mer för det. Jag har inte hört något ännu å det är ca en vecka sen jag hämtade ut paketet. Men om det blivit ett fel i deras system som gjort att en vara blivit till salu för en löjligt låg summa så är det väl något som dom borde stå för?
Erik Hellem Andersson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Huvudregeln är att avtal ska hållas, vilket följer av 1 § Avtalslagen. Dock är det sedvana hos återförsäljare på internet att använda standardvillkor. De villkoren införlivas vanligtvis i köpeavtalet genom att de behöver godkännas för att beställningen sedan ska kunna genomföras. I de standardvillkoren är det vanligt att förbehåll finns för till exempel uppenbara felskrivningar på priser. Här är ett exempel på hur en sådan friskrivning kan se ut (villkoret är utdraget från en stor elektronikåterförsäljare i Sverige): "Säljaren reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar". Det du behöver göra är alltså att gå och läsa villkoren som finns på hemsidan. Hoppas du känner att detta svar besvarade din fråga!

Den lagstadgade ångerrätten vid distansavtal och avtal utanför affärslokaler

2019-08-15 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag har ett företag som håller mindfulnesskurser. Jag undrar hur jag ska formulera mina bokningsvillkor för att det ska bli rätt. Ser att personer gör olika. En del erbjuder 14 dagars ångerrätt från anmälningstillfället vilket om jag förstår rätt är så man bör göra? Men många i min situation som erbjuder kurser skriver att de inte tar emot avbokningar. Får man göra så eller har kunden alltid rätt att avboka inom en viss tid? och isåfall vilken tid gäller? Är det 14 dagar? Vilken lagtext gäller här?Tacksam för svar!
Jonna Anderberg |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler Bokningar som sker på distans, via telefon eller nätet samt dina skyldigheter som företagare gentemot konsumenter i dessa fall, regleras av lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Lagen ställer upp, som du nämner, ett tvingande krav på 14 dagars ångerrätt som gäller från den dag då avtalet ingåtts (2 kap. 10 och 12 §). Konsumenten kan alltså välja att frånträda avtalet inom den lagstadgade så kallade ångerfristen. De avtalsvillkor (bokningsvillkor) företagare ställer upp som strider mot den lagstadgade ångerrätten är utan verkan mot konsumenten, det vill säga sådana villkor behandlas rättsligt sett som ogiltiga (1 kap. 4 §). Ångerfristen börjar aldrig löpa förrän konsumenten har fått information om ångerrätten. Rätten att ångra sig upphör senast ett år efter det att ångerfristen skulle ha löpt ut om informationen hade getts på föreskrivet sätt (2 kap. 12 §). Om du som företagare inte ger tillräcklig information om ångerrätten har alltså konsumenten rätt att ångra sig i upp till ett års tid. Vid utövande av ångerrätten ska näringsidkaren återbetala vad konsumenten betalat till näringsidkaren. Återbetalning ska ske inom 14 dagar från den dag då näringsidkaren tog emot konsumentens meddelande om frånträdande av avtalet (2 kap. 14 §). Skyldigheter du som näringsidkare har Näringsidkare ska ge konsumenten information om ångerrätten, dess utövande samt längd, priset för tjänsten inbegripet skatter eller avgifter, sitt namn, organisationsnummer, kontaktuppgifter och konsumentens reklamationsrätt (2 kap. 2 §). Denna information ska ges på ett klart och begripligt sätt och särskild hänsyn ska tas till behoven hos underåriga och andra särskilt utsatta personer (2 kap. 3 §). Lagen ställer även upp krav på att konsumenten ska få en bekräftelse på avtalet, vilken ska innehålla de ovanstående informationskraven om de inte redan getts i annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten (2 kap. 4 och 5 §). Undantag från ångerrättenOm tjänsten har fullgjorts och konsumenten uttryckligen samtyckt till att tjänsten börjar utföras och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts kan ångerrätten undantagsvis inte gälla (2 kap. 11 §). Vänligen,

Gäller distanslagen vid försäljning av abonnemang i annat företags lokaler?

