Fråga om utnyttjande av ångerrätt

Hej, Jag bokade en behandling (hälso) hos ett företag via Internet. När det började närma sig var jag tvungen att avboka. Det fanns ingen information om avbokningsregler när jag bokade och nu i efterhand hävdar företaget att det inte är möjligt att avboka utan de kräver mig på full betalning. De vidhåller dock att det inte fanns någon information om att avbokning inte var möjligt. Kan de verkligen göra så, när de inte informerade om sådana viktiga saker innan avtalet ingicks?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När du som konsument ingår ett avtal på distans via internet inom ramen för ett av företaget organiserat system för att träffa avtal på distans (t.ex. genom ett bokningssystem på företagets hemsida) är lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler tillämplig (i fortsättningen kallad distansavtalslagen). Lagen är tvingande till konsumentens förmån, vilket innebär att avtalsvillkor som ger ett sämre skydd än vad lagen stadgar är utan verkan mot dig som konsument (1 kap. 4 § distansavtalslagen). 

Eftersom distansavtalslagen är tillämplig i ditt fall gäller en 14 dagars ångerrätt som börjar löpa den dag du ingick avtalet med företaget, dvs. den dag då du bokade behandlingen (2 kap. 10 och 12 §§ distansavtalslagen). Ångerrätten innebär att du har rätt frånträda avtalet inom 14 dagar utan att behöva uppge någon särskild anledning till detta. Din skrivning om "avbokning" måste i sammanhanget tolkas som en viljeförklaring från din sida att vilja utnyttja ångerrätten. Dessutom är det så att företaget egentligen ska tillhandahålla ett formulär för ångerrätt, vilket de ju inte verkar ha gjort här (2 kap. 2 a § distansavtalslagen).

Innan ett distansavtal ingås ska du som konsument alltid informeras om din ångerrätt (2 kap. 2 § punkt nio distansavtalslagen). Jag vet inte hur lång tid som passerade mellan det att du ingick avtalet och att du avbokade. Men även om det skulle ha förflutit längre tid än 14 dagar mellan avtal och avbokning, gällde alltjämt ångerrätten i ditt fall när du avbokade behandlingen om du inte hade blivit upplyst om ångerrätten. Det är nämligen så att ångertiden på 14 dagar inte börjar löpa förrän du har fått information om ångerrätten från företaget (dock max ett år) (2 kap. 12 § fjärde stycket distansavtalslagen). Utifrån informationen som du har presenterat i din fråga verkar det därför som att du har frånträtt avtalet med stöd av din ångerrätt och att du därmed inte behöver betala någonting alls. 

Med vänliga hälsningar,

Daniel BromanRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”