FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt31/12/2022

Har jag rätt att få försäkringspengar för min bestulna replika klocka?

Jag äger en Rolex original klocka samt en s.k. replica. Den senare inhandlad på nätet för att ej riskera originalet vid förlust eller stöld. Replican stals så vid en resa i Spanien för ett par månader sedan. Försäkringsbolaget IF vägrar nu ersätta stölden med hänvisning till att uret saknar marknadsvärde. I deras försäkringsvillkor framgår att "försäkringstagaren efter egendomsskada skall hamna i samma situation som om skadan inte hade inträffat". Vidare "Om marknadsvärdet inte kan fastställas bestäms det till vad det kostar att anskaffa ett nytt likvärdigt föremål” Själva stölden och omständigheterna ifrågasätts ej. Vad anser Lawline

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder sig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du under en resa i Spanien blev bestulen på din Rolex replika klocka. Du anmälde detta till ditt försäkringsbolag som i sin tur avslog din anmälan med hänvisning till att det är en replika som enligt bolaget saknar ett marknadsvärde.

Företaget Rolex har genom registrering eller åtminstone s.k. inarbetning (mot bakgrund av att märket är så pass känt) varumärkesskydd för sina klockor (1 kap 6-7 § VML). Med varumärkesskydd avses exempelvis att ingen får sälja kopior av Rolexklockor utan tillåtelse från Rolex (1 kap. 10 § VML). Gör någon det så begår personen ifråga varumärkesintrång, en gärning som är brottsligt och som kan leda till böter eller fängelse i högst två år (8 kap. 1 § VML).

I ditt fall innebär det att din Rolex replika inte hade något legalt marknadsvärde. Klockan kunde ju inte på något sätt lagligen överlåtas. Enligt min mening kan ditt försäkringsbolag därför inte anses vara skyldig att betala ut några försäkringspengar för klockan oaktat att du blivit besluten på den.

Med det sagt hoppas jag att du fått svar på din fråga! Vid ytterligare funderingar är du välkommen att ställa en fråga på nytt.

Med vänlig hälsning,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000