2019-08-01 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hur gäller Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler?Enligt 1 kap 2 §: Avtal utanför affärslokaler: avtal som ingås -då näringsidkaren och konsumenten samtidigt är närvarande på någon annan plats än i näringsidkarens fasta eller rörliga affärslokal eller.....I mitt fall ett avtal mellan mig och Viasat AB - i lokalen som tillhör Elgiganten AB. Enligt Viasats allmänna villkor, punkt 17: Ångerrätt, enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, har konsumenten rätt att ångra sitt abonnemang inom 14 dagar, den så kallade ångerfristen. Jag har ångrat skriftligen inom 14 dagar, men Viasat AB vidhåller att Elgigantens lokaler är lokaler som tillhör näringsidkaren Viasat AB. För mig är Elgigantens lokaler marknadsplatser utanför näringsidkaren Viasat AB fasta affärslokal. Därför vill jag veta om ovan nämnda lag 2005:59 gäller vid försäljning av Viasat ABs tjänster i Elgigantens affärslokaler?
Axel Bellander |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du tecknat ett abonnemang med Viasat och nu undrar om Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distanslagen) är tillämplig.När är distanslagen tillämplig?Distanslagen blir tillämplig när du som konsument handlar av en näringsidkare antingen på distans eller utanför dennes affärslokaler. Eftersom ditt avtal inte är ett distansavtal blir då frågan, precis som du är inne på, om det rör sig om ett avtal utanför näringsidkarens affärslokaler. Är det ett avtal som ingåtts utanför näringsidkarens affärslokaler?Affärslokal syftar i det här sammanhanget på en lokal som näringsidkaren använder som fast eller vanlig plats för sin försäljning. Det avgörande vid bedömningen är hur regelbunden verksamheten är på den aktuella platsen. Det ska även tas hänsyn till om det kan ses som naturligt för konsumenten att söka upp den aktuella lokalen för köpet.Eftersom försäljningen av Viasat-abonnemang med största sannolikhet sker regelbundet i Elgigantens butiker är min bedömning att distanslagen inte är tillämplig i det här fallet. Enbart det faktum att du tecknat ett abonnemang med Viasat hos Elgiganten gör alltså inte att distanslagen blir tillämplig, även om det kan låta så när man läser lagen.Övriga möjligheterSkulle det vara något fel på abonnemanget eller liknande har du möjlighet att reklamera tjänsten. Mina rekommendationerEnligt min bedömning är distanslagen inte tillämplig i ditt fall eftersom försäljningen av Viasat-abonnemang regelbundet sker i Elgigantens lokaler. Min rekommendation är ändå att du hör av dig till Viasat igen och hänvisar till punkt 17 i deras allmänna villkor och säger att du vill säga upp ditt avtal. Eftersom det är svårt att veta vad som gäller i den här situationen som konsument finns det en möjlighet att Viasat går med på att säga upp ditt avtal. De är dock inte skyldiga enligt lag att göra detta. Hoppas du fått svar på din fråga! Ifall du har ytterligare frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig på axel.bellander@lawline.se.Vänliga hälsningar

Är jag bunden av avtalet med telefonförsäljaren?

2019-10-12 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Jag gick med på att få Omega 3 kapslar hemsänt till mig, jag fick information av telefonförsäljaren från X att jag kunde avbryta abonnemanget när jag ville.När jag ringde till dem och ville avbryta sa de att jag måste ta emot 11 leveranser enligt de avtal de påstår jag godkänt. Den informationen gav telefonförsäljaren mig inte. Då skulle jag sagt nej om hon berättade det. När jag ringde för att säga upp abonnemanget svarade de att jag skulle ha sagt upp avtalet inom 14 dagar enligt regler för telefonförsäljning.Det är förskräckligt hur de ringer upp och lurar människor.Har jag någon rättslig möjlighet att avbryta abonnemanget?
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga. Jag beklagar att du känner dig lurad av företaget som har sålt Omega 3-kapslarna till dig. Förhoppningsvis kommer mitt svar att vara dig till hjälp. Om jag har förstått dig rätt så undrar du om du kan avbryta abonnemanget i fråga, som bygger på ett avtal som du ingick med X när du var i kontakt med företaget via telefon. Jag tolkar det du har skrivit som att du blev uppringd av X och att du inte fick möjlighet att bekräfta ert avtal skriftligt – vare sig i pappersform eller på elektronisk väg. Jag utgår även från att ni ingick avtalet efter den 1 september 2018.Jag kommer att hänvisa till distansavtalslagen (DAL) i mitt svar. Den gäller i ditt fall eftersom du ingick avtalet med X över telefon, vilket gör ert avtal till ett distansavtal (1 kap. 1-2 § DAL).Avtalet är inte giltigtSedan den 1 september 2018 kan du som konsument inte bli bunden av ett avtal över telefon, om du inte har bekräftat i skrift att du vill ingå avtalet. En förutsättning för avtalets ogiltighet är att det var du som blev uppringd av försäljaren, vilket jag som nämnt ovan utgår från att du blev. Ditt avtal med X är alltså ogiltigt, eftersom X ringde dig och du inte bekräftade avtalet skriftligen efter ert telefonsamtal (2 kap. 3 a § första och tredje stycket DAL). Därmed är du inte är skyldig att betala för de kapslar som X har skickat till dig (2 kap. 3 a § tredje stycket, andra meningen DAL). Du är inte heller rättsligt bunden till abonnemanget på kapslarna. Om du redan har betalat något till X har du rätt att få tillbaka pengarna. Du kan anmäla företaget till KonsumentverketFöretaget X:s invändningar om att du inte har någon ångerrätt saknar betydelse, eftersom ert avtal är ogiltigt. Dock var X skyldigt att informera dig om ångerrätten redan innan ni ingick det ogiltiga avtalet (2 kap. 2 § första stycket, nionde punkten DAL), vilket företaget inte verkar ha gjort enligt vad du har skrivit. X följde alltså inte lagen i kontakten med dig som konsument. På grund av den uteblivna informationen kan du anmäla X till Konsumentverket, som på så sätt kan uppmärksammas på att X inte följer lagen. Det kan potentiellt förebygga att andra råkar ut för samma sak som du. Du kan läsa mer om hur du gör en sådan anmälan på Konsumentverkets hemsida.Sammanfattning och rådDu är inte rättsligt bunden till abonnemanget på Omega 3-kapslarna, eftersom avtalet är ogiltigt till följd av att du inte bekräftade det skriftligen. Därför är du inte skyldig att betala någonting till X. Företaget har också brustit i sin skyldighet att ge dig fullständig information om avtalet, vilket gör att du kan anmäla X till Konsumentverket. Jag vill råda dig att ta kontakt med en konsumentvägledningstjänst för att få stöd i hur du kan agera till följd av att avtalet med X är ogiltigt. Till exempel kan du vända dig till Hallå Konsument, som går att kontakta på flera olika sätt. Du kan också vända dig till konsumentvägledningen i din kommun, om kommunen har en sådan. På Hallå Konsuments hemsida kan du kolla om det finns konsumentvägledning där du bor.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Du är alltid välkommen att kontakta oss på Lawline om du behöver mer rådgivning – du kan skicka in en ny fråga, ringa till vår telefonrådgivning eller boka en tid hos våra duktiga jurister via hemsidan.Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Ångerrätt av distansavtal inom EU när villkoren inte medger det?

2019-09-28 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej,Frågan handlar om ångerrätt vid digital signering av distansavtal.Blev kontaktad under kvällstid av företag som utför personlig coaching. Företaget heter Marc Aurel Elite Coaching.Ltd har säte utanför Sverige och sitter numera i cypern.Efter ett samtalet med en agent erbjöds 1 gratis samtal med en "coach" som via tjänsten Zoom ställde frågor och gav information om tjänsten.Lång historia kort, så signerade jag till slut ett avtal digitalt men insåg att det var något fel och sa att jag ångrade mig. Säljaren själv sa under samtalet att jag kan få hela beloppet betalat åter om jag senare skulle ångra mig under tiden som jag använder tjänsten. Då sa säljaren att han inte kan göra så mycket och vi har skrivit kontrakt angående betalningen.Vidare bröt säljaren vårat möte när jag nämnde att jag ångrade mig direkt efter att avtalet signerades.Idag 6 timmar senare skrev jag ett mejl till företaget om att jag ångrat köpet i samtalet och ångrar mig ännu. Har hittills ej betalat. Har inte heller fått access till någon tjänst.I avtalet så står det att avtalet är "non-refundable" och att det är bindande. Vidare står att "Cancellation of the Personalized Coaching Services Membership does not affect the agreed payment for the agreed payment of Personalized Coaching Services Membership and All Customers agree to pay for all agreed amounts regardless of the outcome"Vad gäller?
