Kan arbetsgivaren kräva återbetalning? (condictio indebiti)

2020-12-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Föredetta Arbetsgivare har betalat in lön på mitt konto och har skickat en faktura där de kräver fulla bruttolönen tillbaka. Min fråga är har arbetsgivaren rätt i att kräva att jag ska betala bruttolönen tillbaka?
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om din arbetsgivare felaktigt (av misstag) betalat ut ett penningbelopp som du egentligen inte ska ha, har en misstagsbetalning skett (condictio indebiti). Huvudregeln är då att betalningen ska gå åter. Du är därför skyldig att betala tillbaka din arbetsgivare det erhållna beloppet om det är en misstagsbetalning.Det finns dock undantag då mottagaren har rätt att behålla pengarna. Du har rätt att behålla beloppet om din arbetsgivare hade för avsikt att betala dig det erhållna beloppet. Du har också rätt att behålla beloppet om arbetsgivaren trodde sig vara betalningsskyldig eller också om du var i god tro och inrättat dig efter betalningen. Om du insåg eller borde ha insett att betalningen var en misstagsbetalning har du inte varit i god tro. Om du inte insåg eller borde ha insett att betalningen var en misstagsbetalning har du varit i god tro. Att du har inrättat dig efter betalningen innebär att du i viss mån har förbrukat pengarna.Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Hur kan jag få äganderätten för en hund?

2020-12-21 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Har en vän som skaffat hund med en flickvän, inte en sambo. Hon står som ägare men hon är inte på köpekontraktet. Det va min vän som köpte hunden. Dom kom överens om att varannan vecka får han ha honom sen får hon honom i en vecka. Hon kan inte ta hand om hunden, men vägrar att lämna honom till min vän. Det är han som köper allt till hunden. Hon går inte ens ut med hunden när det är hon som har honom. Vet inte om hon matar honom ens. Kan min vän på något sätt få ta över rätten för honom?
Amila Zahirovic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Hur kan jag få äganderätt? För att kunna få äganderätt över hunden, som enligt lagen är lös egendom, krävs att äganderätten övergår genom ett muntligt eller skriftligt avtal (köp eller gåva) från flickvännen till vännen. Avgörande är vem som står som ägare på hunden, inte vem som faktiskt har betalat. Det kan dock vara så att det föreligger samägande enligt samäganderättslagen. Om båda bidragit ekonomiskt till köpet och syftet var att hunden skulle ägas tillsammans, uppstår samäganderätt. Huvudregeln är dock ändå att den som står på kotnraktet är ägare om inte annat anges. SammanfattningDet är svårt att få över äganderätten över en hund om det inte finns en överlåtelse av ägaren, i detta fall flickvännen. Du bör dock undersöka om det föreligger samägande. Jag rekommenderar dig att ta kontakt med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information i ärendet. Det kan finnas många faktorer som spelar roll i en sådan situation, och jag kan endast utgå ifrån det som du har angivit i frågan.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00Hoppas att du fick svar på din fråga!

Hur gör jag för att komma i kontakt med Lawline?

2020-12-20 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Har ni stängt? Har ringt massa ggr men går bara att jag ska försöka senare??!?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att tala om hur du kan gå tillväga för att komma i kontakt med Lawline. Lawline har inte stängt, utan receptionen är bemannad 9-16 på vardagar. Om du vill komma i kontakt med Lawline kan du ringa till receptionen 9:00-16:00 på vardagar på telefonnummer 08-533 300 04. Om du vill ha hjälp med ett ärende kan du även fylla i ett formulär, så kommer Lawline att kontakta dig. Länk till formuläret finns här. Du kan även skicka in en fråga via Lawlines hemsida. Det framgår inte av din fråga vad du vill ha hjälp med, men om du vill upprätta ett avtal så kan man göra det till ett fast pris med hjälp av Lawlines avtalsmotor, länk här. Vänligen,

Hur återkallar jag en fullmakt?

2020-12-16 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej!Jag gjorde en fullmakt till min ex man som jag vill återkalla den, jag har inte en kopia av fullmakten. Vad kan jag göra och hur ska jag återkalla den?
Mimmi Östling |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att det är fråga om en skriftlig fullmakt som din ex-man har haft för att kunna visa för tredje man (d.v.s. en utomstående person) att han handlar å dina vägnar. En sådan fullmakt återkallas genom att du som fullmaktsgivare tar tillbaka fullmakten eller låter fullmakten bli förstörd (16 § avtalslagen). Det som du kan göra är alltså att antingen ta tillbaka fullmakten från din ex-man eller se till att fullmakten förstörs. Du behöver inte själv förstöra, d.v.s. exempelvis riva sönder, fullmakten utan det kan även din ex-man göra. Det här är de alternativ som finns gällande skriftlig fullmakt. När du har gjort detta är fullmakten alltså återkallad och kan inte längre användas av din ex-man. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!Vänligen,

Kan jag få ersättning för mina ärr?

2020-12-22 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |hej jag har opererat 3 gånger efter som jag en sjukdom och jag vill kolla kommer jag får ersättning för dom ärrens jag fick ?
Suana Tafic |Hej och tack så mycket för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer att tolka din fråga som att du vill ha ersättning för ett vanprydande ärr, det vill säga en utseendemässig skada. För att du ska kunna få ersättning för ett vanprydande ärr måste ärret vara bestående, och får alltså inte förändras över tiden. Många olika försäkringsbolag ger ersättning för vanprydande ärr, och därmed måste en se till vilka krav som uppställs i just den försäkringen du har tecknat. Möjligheten att få ersättning varierar även beroende på hur ens ärr uppkommit. Jag skulle rekommendera att du kontaktar ditt försäkringsbolag och läser igenom dina försäkringsvillkor för att få reda på om försäkringsbolaget lämnar ersättning för vanprydnader och hur dina ärr kan komma att bedömas. Ersättningen bestäms med hjälp av en ärrtabell (de flesta försäkringsbolagen använder sin egna tabell) som tar hänsyn till ett antal faktorer, såsom storlek och placering m.m.Det bör dock sägas att en skada ska anmälas så fort som möjligt. Eftersom ärr är en form av personskada, och ersättning för denna typ av skada vanligtvis omfattas av den tioåriga preskriptionstiden i Preskriptionslagens 2 § så kan rätten till ersättning vara preskriberad om det har gått mer än tio år sedan skadan uppkom. Har det gått mer än 10 år är det dessvärre för sent att anmäla skadan och få ersättning.All lycka till i framtiden och ta hand om dig!Allt gott,

Innehållet i en fullmakt

2020-12-20 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej! Min svärfar har skrivit under en fullmakt till en person som jag tror kommer att lura av honom pengar eller fastigheten. Finns det något sätt att ta reda på vad han har skrivit under då svärfar är alkolist och vägrar säga vad det gäller? Jag är inte säker på att han ens vet vad han har skrivit på.
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!FullmaktenEn fullmakt är ett avtal som kan utges både skriftligt och muntligt, det finns nämligen inget formkrav för en fullmakt (10 § Avtalslagen). I mitt svar utgår jag ifrån att fullmakten i ditt fall är skriftligt då din svärfar har skrivit under fullmakten.När en fullmakt finns i skriftlig form är det viktigt att denna finns och används i original för att garantera att den fortfarande är gällande. En möjlighet för dig när fullmakten är utgiven i skriftlig form är att fysiskt få se fullmakten i original för att ta reda på innehållet.Kan din svärfars alkoholism påverka fullmaktens giltighet?Om en person har skrivit på ett avtal under påverkan av en psykisk störning så kan detta avtal bli ogiltigförklarat (Lag om verkan av avtal, som slutits under påverkan av en psykisk störning).En psykisk störning kan bland annat vara ett tillfälligt tillstånd såsom förvirring som har orsakats av exempelvis berusning. För att sådan psykisk störning ska kunna leda till en ogiltigförklaring av avtalet krävs det att den psykiska störningen har haft en påverkan på innehållet i avtalet. Det ska med andra ord föreligga ett samband mellan den psykiska störningen och det som regleras i avtalet. Om det inte finns ett samband mellan din svärfars alkoholism och innehållet i fullmakten så är innehållet således fullt giltigt. Jag hoppas att detta svarade på din fråga! Vänliga hälsningar,

Måste man lämna legitimation till kassan för att ta matvagnen till parkeringen?

2020-12-19 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Måste man lämna legitimation till kassan för att ta matvagnen till parkeringen ?
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Något generellt svar kan jag här inte ge. Det är upp till varje matbutik att själva bestämma hur deras egendom får nyttjas och i vilka lägen.Med vänliga hälsningar!

Ofullständig fråga

2020-12-08 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag har en sommarstuga som ett av mina barn vill vill överta HUR SKA JAG SKRIVA
Joakim Strömbladh |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Tyvärr verkar delar av din fråga ha fallit bort och jag kan inte utläsa vad du önskar få hjälp med. Vänligen försök att ställa din fråga på nytt så att vi, snarast möjligt, kan återkomma med ett svar.Jag beklagar olägenheten.Vänligen,