Kan innehavare av framtidsfullmakt göra sig av med fullmaktsgivarens egendom?

2020-12-07 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Jag och min syster är särkullbarn när vår pappa fick diagnosen demens skrev han en framtidsfullmakt till sin fru den har trätt i kraft och inget testamente är skrivet nu undrar vi om hon kan göra av med alla hans besparingar? Har vi rätt att få ut vårat arv innan han går bort? eftersom han numera är på äldreboende och är långt gången i sin demens.
Anton Blomqvist |Hej!Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.Framtidsfullmakt innebär en rätt att företräda fullmaktsgivarenInnebörden av en framtidsfullmakt är att företräda fullmaktsgivaren, det vill säga er pappa i det här fallet. Fullmaktshavaren (er pappas fru) ska således bevaka hans rätt i de angelägenheter som omfattas av fullmakten (1 § och 2 § lagen om framtidsfullmakter). Det här innebär att hon inte, vårdslöst eller i sitt eget intresse, har rätt att göra sig av med alla hans besparingar.Överförmyndarnämnden kan förbjuda användning av framtidsfullmaktOm ni tror att framtidsfullmakten missbrukas kan ni kontakta kommunens överförmyndarnämnd och berätta att ni är oroliga över bruket av fullmakten. Vid misstanke om missbruk av fullmakten kan nämnden göra en utredning och begära redovisning och upplysningar av hans fru. I fall det av utredningen framgår att fullmakten missbrukats kan nämnden, helt eller delvis, förbjuda användning av fullmakten (25 § och 26 § lagen om framtidsfullmakter).Ingen rätt att kräva ut arv innan er pappa gått bortGällande frågan om eventuell rätt till förskott på arv så är det så att det inte finns någon rätt att kräva ut något arv i förskott.Hoppas ni fick svar på er fråga.Med vänlig hälsning,

Vad kan jag göra för att min fru ska kunna agera för min räkning i händelse av allvarlig sjukdom?

2020-12-06 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej jag äger en fastighet som är enskild egendom långt innan jag och min fru träffades, men vad händer om jag skulle bli sjuk ( så att jag inte kan fatta egna beslut,typ en hjärnblödning ) kan man skriva något papper att hon kan besluta över min enskilda egendom vid ett sådan händelse, men bara vid händelser då jag inte kan fatta egna beslut.Mvh
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om enskild egendom återfinns i Äktenskapsbalkens 7 kap. 1 § som stadgar att en makes egendom är giftorättsgods såvida det inte är enskild egendom.Enskild egendom kan enligt 7 kap. 2 § ÄktB bli just enskild endast genom äktenskapsförord, gåva, arv, förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionsförsäkring. Det är således inte så att din fastighet "fortsätter" vara enskild egendom när du och din fru ingår äktenskap. Enskild egendom blir den bara genom äktenskapsförord i sådana fall.Vad som är enskild egendom och vad som är giftorättsgods blir dock endast intressant i händelse av äktenskapsskillnad, då bodelning görs. Under äktenskapet kommer det inte spela någon roll hur fördelningen av egendomen är gjord!Blir du sjuk på ett sätt som gör att du inte kan fatta egna beslut är det klokast i att skriva en framtidsfullmakt. Som sagt har det ingen inverkan på din frus möjligheter att agera i ditt namn om egendomen skulle vara enskild egendom eller inte. Skriver ni en framtidsfullmakt där du ger din fru fullmakt att agera i ditt namn angående fastigheten kommer det att åtgärda era problem.Med vänliga hälsningar!

Användarvillkor på en hemsida, är de verkligen lagliga?

2020-11-28 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Användarvillkor på en hemsida, är de verkligen lagliga?Om jag går in på en hemsida tex systembolaget.se så kan jag använda sidan utan att behöva godkänna några villkor. Om man väljer att gå in på sidan för villkor så står det "Genom din användning av, eller interagerande med, Webbplatsen accepterar du Användarvillkoren."Är det förenligt med svensk lagstiftning att man passivt accepterar villkor man inte blivit informerad om.Det känns lite som att man genom att gå in i en fysisk butik accepterar villkor som står på en lapp inne på toaletten.
Lucas Rasmusson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Accepterandet av Systembolagets användarvillkor kan närmast ses som ingående av ett avtal mellan dig och Systembolaget. Generellt ska användarvillkor accepteras innan exempelvis användningen av en tjänst, detta då man ska på förhand godkänna villkoren innan man s.a.s. godkänner tjänsten eller användningen av en viss sida. I detta fall har Systembolaget valt att lägga upp sina användarvillkor på så vis att användaren anses godkänna deras villkor genom nyttjandet av webbplatsen. På så vis blir det just som du säger, att du passivt accepterar villkor du inte blivit informerad om. Närmast till hands måste bli att avtalet ingåtts genom s.k. konkludent handlande, dvs. att genom användningen av webbplatsen anses användaren ha godkänt villkoren. Ingående av avtal genom konkludent handlande är vanligt förekommande och är allmänt accepterat i svensk rätt, jämför exempelvis med att du anses ingå avtal med tågbolaget när du stiger på ett tåg (och blir därmed skyldig att betala för din biljett). Det är just genom det aktiva handlandet som avtalet anses ingånget.Det finns dock undantag där avtal inte kan ingås genom konkludent handlande, exempelvis gäller detta vid avtal som innefattar särskilt betungande villkor (såsom betalning osv.) Sådana villkor ska tydligt ska framgå och accepteras på förhand. I detta fall avser det passiva godkännandet endast att användaren godkänner Systembolagets användarvillkor. Dessa är av allmän karaktär och innebär exempelvis att Systembolaget inte ansvarar för eventuella skriv- och/eller tryckfel på webbplatsen, inte för eventuella driftstopp för underhåll, samt att användaren själv ansvarar för den tekniska utrustning och mjukvara som krävs för nyttjande av webbplatsen. Villkoren är således att högst generell karaktär och innehåller inga sådana betungande moment som särskilt måste framhållas innan ingåendet av avtalet med Systembolaget. Sammanfattningsvis måste Systembolagets val av upplägg för godkännande av användarvillkor anses vara okej, och överensstämmer med svensk rätt eftersom villkoren inte innehåller några betungande moment. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,

Hämta ut bankdosa eller bankID åt någon annan

2020-11-25 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Min mamma har alzheimer och bor på ett äldreboende. Jag har tecknat bankfullmakt samt generalfullmakt 2018 för att kunna hjälpa mamma med ekonomin och andra myndighetskontakter.Nu behövde jag hämta ut en ny bankdosa men fick nej med hänvisning till att mamma måste vara med eller att jag måste bli god man då dosan är likställig med bankid. Är inte ovan fullmakter tillräckliga för att kunna sköta min mammas ekonomi med allt vad det innebär? Måste jag verkligen gå in i processen för att bli god man? Tacksam för svar. Hälsningar
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Till att börja med är en bankdosa och BankID helt personliga, vilket innebär att den inte ges ut till någon annan än den som bankdosan/BankID ska stå på. Här spelar det alltså ingen roll om man har en fullmakt eller om man är god man. Du kan alltså inte gå till en bank och hämta ut en bankdosa eller BankID i din mors namn. Det är endast din mor som kan hämta ut ett BankID och bankdosa till sig själv. Det framgår inte om din mor har den mentala förmågan att fatta egna och självständiga beslut, men om hon inte har det kommer varken bankdosa eller ett BankID vara aktuellt för henne. Frågan är vad du behöver bankdosan till. Om det enbart är för att kunna komma åt exempelvis din mors konton och betala räkningar, kan du be banken lägga in en dispositionsrätt med generalfullmakten som underlag. Då kan du via din egen internetbank betala din mors utgifter, se saldo, överföra pengar etc. från din mors konto. Ekonomin är således inga problem att sköta utan en bankdosa/BankID. Om det är så att din mor behöver logga in hos olika myndigheter, så kan endast hon göra det med BankID. Det låter på din fråga som att det är svårt för din mor att ta sig till banken, men tyvärr finns det inga andra lösningar avseende bankdosa/BankID-frågan.Hoppas du har fått svar på dina frågor, annars är du självklart välkommen att skriva dina frågor till oss igen!Önskar dig en fortsatt fin dag!Med vänlig hälsning,

Vilket försäkringsbolags ansvar är det att utreda en vattenskada i en bostadsrätt?

2020-12-07 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej!Vårt ärende gäller följande:Fuktskada under vårt kylskåp på grund av att vi inte rengjort en filter tillräckligt noggrant.Vårt försäkringsbolag menar att föreningen måste stå för undersökning(besiktning), utrivning samt vid behov efterföljande uttorkning, för att helt utesluta skador i mellanskiktet under parketten samt utesluta att det beror på något annat vårt filter. Att en sådan besiktning kan föreningen inte komma ifrån. Därefter tar försäkringsbolaget, efter vi betalt vår självrisk, hand om återställandet. Föreningen har betalat för en besiktning där man bara kollade parketten. Försäkringsbolaget menar att den var bristfällig och måste göras om. Det verkar av mailkontakt med föreningen att dom tycker dom tagit sitt ansvar, vårt försäkringsbolag menar att besiktningen måste göras om enligt ovan för att dom ska kunna agera.Vi kommer ingen vart, vad är det som gäller?Hur kan man gå vidare?MVH
Elin Englund |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag har tolkat din fråga som att du undrar över om det är ditt försäkringsbolags ansvar att se till att besiktningen sker, alternativt om det är din förenings försäkringsbolags ansvar. För om ansvaret ligger på din förening så är det dennes försäkringsbolag som har ansvaret för frågan, så som jag tolkar det. Det är ingen lag som är den centrala lösningen gällande din fråga, utan det är dina försäkringsvillkor och hur dem ser ut som är det som styr hur du bör gå vidare med ditt ärende. Man kan dock se på bostadsrättslagen (BRL) för visst stöd i tolkningen.FörsäkringsvillkorenFör att kunna besvara din fråga fullständigt så behöver man tyvärr göra en avtalstolkning av dina villkor hos försäkringsbolaget, vilket tyvärr inte är någonting som vi gör inom ramen för expressfrågorna. Ifall du vill kan du däremot anlita en av våra jurister för att tolka ditt avtal med försäkringsbolaget. Vid det fall du vill ha en offert för vad det skulle kosta att få hjälp av en av våra jurister så kan du kontakta mig per e-post så kommer jag se till att du får ett prisförslag. Min e-post kommer du att få längst ned i svaret.Jag kommer nu att förklara de två vägar som du kan välja att ta i din situation. Vilken av vägarna som är den lämpliga för dig beror på vad försäkringsvillkoren säger. Om försäkringsbolaget har rätt i det dem säger angående besiktningen så är det föreningen du bör ta det vidare med, medan om villkoren för din försäkring inte stämmer överens med det försäkringsbolaget säger så bör du ta frågan vidare med dem. Jag kommer här under att förklara vad båda alternativen innebär.Vems ansvar brukar det vara?Gällande vattenskador så var det förr vanligen så att det var bostadsrättsinnehavarens försäkringsbolag som hade utredningsansvaret gällande vattenskadan. I dagsläget är det dock inte lika klart, utan villkoren kan se olika ut i olika försäkringar. Nuförtiden så hänvisas det allt oftare till att föreningens försäkringsbolag ska utreda ansvaret istället, vilket sker för att de menar på att föreningen har det övergripande ansvaret över hela husets skick.Gällande vattenskador så brukar det vara så att föreningen ansvarar för alla gemensamma ytor, huset, marken och ytorna mellan lägenheterna. Medan du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för vattenskador på t.ex. väggar, golv, tak och fast inredning. Baserat på detta så låter det som att ditt försäkringsbolag menar på att denna besiktning gäller en yta som du inte har ansvar för och att det därav åligger föreningen att utföra besiktningen via sitt försäkringsbolag.Om man ser till bostadsrättslagen så kan den stödja både att det skulle vara ditt ansvar och att det skulle vara föreningens ansvar. Det är nämligen så att enligt 7 kap. 4§ BRL så ansvarar föreningen för husets skick och därav ska de kunna utreda vattenskadan. Medan du ansvarar för lägenhetens skick enligt 7 kap. 12 § BRL och därmed bör du kunna utreda vattenskadan.Det är på grund av detta som det för mig blir omöjligt att säga vem det är som har rätt utan att veta hur villkoren i just ditt fall ser ut. Med detta hoppas jag i alla fall på att ge dig en förståelse över varför jag inte kan ge ett mer konkret svar och även ett möjligt svar på varför du hamnat i den tvist du är i.Om dina försäkringsvillkor inte kräver att föreningen sköter besiktningenOmprövning/ÖverklaganVid det fall dina försäkringsvillkor inte säger att det åligger din förening att se till att en besiktning av den typ du beskriver i din fråga sker så bör du be försäkringsbolaget om ett skriftligt beslut angående att de kräver att föreningen ser till att en sådan besiktning sker. Då kan du sedan ompröva/överklaga beslutet hos ditt försäkringsbolag som ett första steg. Du brukar då ha sex månader på dig att begära omprövning/överklagan och detta gör du hos ditt försäkringsbolag. Du kan fråga din handläggare var du ska skicka din överklagan om det inte framgår av det skriftliga beslutet. Det kommer nämligen inte att vara din handläggare som sköter omprövningen/överklagan. Den kommer att hanteras av en skadechef, klagomålsansvarig eller kundombudsman beroende på hur det ser ut på ditt försäkringsbolag. Då kommer de att titta igenom ditt ärende på nytt och gå igenom all den information som du bifogat i ditt ärende, samt om du bifogar ytterligare information i din överklagan. Vilket kan leda till att de ändrar sitt beslut till din förmån.Begär prövning hos allmänna reklamationsnämndenOm en överklagan inte leder till att försäkringsbolaget ändrar sitt beslut till din förmån så kan du begära en prövning av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN är en statlig myndighet som kan hjälpa till att pröva tvister mellan konsumenter och bolag. Då kan de kontrollera huruvida de anser att försäkringsbolaget har gjort en korrekt bedömning eller inte i ditt ärende. Om ARN beslutar till din fördel så är det en rekommendation som de flesta bolag följer, de är dock inte tvingade att följa beslutet. Om beslutet är till din fördel och ditt försäkringsbolag inte följer beslutet så kan du välja att ta ärendet vidare till domstol för att få tvisten prövad och en bindande dom på hur den ska lösas.Du kan inte överklaga ARN:s beslut och för att få din tvist prövad hos dem så måste först ditt försäkringsbolag ha sagt nej till det du kräver och det får inte ha gått mer än ett år sedan du för första gången klagade angående ditt ärende hos försäkringsbolaget- alternativt två månader sedan de lämnade sitt slutgiltiga beslut angående frågan ni tvistar om. För att ARN ska pröva försäkringstvister så måste värdet på det som tvisten handlar om uppnå 2000 kr, vilket i ditt fall innebär att besiktningen måste kosta minst 2000 kr, om tvisten enbart rör besiktningen. Här kan du läsa mer om ARN och försäkringsärenden.Ta ärendet till domstolOm du vill kan du såklart ta ärendet direkt till domstol efter att ha uttömt alla möjligheter till att överklaga ärendet direkt hos försäkringsbolaget. Som jag nämnde kan du även ta ärendet vidare till domstol ifall ARN beslutar till din fördel- men försäkringsbolaget väljer att inte följa beslutet.Ifall du vill gå vidare till domstol så vill jag ge dig en liten checklista på vad du bör ha koll på innan du lämnar in en stämningsansökan hos tingsrätten.1. Har du använt alla möjligheter försäkringsbolaget har för omprövning/överklagan? – Om ja, gå vidare till steg 2.2. Har du vänt dig till ARN? Min rekommendation är att alltid börja där, då en domstolstvist är både dyr och tidskrävande.3. Kolla om du har rättsskydd som täcker denna typ av tvist i din hemförsäkring. Det kan dock vara så att den täcker 80%. – Om du inte har rättsskydd som täcker tvisten samt om du behöver betala en del själv ändå, tänk noga igenom om du har råd att driva tvisten i domstol. En domstolstvist kan bli mycket dyr om du har en jurist/advokat som för din talan och du riskerar att utöver dina egna kostnader behöva betala försäkringsbolagets kostnader om du förlorar.4. Konsultera en jurist eller advokat kring ditt ärende för att se om denne tror att du kan vinna tvisten i en domstol. Det är inte värt att driva tvisten vidare om du inte har någon chans att vinna den. Om juristen/advokaten tror att du kan nå framgång så bör du även anlita denne för att hjälpa dig att föra din talan. Då det kan vara svårt att driva en domstolsprocess på egen hand om man inte innehar goda juridiska kunskaper.Om du efter denna checklista känner att du fortfarande vill ta tvisten vidare till domstol så rekommenderar jag dig starkt att ta hjälp av en jurist/advokat för att föra din talan. Då kommer även den jurist/advokat som du väljer att hjälpa dig att utforma stämningsansökan på ett bra sätt, vilket är steg ett för att pröva tvisten i domstol. Du kan givetvis välja att göra både stämningsansökan och hela processen på egen hand, men tänk på att det kan vara mycket svårt och kräva mycket tid av dig om du inte redan har goda juridiska kunskaper. Stämningsansökan ska sedan lämnas in till tingsrätten. När det gäller tvister mellan privatpersoner och bolag så brukar den lämnas in till tingsrätten som ansvarar för området där bolagets styrelse har sitt säte. Om det stämmer att det åligger din förening att se till att en ordentlig besiktning blir gjordOm det som försäkringsbolaget säger i ditt fall stämmer, att det är föreningens ansvar att se till att en fullgod besiktning sker så är det mellan dig och föreningen som tvisten ligger. Då är min rekommendation att i första hand försöka lösa tvisten mellan dig och föreningen genom kommunikation och genom att visa villkoren som säger att det är föreningens ansvar. Om det inte går att lösa tvisten på det viset så kan du även här dra tvisten inför domstol, varav de kommer avgöra vem det är som har rätt i frågan. Även här vill jag ge dig en checklista att gå igenom innan du fattar ett beslut kring om du vill dra tvisten inför domstol.1.Har du med alla tillgängliga medel försökt att lösa tvisten med föreningen utan att dra den inför domstol, till exempel genom kommunikation, visat villkoren som säger att ansvaret är föreningens osv?2.Kolla om du har rättsskydd som täcker denna typ av tvist i din hemförsäkring. Det kan dock vara så att den täcker 80%. – Om du inte har rättsskydd som täcker tvisten samt om du behöver betala en del själv ändå, tänk noga igenom om du har råd att driva tvisten i domstol. En domstolstvist kan bli mycket dyr om du har en jurist/advokat som för din talan och du riskerar att utöver dina egna kostnader behöva betala försäkringsbolagets kostnader om du förlorar.3.Om du har försökt lösa tvisten utan framgång genom att kommunicera med föreningen och fortfarande vill dra det vidare så rekommenderar jag dig att ta kontakt med en jurist eller en advokat. Be den att titta på ditt ärende och se om den tycker du har rätt i sak och tror att du kan nå framgång. Om juristen/advokaten anser att du har rätt i sak, så kan du även be den att formulera ett brev eller ringa föreningen för att framföra sin juridiska synpunkter och se om föreningen väljer att lyssna då. För att eventuellt slippa ta det till domstol. Om du vill kan du dock skippa det steget och direkt gå vidare med tvisten.Precis som vid de fall du väljer att dra tvisten inför domstol om det gäller försäkringsbolaget så gäller här samma sak när det gäller föreningen. Att det startar med en stämningsansökan som ska lämnas in till tingsrätten. På samma sätt så gäller övriga rekommendationer även här, att ha ett juridiskt ombud som företräder dig om du har den ekonomiska möjligheten eller en försäkring som täcker det.Mina tips till dig/Bra att veta:Om du har ekonomisk möjlighet eller försäkring som täcker kostnaden så anlita en jurist eller advokat som hjälper dig att tolka försäkringsvillkoren, för att se vems ansvar besiktningen är. Då får du reda på vem det är du bör kräva att besiktningen genomförs av och kan då välja hur du tar tvisten vidare. En av våra jurister kan som jag nämnde ovan hjälpa dig med detta om du finner det intressant.Följ mina råd och checklistor ovan, beroende på vem det är som enligt villkoren har ansvaret för besiktningen/utredningen av vattenskadan.Här kan du läsa mer om allmänna reklamationsnämnden.Här kan du läsa mer om stämningsansökan om en sådan blir aktuell.Kostnaden för att lämna in en stämningsansökan ligger på 900 kr om ditt krav du har understiger ett värde av 23 650 kr, om det överstiger det beloppet eller inte rör ett bestämt belopp så kostar det istället 2800 kr. Slutligen så hoppas jag att detta ska lösa sig smidigt för dig och att du känner att du fått någon hjälp utav mitt svar även om det inte gick att ge ett klart svar på din fråga utifrån de förutsättningar jag har!Om ni önskar hjälp av en av våra jurister att gå igenom ärendet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-port för en offert och vidare kontakt. Samt om du känner att någonting är oklart och har följdfrågor. Jag nås för ändamålet på elin.englund@lawline.se .Med vänlig hälsning,

Få tillbaka pengarna för PT-timmar?

2020-11-30 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Har man rätt att få tillbaka pengar för PT-timmar som man inte kan använda i dessa corona tider?Kan man kräva att få förlänga PT timmar tills Coronan är över?
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Ditt ärende är civilrättsligt och då är det ert avtalsinnehåll som i huvudsak styr svaret på din fråga. Jag rekommenderar att du läser igenom det avtal du ingick när du köpte PT-timmarna för att se om det står något där om vad som gäller vid situationer som den rådande.Om ett visst förhållande inte regleras i avtalet kan ledning sökas analogt i konsumenttjänstlagen för att fastställa vad som gäller. En analog tillämpning av konsumenttjänstlagen blir dock aktuell först vid en eventuell huvudförhandling (om du skulle välja att ta ärendet vidare till domstol).Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Min pojkvän har sålt min Iphone med fullmakt till för lågt pris, vad kan jag göra?

2020-11-27 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Min pojkvän fick fullmakt för att sälja min gamla Iphone för minst 1000 kronor. Priset stod naturligtvis inte i fullmakten. Killen som köpte mobiltelefonen prutade och mobiltelefonen såldes för 800 kronor. Jag tycker att min pojkvän ska ersätta mig med 200 kronor. Han menar att jag ska säga upp avtalet om köpet i stället eftersom hon vilselett köparen. Kan jag säga upp avtalet? Om inte, hur kan jag få mina 200 kronor?
Fanny Eriksson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor!Behörighet och befogenhetTill att börja med kan sägas att regler om fullmakter regleras i 2 kap avtalslagen. Det finns två viktiga begrepp, behörighet och befogenhet. Som du skrivit frågan tolkar jag det som att din pojkvän fått en skriftlig fullmakt av dig att sälja din Iphone. Din pojkvän har alltså fått behörighet att sälja din Iphone (10 § första stycket AvtL). Sedan utgår jag från att du då muntligen har sagt att du vill sälja för minst 1000 kr, eftersom du förklarar att priset inte står i fullmakten. Det innebär att din pojkvän inte har befogenhet att sälja din Iphone för under 1000 kr (11 § första stycket AvtL).Kan du säga upp avtalet?När din pojkvän säljer din Iphone till köparen, har han hållit sig inom sin behörighet. Däremot har han gått utanför sin befogenhet, eftersom han sålde din Iphone för 800 kr.För att du ska kunna komma ur avtalet, krävs det att köparen insåg eller borde ha insett att din pojkvän gick utanför sin befogenhet (11 § första stycket AvtL). Eftersom det inte stod något i den skriftliga fullmakten om pris, finns det där ingen anledning att misstänka att köparen kände till omständigheterna. Det är inte en jättestor skillnad mellan 800 och 1000 kr. Det är inte heller något konstigt eller misstänksamt att en begagnad Iphone skulle kunna kosta 800 kr. Eftersom jag inte har jättemycket information om hur köpet gick det rent faktiskt samt det jag beskrivit ovan, så är min bedömning att köparen förmodligen inte insåg eller borde ha insett att din pojkvän gick utanför sin befogenhet när han sålde Iphonen för 800 kr istället för 1000 kr. Det innebär att avtalet är bindande och du kan inte på denna väg komma ifrån köpet.Om inte, hur kan jag få mina 200 kr?Så som du beskriver det så visste din pojkvän om att du ville sälja för minst 1000 kr, dvs. att han inte hade befogenhet att sälja för mindre än så. Den skada du lidit, dvs. de 200 kr kan du kräva av din pojkvän, i den mån du kan visa att han överskred sin befogenhet.Hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänliga hälsningar,