Johannes Weister |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Allmänna förutsättningarJag utgår ifrån att du ingått avtalet i egenskap av konsument, alltså att avtalet inte har något att göra med eventuell näringsverksamhet du bedriver. Jag utgår även ifrån att du stadigvarande bor i Sverige och att tjänsten du köpt inte innefattar endast förinspelat material samt kostar mer än 400 kr. I texten nedan är det du som är "konsumenten" och Marc Aurell Elite Coaching som är "näringsidkaren".Tillämplig lag på avtalet?Vid konsumentavtal inom EU ska som huvudregel enligt art. 6 Rom I-förordningen lagen i det land där konsumenten har sin vanliga vistelseort tillämpas på avtalet. Enligt 2 p. kan annan tillämplig lag avtalas mellan parterna, såvida inte konsumenten berövas de indispositiva skyddsbestämmelser hemlandets lag ger. Att en bestämmelse är indispositiv innebär att den är tvingande och inte kan avtalas bort. Den svenska lagstiftning som utgör ditt minimiskydd är därför lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen, DAL), enligt 1 kap. 1, 2 och 4 §§, samt 2 kap. 1 §.Distansavtalslagen och ångerrättEnlig 2 kap. 1 § 1 st. DAL gäller DAL:s 2 kap. för "…avtal varigenom en näringsidkare…utför en tjänst åt en konsument." Som jag förstår dig har du beställt en abonnemangstjänst för personlig coaching, vilket bestämmelsen innefattar. Eftersom jag utgår ifrån att tjänsten kostar mer än 400 sek blir undantaget i 3 st. inte tillämpligt. Enligt 2 kap. 10 § och 12 § 1 st. DAL har konsumenten rätt att frånträda ett tjänsteavtal om näringsidkaren meddelas om detta inom 14 dagar fr.o.m. det att tjänsten ingicks. Avtalstyper som inte omfattas av ångerrätten nämns i 11 § men enligt min tolkning omfattas inte ditt avtal av någon utav punkterna.Värt att nämna är dock 11 § 11 p. DAL som undantar avtal som "avser digitalt innehåll som levereras på något annat sätt än på ett fysiskt medium, om konsumenten uttryckligen har samtyckt till leverans på detta sätt och gått med på att det inte finns någon ångerrätt,". Enligt min tolkning av bestämmelsen, samt prop. 2013/14:15 s. 90 som ligger till grund för den, förutsätter regeln att innehållet som ska levereras redan är "färdigt" och utgörs t.ex. endast av förinspelat material eller färdigskriven text. Som tidigare nämnt förutsätter jag att tjänsten du beställt åtminstone inte enbart består av sådant innehåll. Ett "live-samtal" borde inte utgöra "digitalt innehåll", även om det sker via någon typ av chattprogram. Det kan också vara värt att förtydliga att undantaget i 11 § 3 p. DAL endast gäller avtal om personligt utformade varor, men inte tjänster, då ditt avtal verkar trycka mycket på "Personalized". SlutsatsEftersom du meddelat näringsidkaren inom tidsfristen får du anses ha frånträtt avtalet. Detta betyder att tjänsteföretaget inte har någon rätt att ta betalt av dig och du har framför allt ingen skyldighet att betala. Var dock noga med att bestrida eventuella fakturor och betalningskrav.Hoppas det här var till hjälp!Med vänlig hälsning,

Kan aktiebolag ångra ingånget avtal via telefonförsäljning?

2019-08-08 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Har ett AB blev uppringd av ett telefonbolag uppfattade det som att det var Tele2 som ringde och ville sänka månadsavgiften har ett öppet abonnemang i dag men för att sänka måste jag binda på två år. Det visade sig att det var ett nytt telefonbolag som heter Mingla och nu har dom bundit till 36 månader, vi har inte skrivit på något avtal har ej fått något mejl som talar om kostnaden kan vi bryta detta avtal. Med vänlig hälsning en förtvivlad kund
