FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott30/10/2023

Kan ett barn som är 15 år begå barnpornografibrott genom att sprida en barnpornografisk bild av sig själv på Internet?

Enligt 16 kap. 10 a § brottsbalken är det straffbart att sprida en barnpornografisk bild. Av de så kallade förarbetena till lagen framgår det att det inte är straffbart för ett barn att befatta sig med pornografiska bilder som han eller hon har tagit av sig själv (prop. 2009/10:70 s. 38-39). Jag undrar därför om det är straffbart som barnpornografibrott för en 15-åring att sprida en sådan bild av sig själv på internet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Utifrån din frågeställning tolkar jag det som att du undrar om ett 15-årigt barn kan dömas för barnpornografibrott genom att sprida en barnpornografisk bild på Internet av sig själv. Jag kommer nedan redogöra för de regler som är relevanta för din frågeställning utifrån bestämmelser i brottsbalken (BrB).


Det är straffbart att sprida en barnpornografisk bild av sig själv

Den som är under 15 år kan inte dömas till någon brottspåföljd så som straff men den kan ändå begå en brottslig handling (1 kap. 6 § BrB). När ett barn däremot fyllt 15 år blir det straffmyndigt och kan därav drabbas av särskilda påföljder. Det finns flera olika situationer som kan aktualisera barnpornografibrott. Du nämner just spridning i din frågeställning varför det är spridning jag kommer utgå ifrån. 


För att man ska uppfylla rekvisiten för spridning krävs det att bilden sprids till någon annan (16 kap. 10 a § andra punkten BrB). Av bestämmelsen framgår att man inte kan sprida en bild till sig själv och göra sig skyldig till barnpornografibrott. Däremot är det straffbart att sprida barnpornografiska bilder till andra. Att lägga ut en bild av det aktuella slaget på Internet medför att den görs tillgänglig för andra så som avses i bestämmelsen. För att tydliggöra kan man alltså inte bli dömd för att ha tagit pornografiska bilder av sig själv om man är 15 år, det i sig är inget brott. Den som begår brottet är den som sprider bilderna. Barnet kan inte straffritt sprida sådana bilder av sig själv som enligt bestämmelsen är att bedöma som barnpornografiska (prop. 2009/10:70 s. 54–55). För att besvara din frågeställning är det alltså straffbart att sprida en barnpornografisk bild av sig själv på Internet om man är 15 år.


Vi på Lawline kan hjälpa dig att ta din fråga vidare

Jag hoppas att du fått svar på din fråga och önskar dig stort lycka till! Om du har ytterligare frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig till någon av våra förträffliga jurister. Du är varmt välkommen att kontakta oss via telefon på 08-533 300 04 eller via mail på info@lawline.se


Vänligen,

Anna EvensRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo