FrågaAVTALSRÄTTDistansavtal (Internet, telefon m.m.)22/05/2022

Oavsiktlig försäljning av en produkt vid köp av en annan produkt

Hejsan. Jag sålde för två år sedan en dator (MacBook Pro) på Blocket. Jag och köparen skrev ett digitalt kontrakt där vi specificerade exakt vad som såldes. (Lite bakgrund: jag köpte datorn medföljande ett förinstallerat program vid namn Final Cut Pro, värde 3000 kr) Enligt kontraktet vi skrev ingick inte detta Final Cut Pro, alltså bara hårdvaran. Nu har jag köpt en ny dator och skulle då installera Final Cut Pro (som skulle vara kopplat till mitt Apple ID). Då visade det sig att jag ej hade aktiverat programmet innan jag sålde datorn, därmed krävs nu att jag köper programmet igen. Jag har kontaktat Apple Support som säger att det enda sättet jag kan aktivera så att jag får programmet är om jag kontaktar köparen och ber om att få aktivera programmet genom den datorn. Nu har jag kontaktat säljaren som då kommer med svaret att han sålt vidare datorn. Kan jag enligt lag utkräva att han betalar mellanskillnaden för programmet? Med vänliga hälsningar, Sigge

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Som jag förstår din fråga är programvaran kopplad direkt till ett konto du har i form av Apple-ID, men att programvaran måste aktiveras på den dator du nu har sålt för att kunna användas på andra enheter. Jag förstår det vidare som att programvaran inte ingick i köpet när din dator såldes.

Tyvärr ser jag inget sätt för dig att juridiskt kräva att få tillgång till datorn för att kunna starta programvaran eller att kräva skadestånd. Eftersom datorn nu har sålts så har äganderätten till den gått vidare till någon annan. Om det hade varit så att köpavtalet hade varit långsiktigt hade man kunnat tänka sig att en lojalitetsplikt hade uppkommit mellan dig som säljare och din motpart som köpare enligt allmänna rättsgrundsatser. Mot bakgrund av detta kunde det ha varit möjligt för dig att kräva att snabbt få starta upp programmet på datorn eftersom det inte är särskilt betungande för din köpare. Tyvärr är detta köpavtal för ”momentant” för att någon lojalitetsplikt ska anses ha uppkommit. Till det kommer att datorn gått vidare till en ny köpare, som inte skulle vara bunden av lojalitetsplikten mellan dig och den förste köparen. 

Det är tyvärr inte heller möjligt för dig att kräva skadestånd. Vad som aktualiseras i detta fall är ren förmögenhetsskada enligt 2 kap. 2 § skadeståndslagen (SKL). Den bestämmelsen förutsätter dock att den person som krävs på skadestånd ska ha vållat skadan genom brott, något som knappast kan styrkas då köparen av allt att döma inte kände till din situation när denne sålde datorn vidare. Det kan över huvud taget bli svårt att påstå att din köpare har sålt programvaran vidare. Detta då det kan ifrågasättas huruvida denne från början ens köpt programvaran då köparen inte haft tillgång till ditt Apple-ID. Sammantaget torde det alltså inte vara möjligt att juridiskt utkräva något i denna situation, med det sagt finns det såklart inget som hindrar dig från att helt enkelt fråga den nuvarande ägaren om lov att öppna programvaran i datorn. Jag hoppas detta utgjorde ett svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Gustav OtteboRådgivare