Vad händer om man kör på en gärningsman?

Vad blir den rättsliga påföljden för en kvinna som oavsiktligt kör över en gärningsman i en panikreaktion efter att hennes sambo som sitter bredvid henne i bilen blivit skjuten (och dör) och gärningsmannen står kvar framför bilen. Kan hon hävda nödvärn och vilket straff kan hon räkna med eller kan hon till och med bli frikänd?

Lawline svarar

Hej och stort tack för du att vänder dig med din fråga till oss på Lawline!


Jag kommer gå igenom vilket brott kvinnan kan tänkas ha begått, möjligheter att hävda nödvärn samt vilket straff som skulle kunna komma ifråga. Regler om brott och straff finns i brottsbalken (BrB).


Genom att kvinnan kör på mannen så han kvinnan göra sig skyldig till olika brott. Dels kan hon göra sig skyldig till vårdslöshet i trafik,  1 § trafikbrottslagen. Kvinnan kan också göra sig skyldig till något brott i 3 kap BrB om brott mot liv och hälsa. Om personen avlider kan kvinnan uppfylla förutsättningarna för mord eller dråp (skillnaden mellan mord och dråp är att det vid dråp finns förmildrande omständigheter). Dessutom kan kvinnan uppfylla förutsättningarna för misshandel eller vållande till kroppsskada. Det är väldigt svårt att resonera i vilket brott kan vara för handen eftersom det beror väldigt mycket på omständigheterna. Det som går att säga är att kvinnan troligen skulle åtalas för ett trafikbrott (troligen vårdslöshet i trafik 1 § TSL) samt ett brott för att hon skadat mannen.


Nödvärn – friar från ansvar för brottslig gärning

Även fast kvinnan har begått en brottslig gärning så kan hon frias från ansvar. Enkelt förklarat kan man säga att nödvärn är en gärning som kan klassificeras som en brottslig gärning (t.ex. misshandel, frihetsberövande etc) men som skett i självförsvar från ett annat brottsligt angrepp. För att det ska vara nödvärn behövs situationen passa in i 4 olika omständigheter. 1. ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom, 2. den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning, 3. den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg, eller 4. den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse, 24 kap. 1 § Brottsbalken. I kvinnans fall skulle punkten 1 vara aktuell om personen som blev påkörd använde vapen. Man har vid nödvärn rätt att vidta åtgärder mot gärningsmannen så länge dessa åtgärder inte är uppenbart oförsvarliga i förhållande till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt. Det finns möjlighet för kvinnan att hävda nödvärn och nå framgång med det, men jag kan inte ge ett säkert svar här.


Det krävs uppsåt eller vårdslöshet

Du skriver att kvinnan gjorde detta oavsiktligt. För att kvinnan ska dömas till brott så ska det i de flesta fall kunna bevisas uppsåt eller oaktsamhet, 1 kap 2 § BrB. Om kvinnan saknade uppsåt men istället agerat vårdslöst så kan hon dömas till till exempel vållande till annans kroppsskada eller vållande till annans död. Dessa brott är de oaktsamma formerna av misshandel och mord. Om kvinnan kan argumentera för att hon varken agerat med uppsåt eller oaktsamhet så undgår hon ansvar.


Kan kvinnans agerande ursäktas?

Om rätten kommer fram till att kvinnan har agerat uppsåtligt eller av oaktsamhet så kan hon undtas ansvar om det finns ursäktande omständigheter. För det fall att en nödvärnshandling anses vara uppenbart oförsvarlig finns någonting som kallas för nödvärnsexcess i 24 kapitlet 6 § BrB. Sådant nödvärn föreligger då omständigheterna varit sådana att den som använde sig av nödvärnsrätten, svårligen kunde besinna sig. Det kan vara situationen om kvinnan sett sin pojkvän bli sjukten. Detta argument skulle alltså kunna nå framgång.


Straffet

Om kvinnan döms till ett brott så kan omständigheterna i fråga tala för att det föreligger förmildrande omständigheter. Det innebär att omständigheterna kan tala för att straffet ska sättas i den nedre delen av straffskalan, 29 kap 3 § BrB.


Sammanfattningsvis är det inte helt säkert om och i så fall för vilket brott kvinnan kommer dömas. Kvinnan kan hävda nödvärn och om det anses uppenbart oförsvarligt kan kvinnan hävda nödvärnsexcess. Om kvinnan döms för brottet så kan straffet sättas ned.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Julia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”