Får en underårig själv förvalta över pengar den fått i gåva?

2020-10-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Min son är 15 år och har fått 5 000 kr av sin farmor. Min son har hamnat i konflikt med mig och pappan om pengarnas användning. Han hävdar att farmor sagt att han får göra vad han vill med pengarna, medan vi säger att det är vi som bestämmer. Min son är mycket intresserad av dataspel och vi vill hindra att han köper dataspel för alla pengarna. Vad är rättsläget spelar det någon roll vad farmor tycker i frågan vem som ska bestämma. Vad säger lagen?
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Bestämmelserna om en underårigs rätt att bestämma över sin egendom regleras i föräldrabalken, som jag härefter kommer att benämna som FB.Enligt huvudregeln får den som är under 18 inte får råda över sin egendom och inte ingå avtal (9 kap. 1 § FB). Detta betyder att om någon under 18 ingår ett avtal är detta ogiltigt och kan hävas så länge inte barnet har fått samtycke av sina föräldrar antingen innan eller efter köpet ( 9 kap. 6-7 § FB).Alltså får er son inte ingå ett köpeavtal utan erat tillstånd. Det finns däremot undantag till denna regel. Den som har fyllt 16 får själv förvalta över pengar som denna själv har tjänat in genom eget arbete (9 kap. 3 § FB).Gåvogivarens viljaVad barnets farmor vill har även betydelse. Har ett barn fått egendom, antingen som en gåva eller genom ett testamente och med villkoret att barnet själv ska råda över den får barnet i princip själv bestämma och råda över egendomen, även utan föräldrarnas samtycke. Slutligen kan vi alltså konstatera att er son är under 18 och får inte själv råda över sin egendom utan erat samtycke. Har han däremot fått egendom antingen genom gåva eller testamente med villkoret att barnet själv ska få bestämma över egendomen får detta göras utan erat samtycke.Hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen!Hälsningar,

Barnen bor heltid hos pappan

2020-10-18 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag har två minderåriga barn som bor heltid hos pappan...som ligger ute 28 mil bort varje vecka..och är bara hemma lördag o söndag.Barnen är 14 år och 16 år
Geske Lovmand Hvid |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad är problemetTyvärr framgår det inte av frågan vad du vill att vi hjälper dig med. Jag förstår att det blir mycket transport fram och tillbaka. Om du vill avtala med barnens pappa att ni till exempel turas om att hämta och lämna barnen, eller delar på transportkostnaden, kan våra jurister försöka hjälpa dig med detta.Om du tror att barnen vill bo mer hos dig är även detta något som våra jurister kan hjälpa med. Hur du kan gå vidare med din frågaJag hoppas att du med detta fick svar på din fråga! Om du har behov av ytterligare rådgivning, rekommenderar jag att du tar kontakt med vår juristbyrå för vidare hjälp i ditt ärende.Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:Telefon: 08-533 300 04Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00.Vänligen,

Kan jag sälja min enskilda egendom utan att den förlorar sin karaktär som enskild egendom?

2020-10-13 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag är gift men har en lägenhet som är min enskilda egendom. Vi bor inte i den, har stått tom länge.Nu vill jag sälja den, hur då göra för att pengarna ska förbli enskild egendom?
Izel Ilyaz |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag uppfattar din fråga som att du vill se till att pengarna du får från din lägenhet inte förlorar sin karaktär som din enskilda egendom på grund av försäljningen.Enligt 7 kap. 2 § 6 punkt Äktenskapsbalken förlorar s.k. surrogat till enskild egendom inte sin karaktär som enskild egendom förutsatt att inte annat angivits. Med surrogat menar man sådant som "ersatt" den enskilda egendomen. Alltså kan du genom att sälja lägenheten och hålla pengarna på ett separat konto se till vinsten från huset inte förlorar sin karaktär som enskild egendom. Enligt äldre rättsfall är det viktigt att kunna "följa" pengarna. Du kan fortfarande investera pengarna i annat, exempelvis en ny bostad. Observera dock att det är viktigt att du kan visa att det är just pengarna från lägenhetsförsäljningen som tagits ut ett konto där dessa inte blandats samman med egendom som klassificeras som giftorättsgods. Detta har fastställts av Högsta Domstolen i NJA 1992 s 773. I detta rättsfall hade en make satt in enskild egendom på ett gemensamt konto, detta resulterade i att då de olika medelsslagen (giftorättsgods och enskild egendom) inte hölls isär. Pengarna ansågs därmed ha förlorat sin karaktär som enskild egendom.

