Kan jag som kund medverka till skattebrott?

2018-06-10 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Jag har en fundering huruvida denna situation är skattefusk eller inte.En person går till en frisörsalong för att klippa sig. Frisörsalongen använder swish som betalsätt av kunderna. Om kunden överför, via swish, till frisörens privata mobilnummer med en rabbatterad summa (billigare än ordinarie pris) då personen klippt sig där. Är detta skattefusk? Kan kunden i fråga bli straffad?
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Det låter som frisören ber kunderna betala med Swish till frisörens privata mobil för att det i kassaredovisningen inte ska synas att salongen haft inkomster. Redovisas inte salongens verkliga inkomster i de dagliga kassaredovisningarna och då inte heller i salongens deklaration till Skatteverket är det stor chans att salongen debiteras en lägre skatt än vad salongen egentligen är tvungen att betala. Om salongen lämnar in en ofullständig deklaration till Skatteverket gör frisören vid salongen sig skyldig till skattebrott enligt 2 § skattebrottslagen. Det går att göra sig skyldig till medhjälp till skattebrott. En kund som medverkar till risken att skatt undanhålls staten döms för skattebrott på samma sätt som den huvudsakliga gärningsmannen, se 23 kap. 4 § första stycket brottsbalken. För att dömas för medhjälp till skattebrott krävs att kunden medvetet medverkat till brottet. Kunden i det fall du nämner behöver troligtvis inte vara orolig. För att kunna göra sig skyldig till medhjälp krävs att brottet kunden medverkat till har fängelse i straffskalan. Även om frisörsalongen gör sig skyldig till skattebrott av normalgraden genom att systematiskt undanhålla intäkter från kassaredovisningen och inkomster i deklarationen; har ju kunden endast medverkat till att en mycket liten summa undanhållits staten. Det går inte att dömas till ansvar för medhjälp till skatteförseelse d.v.s. när endast en mycket liten summa riskerar att undanhållas staten genom ens eget agerande. Hoppas du fått svar på din fråga!

Tjänstefel kräver myndighetsutövning

2018-06-03 i Övriga brott
FRÅGA |Feldosering av läkare, resultat att patienten dog efter några minuter. Vid granskning avfallet medger den aktuella läkaren sitt misstag. Borde inte den utredanden parten, anmäla händelsen som tjänstefel?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.För att en person ska dömas för tjänstefel krävs att det föreligger myndighetsutövning. Myndighetsutövning innebär att det finns ett visst inslag av tvång i behandlingen av en medborgare Exempelvis utgör alla ageranden inom Kriminalvården myndighetsutövning. Sjukvård är ju dock i regel frivillig och innebär därför inte myndighetsutövning. Därför kan läkaren inte dömas för tjänstefel.Det utesluter dock inte att läkaren kan dömas för andra brott, som exempelvis vållande till annans död. Läkaren kan anmälas för det brottet och det kan både utredaren och anhöriga till den avlidne göra.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Straff för medverkan, förberedelse och stämpling till brott samt täckningsprincipen

2018-06-02 i Övriga brott
FRÅGA |Vid medhjälp till brott står det i lagen att straffet ska vara under det högsta och får vara under det lägsta straffet för det brott man medhjälpt till. Betyder det att man kan dömas till böter även om brottet man hjälpt till med enbart kan ge fängelse?Är uppsåt en rekvisit vid medhjälp till brott?
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar huvudsakligen brottsbalken (BrB).Medverkan (medhjälp) till brott regleras i 23 kap. 4 § BrB. Den som döms för medverkan kan komma att straffas mildare än, lika hårt som eller hårdare än gärningsmannen. Detta beror på förhållandena kring brottet, vad de olika personerna vetat, och så vidare. Den formulering du citerar hänför sig enligt min uppfattning till 23 kap. 2 § BrB som handlar om förberedelse och stämpling till brott. Den som döms för förberedelse eller stämpling ska, som du själv är inne på, straffas som hårdast mildare än det hårdaste straffet för den fullbordade gärningen eller mildare än straffminimum för det brott som är aktuellt. Enligt min uppfattning stämmer det att den som dömts för exempelvis stämpling till mord (som bara har fängelse på straffskalan) i princip kan ådömas böter istället för fängelse.Den så kallade täckningsprincipen i straffrätten, som kodifierats i 1 kap. 2 § BrB, innebär att den som begår ett brott som regel måste ha uppsåt till alla delar av brottet för att kunna dömas för det. Denna bestämmelse avser även osjälvständiga brottsformer såsom medverkan, alltså krävs som regel uppsåt till varje del av brottet för att någon ska dömas för medverkan till brott.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Är det lagligt att ha med sig en bajonett i fodral under studenten?

