FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt27/04/2024

Kan min försäkringsersättning sänkas på grund av tidigare erhållen ersättning?

Dottern bröt benet på skidsemester och vi har sökt, och beviljats, ersättning från olycksfallsförsäkring samt från reseförsäkring i hemförsäkringen. Har förstått att båda försäkringsbolagen är skyldiga att ersätta skadan och kostnader som uppkommer men att vi då får välja vilken försäkring som är mest fördelaktig för oss men att vi inte får göra en ekonomisk vinning. I detta fallet så har försäkringsbolagen ersatt oss för olika saker: det ena har ersatt oss för förstörd semester och det andra för inläggning på sjukhus, läkemedel, förstörda kläder och vård efter sjukhusvistelse så där ser vi inga frågetecken. Den ekonomiska kompensationen som vi fått för vård efter sjukhusvistelse är på en större summa men den kompenserar ju för förlorad arbetsinkomst i och med att vi måste ta ut vab-dagar. Men nu till frågan: vi har också sökt ersättning från försäkringsbolaget som är kopplade till den arrangör vi bokade arrangemanget med, för boende, skidhyra och liftkort. Kan detta försäkringsbolag sänka vår ersättning och hävda att vi fått ersättning från andra försäkringsbolag även om ersättning därifrån kompenserat för andra poster och inte för boende, skidhyra och liftkort?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Tolkning av frågan och lagrum.

Som jag tolkar din fråga har din dotter brutit benet under en skidsemester. Därefter har ni fått försäkringsersättning för följande: bortfallna semester dagar, förstörda kläder, sjukhus vistelse samt vårdkostnader, och förlorade arbetsinkomster. Ni ska nu söka försäkringsersättning för boende, skidhyra och liftkort och frågan som ni har är om denna ersättning kan sänkas på grund av att ni fått annan försäkring som nämnt ovan.

För att ta reda på det vänder vi oss till försäkringsavtalslagen, förkortat som FAL.


Vad säger försäkringsavtalslagen?

6 kap. 4 § FAL handlar om dubbelförsäkring. Förenklat kan man säga att en dubbelförsäkring föreligger om ni har försäkrat samma intresse, samma sak, två eller fler gånger. I sådana fall kan ni inte få ut ersättning från båda försäkringarna utan endast en eftersom man inte kan få ut mer ersättning än som svarar mot skadan.


Föreligger en dubbelförsäkring i ert fall?

Det ni vill söka ersättning för nu är kostnader för boende, skidhyra och liftkort. Enligt vad som framgår från er fråga har ni inte fått ut ersättning för detta av något annat försäkringsbolag. Därmed föreligger såvitt jag vet ingen dubbelförsäkring och full ersättning ska således erhållas.


Mer information kan finnas i själva försäkringsavtalet!

Det är viktigt att ni noga kollar själva försäkringsavtalet. När ett försäkringsavtal skrivs finns det ofta med ansvarsbegränsning eller andra villkor som kan innebära en nedsättning av försäkringsersättningen. Vilka detta är kan kraftigt variera och är inget jag kan svara på eftersom jag inte har avtalet framför mig.


Sammanfattning och slutliga råd.

Då den ersättning ni nu planerar att söka inte avser samma intresse som den ni redan fått föreligger inte en dubbelförsäkringssituation. Därmed kan inte ersättningen sättas ned på den grunden att ni redan har fått ut ersättning.

Däremot kan det finnas begränsningar i försäkringsavtalet i sig. Detta är något ni får läsa på om och se vad ni kan hitta. Det verkar dock inte troligt eller vanligt att någon sådan begränsning skulle kunna finnas på grund av att ni fått ersättning för andra intressen. Sammanfattat borde det inte vara några problem för er.

Jag rekommenderar er att kolla igenom försäkringsavtalet och prata med försäkringsbolaget för att se om det finns några hinder för er.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen, antingen genom att ställa en fråga till eller boka tid med en jurist här.

Vänligen,

Emil Szepesvari BurmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000