Räcker det för en näringsidkare att erbjuda en tillgodokod i samband med att en konsument utnyttjat sin ångerrätt?

Jag köpte en hundkurs via kursledarens hemsida men ångrade mig efter en vecka och meddelade detta skriftligt i ett mail. Jag får inte tillbaka mina pengar utan har fått en tillgodokod som jag inte kan utnyttja då den nya kurser är på onsdagar och då är jag upptagen…..vad kan jag göra för att få tillbaka mina pengar??? 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga! I din fråga framgår det inte tydligt om du köpt tjänsten i egenskap av näringsidkare eller som konsument. I de fall du ingått avtalet som näringsidkare är du i enlighet med allmänna avtalsrättsliga principer bunden att följa avtalet och har således - som utgångspunkt - ingen lagstadgad rätt att frångå avtalet. I mitt svar kommer jag dock utgå från att du agerat som konsument.


Gällande ångerrätten

Det regelverk som blir relevant är lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (hädanefter distansavtalslagen). I och med att du gjort köpet på bolagets hemsida rör det sig om ett distansavtal (1 kap. 2 § 2 st. distansavtalslagen). Eftersom avtalet avsåg en tjänst som näringsidkaren skulle utföra åt dig som konsument blir 2 kap i distansavtalslagen tillämplig (2 kap. 1 § 1 st. distansavtalslagen). Det framgår då i 2 kap. 10 och 12 §§ distansavtalslagen att du har rätt att frånträda avtalet genom att till näringsidkaren lämna/sända ett tydligt meddelande om detta inom 14 dagar från den dag då avtalets om tjänsten ingicks. Genom ditt meddelande uppfattar jag det som att du inom denna 14 dagars frist har skickat ett sådant tydligt meddelande som avses i bestämmelsen. Innebörden av att en konsument utnyttjat ångerrätten har i doktrinen (rättsvetenskaplig litteratur) beskrivits så att avtalsparterna (du och kursledaren) blir förpliktigade att avveckla avtalsförhållandet. Vad detta innebär är att kursledaren är förpliktigad att lämna tillbaka de pengar du betalat och det räcker således inte att istället erbjuda en tillgodokod. 


Avslutande ord

Jag har alltså i mitt svar kommit fram till att du som konsument har en ångerrätt och att denna ångerrätt innebär att du har en rätt att få tillbaka pengarna. I och med att du gjort det som krävs för att utnyttja denna ångerrätt har du också rätten på din sida. Mitt förslag till dig är att åter ta kontakt med kursledaren och eventuellt föra fram vissa av de rättsliga argument jag lagt fram här. Om kursledaren trots detta inte skulle gå med på ditt krav kan du eventuellt ta hjälp av kronofogden genom att skicka in ett betalningsföreläggande, vilket du kan göra här.


Hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Hugo ClemedtsonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Distansavtal (Internet, telefon m.m.)? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”