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar din fråga som att du undrar om ditt aktiebolag efter ingånget avtal om abonnemang för telefoni via telefonförsäljning kan säga upp det avtalet på grund av bristande information vid säljsamtalet. Distansavtalslagen gäller ej för aktiebolagHade du varit en enskild näringsidkare som hade ingått avtal om abonnemang för telefoni via telefonförsäljning hade lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansavtalslagen) varit tillämplig. Den lagen är endast tillämplig för enskilda näringsidkare gällande avtal om abonnemang för TV, telefon och bredband, utöver det är lagen endast tillämplig för konsumenter. I den lagen stadgas det att en näringsidkare skriftligen ska bekräfta ett erbjudande/avtal och konsumenten måste skriftligen tacka ja, om en näringsidkare på eget initiativ kontaktar en konsument per telefon i syfte att ingå ett distansavtal. Om detta inte görs blir avtalet ogiltigt (2 kap. 3 a § distansavtalslagen). Du hade då haft en lagstadgad ångerrätt enligt lagen, dock endast vid just avtal om abonnemang för TV, telefoni och bredband.Skyddet vid telefonförsäljning är mindre för näringsidkare än för konsumenterEftersom du har ingått avtal som ett aktiebolag kan dock distansavtalslagen inte tillämpas i ditt fall. Därmed gäller principerna som regleras i avtalslagen, att det enligt svensk rätt kan slutas avtal både skriftligt och muntligt utan krav på någon bekräftelse, och att avtal som slutits ska hållas. Eftersom du som näringsidkare inte har en ångerrätt, är du därför skyldig att uppfylla din del av avtalet. Trots detta vill jag ändå poängtera att det är upp till säljföretaget (Mingla) att bevisa att avtalet gäller 36 månader och inte 24 månader så som du uppfattat det. Det kan exempelvis bevisas genom en inspelning av säljsamtalet. MarknadsföringslagenTrots att du inte har skydd av distansavtalslagen kan en liten utredning göras utifrån marknadsföringslagen, (MFL) som även riktar sig till näringsidkare, eftersom telefonförsäljning är en marknadsföringsmetod (2 § MFL). I lagen stadgas att marknadsföringen måste kunna identifieras, det vill säga att det tydligt ska framgå vilket företag det är som har kontaktat dig (9 § MFL). Nu vet jag inte exakt hur säljsamtalet gick till och vilken information som framgick eller inte, men utifrån hur du formulerat frågan verkar det som att företaget inte var tydlig med att framföra varken sitt namn eller annan information om tjänsten. Om företaget inte marknadsför i enlighet med 9 § MFL är marknadsföringen att anse som vilseledande samt otillbörlig eftersom det mest antagligen påverkade ditt beslut att du trodde att du blev kontaktad av Tele2, som du redan är kund hos, och inte Mingla (8 § MFL). Om marknadsföringen är att anse som otillbörlig finns en del förbud som hindrar företaget att marknadsföra sig på det sätt som gjorts förenat med vite, samt betalning av marknadsstörningsavgift som företaget måste betala om överträdelsen är allvarlig (23-29 §§ MFL). Vad du som näringsidkare kan göraEftersom jag inte vet vad som framkom och inte under säljsamtalet kan jag inte säga vad som gäller i just ditt fall. Ett alternativ är att du eventuellt skulle kunna titta på 3 kap. avtalslagen, om rättshandlingars ogiltighet. Där stadgas situationer både före och efter ingånget avtal som gör att avtalet blir ogiltigt. Alternativet är då att exempelvis 3 kap. 30 § om svek skulle bli tillämplig i din situation på grund av att säljföretaget eventuellt med avsikt lämnade oriktiga uppgifter under säljsamtalet, dock vinner detta lagrum sällan framgång eftersom bevissvårigheter oftast uppkommer. Med det sagt lutar det mot att du tyvärr är bunden av avtalet. Ett annat alternativ är att du själv kan kontakta säljföretaget och förklara att du ångrat dig och därför vill dra dig ur överenskommelsen. Även om företaget antagligen inte kommer att vilja att avtalet upphör så finns det alltid en möjlighet att försöka förhandla fram en annan överenskommelse, exempelvis att du kan ersätta företaget. Men detta är upp till er som parter i avtalsförhållandet att komma fram till. Om du tror att företaget kan ha handlat i strid mot marknadsföringslagen kan du anmäla företaget till reklamombudsmannen (RO), exempelvis på grund av att otydlig och bristande information förekom vid säljtillfället (mer om det här). Du kan kräva skadestånd om du drabbas av att någon marknadsför i strid mot bestämmelserna i MFL och skadeståndet ska då ersätta den skada som överträdelsen orsakat (37 § MFL). Skulle du behöva hjälp med att gå vidare med ditt ärende får du gärna kontakta Lawline på info@lawline.se för att boka rådgivning genom våra betaltjänster. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan jag häva köpet av mina konsertbiljetter?

2019-07-06 i Distansavtal (Internet, telefon m.m.)
