Är det tillåtet att skriva skoluppsatser åt någon annan?

2021-08-21 i Övriga brott
FRÅGA |Hej!Är det lagligt i Sverige att ha en tjänst där man säljer en tjänst som att t.ex skriva skol uppsatser åt andra eller andra läxor?Om olagligt, vilken lag bryter denna tjänst emot?
Rijad Trubljanin |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är tillåtet att skriva skoluppsatser åt andra människor.Min bedömning är att detta inte är tillåtet enligt svensk rätt. Genom att sätta dit någon annans namn på en uppgift så kan detta betyda att personen begår urkundsförfalskning, vilket regleras i (14 kap. 1 § brottsbalken). Jag avråder därför dig från att beblanda dig med något sådant, varken låta någon skriva en uppsats åt dig eller att själv göra det åt någon annan. Läxhjälpsorganisationer som finns i Sverige har regler om hur de ska kunna hjälpa elever utan att göra jobbet åt de, annars skulle även dessa vara otillåtna. Har du fler funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss på Lawline!Vänliga hälsningar

Vad utgör förfalskning av betyg för brott?

2021-08-18 i Övriga brott
FRÅGA |Om en person får en gymnasieexamen utfärdad med ett falskt betyg och då kommer in på universitet med den gymnasieexamen som är utfärdad av gymnasieskolan, räknas den gymnasieexamen som är utfärdad av gymnasieskolan som en förfalskning?
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Det du beskriver utgör urkundsförfalskning och regleras i 14 kap. 1 § brottsbalken. Straffet som följer av att individen i fråga blir dömd för brottet är fängelse i upp till två år. Förfalskningen av ett betyg ska därför ses som en allvarlig gärning, och de förfalskade betygen kommer givetvis att rättas vid uppdagandet. Även universitetet kan komma att vidta åtgärder så som permanent avstängning av eleven tills dess att denne lyckas få en plats vid lärosätet på ett rättmätigt vis. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Vilka åtgärder kan vidtas om en SOS-operatör inte erbjuder hjälp?

2021-08-15 i Övriga brott
FRÅGA |Hej. Vad gör man ifall en person som svarar på 112 lägger på luren? Personen vägrade hjälpa till och ville inte heller uppge sitt namn. Jag ville ha namnet på personen för att kunna kritisera henne i efterhand. Får hon vägra säga sitt namn? Får hon lägga på utan att hjälpa mig i en nödsituation?
Janine Hindemark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vid besvarandet av din fråga kommer jag att utgå från brottsbalken, med syfte att redogöra för om ett brott kan ha begåtts när du inte erhöll hjälp av SOS-operatören.SOS-operatörer har som skyldighet att mottaga 112-samtal och att ge lämplig hjälpinsats till utsatta individer inom ett kort tidsförlopp. Exempelvis kan ambulans eller polisinsats vara aktuellt när ett brott har begåtts. Om du inte fick den hjälp som du behövde i en krissituation, kan operatören mycket väl ha begått ett betydelsefullt misstag. En möjlighet finns därmed att denne kan ha gjort sig skyldig till tjänstefel om operatören lade på samtalet och inte erbjöd hjälp (BrB 20 kap. 1 §). Du kan anmäla detta till polismyndigheten, och annars kan du kontakta SOS-alarm med syfte att beskriva din uppfattning av situationen när du senast kontaktade dem. Då kan du rikta kritik mot att du inte fick den hjälp som du var i behov av. Även om du inte kan få tag på ett konkret namn, kan det vara av betydelse att framföra förbättringsförslag samt dina åsikter.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Annars kan du alltid kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Vilka är påföljderna för langning av alkohol?

2021-08-09 i Övriga brott
FRÅGA |Hej jag 21 år och mina 2 vänner som är 17 år blev tagna av Securitas när vi stod på en parkeringsplats och dom hade varsin smirnoff i handen, tagit typ en klunk. Och då blev polisen tillkallad, när dom då tittade igenom min bil så fanns det ca 1,5 stark sprit där. Riskerar jag att bli fälld för allt det och isåfall vad är straffet? Är misstänkt nu, och är inkallad till förhör. Har aldrig blivit dömd för något innan.
Hampus Lagerquist |Hej, tack för att du ställer din fråga till Lawline!SvarFrån informationen i frågan är det svårt att avgöra huruvida du kommer bli dömd eller inte, då det är en fråga som påverkas av många faktorer. Men nedan kommer jag redogöra kort för vilka lagbestämmelser du potentiellt brutit mot och även de möjliga påföljderna/straffet om du skulle bli dömd. Alkohollagen och olovlig hantering av alkoholFör det första går det konstatera att det är förbjudet att sälja eller annars lämnas ut alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat till den som inte har fyllt 20 år, (3 kap. 7 § Alkohollagen). Detta inkluderar även att bjuda någon under 20 år på alkohol. Brottet som man gör sig skyldig till när man pratar om "langning" av alkohol är olovlig hantering av alkohol, (11 kap. 4 § Alkohollagen). Man kan begå brottet olovlig hantering av alkohol genom att uppsåtligen eller av oaktsamhet sälja eller lämna ut alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat till någon som inte har uppnått föreskriven ålder (20 år). Påföljderna/straffet för olovlig hantering av alkohol kan vara allt från böter till fängelse i upp till två år, vid grova brott kan det bli upp till fyra års fängelse. Ditt fall borde inte anses som grovt och borde troligen inte innebära mer än böter som straff. Ditt fall skulle möjligen även kunna anses som ett ringa fall av olovlig hantering av alkohol. Ringa fallI ringa fall ska man dock inte döma till ansvar för olovlig hantering av alkohol, (11 kap. 10 § Alkohollagen). Det kan vara svårt att avgöra om ditt fall skulle ses som ringa, men omständigheter som att det inte handlade om stora volymer sprit och att det handlade om dina kompisar kan tala för att det är mindre allvarligt. Även det att du inte bedriver langning av alkohol systematiskt kan tala i en förmildrande riktning. Jag hoppas du har fått svar på din fråga!Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du även vända dig till info@lawline.seMvh,

Kan 17-åring göra sig skyldig för barnpornografibrott om hon visar sin jämnåriga pojkvän barnpornografiska bilder av dem själva?

2021-08-18 i Övriga brott
FRÅGA |Min fråga gäller den situation att en 17-årig tjej och hennes jämnårige pojkvän har samlag, och tjejen tar några bilder av den sexuella aktiviteten med pojkvännens samtycke. Pojkvännen frågar senare om han kan få titta på några av bilderna. Fråga: Gör tjejen sig skyldig till barnpornografibrott (16 kap. 10a § första stycket 2 brottsbalken) om hon visar honom bilderna?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!BarnpornografibrottetFör att göra sig skyldig till barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § första stycket 2 brottsbalken så krävs det att ett par olika saker är uppfyllda. Först och främst krävs det att det är en skildring av ett barn. Definitionen av ett barn är en person vars pubertetsutveckling inte är fullbordad eller som är under 18 år. Det krävs även att det är en pornografisk bild, vilket bland annat omfattar när man ser ett barn utföra sexuella handlingar. Till sist krävs det att man sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på annat sätt gör en barnpornografisk bild tillgängligt för annan. För att kraven på spridning och överlåtelse ska vara uppfyllt så krävs det att bilden sprids eller överlåts till fler än ett fåtal personer. Men när det gäller upplåtelse eller förevisning, det vill säga att man visar upp bilden för någon annan, så räcker det med att man visar den för en person. Eftersom tjejen i din situation förevisar bilden för pojkvännen genom att visa upp den så är kraven för barnpornografibrott uppfyllda.Undantag från straffansvaretMen det finns ett undantag som gör att förbudet mot att skildra och visa upp barnpornografiska bilder inte längre gäller. Detta gäller om skillnaden i ålder och pubertetsutveckling mellan den som framställt bilden och den bilden avbildar är ringa och omständigheterna i övrigt inte påkallar att ansvar döms ut (16 kap. 10 b § brottsbalken). Ett typexempel på en sådan situation är två unga som inom en varaktig eller tillfällig relation är överens om att avbilda sitt sexuella umgänge (prop. 2009/10:70 s. 37). Tjejen i situationen som du beskriver omfattas därför av detta undantag.Det korta svaret på din fråga blir därför att även om tjejen har uppfyllt kraven för barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § första stycket 2 brottsbalken så omfattas situationen av undantaget i 16 kap. 10 b § brottsbalken. Därför omfattas tjejen inte av straffansvaret och har inte gjort sig skyldig till barnpornografibrott.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man anmäla en anonym uppgiftslämnare för falsk tillvitelse?

2021-08-15 i Övriga brott
FRÅGA |Jag blev anmäld till länsstyrelsen angående min hund. Anmälan gjordes anonymt men jag vet vilka som ringt in den ändå. Självklart var anmälan helt obefogad och det insåg länsstyrelsen snabbt.Kan jag anmäla de som gjort anmälan för falsk tillvitelse även de inte uppgett sina namn i anmälan?Jag vet vilka de är, de anmäler bara för att göra mitt liv jobbigare, helt falska anklagelser men de gör de ändå
Janine Hindemark |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Eftersom din fråga handlar om huruvida du kan anmäla ett brott, kommer jag att använda mig av brottsbalken för att besvara din fråga.Falsk tillvitelseBrottet falsk tillvitelse innebär att en person ska ha lämnat uppgifter om en annan individ till en myndighet, trots att personen är medveten om att uppgifterna är falska och att individen som uppgifterna avser är oskyldig (15 kap. 7 § brottsbalken). Inget krav ställs på att uppgiftslämnaren ska ha eftersträvat ett åtal eller att ett åtal faktiskt ska ha skett. Jag anser att detta brott är aktuellt i ditt fall, om du felaktigt anklagades för att vanvårda ditt husdjur på något sätt. Även om personen lämnade uppgifterna anonymt, kan du vända dig till polismyndigheten och anmäla. Om du har bevis som styrker att det kan vara en specifik person eller specifika personer som kan ha givit falska uppgifter om dig, är det till stor fördel för dig och en framtida utredning.Sammanfattningsvis rekommenderar jag dig att ansamla bevis som styrker att den som du misstänker kan vara skyldig, och du bör kontakta polismyndigheten enligt mig.Hoppas att du har fått svar på din fråga! Annars kan du alltid kontakta oss på Lawline igen.Med vänliga hälsningar,

Polisanmäla grannar för hög och störande musik?

2021-08-15 i Övriga brott
FRÅGA |Hej,i villaområdet jag bor i har jag grannar vars nyligen vuxna barn festar och skriker vid poolen med hög musik till långt in på natten. En gång var de ute och skrek i poolen kl 02:00. Vi har vid flera tillfällen bett dem att inte skrika så högt men de bara fortsätter och det dundrar musik på helgerna. Detta sker MINST en gång i månaden fastän vi har pratat med dem om det. Jag läste att det kan räknas som ofredande om man har sagt till dem och vill gärna polisanmäla för att få tyst på det. Frågan är om jag kan göra det?
Josefine Ljungberg Palm |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Från den 1 juli 2021 får polisen utfärda ordningsböter till de som spelar hög och störande musik. Detta beslut trädde ikraft som en åtgärd för att effektivisera lagföring av denna typ av brott.Brottet klassas som förargelseväckande beteende och kan ge penningböter 16 kap. 16 § brottsbalken. Beslutet innebär alltså en ny tillämpning av redan befintlig lagstiftning.Hög och störande musik?På polisens hemsida går att läsa att det är upp till polis på plats att göra bedömningen av om musiken är att anse som hög och störande.AvslutningsvisTanken med utvidgningen av bestämmelsen förargelseväckande beteende avseende hög och störande musik är inte att polisen omedelbart ska utfärda ordningsbot utan istället föra en dialog där de ber vederbörande sänka musiken eller flytta till en annan plats där de kan spela musik ostört. Om detta inte sker kan det därefter bli aktuellt med ordningsbot. Det är alltså möjligt för dig att tillkalla polis och polisanmäla detta.Läs mer på polisens hemsida.Hoppas detta var svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan ett återkallat körkort användas som legitimation?

2021-08-05 i Övriga brott
FRÅGA |Kan ett återkallat körkort användas som legitimation?
Izabella Bugsby de la Varga |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kort sagt får man inte använda ett av Transportstyrelsen återkallat körkort som giltig legitimation. Regler kring återkallelse av körkort regleras i körkortslagen (KörkL). Ett körkort kan återkallas vid ett antal tillfällen (5 kap. 3 § KörkL). Det finns även en s.k spärrtid då ett nytt körkort inte får utfärdas (5 kap. 6 § KörkL). Ett körkort är en handling som i lagen även definieras som en urkund. En person som lämnar osanna uppgifter riskerar straff (15 kap. Brottsbalken (BrB)). Det är bland annat straffbart att missbruka en urkund (15 kap. 12 § BrB). Missbruk av urkund innebär att man använder, eller låter någon annan använda, urkund som inte är sanningsenlig gällande identitet eller befogenhet. För att bli dömd för missbruk av urkund krävs att gärningen medför fara i bevishänseende. Detta sker om man visar upp ett återkallat körkort för någon som har till uppgift att kontrollera det då detta leder till att personen vilseleds. Alltså när man visar upp ett körkort som legitimation med vetskap om att det inte är giltigt åberopar man det sanningslöst såsom gällande för sig. Sålunda uppfyller agerandet nämnda kriterier för missbruk av urkund och är straffbart. Jag hoppas att du fick svar på dig fråga och har du fler frågor är du varmt välkommen att kontakt oss på Lawline igen! Med vänliga hälsningar,