Kan en avbetalningsplan fria någon från straffrättsligt ansvar för bidragsbrott?

2020-10-21 i Övriga brott
FRÅGA |Har blivit misstänkt för bidragsbrott emot Försäkringskassan har vabbat fast jag inte varit berättigad till det. Har sedan länge upprättat en avbetalningsplan. Betalar nu ca 500kr i månaden fick brev hem från polisen om att jag är misstänkt för bidragsbrott. Hur funkar det om jag redan erkänt till Försäkringskassan att jag gjort fel och upprättat en betalningsplan och betalar beloppet med ränta kan jag fortfarande bli skyldig till att betala böter
Julia Persson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att besvara din fråga kommer regler ur bidragsbrottslagen att användas.InledningJag uppfattar att du har tagit emot bidrag från Försäkringskassan, trots att du inte var berättigad till det. Tillsammans med FK har ni upprättat en avbetalningsplan för att betala tillbaka det felaktiga bidraget. Du har nu fått hem ett brev från polisen där du är misstänkt för bidragsbrott. Jag tolkar att din fråga är om du kan bli skyldig att betala böter efter en eventuellt fällande dom trots att du och Försäkringskassan har upprättat en betalningsplan. Inledningsvis kommer jag att beskriva brottet bidragsbrott och sedan kommer jag att svara på din fråga om betalningsplanen kan befria dig från ansvar från ett eventuellt bötesbelopp eller straff.BidragsbrottFör att dömas för bidragsbrott krävs uppsåt. Om en person uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter eller inte anmäler ändrade förhållanden som han eller hon är skyldig att anmäla enligt lag eller förordning, och på så sätt orsakar fara för att en ekonomisk förmån eller stöd felaktigt betalas ut kan dömas för bidragsbrott till fängelse i högst två år. Om brottet är ringa kan personen dömas till böter eller fängelse i högst sex månader (2 § Bidragsbrottslagen). För att avgöra om brottet är ringa ska samtliga omständigheter beaktas, men vanligtvis räknas ett brott som berör små belopp runt 1000 kr till ett ringa brott.Kan en avbetalningsplan via Försäkringskassan fria någon från straffrättsligt ansvar?Det finns en möjlighet att slippa dömas till ansvar för bidragsbrott. Den möjligheten gäller endast om personen som har lämnat en felaktig uppgift rättar till uppgiften innan utbetalningen av bidraget sker (5 § Bidragsbrottslagen). Ändringen ska således ske innan Försäkringskassan utbetalar den felaktiga utbetalningen. Även om en person har upprättat en betalningsplan med Försäkringskassan så fritar inte återbetalningen personen från ett eventuellt straffansvar. Försäkringskassan har en skyldighet att anmäla misstänkta bidragsbrott till polisen (6 § Bidragsbrottslagen).AvslutningEn betalningsplan med Försäkringskassan rörande en felaktig utbetalning av ett bidrag befriar inte dig från straffrättsligt ansvar. Däremot hade du kunnat bli fri från ansvar om du hade rättat uppgifterna innan du tog emot utbetalningen. Anledningen till att Försäkringskassan har anmält dig till polisen trots att en betalningsplan har upprättats beror på att de är skyldiga att göra det enligt lag. Inom juridiken tillhör bidragsbrott det straffrättsliga området. Det går att jämföra situationen med en stöld: Även om en person som har stulit någonting lämnar tillbaka saken till dess ägare har ett brott fortfarande begåtts. Det går inte att "läka" ett brott i efterhand genom att återlämna en stulen sak eller som i ditt fall återbetala pengar, däremot kan det påverka straffvärdet. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att ställa en till!Vänligen,

Får man klä ut sig till ordningsvakt på halloween?

2020-10-09 i Övriga brott
FRÅGA |Hej, halloween är snart här och jag undrade ifall det är olagligt att gå ut t.ex. på krogen på fest i ordningsvakt uniform. Typ en officiell ov skjorta uppknäppt och en vanlig reflexväst. Självklart kommer jag ej låsas vara en äkta ov men undrade ifall detta var lagligt då jag har hört både ja och nej.
AnnaSara Jarius |Hej och tack för din fråga! Nej, man får inte klä ut sig till ordningsvakt. Det är olagligt. I ditt fall då du inte är ordningsvakt blir det inte tal om ett tjänstefel utan ett annat brott som heter föregivande av allmän ställning och står i brottsbalken (BrB) 17 kap 15 §. Det relevanta i lagrummet är att någon obehörigen utgett sig för att utöva myndighet. Ordningsvakter är tjänstemän och ett komplement till polismyndigheten i syfte att upprätthålla allmän ordning vilket framgår av lag om ordningsvakter(LOV) 1 och 6 §§. De har även tjänstemannaskydd om de blir utsatta för våld eller hot.Lagrummet syftar till att allmänheten ska kunna förlita sig på att uniformerad personal verkligen är statens företrädare och att man därför är skyldig att följa anvisningar och tåla inskränkningar i sina fri- och rättigheter, går att lita på och att det utökade skyddet för våld och hot gäller dem. Det är alltså högst olämpligt att förställa sig som t ex polis eller ordningsvakt. Poliser är svårare att imitera men även ordningsvakternas uniformer ska inte vem som helst få tag på utan säljs av särskilda återförsäljare som kräver ett giltigt förordnande för att man ska få köpa uniformsdelar just av dessa anledningar. För ordningsvakter gäller dessutom fler regler då de är kopplade till specifika förutbestämda platser och tillfällen. För mer om detta kan du läsa genom att klicka på länken nedan. https://lawline.se/answers/ordningsvakter-och-foregivande-av-allman-stallningHoppas du fått svar på din fråga och ha en kul halloween!

Är det olagligt att sola i bikini på allmän plats?

2020-10-03 i Övriga brott
FRÅGA |Hej! Nu när hösten närmar sig och när man inte längre kan bada och sola kom jag på en fråga som jag undrade hela sommaren. Är det olagligt att sola utomhus med enbart bikini/baddräkt? Kan jag sola i allmänna parker eller kan någon säga åt mig att täcka mig?
Emil Wellander |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis finns det ingen lag som förbjuder dig från att sola utomhus med bikini eller baddräkt på en allmän plats, exempelvis en park.Det finns dock bestämmelser om sexuellt ofredande i 6 kap. 10 § 2 st. brottsbalken och om förargelseväckande beteende i 16 kap. 16 § brottsbalken. Sexuellt ofredande aktualiseras om du blottar dig för någon annan i syfte att väcka obehag. Det som blir avgörande i bedömningen är om ditt agerande typiskt sett riskerar att väcka obehag, vilket att sola utomhus i bikini inte väcka. Eftersom det inte heller verkar som att du har uppsåt, d.v.s avsikt, att kränka någon genom att sola, bör det således inte räknas som sexuellt ofredande. Förargelseväckande beteende i 16 kap. 16 § brottsbalken är ett brott som kan aktualiseras när någon i offentligheten agerar på ett sätt i syfte att väcka förargelse, d.v.s. en typ av obehag, hos allmänheten. Böter är straffet på brottet. Ett beteende kan anses vara straffbart oavsett om någon blivit förargad eller inte och ännu en gång ska det avgöras huruvida beteendet typiskt sett uppfattas av allmänheten. Återigen bör inte att sola i bikini i en allmän park väcka förargelse hos allmänheten. Det är dock viktigt att poängtera att platsen där du solar kan spela roll. Givetvis kan ordningsregler ha betydelse i bedömningen för förargelseväckande beteende, exempelvis om sådana skulle finnas vid parken. En ordningsregel hade ju kunnat tala för att allmänheten uppfattar solandet som förargelseväckande. Slutsatsen är alltså att det inte bör vara olagligt att sola på allmän plats med bikini, men jag råder dig till att använda sunt förnuft när du väljer din plats att sola.Hoppas du fick svar på din fråga!

