Behöver man ersätta säljaren för värdeminskning vid ångerrätt om förpackningen är bruten?

Hej! Vi har köpt en tvättmaskin på nätet men vill returnera den. Tyvärr har vi öppnat förpackningen men vi har inte använt varan. Allt är precis i samma nyskick som när vi har fått varan. Företaget vill ha 20% värdeminskning om vi returnerar för att vi har öppnat emballaget. Har de rätt till ersättning?

Lawline svarar

Hej, och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Jag tolkar er som konsument och säljaren som näringsidkare.

Distansavtalslagen
Tvättmaskinen ska i detta fall klassas som lös sak. Eftersom ni köpt den via internet, så gäller distansavtalslagen (DAL) (2 kap. 1 § DAL). Som huvudregel har konsumenten rätt till ångerrätt upp till 14 dagar efter att varan har mottagits (2 kap. 10 § DAL). Undantagen räknas upp i 2 kap. 11 § distansavtalslagen, och av vad jag förstår så är inte något av dem tillämplig i detta fall. Oavsett bruten förpackning, skulle jag säga att ni har fortfarande har ångerrätt.

När konsumenten nyttjar sin ångerrätt, så ska hen skicka tillbaka varan på egen bekostnad om konsumenten blivit informerad om detta (2 kap. 13 § DAL). Sådan information ska ni ha kunnat ta del av när ni köpte tvättmaskinen. Om näringsidkaren inte informerat er om detta, så ska ni inte betala för de kostnader som uppstår i och med att ni nyttjar er ångerrätt. 

Konsumenten har rätt att inspektera varan, men inspektionens omfattning ska inte vara orimlig. Om inspektionens omfattning är orimlig och varan därigenom minskat i värde, så har näringsidkaren rätt till ersättning för värdeminskningen (2 kap. 15 § andra punkten DAL). 

I ert fall
På sättet ni beskriver, så vill jag påstå att ni har inspekterat varan på ett sätt som är rimligt. Jag skulle säga att ni har ångerrätt utan extra kostnad, om inte näringsidkaren uttryckligen informerat er om annat. Vad jag tycker är lustigt är att näringsidkaren har satt – vad som verkar vara – en värdeminskningen till ett fast belopp; detta utan att ens tittat på tvättmaskinen och bedömt värdeminskningen. Ni ska meddela näringsidkaren om att ni önskar nyttja er ångerrätt inom 14 dagar från det att ni mottagit tvättmaskinen. 

Jag rekommenderar er att höra av er till näringsidkaren igen och fråga om det verkligen är rimligt att ni ska behöva ersätta en 20 % värdeminskning. Dessutom rekommenderar jag er att höra av er till, och beskriva er situation för, allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Jag hoppas ni fått svar på er fråga!
Vänligen,

Johan EkstrandRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Distansavtal (Internet, telefon m.m.)? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”