FRÅGA |Hej!Jag har köpt biljetter till en konsert. När jag betalat ser jag att företaget är ett lite skumt, tar överpris och vill häva mitt köp. Jag har läst mig till att man kan häva köpet om man inte har fått biljetterna än vi denna typen av evenemang. Jag har fått en länk för att ladda ner biljetterna men har inte laddat ner dem. Kan jag då häva köpet på något vis? Tacksam för svar
Caroline Hallén Lindqvist |Hej och tack för din fråga!Distansavtalslagens ångerrätt kan hjälpa dig i vanliga fallEftersom du skriver att du inte har laddat ner biljettenutgår jag i mitt svar från att du har köpt den över internet, varpå din fråga regleras av lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (också kallad distansavtalslagen), om du som privatperson träffar avtal med näringsidkare på distans (se definitioner i 2:2 distansavtalslagen). I vanliga fall har du en rätt att frånträda avtalet, sk. ångerrätt, 2:10 distansavtalslagen. Du måste i sådana fall "lämna eller sända ett meddelande om detta" inom 14 dagar, antingen från det att varan kom i köparens besittning (ffa. gällande fysiska föremål) eller att avtalet ingicks (gällande tjänster); du har alltså en ångerfrist enligt 2:12 distansavtalslagen.Undantag för kulturevenemang som infaller på särskild dagI 2:11 distansavtalslagen uppräknas undantag från ångerrätten. I 12 p. samma bestämmelse stadgas att "[ångerrätten inte gäller för avtal som] avser kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet, [...], om näringsidkaren ska tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod" (min kursivering). Bl.a. faller konserter inom tillämpningsområdet för denna bestämmelse, se prop. 2004/05:13 s. 128. Det innebär att konsertbiljetter undantas från ångerrätten enligt denna paragraf och du har tyvärr ingen lagstadgad möjlighet att häva köpet.Svårt att häva genom konsumentköplagenHar biljetterna inte hunnit levereras kan 37 § konsumentköplagen (1990:932) (KköpL) bli tillämplig; du skulle kunna häva köpet om varan inte har avlämnats till dig (observera att du i detta fall kan bli skyldig att ersätta säljaren för kostnader denne har haft i och med den avbrutna leveransen, enligt 41 § KköpL). I 6 § KköpL definieras ordet avlämnande som att varan ska anses vara avlämnad, när den har kommit i köparens besittning. Enligt doktrin anses varan vid hämtningsköp vara avlämnad – i köparens besittning – när köparen har tagit hand om varan, alltså hämtat den. Vid transportköp, när säljaren medverkat till leveransen av varan till köparen, är varan avlämnad och därmed i köparens besittning när varan på något sätt har överlämnats till köparen; det betyder inte att varan måste ha tagits om hand av köparen.Min tolkning av det sagda är att det möjligen bör innebära, att det inte uppställs ett krav på att du ska ha laddat ner biljetten för att 37 § KköpL inte ska kunna tillämpas i ditt fall: den är i din "besittning" eftersom du har tillgång till och mest troligt kan råda över den (ladda ner den och troligen också sälja vidare den). Mest troligt blir det svårt att hävda att varan inte skulle ha levererats i det fall biljetten köpts över nätet (detta brukar ju innebära att köparen får tillgång till biljetten – den "levereras" – tämligen omgående) i och med att du bara avstår från att ladda ner den, trots att du fått tillgång till länken att ladda ner den. Sammanfattningsvis: råd inför framtida köpAtt köpa andrahandsbiljetter kan vara förenat med vissa ekonomiska risker och du får ofta betala mer än ordinarie pris, som i ditt fall (då det vanligaste kanske är att andrahandsbiljetter konsumeras när biljetterna hos arrangören/arrangörens biljettförsäljare är slutsålda). Det är enligt svensk rätt tillåtet att sälja biljetter på detta sätt; läs mer om detta här.Att undvika att köpa andrahandsbiljetter är därför det självklara rådet, men också biljetter som köps direkt av arrangören undantas från ångerrätten. Det kan också finnas risker då konserten ställs in och arrangören inte har möjlighet att ersätta köparna för biljettkostnaden. Om du köper din biljett på kreditkort tillämpas konsumentkreditlagen (2010:1846) (KkrL) och du har då möjlighet att ställa samma krav på banken, kreditgivaren,som du skulle ha gjort på arrangören ("framställa samma invändningar på grund av köpet som han eller hon kan göra mot säljaren", 29 § KkrL). Med det menas helt enkelt att banken kan bli tvungen att ersätta dig för dina kostnader t.ex. om konserten skulle ställas in.I övrigt bör du se över om företaget du har köpt biljetterna av erbjuder öppet köp, vilket denne kan göra på eget bevåg; annars är du dessvärre bunden av avtalet enligt svensk rätt. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänlig hälsning,