2018-06-02 i Övriga brott
FRÅGA |Är det lagligt att bära en gammal bajonett när jag tar studenten. Den är inte vass och kommer aldrig dras ut ur slidan.
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Nej, det är absolut inte tillåtet. Det är förbjudet att bära kniv på allmän plats oavsett om den befinner sig i ett fodral eller inte. Det är ett brott mot 1 § i knivlagen. När du bär en kniv under studenten, då du troligtvis är i berusat tillstånd, där flera av dina klasskompisar är upptrissade och också har druckit några glas samt när du allmänt befinner dig bland mycket folk i stora folkmassor, finns en risk att brottet du begår kommer bedömas som grövre. Straffet för ett brott mot knivlagen är böter eller fängelse i sex månader, se 4 § knivlagen.Mitt råd till dig är att strunta i kniven och ha roligt med dina kompisar istället! Du vill inte spendera din student i arresten. Med vänlig hälsning,

En person har hotat med att polisanmäla mig. Vad ska jag göra?

2018-06-04 i Övriga brott
FRÅGA |Kan jag göra en polisanmälan om eventuellt falsk angivelse?En person hotade med att polisanmäla mig, men polisen får inte uppge om jag är polisanmäld för att skydda anmälaren. Om ärendet inte drivs vidare så får jag aldrig reda på att jag varit polisanmäld.Kan jag lämna in en polisanmälan om eventuellt falsk angivelse, eller blir det falsk angivelse om det inte kommit in en polisanmälan...?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Att exempelvis polisanmäla en person som är oskyldig är falsk tillvitelse. Jag kommer först att gå igenom vad falsk tillvitelse innebär, och därefter ge råd om vad du kan göra nu. Falsk tillvitelseBrottet falsk tillvitelse regleras i Brottsbalken 15 kap 7 § (här). Falsk tillvitelse innebär att någon anmäler en annan person som är oskyldig för att ha begått ett brott. Oftast handlar det om att någon gör en polisanmälan hos polisen men det kan även avse andra myndigheter. Den som anmäler ska ha skälig anledning att tro att den som blir anmäld (det vill säga offret) är oskyldig. Vad du kan göra nuDu skriver att en person har hotat med att polisanmäla dig, och undrar om du kan göra en anmälan om eventuellt falsk angivelse. För att kunna anmäla någon för falsk tillvitelse krävs att brottet har skett, så i nuläget (det vill säga om personen inte har gjort någon polisanmälan) kan du inte polisanmäla personen för falsk tillvitelse. I min svar har jag utgått från att det inte har skett liknande incidenter tidigare. Om personen ifråga polisanmäler andra obefogat vid upprepade tillfällen kan det exempelvis röra sig om brottet ofredande, se Brottsbalken 4 kap 7 § (här). Jag rekommenderar att du kontaktar polisen för vidare rådgivning, och frågar vad du ska göra om personen gör en obefogad anmälan mot dig. Om du har fler frågor rekommenderar jag att du ringer till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Tjänstefel preskriberas som huvudregel efter fem år

2018-06-03 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, går det att stämma eller anmäla socialtjänsten för tjänstefel dom gjort när jag var barn?
Jonas Wester |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det går inte att anmäla hela socialtjänsten för tjänstefel. Din anmälan måste riktas mot en specifik tjänsteman hos socialtjänsten. Ifall tjänstefelen inträffade när du var barn kan det alltså finnas svårigheter i att anmäla händelsen nu. Problem som kan uppstå är 1) att personen i fråga inte längre jobbar kvar, 2) att det är svårt att få fram bevis på att felen har skett och 3) att brottet har preskriberats (tjänstefel preskriberas som huvudregel efter fem år).Om händelsen skedde för mindre än fem år sedan kan du anmäla händelsen till polisen eller till justiteombudsmannen.Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp!Med vänlig hälsning,

Har medhjälp till brott samma preskriptionstid som huvudbrottet?