Titeln "Lord"

2020-11-20 i AVTALSRÄTT
FRÅGA |Hej har en udda fråga angående titulering, mer specifikt användandet av titeln "Lord" eller "Laird". Vissa sidor påstår sig ge dig den juridiska "rätten" att titulera dig som dessa i utbyte mot ett köp av en bit landmassa. Till min fråga, just den juridiska biten känns extremt tveksam i mina ögon och det hela känns som en stor pågående scam i mina ögon, där av hade det varit intressant att se vad ni har att säga om saken och användandet av denna titel på exempelvis pass etc.
Viktoria Silfverplatz |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag får börja med att tacka för en mycket intressant fråga! För att besvara den redogörs inledningsvis för hur titeln förvärvas, följt av en beskrivning av ägandet av land i Skottland och avslutningsvis diskuteras titlarna. Hur blir man en lord? Det finns tre olika sätt att förvärva titeln "lord": Genom arv alternativt giftemål med någon som ärvt titeln. Genom ägande av land i Skottland. Genom att monarken utnämner en till lord efter nominering av premiärministern.Ägandet av land i Skottland Enligt skotsk lag övergår ägande antingen genom tradition (alltså genom överlämnande, vilket av uppenbara skäl blir knepigt gällande land) eller genom registrering. Registreringen av land regleras i Land Registration etc. (Scotland) Act 2012. I sektion 22 står att en förutsättning för registrering är att "the application does not relate to a souvenir plot". Det framstår således som mycket svårt att få till en registrering av en väldigt liten bit land som endast köpts för att få erhålla en titel. Detta gör dock inte själva köpet ogiltigt. För att översätta till svensk rätt kan man äga något obligationsrättsligt men inte sakrättsligt - enligt avtal äger man föremålet, men det kan bli svårt att hävda och bevisa sin äganderätt exempelvis i det fall att föremålet skulle överlåtas till ytterligare någon eller några. Man kan således fråga sig huruvida man i detta fall egentligen har "verklig" äganderätt. Titlarna Gällande titeln "laird" så är denna inte synonym med "lord". Följande är ett uttal av Lord Lyon King of Arms (det skotska riksheraldikerämbetet): "The term 'laird' has generally been applied to the owner of an estate, sometimes by the owner himself or, more commonly, by those living and working on the estate. It is description rather than a title, and is not appropriate for the owner of a normal residential property, far less the owner of a small souvenir plot of land. It goes without saying that the term 'laird' is not synonymous with that of 'lord' or 'lady'."Denna titel är verkar med andra ord olämplig att använda sig av om man enbart äger en mycket liten bit land. Dock kan man enligt engelsk rätt välja att kalla sig för vilket namn man vill så länge det inte innebär att man begår bedrägeri eller undviker en skyldighet. Det kan diskuteras huruvida användandet av titeln "lord" ska anses utgöra bedrägeri eller inte. Att tillägga är dock att man inte blir en lord enbart för att man valt att använda titeln. SammanfattningHur man väljer att se på titeln kan alltså bero på en rad olika faktorer såsom vikten av äganderätten och registreringen samt huruvida man enbart använder titeln (utan reell innebörd) eller om man faktiskt vill bli en lord. Oavsett kan vi, utifrån det ovan anförda, konstatera att läget är något oklart. Hoppas att detta har bringat någorlunda klarhet till din fundering och hör gärna av dig igen om du har ytterligare frågor! Med vänlig hälsning,