Är det barnpornografi, trots att jag gett mitt samtycke?

2020-09-29 i Övriga brott
FRÅGA |Hejhej, jag är 16 (snart 17) och blev filmad under sexakten med en 18årig kille. Han frågade om det var okej att han filmade och jag sa att det var okej då man inte såg mitt ansikte. Nu några veckor senare så har jag bett honom att ta bort skiten men han vägrar. Vad ska jag göra? Jag sa förvisso att jag var okej med det just då men ångrar mig nu, är så rädd att han ska sprida videon. Kan det klassas som barnpornografi?
Sanaria Saad |Hej, Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga. För att jag ska kunna svara på din fråga kommer jag att använda mig av reglerna som finns i brottsbalken (BrB). Här finns det regler om brott och straff. I mitt svar kommer jag först att förklara för dig vad brottet barnpornografi innebär och sedan vad som gäller i ditt specifika fall.Vad innebär brottet barnpornografi? Brottet barnpornografi kan man göra sig skyldig till genom fem olika förfaranden: 1. Om en person skildrar ett barn i pornografisk bild. 2. Om en person sprider, överlåter, visar upp eller på annat sätt gör en sådan bild av barn tillgänglig för någon annan. 3. Om en person förvärvar eller bjuder ut en sådan bild av barn. 4. Om en person förmedlar kontakter mellan köpare och säljare av sådana bilder av barn eller vidtar någon annan liknande åtgärd som syftar till att främja handel med sådana bilder. 5. Om en person innehar en pornografisk bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller hon har gjort tillgänglig för sig (16 kap. 10 a § stycke 1 punkt 1-5 BrB). Enligt reglerna är en bild/film pornografisk om de är erotiska och sexuellt utmanande. Vidare anses det med barn personer som under 18 år (16:10 a § 4 st. BrB). Du skriver att killen filmade när ni haft sex och att du är 16 år gammal. Min bedömning är att filmen anses som pornografisk och att det klassas som barnpornografi eftersom du är under 18 år. Vilken av de fem grunderna är aktuella i mitt fall? I just denna stund, förutsatt att killen endast har filmen på sin telefon, är punkt 5 om innehav av barnpornografi aktuellt. Killen anses inneha filmen när han har den i sin besittning, det vill säga, när han har tillgång till den med omedelbar kontroll. Jag utgår från att han har den i sin telefon och att han därför har besittning till filmen. Skulle han sprida filmen vidare, skulle punkt 2 också komma att bli aktuellt. Jag sa att det var okej att han filmade Det finns ett undantag som kan komma att vara aktuellt i ditt fall. Det är ett undantag där de som är inblandade är jämngamla och händelseförloppet sker inom en relation. Man ska dessutom vara överens om att filma det sexuella umgänget (16 kap. 10 b § 1 st. BrB). Ett exempel då det är aktuellt är om personerna är relativt jämngamla. Den som framställer (i ditt fall, filmar) materialet får bara vara obetydligt äldre. I ditt fall är killen lite över ett år äldre än dig och det kan anses vara obetydligt. Man gör dock en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i fallet, det är därför svårt för mig att svara på om undantaget är aktuellt i ditt fall. Vad som dock är värt att nämna är att om undantaget är aktuellt, så gäller det inte om han skulle sprida filmen. Det är också svårt för mig att avgöra om det är aktuellt med hänsyn till att jag inte känner till er relation eller övriga omständigheter i situationen. Mitt råd är att du försöker prata med en vuxen som du litar på om din situation. Kanske är det en förälder eller en vuxen på din skola. Jag hoppas du fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Vad blir påföljden av att elda farliga ämnen i sin trädgård?

2020-10-13 i Övriga brott
FRÅGA |Va är påföljden att elda farligt ämne saker på sim gård etc bildäck
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att elda bildäck på sin fastighet anses som miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 1 § MB. För det krävs tillstånd enligt 9 kap. 6 § MB.Eldar man utan tillstånd kan man göra sig skyldig till miljöbrott enligt 29 kap. 1 § MB. Påföljden för miljöbrott, som inte är ringa, är böter eller fängelse i upp till två år.Med vänliga hälsningar!

Är det ett brott att underlåta att underlåta att ingripa när någon utsätts för brott?

2020-10-06 i Övriga brott
FRÅGA |Jag undrar om man kan kan dömas för underlåtenhet att avslöja/förhindra misshandel/grov misshandel om man misstänker att någon utsätts för misshandel.
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i Brottsbalken (BrB).Underlåtenhet att anmäla brottI Sverige finns ingen plikt att att anmäla brott som redan har begåtts. Man har däremot en skyldighet att anmäla vissa pågående brott, då man annars kan dömas för underlåtenhet att avslöja brott (23 kap 6 § 1 st BrB). Detta gäller dock endast vissa typer av brott, bland annat grov misshandel, dock inte misshandel av normalgraden (3 kap 11 § BrB). Det förutsätts också att anmälan kan ske utan fara för anmälaren eller någon i dennes familj, samt att anmälan inte skulle vara helt verkningslöst i den bemärkelsen att det inte vore möjligt att i tid ingripa för att förhindra brottet. Underlåtenhet av personer med bestämmande inflytande i en sammanslutning att förhindra brott inom sammanslutningen Det finns även en bestämmelse som avser straffansvar av personer som har ett bestämmande inflytande i en sammanslutning. Med sammanslutning avses både företag och andra typer av grupperingar och nätverk. Som exempel i förarbetena nämns ett mord som begås inom ramen för uppgörelse mellan kriminella gäng. För att bli dömd för underlåtenhet att förhindra brott i detta sammanhang krävs att personen ifråga faktiskt skulle ha möjlighet att förhindra brottet, det vill säga om det är sannolikt att brottet hade förhindrats om personen med inflytandet hade agerat (23 kap 6 § 2 st BrB).Underlåtenhet av en förälder eller annan uppfostrare eller förmyndare att förhindra brott av personer under deras vård eller lydnadFöräldrar har dock ett mer långtgående ansvar. De är nämligen skyldiga att förhindra att alla typer av brott, även de mindre allvarliga, som deras barn eller annan de har vårdnad/lydnad över kan tänkas begå. Observera dock att det inte avses att föräldern ska anmäla brottet till polisen, utan att den på andra sätt kan gripa in för att förhindra att brottet begås. För att dömas till detta brott måste man också ha haft en faktiskt möjlighet att förhindra brottet (23 kap 6 § 3 st BrB).Personer i vissa yrkesgrupper har en anmälningsskyldighetVissa yrkesgrupper har enligt lag en skyldighet att anmäla begångna brott. Detta gäller främst tjänstemän inom myndigheter som arbetar med barn. Får en tjänsteman kännedom om att barn utsätts för brott men underlåter att anmäla detta kan denne göra sig skyldig till tjänstefel (20 kap 1 § BrB). SammanfattningUtgångspunkten är alltså att man inte kan bli dömd för att man inte förhindrat, anmält eller avslöjat ett brott såsom misshandel. Detta gäller så länge inte något av de nämnda undantagen blir aktuella. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar

Vad är straffet för att olovligen återvända till Sverige efter utvisning pga. brott?

2020-09-30 i Övriga brott
FRÅGA |Jag känner en person som är utvisad från Sverige på grund av brott. Vad händer om han olovligen återvänder till Sverige och upptäcks av polisen? Kan han straffas för detta - och vad är i så fall straffskalan?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Är det brottsligt att återvända till Sverige efter utdömd utvisning pga. brott?När en allmän domstol beslutar om utvisning pga. brott ska beslutet innehålla ett förbud att återvända till Sverige under viss tid eller utan tidsbegränsning (8 a kap. 8 § UtlL). Om personen återvänder och uppsåtligen uppehåller sig i Sverige trots gällande återreseförbud gör hen sig skyldig till brott. Om återreseförbudet löpt ut gör hen sig inte skyldig till brott. Viktigt att påpeka är att personen inte gör sig skyldig till brott om hen befinner sig i Sverige då hen flytt hit som flykting, alternativt skyddsbehövande eller som övrigt skyddsbehövande (20 kap. 2 § andra stycket samt 4 kap. 1-2a § UtlL). Vad är straffskalan för brottet?Straffskalan för brottet sträcker sig upp till fängelse i högst ett år, eller till böter om brottet är ringa (20 kap. 2 § första stycket UtlL). När straffskalan anger fängelse i högst ett år gäller att mildare straff än fängelse kan dömas ut så som exempelvis böter. Ett års fängelse är straffmaximum och mildare påföljder än fängelse kan dömas ut enligt straffskalans utformning. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar

Är det brottsligt att värva någon till att begå brott, och är det allvarligare om den som förmås att begå brott är ung?

2020-09-29 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Finns det någon straffrättslig följd att värva någon till att begå brott? Och isåfall, är brottet grövre om den värvade inte är myndig?Tack på förhand!
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vilka brottsrubriceringar som kan vara aktuella om man värvar eller övertalar någon annan till att begå ett brott. Därefter kommer jag att utreda om det är allvarligare att förmå någon att begå brott om den som förmås att begå brottet är ung, samt ge råd om vad du kan göra nu. Vilka brottsrubriceringar kan vara aktuella om man värvar någon annan till att begå brott?Anstiftan En brottsrubricering som kan vara aktuell är anstiftan, vilket innebär att anstiftaren förmår en annan person att begå ett brott. Anstiftaren kan dömas till lika strängt straff som gärningsmannen, dvs. den som utför brottet. Anstiftan regleras i 23 kap 4 § 2 st Brottsbalken (här). Stämpling En annan brottsrubricering som kan vara aktuell är stämpling. Stämpling innebär att en person i samråd med någon annan beslutar att begå ett brott, försöker förmå någon att utföra brott eller åtar sig att utföra ett brott. Stämpling regleras i 23 kap 2 § 3 st Brottsbalken (här). Stämpling är bara straffbart vid grova brott, exempelvis mord och grov misshandel, se 3 kap 11 § Brottsbalken (här). Anses som gärningsman I 23 kap 4 § 2 st Brottsbalken (här) anges att "Den som inte är att anse som gärningsman döms, om han har förmått annan till utförandet, för anstiftan av brottet och annars för medhjälp till det". Att någon "anses" som gärningsman innebär att det finns stöd för att döma en person för brottet (och då betrakta personen som gärningsman) trots att denne egentligen är medhjälpare eller anstiftare. Ett exempel på när detta kan aktualiseras är om en person använder någon annan som "redskap" för att begå brottet. Det kan vara om den som planerar brottet utnyttjar att en annan person har en vanföreställning eller är psykiskt avvikande eller liknande. Den som är anstiftare döms då som gärningsman. Anses det allvarligare att förmå någon att begå brott, om den som förmås att begå brottet är ung? Om den som begår ett brott är yngre än 15 år kan personen som begår brottet inte dömas till påföljd, se 1 kap 6 § Brottsbalken (här). Däremot kan man begå en brottslig gärning även om man inte är straffmyndig. Om en straffmyndig person har förmått en yngre person att begå ett brott kan givetvis den straffmyndige dömas för anstiftan eller stämpling (förutsatt att ansvar för detta är föreskrivet för brottet ifråga). Det kan även hända att den som förmår en annan person att begå brott kan anses som gärningsman, men det är ovanligt. Det kan anses som allvarligare att förmå en ung person att begå ett brott, men man får beakta omständigheterna i det aktuella fallet, exempelvis om den yngre personen som utförde brottet var i beroendeställning till den som fick honom eller henne att utföra brottet. Vad du kan göra nu Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,