Är det brottsligt att ha oskyddat sex med sin partner om man har hiv och partnern vet om det?

Är det ett brott att ha sex med sin partner när man har konstaterat hiv och ännu inte fått behandling för det även ifall man informerat partner , tex man har en fast partner under tiden man får beskedet att man har hiv som man fått av en tidigare partner och nuvarande partner förutsätter att hen också redan blivit och man fortsätter ha oskyddat sex? Är detta ett brott?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar det som att du har informerat din partner om att du har hiv och att du nu undrar om det är ett brott om ni fortsätter ha oskyddat sex. Svaret på den frågan är nej, det är inget brott. Om du inte hade informerat din partner om att du har hiv-smitta skulle detta kunna utgöra misshandel vilket är straffbelagt enligt 3 kap 5 § Brottsbalken, men förutsatt att din partner är medveten om smittan så är det inte brottsligt. I rättsfallet NJA 2004 s.176 åtalades en man för att ha försökt överföra hiv-smitta till tio andra män. Den tionde mannen befanns dock ha samtyckt till att utsättas för faran och samtycket ansågs utesluta brott i det fallet.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och om du undrar något mer är du varmt välkommen att ställa nya frågor!

Vänliga hälsningar,

Elise EngströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo