FrågaAVTALSRÄTTDistansavtal (Internet, telefon m.m.)21/05/2022

Vid vilka tillfällen gäller ångerrätten från distansavtalslagen?

Hej! Jag har ingått igår ett avtal om en produkt med en försäljare med en fast kostnad i 24 mån. Nu i efterhand är jag osäker på om jag vill ha kvar detta. I avtalet står det att jag rätt till ångerrätt i 14 dagar ”om avtalet ingått på distans eller på en plats som inte är försäljarens ordinarie driftställe”. Det har ej skett på distans utan i en galleria där de har fått stå tillfälligt. Förstår inte sista meningen och undrar då om jag har rätt att upphäva avtalet?

Lawline svarar

 Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga! 

Den ångerrätt som finns i ditt avtal kommer från distansavtalslagen. Enligt den så finns det en rätt för konsumenter som ingått avtal att frånträda detta inom 14 dagar, alltså en ångerrätt (2 kap. 10 § distansavtalslagen). Dock gäller detta för avtal som ingåtts just på distans (till exempel över telefon) eller på något annat ställe än där näringsidkaren brukar bedriva sin verksamhet, alltså deras affärslokal (till exempel om säljare knackar på hemma hos någon för att sälja något eller annat liknande) (1 kap. 2 § distansavtalslagen). Även mer rörliga ställen räknas som affärslokal och typiskt sett anses till exempel marknadsstånd eller mässtånd också som en näringsidkares affärslokal (1 kap. 2 § distansavtalslagen). Eftersom du inte ingick avtalet på distans och det troligtvis inte heller räknas som att avtalet ingicks utanför näringsidkarens affärslokal är den här lagen tyvärr inte aktuell för dig - men du kan alltid höra med säljaren om det finns möjlighet att frångå avtalet. 

I ditt fall gäller antagligen istället konsumentköplagen (KKöpL). I den finns det tyvärr inte någon ångerrättsregel som du kan använda dig av. Dock erbjuder många näringsidkare öppet köp eller andra liknande möjligheter för sina kunder. Jag skulle därför rekommendera att du tittar igenom ditt avtal igen för att se om det antingen står något om öppet köp eller något om uppsägning av avtalet! 

Hoppas du fick svar på din fråga och återkom gärna om du undrar över något mer! 

Jeanna de MaréRådgivare