2018-06-02 i Övriga brott
FRÅGA |Har medhjälp till brott samma preskriptionstid som huvudbrottet man ska ha hjälpt till vid?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Bestämmelser om medverkan till brott och preskriptionstider för brott finns i Brottsbalken (BrB). Har medhjälp till brott samma preskriptionstid som huvudbrottet?Brottsbalken gör i sin bedömning inte skillnad mellan olika slags medverkan. Reglerna om preskriptionstiden är samma för gärningsmannen som för medhjälparen. Preskriptionstiden börjar löpa när brottet man varit medhjälpare till fullbordats (35 kap. 4 § BrB). Hur lång är preskriptionstiden?Hur lång preskriptionstiden är ser olika ut för olika typer av brott. I 35 kap 1 § BrB stadgas följande preskriptionstider:- två år, om å brottet ej kan följa svårare straff än fängelse i ett år,- fem år, om svåraste straffet är högre men icke över fängelse i två år,- tio år, om svåraste straffet är högre men icke över fängelse i åtta år,- femton år, om svåraste straffet är fängelse på viss tid över åtta år,- tjugofem år, om fängelse på livstid kan följa å brottet.Om en handling innefattar flera brott kan man bli åtalad för alla brottet förutsatt att det finns löpande preskriptionstid för minst ett av dem.Ovanstående preskriptionstider gäller för åtalet, dvs en påföljd får inte utdömas. Rätten till skadestånd preskriberas inte pga. åtalspreskription. Preskriptionstiderna gäller inte heller för mord, dråp, folkmord, brott mot mänskligheten, grov krigsförbrytelse, terroristbrott eller försök till något av dessa brotten (35 kap. 2 § BrB). Med vänliga hälsningar,

Åtalad för förargelseväckande beteende, betala rättegångskostnader?

2018-05-31 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Jag blev tagen på stan för att ha kissat i en buske. Polisen kom när jag gick runt hörnet och knäppte mina byxor. Jag vägrade skriva på boten och fick då besked att antingen skriver du på eller så åker du i fyllecell. Jag vägrade givetvis ännu mer att skriva på och frågade om behovet av omhändertagande skulle upphöra om jag skrev på? Detta retade så klart upp polismannen ännu mer. Han påpekade att jag själv hade valt detta. Jag frågade om det var normalt att man fick välja straff.. det blev inte bättre. Någon vecka senare blev jag kallad till förhör i ärendet. Polismannen påstår att han sett mig stå med könsorganet framme och urinerat på en mur. Vilket är ren lögn. Samtidigt placerar han min kompis på en helt annan plats än de 5 meter ifrån som han var när polisen svängde runt hörnet. Jag totalvägrar att erkänna brott på det vis som polismannen säger. Nu är jag kallad till tingsrätten för detta. Min fråga är kan detta kosta mig mer än de 800.- i penningböter som är normalstraffet för förargelseväckande beteende? Jag tar gärna detta till rätten och upplyser hur en polis ljuger. För den andra polisen uppger att dom trodde att någon nog kissade i buskarna. Men skall jag stå för massa rättegångskostnader och liknande är det ju oklart vad notan blir för att reta upp polisen ytterligare. Med vänlig hälsning, heja Sverige.
Lovisa Sidén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om du inte har anlitat en privat försvarare (dvs en försvarsadvokat för egen kostnad) så kommer du inte behöva betala för rättegångskostnader. I mål som inte innebär anhållande eller häktning har man normalt sett inte rätt till en försvarsadvokat som bekostas av staten, 21 kap 3 a § samt 10 § rättegångsbalken. Däremot kan du ju såklart anlita en egen advokat som du betalar för. Med andra ord, du har kommer inte behöva betala för rättegångskostnader (om du inte har anlitat en advokat, de betalas inte av allmänna medel). Eftersom 800 kr är det normala för förargelseväckande beteende lär du inte få böter högre än det, såvida du inte står åtalad för andra brott i samma rättegång som du också kan dömas till.Med vänlig hälsning