FrågaAVTALSRÄTTDistansavtal (Internet, telefon m.m.)30/06/2022

Avbokningsvillkor vid distansköp

Hej! Har en fråga gällande avbokning av en städfirma. Avbokningen skedde 2 dagar innan städfirman skulle komma. På deras hemsida och på offerten stod det ingenting om några regler och villkor för avbokningen (saknas regler och villkor) Jag bokade först städfirman för ett datum, men på grund av försenad renovering bokades den om några dagar senare. Vid ett senare tillfälle kontaktade hyresvärden mig och sa att städ för gamla lägenheten (den jag flyttar ut ur) ej är nödvändig då den ska renoveras. Vid kontakt med städfirman sa de att de inledningsvis accepterar att jag avbokar. Städfirman ringer sedan upp några timmar senare och påstår att man enligt lag inte får boka städ för att sedan boka om och därefter avboka. Utan endast boka och avboka. Därefter sa de att de rent juridiskt kan gå vidare med ärendet och skicka min faktura till Kronofogden om jag inte betalar (har inte fått faktura ens, bara offert). Jag svarade städfirman att det inte står några som helst regler och villkor för avbokning varken på deras hemsida eller på offerten samt att de redan hade accepterat avbokningen muntligt via telefon. Han svarade då att han var ute i skogen och inte kom ihåg att jag bokade och sedan avbokade (på kontorstid) och att det är olyckligt att det inte står på hemsidan och att det borde göra det. När jag frågar honom på vilka grunder han har juridiskt rätt svarade han att han stryker ärendet och är snäll denna gång. Vad gäller? Vem har rätt i detta ärende enligt lag?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga så måste jag först utreda vilken lag som är tillämplig på din situation. 

Steg 1: Tillämplig lag

Jag förstår det som att du har beställt städtjänsten via deras hemsida, vilket aktualiserar distansavtalslagen (DAL). DAL gäller för tjänsteavtal som ingås mellan en näringsidkare (städfirman) och en konsument (du). 

Viktigt att anmärka är att det oftast är upp till avtalsparterna att bestämma vilka avtalsvillkor som ska gälla vid köp. DAL fungerar i mångt och mycket som en skyddslagstiftning till förmån för en konsument och innebär att avtalsvillkor aldrig får vara sämre för konsumenten än som föreskrivs enligt lagen, jfr. 1 kap. 4 § DAL. Om näringsidkaren har lovat konsumenten mer förmånliga villkor än vad som föreskrivs enligt lag, är det detta som gäller.

Steg 2: Avbokningsvillkor

Precis som du skriver, är det i första hand villkoren som parterna har kommit överens om som gäller. Om det saknas bestämmelser som reglerar avbokningsvillkoren, finns DAL som kompletterar dessa.

Enligt DAL så åligger det näringsidkaren att informera konsumenten om bland annat reklamationsvillkor och ångervillkor innan avtal ingås (se 2 kap. 2 § DAL). Det åligger även näringsidkaren att ge konsumenten ett standardformulär som behövs för att utöva denna ångerrätt (2 kap. 2a § DAL). Detta verkar näringsidkaren underlåtit att göra.

Vad gäller din ångerrätt, så framgår det i 2 kap. 10 § DAL att konsumenten har en rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett tydligt meddelande om detta inom 14 dagar från dagen då avtalet ingicks (jfr. 2 kap. 10 § och 2 kap. 12 § st. 1 DAL). 

Regeln han beskriver (man får endast avboka en gång) verkar inte ha framgått i ert avtal, och framgår inte heller i DAL:s regelverk. 

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare