FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt30/03/2023

Får fullmaktshavare sälja och ge bort fullmaktsgivares egendom vid framtidsfullmakt?

Vår far har drabbats av stroke, blivit dement mm. Han kommer inte att bli bättre och kommer inom kort att hamna på ett permanentboende. Nu finns det en framtidsfullmakt som är inskickad till Tingsrätten för registrering. Vår far har dels en personbil men även en husbil och dessa måste säljas för mamma klarar inte av att köra något av fordonen. Är det ok att mamma säljer fordonen för pappas räkning? Kan hon sedan ge bort pengarna till oss syskon, det är något som både mamma och pappa pratat om i alla tider.

Lawline svarar

Hej.

Tack för att ni vänder er till Lawline med din fråga.

Innebörden av en framtidsfullmakt
Framtidsfullmakt är en fullmakt som upprättas i syftet att fullmakt ska tillhandahållas annan (fullmaktshavaren) när fullmaktsgivaren inte längre är benägen att ta tillvara sin rätt (1 § och 2 § lagen om framtidsfullmakter). Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktsgivaren inte längre är benägen att själv ta tillvara sin rätt och därför vill att en fullmaktshavare ska företräda fullmaktsgivaren (9 § lagen om framtidsfullmakter). En anledning till att en person inte är benägen att företräda sig själv är till exempel demens.

Att sälja egendom och ge bort egendomen i gåva är möjligt till viss del

Du skriver att det nu finns en framtidsfullmakt och att din far blivit dement m.m. Det är därför osäkert för mig om framtidsfullmakten gjordes innan eller efter att han blivit oförmögen att ta tillvara sin rätt. För att svara på din fråga utgår jag emellertid från att framtidsfullmakt gjorts innan och att den alltså är giltig. Det vill säga att framtidsfullmakten gjorts innan han fick stroke och att ni nu sänt ansökan till tingsrätt gällande att fullmakten ska trädas i kraft i enlighet med 11 § lagen om framtidsfullmakter. Som utgångspunkt täcker en framtidsfullmakt hantering av alla tillgångar så som försäljning av bil och husbil. Detta gäller om det inte framgår undantag i själva fullmakten genom att det skrivits in att den inte ska omfatta alla tillgångar och att det i stället framgår vilka tillgångar som omfattas alternativt inte omfattas. Det ska därför vara möjligt för er mamma att sälja fordonet för er pappas räkning för att därefter ge bort pengarna till er syskon. Däremot bör det nämnas att gåvor endast får lämnas om värdet av gåvorna inte står i missförhållande till fullmaktsgivarens ekonomiska villkor (18 § lagen om framtidsfullmakter). Om pengarna som fås från försäljningen anses stå i missförhållande till er pappas ekonomiska villkor kan det därför bli så att hela summan inte kan ges bort.

Hoppas ni fick svar på er fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton BlomqvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”