FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott30/11/2023

Kan det vara olaglig att föra in bengaler i Sverige?

Har blivit kallad till förhör då min beställning med 5 bengaler blivit stoppad i tullen och beslagtagna. Vad jag har läst är det lagligt att beställa men inte att använda dom utan tillstånd, stämmer det ? Varför tror du dom vill ha förhör?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Då din fråga tar sikte på införsel av bengaler i Sverige finner vi tillämplig lagstiftning i lag om explosiva medel och lag om straff för smuggling. Det finns även myndigheter som har fått till uppgift att utfärda särskilda föreskrifter på området. Bland annat har MSB (myndigheten för samhälls och beredskap) fått till uppgift att utfärda diverse föreskrifter för brandfarliga och explosiva varor och tullverket fått till uppgift att utfärda riktlinjer för in- och utförsel av varor.


Bengaler utgör en typ av pyroteknik (se MSB’s definition här) vilket omfattas av regler kring brandfarliga och explosiva varor (4 § tredje punkten lag om brandfarliga och explosiva varor). När varor som omfattas av denna lag ska importeras till Sverige från ett land som inte är med i EU/EES krävs det ett särskilt tillstånd (16 § Lag om brandfarliga och explosiva varor). 16 § som här refereras nämner enbart att tillstånd krävs vid import, men måste läsas i anslutning till 5 § där lagen definierar ordet “import”. Med import i denna lag menas införsel av varor till Sverige från ett land utanför EU/EES (5 § Lag om brandfarliga och explosiva varor). EU/EES-länder är samtliga EU-medlemsstater plus Norge, Lichtenstein och Island. Vid all typ av införsel av dessa varor krävs det även att beställaren är 18 år (15 § Lag om brandfarliga och explosiva varor). Om en person bortser från en införselregel kan detta innebära att personen begår ett smugglingsbrott (3 § 3 stycket 4 punkten lag om straff för smuggling). I fall varan avser en explosiv vara blir brottet istället smuggling av explosiv vara (6 b § Lag om straff för smuggling). Det är således inte självklart att införsel av bengaler till Sverige är lagligt i alla fall, utan kan i vissa fall vara olagligt och innebära att man gör sig skyldig till smuggling av explosiv vara.


Utifrån detta kan det föreligga scenarion där införsel av bengaler också kan vara olagligt och inte bara användandet av bengalerna. Det kan också vara på det viset att bengalerna du har köpt är till sitt slag och mängd farligare än bengaler i normalt slag och således inte bedöms kunna överlåtas till vem som helst (15 § Lag om brandfarliga och explosiva varor). Tullverket kan ha kallat dig till förhör antingen för att du har fört in brandfarliga och explosiva varor, i form av bengaler in i Sverige från ett land utanför EU/EES utan tillstånd. Det kan också vara på grund av att bengalerna är till sin struktur för farliga för att lämna ut till vem som helst. Givetvis kan det förekomma andra anledningar till att tullverket kan kalla in dig på förhör, men utifrån din fråga så skulle jag säga att det är mest troligt att det avser något av de ovanstående. 


Hoppas du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Alexander MogrenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo