Gäller ångerrätten vid försäljning över email?

Hej, Vad säger distansköpslagen beträffande: I avtalet står "Öppet köp gäller ej för köp av samtliga tjänster, medlemskap och klippkort på anläggningen. Vid onlineköp på MittGyms hemsida gäller 14 dagars ångerrätt" Kunden har bett om att teckna ett medlemsavtal och signerat villkoren där ovan formulering står. Allt är avtalat via mail och alltså inte i någon fysisk butik. Vad säger lagen gällande ångerrätten i detta fall? Kan kunden ångra ett köp av ett medlemskap inom 14 dagar även om det inte är ett online köp på vår hemsida? Tack på förhand! 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Så jag tolkar din fråga undrar du om 14 dagars ångerrätt gäller i de fall när något sålts över email och alltså inte på företagets hemsida. Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (hädanefter ”distansavtalslagen”) är den lag som blir relevant att beakta för att besvara din fråga.

Ångerrätten, som tas upp i 2 kap 10 § distansavtalslagen, förutsätter att det rör sig antingen om ett distansavtal eller ett avtal utanför affärslokaler (se 1 kap 1 § distansavtalslagen). Definitionerna för dessa begrepp finner vi i 1 kap 2 § distansavtalslagen och det är denna bestämmelse jag utgår från nedan. 

Jag börjar med att utreda om det kan anses röra sig om ett avtal utanför affärslokaler. Om kunden i första hand skulle ha kontaktats på något annat ställe än i er affärslokal och därefter i omedelbar anslutning till detta ingått avtalet över email så hade det kunnat röra sig om ett avtal utanför affärslokaler. Så jag tolkat ditt ärende verkar det dock som att allting avtalats över mailen och isåfall rör det sig inte om ett sådant avtal.

Frågan blir då om det kan ses som ett distansavtal. Ett distansavtal defineras som ”avtal som ingås inom ramen för ett av näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans, om kommunikationen uteslutande sker på distans,”. Det ställs alltså två krav; för det första att emailkontakten varit ett för er organiserat system för att träffa avtal på distans och för det andra att kommunikationen uteslutande sker på distans. Genom det första kravet utesluts fall där näringsidkaren mer eller mindre tillfälligtvis ingår avtal på distans. Kravet innebär, som det uttrycks i förarbetena, att näringsidkaren ska ha vidtagit någon eller några särskilda åtgärder för att organisera t.ex. en försäljning på distans (prop 1999/2000:89 s 25). Försäljning på en hemsida får ses som ett typexempel på något som uppfyller detta krav. I ditt fall har ju dock avtalet skett genom email och om detta enbart varit en tillfällig försäljningsmetod kan inte detta system ses som organiserat. Om det däremot är så att du organiserat hemsidan genom att hänvisa till emailen hade det, förutsatt att detta sker regelmässigt, eventuellt kunnat röra sig om ett organiserat system. I lagens mening skulle man då kunna se det som att avtalet träffats "inom ramen" för det organiserade systemet (hemsidan). Stöd för denna ståndpunkt finns i den juridiska doktrinen. Det andra kravet att kommunikationen uteslutande ska ske på distans utesluter exempelvis fall där ett erbjudande har förhandlats fram i affärslokalerna och därefter slutligen ingås genom distanskommunikation. Min förståelde av ditt ärende är dock att så inte är fallet. 

Med detta sagt hoppas jag att mitt svar har varit till hjälp. Med avsaknad av närmare omständigheter har det tyvärr varit svårt att ge några säkra svar men jag hoppas att jag gett dig ledning. Om det skulle kvarstå några frågor är du självklart välkommen att åter höra av dig till oss på Lawline.

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Distansavtal (Internet, telefon m.m.)? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”