Får mitt barn automatiskt svenskt medborgarskap? Kan jag få föräldrapenning när jag bor utomlands?

2020-10-06 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej!Jag ska bli pappa i Tanzania nästa år med en kvinna som har medborgaskap i Tanzania. Själv är jag svenska medborgare sedan födseln och har inga rötter i något annat land. Barnets mamma och jag är inte gifta, än i alla fall, och vi har inga planer att flytta till Sverige. Vad jag har förstått så blir barnet automatiskt svensk medborgare, som det står på migrationsverkets hemsida. Stämmer det? https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Bli-svensk-medborgare/Medborgarskap-for-barn/Automatiskt-medborgarskap.html Jag undrar också om jag som pappa har rätt ta ut någon typ av föräldraledighet och använda tiden i just Tanzania. Med vänliga hälsningar
Klara Zethraeus |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om ditt kommande barn kommer att få svenskt medborgarskap samt om man har rätt till någon föräldrapenning när man bor utomlands.Svenskt medborgarskapVid frågor om svenskt medborgarskap så blir lag om svenskt medborgarskap tillämplig.Där kan man läsa att ett barn får svenskt medborgarskap vid födseln om någon av föräldrarna har ett svenskt medborgarskap (2 § Lag om svenskt medborgarskap). Det stämmer alltså precis så som du tagit reda på på migrationsverkets hemsida. Däremot finns det andra regler om barnet skulle ha varit fött innan den 1a april 2015.En ytterligare punkt att ta upp är att det kan finnas vissa restriktioner när det kommer till dubbla medborgarskap. Ett dubbelt medborgarskap godkänns enligt svensk rätt, men det kan se annorlunda ut i andra länder. Tyvärr kan jag inte ge något besked om hur rätten ser ut i Tanzania. Min rekommendation är att du tar kontakt med den tanzaniska ambassaden för att kontrollera vad de har för regleringar kring dubbelt medborgarskap.FöräldrapenningDet framgår inte i frågan om du har några band till Sverige, så som ett arbete eller liknande. Vilka rättigheter man har som förälder i Tanzania kan jag tyvärr inte lämna något besked om. För att ha rätt till föräldrapenning från försäkringskassan i Sverige behöver man uppfylla några krav.Om du är förälder till barnet eller har vårdnaden om barnetOm du är gift eller sambo med barnets föräldrarOm du är hemma med ditt barn istället för att arbeta, studera eller söka arbeteOm du är försäkrad i SverigeOm barnet är bosatt i Sverige eller bor inom EU/EES eller SchweizUppfyller man de här kraven är man berättigad föräldrapenning från Sverige. Det finns några undantag till kravet på försäkring i Sverige, om man exempelvis arbetar som sjöman, är utsänd av en svensk arbetsgivare att arbeta i ett annat land, är diplomat, arbetar i två eller fler länder eller är offentligt anställd av en förvaltning som tillhör Sverige men arbetar i ett annat land.Så för att summera: barnet får automatiskt medborgarskap i Sverige när en av föräldrarna har medborgarskap här. Det kan dock finnas lagar och regler i Tanzania som inskränker möjligheten till dubbelt medborgarskap. Man kan få föräldrapenning även om man bor utomlands men det kräver att man är försäkrad i Sverige och att barnet bor inom EU/EES eller Schweiz.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Med vänlig hälsning

Krävs vårdnadshavares godkännande för tatuering?

