Vad får man för straff för misshandel?

Hej Jag och min kollega börjar tjafs och helt plötsligt får jag ett spark i bröst och då tåg jag en skruvmejsel som jag hade i fikan och skadade han med den i armen. Det va inte så allvarligt skada men han fick åka till sjukhuset. Min fråga är vad kan jag få för straff i en sånt situation.

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Vilket brott är det fråga om?

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel (3 kap. 5 § BrB).


Vilken påföljd kan du förvänta dig?

Vilken påföljd du kan förvänta dig beror på om misshandeln betraktas vara ringa, av normalgraden eller grov (3 kap. 5 § och 3 kap. 6 § BrB). Normalt sett bedöms misshandeln som ringa om den inte orsakat skada och smärtan är av övergående natur. Gränsen mellan grov misshandel och misshandel av normalgraden kan sägas gå vid livsfarligt våld. I ditt fall verkar det inte vara fråga om livsfarligt våld, varför grov misshandel sannolikt kan uteslutas.. Det är svårt att uttala sig exakt om hur brottet kommer betraktas, men troligen är det fråga om ringa misshandel eller misshandel av normalgraden. Straffskalan för ringa misshandel är fängelse i lägst 14 dagar till högst 6 månader, medan straffskalan för misshandel av normalgraden är fängelse i lägst 14 dagar till högst 2 år (3 kap. 5 § BrB).


Straff bestäms med hjälp av brottets straffvärde, vilket exempelvis bedöms genom att beakta vilken skada den brottsliga gärningen medfört (29 kap. 1 § BrB). Andra omständigheter som påverkar straffvärdet är eventuella försvårande eller förmildrande omständigheter i det enskilda fallet (29 kap. 2 § och 29 kap. 3 § BrB). I ditt fall kan den omständighet att din kollega sparkade dig i bröstet först möjligtvis betraktas som en förmildrande omständighet, då provokation där en person hetsas eller retas till att agera särskilt ska beaktas vid bedömning av straffvärdet (29 kap. 3 § BrB).


Jag hoppas mitt svar har gett dig lite klarhet i situationen. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo