Kan en konsument bli ersättningsskyldig vid retur av vara?

Hej! Jag har köpt ett klädesplagg från en nätbutik men valt att returnera den. Returen togs dock inte emot med hänvisning till ett par fläckar som hittats på plagget. Jag hade själv inte registrerat dessa fläckar, som dessutom var små och satt på sådana ställen (ärmen, ryggen, nedre kanten) att de var lätta att missa. Jag har endast provat plagget försiktigt och absolut inte använt det, så jag ser ingen förklaring till hur fläckarna skulle ha orsakats av mig. Det hävdar däremot företaget, och min fråga gäller helt enkelt om de juridiskt sett har rätt att kräva ersättning av mig för att plagget har dessa fläckar?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har returnerat en vara till en nätbutik, men att returen inte togs emot då de hittat fläckar på plagget. För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av distansavtalslagen.

När har en konsument ångerrätt?

När en vara sålts över internet har konsumenten rätt till 14 dagars ångerrätt (2 kap. 10 § distansavtalslagen). Ångerfristen, det vill säga den tid då konsumenten kan ångra sig, börjar löpa den dag då kunden tog emot varan (2 kap. 12 § distansavtalslagen). Om konsumenten har utövat sin ångerrätt ska näringsidkaren betala tillbaka pengarna (2 kap. 14 § distansavtalslagen). Det ska tydligt genom informationen om köpet framgå under vilka villkor konsumenten har ångerrätt och hur den utövas (2 kap. 2 § distansavtalslagen).

Kan näringsidkaren ha rätt till ersättning?

Om konsumenten har hanterat eller använt varan på ett sådant sätt som inte faller under konsumentens undersökningsplikt kan företaget ha rätt till ersättning. Vad som inte faller under konsumentens undersökningsplikt brukar vara hantering i större omfattning än vad man skulle få göra i en affär. I förarbetena har nämnts som exempel att det uppstått fläckar på kläderna. För att företaget ska ha rätt till detta måste de dock ha lämnat information om ångerrätten och att konsumenten kan bli kostnadsansvarig (2 kap. 15 § distansavtalslagen). Det är näringsidkaren som har bevisbördan för att visa att konsumenten är skyldig att betala ersättning. Det är alltså näringsidkaren som ska kunna bevisa att varan har hanterats i större omfattning än nödvändigt. Detta kan näringsidkaren göra exempelvis genom att fotografera varan i dess skick då den lämnades tillbaka.

Sammanfattningsvis kan svaret vara ja på din fråga; det kan finnas möjlighet för näringsidkaren att kräva ersättning för plaggets värdeminskning vid returnerad vara. Du som konsument har ångerrätt, men näringsidkaren kan i vissa fall kräva ersättning om varan har hanterats på ett sätt som inte har varit nödvändigt för att undersöka varan. Det är isåfall näringsidkaren som har bevisbördan för ersättningsskyldigheten.

Jag hoppas att du fick svar på dina funderingar och att jag kunde förtydliga vad som gäller. Är det något mer du undrar över är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Klara ThyrénRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Distansavtal (Internet, telefon m.m.)? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”