FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt05/01/2023

Kan man skriva ett kontrakt som omfattar alla i samhället och kan ett kontraktsbrott leda till straff?

Kan man skriva nån sorts kontrakt vars det står att ingen får hjälpa en specifik person och ifall det skulle brytas får man hårda straff för kontraktsbrott eller linkande, till exempel fängelsestraff?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Jag uppfattar din fråga som att det är två saker du undrar. För det första undrar du om det går att skriva ett kontrakt som omfattar ”alla” genom att kontraktet anger att ingen person får hjälpa en specifik person. För det andra undrar du om det är möjligt att i kontraktet avtala om att en avvikelse från kontraktet leder till ett hårt straff, till exempel fängelsestraff. Jag formulerar mitt svar utifrån att det skulle vara två personer som ingår avtalet. Med uttrycket ”ingen” får hjälpa en specifik person förstår jag det som att det gäller alla personer som finns i samhället.


Det är i praktiken så gott som omöjligt att skriva ett kontrakt att ingen får hjälpa en specifik person

Regler om avtal finns i lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område. De som blir bundna av ett avtal är den som givit ett anbud och den som givit en accept till anbudet (1 § AvtL). Förenklat innebär ett anbud att en person ger ett förslag att den själv och en annan person ska bli bundna av något, till exempel att anbudsgivaren vill köpa en bil. Om personen som fått anbudet ger en accept innebär det att personen accepterar anbudet och personerna har då ingått ett avtal, till exempel att personen som givit accepten säljer bilen till anbudsgivaren. Normalt blir ingen annan än anbudsgivaren och den som ger accepten bundna av avtalet. Det innebär med andra ord att man i huvudregel bara kan ingå avtal för sin egen räkning.


Det finns ändå en möjlighet att ingå avtal åt andra personer än en själv. Det är möjligt om den som ingår avtalet åt en annan person har fått en fullmakt av personen (10 § AvtL). Det innebär att en person som vill bli bunden av ett avtal ger en annan person rätt att ingå avtalet för sin räkning. Utöver den möjligheten finns ändå inte några andra möjligheter att ingå avtal som omfattar alla personer. Att få en fullmakt av alla personer är i praktiken så gott som omöjligt. Det är därför i praktiken inte möjligt att skriva ett kontrakt som innebär att ingen får hjälpa en specifik person.


Det är inte möjligt att avtala om ett straff för ett kontraktsbrott

Straff är något som inom juridiken avser fängelse, böter, villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård (1 kap. 3 § BrB). Straffen är hänförliga till straffrätten, det vill säga om någon begått ett brott som finns beskrivet i brottsbalken (1962:700) eller en annan lag eller författning (1 kap. 1 § BrB). Kontrakt är inte något som hör till straffrätten, utan i stället hör det till den så kallade civilrätten. Därför är det inte möjligt att skriva i kontraktet att ett kontraktsbrott leder till ett straff, till exempel ett fängelsestraff.


Däremot är det möjligt att skriva i ett kontrakt att en person som är bunden av kontraktet och bryter mot ett villkor i kontraktet leder till en sanktion för personen. Exempel på sanktioner är skadestånd, prisavdrag och att kontraktet upphör att gälla. En allt för hård sanktion för ett kontraktsbrott kan ändå leda till att sanktionen kan lindras eller lämnas utan avseende av en domstol (36 § AvtL).


Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Edvin StrandfältRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”