2020-10-18 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Vilken åldersgräns är det på att tatuera sig om 1.ena vårdnadshavaren har godkänt det och betalar för det och 2. Båda föräldrarna har godkänt och betalar för det Mvh
Ellinor Wåhlin Dahlberg |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. I dagsläget finns ingen lag som reglerar just åldersgräns för tatueringar. Socialstyrelsen har visserligen yttrat allmänna råd kring att en tatuering borde falla under föräldrarnas bestämmanderätt, men detta är inte bindande i sig. Det finns även olika organisationer för tatueringsstudios där de förhåller sig till en strikt 18-årsgräns. Överlag är det dock upp till tatueraren själv om hen vill tatuera en minderårig eller inte. Skulle den aktuella tatueringsstudion kräva godkännande från en eller båda föräldrar är det alltså detta som gäller. Jag hoppas du fick svar på det du undrade! Hälsningar,

Val av skolgång vid gemensam vårdnad

2020-10-16 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Jag och mitt ex har idag juridisk delad vårdnad om vår 2,5-åriga son. Jag och pappan lever och bor i olika kommuner. Vår son är därför skriven hos mig och går även på förskola i min kommun. Jag är den primära boendeföräldern sedan födseln och pappan har ett stegrande umgänge med sonen som inom ett år kan komma att gå över till 50/50.Låt säga att pappan vägrar att gå med på att sonen ska gå i skolan i min kommun, (alltså from förskoleklass och uppåt) hur stor är då hans chans att få igenom detta i tex domstol?
Anastasiia Slovak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Frågor kring vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap. Föräldrabalken (FB). Gemensam vårdnad och bestämmanderätten Det finns två olika vårdnadsformer i svensk rätt; gemensam vårdnad och ensam vårdnad. Jag tolkar din fråga som att ni har gemensam vårdnad. Vid en gemensam vårdnad ska beslut som gäller barnet ske i samråd mellan bägge vårdnadshavare (6:13 FB). Olika typer av beslut Enklare beslut som rör den dagliga omsorgen exempelvis kläder och mat kan tas av en vårdnadshavare. Även skolbarnomsorg såsom förskola omfattas. Det innebär att vårdhandshavaren som barnet bor med kan ensam bestämma gällande förskolan. Beslut av mer ingripande karaktär som har betydelse för barnets framtid ska fattas gemensamt. En av vårdnadshavarna kan dock i undantagsfall fatta ett sådant viktigt beslut om den andre vårdnadshavaren av någon anledning är frånvarande/sjuk och beslutet måste fattas skyndsamt samt att barnets bästa uppenbarligen kräver det (6:13 FB). Skolgång som omfattas av skolplikt, från förskoleklass och uppåt (7:4 SL), anses ha betydelse för barnets framtid och räknas därför som beslut av ingripande karaktär. Om föräldrar inte kommer överensVid tvist om frågor kring umgänge, vårdnad och boende kan vårdnadshavare få hjälp med att komma överens genom exempelvis samarbetsavtal (6:18 1 st. FB och 5:3 SoL). Det finns även möjlighet att väcka talan i domstol. Även rätten har ett ansvar att försöka få föräldrarna överens (42:6, 42:17 RB se även 6:5 FB). SammanfattningSammanfattningsvis kan pappan inte ensam bestämma gällande barnets skolgång eftersom det är ett beslut av ingripande karaktär och bägge föräldrarna måste vara överens. Frågor kring skolbarnomsorgen kan dock fattas av en vårdnadshavare utan samråd av den andre. Skulle det uppstå tvist kring frågan är det möjligt att få hjälp med att komma överens genom samarbetsavtal, ytterst kan man vända sig till domstol som får avgöra vad som är bäst för barnet med hänsyn till omständigheterna i ert fall. Hoppas du fick svar på din fråga! Återkom gärna vid ytterligare frågor. Vänligen,

Gäller ett förmånstagarförordnande till sambo vid försäkring om samboförhållandet har upphört?

2020-10-09 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Min son omkom i en olycka för en tid sen. Han hade en dotter sen tidigare och levde ihop med en kvinna sedan ca 14 år tillbaka. Nu påstår sambon att alla försäkringar tillfaller henne enl. att hon står som förmånstagare i försäkringar. Har hans dotter inte ha rätt till sitt arv efter fadern på grund av detta. PS. Sambon var skriven på annan adress det senaste året, men de var tillsammans som par.
Emilia Alfredsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag beklagar din sons bortgång. Bestämmelser om försäkringsavtal finner du i försäkringsavtalslagen och om sambor i sambolagen.Det framgår inte av din fråga vilken typ av försäkring ditt fall gäller. Jag kommer därför utgå från att det rör sig om en livförsäkring eftersom så oftast är fallet vid förmånstagarförordnanden. I de flesta livförsäkringar brukar förmånstagaren kunna vara just sambo. Som utgångspunkt ska försäkringsbelopp i livförsäkringar ges till den som är insatt förmånstagare om en sådan finns (14 kap. 7 § försäkringsavtalslagen). Det framgår inte av din fråga om din son var i ett samboförhållande vid dödsfallet, vilket är avgörande i detta fall eftersom förmånstagaren ska vara just "sambo".Var de sambor i lagens mening?Det är alltså viktigt att fastställa om din son och hans "sambo" var att betrakta som sambor i lagens mening när din son gick bort. Du skriver att sambon var skriven på en annan adress det senaste året, men att de var tillsammans som ett par. Det finns inget krav på att ett par måste vara folkbokförda på samma adress för att vara sambor. Men för att vara sambor måste man bo stadigvarande tillsammans, leva i ett parförhållande och ha ett gemensamt hushåll (1 § första stycket sambolagen). Om samborna flyttar isär är de inte längre sambor (2 § första stycket sambolagen). Men om samborna under en tid vistats på olika håll, till exempel på grund av att en av dem har placerats på annan ort i sitt arbete, så tas hänsyn till sambornas avsikter. De ska alltså fortfarande anses vara sambor om det var deras intention var att fortsätta vara det, och att de bodde isär berodde på en tillfällighet (Prop. 2002/03:80, s. 46).Det framgår inte av din fråga om din son och hans "sambo" under det senaste året fortfarande levde tillsammans som om de var sambor, eller om de snarare var särbor. Beroende på om de faktiskt levde tillsammans ska de alltså anses vara sambor eller inte i lagens mening. Jag kommer att förklara vad som gäller i båda fallen.Om de inte var sambor - NJA 1999 s. 117Det finns ett relevant rättsfall där Högsta domstolen uttalar sig i frågan. I NJA 1999 s. 117 utredde HD om ett förmånstagarförordnande vid försäkring till en namngiven sambo skulle fortsätta att gälla eller inte, då samboförhållandet upphört innan försäkringstagarens död. HD konstaterade att ett förmånstagarförordnande inte ska gälla om samboförhållandet har upphört innan den som tecknat försäkringen avlider. I fallet fanns det även allmänna försäkringsvillkor som angav att ett förordnande till förmån för sambo slutade att gälla när samboförhållandet upphörde, vilket talade ytterligare för att förmånstagarförordnandet inte längre var giltigt. Det är numera vanligt att försäkringsvillkor för livförsäkringar innehåller sådana bestämmelser. Jag skulle därför rekommendera att du noga ser över vad som står i försäkringsvillkoren för just din sons försäkringar och kontaktar försäkringsbolaget. Det är även vanligt att försäkringsbolagen skriver i försäkringsvillkoren att ersättningen istället ska ges till den avlidnes arvingar om make/sambo saknas. Det innebär att försäkringsbeloppet från en livförsäkring då ska ges till din sons dotter.Om de var samborOm din son fortfarande var i ett samboförhållande vid dödsfallet så ska hans sambo anses vara rätt förmånstagare av försäkringsbeloppet. Detta belopp ska undantas från kvarlåtenskapen, och kvarlåtenskapen ska fördelas genom bestämmelserna om arv i ärvdabalken (14 kap. 7 § försäkringsavtalslagen). Det kan tilläggas att sambor inte har någon automatisk arvsrätt efter varandra, utan delar endast på samboegendom. Alltså sådan egendom som de har införskaffat gemensamt under samboförhållandet. Det innebär att det krävs ett testamente för att sambon ska ärva i vidare mån än försäkringsbeloppen från förmånstagarförordnandet. Som ensambarn till din son kommer hans dotter att ärva den kvarlåtenskap som återstår, om inget testamente finns (2 kap. 1 § ärvdabalken).SammanfattningOm din son var i ett samboförhållande vid dödsfallet ska sambon anses vara rätt förmånstagare. Om samboförhållandet emellertid upphörde innan dödsfallet ska försäkringsbeloppet ges till hans dotter.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss.Med vänliga hälsningar,

