FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt31/12/2022

Har jag rätt att öppna bankonto?

Om man blivit avstängd från en bank pga av brott kan man efter ett antal år ansöka om att bli kund igen om man hänvisar till att man jobbat flera år och har aktiva löner

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Utifrån din frågeställning tolkar jag det som att du för några år sedan blivit avstängd från en bank på grund av brott och nu undrar du om du har rätt att bli kund igen hos en bank.


I det följande kommer jag att utgå från att det är i egenskap av privatperson som du öppnar bankkontot. Vidare utgår jag även från att det är ett “sedvanligt” bankkonto (se här nedan vad jag menar med detta) som du nu vill öppna hos en bank.


En utgångspunkt i svensk rätt är att var och en har rätt att själv bestämma vem den vill ingå avtal med. Av olika skäl finns det givetvis undantag från detta. Ett sådant undantag är att de flesta banker har vid förfrågan från en konsument en skyldighet att tillhandahålla ett “sedvanligt” bankkonto (4 a kap. 1 § första stycket LBT). Med “sedvanligt” bankkonto menar jag exempelvis ett bankkonto i vilket det är möjligt sätta in medel på (se 4 a kap. 2 § LBT).


Undantagets tillämplighet begränsas dock av särskilda omständigheter vilkas förekomst alltså innebär för bankens del en begränsning i skyldigheten att ingå avtal om sedvanligt bankkonto. Banken är nämligen inte skyldig att ingå ett sådant avtal om det finns särskilda skäl mot att tillhandahålla bankkontot till ifrågavarande konsument det (4 kap. 1 § andra stycket LBT). Så är exempelvis fallet om konsumenten ifråga har tidigare begått ekonomisk brottslighet gentemot banken, en annan juridisk person eller en fysisk person.


I ditt fall innebär det alltså att mot bakgrund av att du tidigare på grund av brott, antar att det är ekonomiskt brott, mot en bank blivit avstängd så tyder det på att du inte har rätt att bli kund hos en bank på nytt. Att det förflutit flera år sedan brottet begicks och att du har aktiva löner torde emellertid tala mot detta. Då jag inte vet exakt hur många år som gått och exakt på grund av vilket brott du blev avstängd blir det svårt att ge en mer exakt svar än att det mesta talar för att du nu inte har rätt att bli bankkund.


Med det sagt hoppas jag att du fått svar på din fråga. Du är välkommen att höra av dig vid ytterligare funderingar.


Med vänlig hälsning

Hemen YazdanfarRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”