Gäller ångerrätt vid köp av kött?

Hej! Jag har beställt kött från ett företag och vill nu häva köpet, notera att jag ej mottagit några varor ännu. Enligt deras villkor står det följande " Ångerrätten gäller inte vid köp på (företagts namn) med anledning av temperatur kontrollerad mat." Betyder det då att jag inte kan tillämpa distansavtalslagen för att häva köpet ?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag uppfattar din fråga så har du som privatperson beställt kött från ett företag. Du har inte fått köttet levererat ännu. Du ångrar ditt köp och skulle vilja utöva din ångerrätt. Företaget har ett avtalsvillkor som säger att ångerrätten inte gäller vid temperaturkontrollerad mat. Det du undrar är om du trots det har rätt att utöva din ångerrätt gällande köttet. I svaret utgår jag från att det är just din ångerrätt du vill använda. Hävning är nämligen något som inom juridiken är aktuellt under vissa förutsättningar om köttet du köpt inte kommer fram i tid eller om köttet har något fel. Jag utgår från att sådana omständigheter inte är aktuella för din fråga.


Två undantag från ångerrätten kan aktualiseras för din fråga

Precis som du säger innehåller distansavtalslagen en ångerrätt (2 kap. 10 § DAL). Ångerrätten har ändå flera undantag varav särskilt två är aktuella för din fråga. 

1. Om du har beställt köttet så att det ska levereras hem till dig genom ett system med regelbunden utkörning har du ingen ångerrätt (2 kap. 1 a § DAL). 

2. Detsamma gäller för varor som snabbt kan försämras eller bli för gamla (2 kap. 11 § 4 p. DAL). 

Det andra undantaget omfattar varor med kort hållbarhet och varor som behöver hållas kylda. Med andra ord främst livsmedel, exempelvis kött. Vid bedömningen om en vara snabbt kan försämras eller bli för gammal beaktar man sista förbrukningsdatumet för varan. Hållbarheten för varan behöver åtminstone vara så lång att den som sålt varan har en reell möjlighet att på nytt sälja varan efter den har returnerats (Anne Kuttenkeuler, Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler - En kommentar, JUNO-version 1E). Exempelvis har avtal som ingåtts i mars 2016 för varor med utgångsdatum i november 2017 inte omfattats av undantaget (ARN ärende 2016–03291). Var gränsen går för hur mycket tid som krävs för en reell möjlighet att sälja varan efter den returnerats verkar ändå inte helt klarlagt.


Omständigheterna talar för att du inte har ångerrätt i det här fallet, men svaret kan vara ett annat beroende på omständigheterna

Att ge ett exakt svar för vad som gäller i ditt fall är inte möjligt utan att veta ytterligare omständigheter. Men om köttet ska levereras hem till dig genom ett system med regelbunden utkörning har du inte ångerrätt. Om köttet levereras på ett annat sätt så kan en kort hållbarhet på köttet innebära att du inte har ångerrätt. Generellt brukar inte kött ha en särskilt lång hållbarhet vilket tyder på att du inte har ångerrätt i det här fallet. Det kan ändå finnas kött med längre hållbarhet. Gränsen för hur lång hållbarheten behöver vara för att ångerrätten ska gälla är inte heller helt bestämd. Det är därför inte möjligt att ge ett klarare svar än så här. Ett första steg jag kan rekommendera är att kontakta företaget du köpt köttet av för att ta reda på hur de ser på situationen.

Vänligen,

Edvin StrandfältRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Distansavtal (Internet, telefon m.m.)? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”