Testamente med villkor om enskild egendom

2020-10-04 i FAMILJERÄTT
FRÅGA |Hej! Vi funderar på att skriva ett testamente. Där vår ende son ärver oss. Kan man också skriva in att den summan pengar vi lämnar efter oss är hans egendom. Nu är sonen ej gift men man vet ej hur framtiden blir? Skulle han sen skilja sig vill man veta att dom pengar vi lämnar efter oss kommer honom till ägo.
Emilia Alfredsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om testamente hittar du i ärvdabalken. I detta fall tillämpas även bestämmelser i äktenskapsbalken. Det framgår inte av din fråga om ni har flera barn eller endast den son som ni vill testamentera till. Jag kommer därför att redogöra för båda scenarierna: Ett barnDet följer av den legala arvsordningen att arv i första hand ska fördelas till den avlidnes bröstarvingar, det vill säga barn. Om ni endast har en son kommer han att ärva hela den kvarlåtenskap som återstår när ni båda har gått bort (2 kap. 1 § första stycket ärvdabalken). Som ensambarn är han ensamt arvsberättigad och ni behöver därför inte testamentera det för att det ska gälla.Flera barnOm ni har flera barn kommer även dessa att vara arvsberättigade. Barnen kommer i sådana fall att dela lika på den kvarlåtenskap som ni efterlämnar (2 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken). Den del av kvarlåtenskapen som en arvinge har rätt till kallas för arvslott och dess storlek kommer alltså att bero på hur många barn ni har. Barn har även en skyddad rätt till laglott, vilken uppgår till hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ärvdabalken). Laglotten skyddar barnen och ser till att de alltid har rätt till åtminstone hälften av arvslotten, eftersom den andra hälften kan testamenteras bort. Det innebär att ni kan testamentera bort hälften av er kvarlåtenskap, och låta era barn dela lika på den resterande halvan. Om ni vill att er son ska få en större del av kvarlåtenskapen (än de eventuella andra barnen) så kan ni testamentera bort den disponibla halvan av er kvarlåtenskap till honom. Det skulle leda till att han ärver er via både sin laglott och ert testamente.Testamente med villkor om enskild egendomNär ett par skiljer sig ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, och alltså inte sådan egendom som kallas för "enskild egendom" (10 kap. 1 § äktenskapsbalken). Om en make har fått egendom genom ett testamente som innehåller ett villkor om att egendomen ska vara mottagarens enskilda så är egendomen enskild. (7 kap. 2 § första stycket äktenskapsbalken). För att undvika att er son i samband med en skilsmässa blir av med pengar som ni testamenterat till honom kan ni skriva in ett villkor i testamentet om att egendomen ska vara hans enskilda. På så vis kommer pengarna att förbi hans.Jag hoppas att du har fått din fråga besvarad! Du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss.Med vänliga hälsningar