FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt29/01/2023

Vad händer om en framtidsfullmaktshavare inte uppfyller sin undersökningsplikt?

Omfattningen och när en framtidsfullmakt tas i anspråk skall informeras nära anhöriga Om detta inte sker vad gäller då ?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du vill veta vad som händer om en fullmaktshavare inte uppfyller sin upplysningsfullmakt enligt lag (2017:310) om framtidsfullmakter

Allmänt om fullmakthavarens upplysningsplikt

En framtidsfullmakt är en typ av fullmakt som ger en fullmaktshavare en rätt att företräda en fullmaktgivare i det fall denne inte längre själv kan ta hand om de angelägenheter som fullmakten avser pga. sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande varaktigt förhållande (1 § lag (2017:310) om framtidsfullmakter).

Det är fullmaktshavaren som ska bedöma när framtidsfullmakten har trätt i kraft (9 § lag (2017:310) om framtidsfullmakter). När denne väl bedömer att så har skett ska denne underrätta fullmaktsgivaren, dennes make/sambo samt dennes närmsta släktingar om detta. Även en eventuell granskare ska underrättas (10 § lag (2017:310) om framtidsfullmakter). Av underrättelsen ska det dels framgå att fullmakten har trätt i kraft, dels vad fullmakten omfattar (10 § andra stycket lag (2017:310) om framtidsfullmakter).

Vad händer om fullmaktshavaren inte uppfyller sin upplysningsplikt?

Enligt lagkommentaren till den aktuella bestämmelsen är upplysningsplikten inte sanktionerad, dvs. det medför inga direkta konsekvenser för fullmaktshavaren att inte informera anhörigkretsen. Det framgår dock att en "utebliven underrättelse i kombination med brister i brukandet av fullmakten kan få betydelse för en bedömning av fullmaktshavarens utövande av uppdraget" (se Westman, Lagen om framtidsfullmakter (22 dec. 2021, JUNO), kommentaren till 10 §). Härvid är det viktigt att observera att det är möjligt för såväl de närmsta släktingarna som för överförmyndaren att granska fullmaktshavaren och hur denna genomför sitt uppdrag (se 23-25 §§ lag (2017:310) om framtidsfullmakter). Vidare är det möjligt för överförmyndaren att, om fullmaktshavaren har missbrukat fullmakten eller allvarligt försummat sitt uppdrag, besluta att fullmaktshavaren helt eller delvis inte får använda fullmakten längre (se 26 § lag (2017:310) om framtidsfullmakter). En underlåtenhet att uppfylla undersökningsplikten kan alltså komma att påverka en eventuell framtida bedömning av hur fullmaktshavaren uppfyller sitt uppdrag. Men det har alltså, exempelvis, ingen inverkan på huruvida den aktuella fullmakten har trätt i kraft eller inte (se Westman, Lagen om framtidsfullmakter (22 dec. 2021, JUNO), kommentaren till 10 §).

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”