FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott05/02/2024

Vad kan hända om man kör moped klass II utan att man har körkort?

Hej! Jag har fått en klass 2 moped, och är 25 och har ej körkort för det. Vad händer om jag blir stoppad flertals gånger utan körkort? Alltså inte att jag åker för fort eller något sånt utan bara att jag kör utan körkort?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att besvara din fråga kommer jag använda mig av lag om straff för vissa trafikbrott och körkortslagen.


Vilket straff kan du antas få för brottet?


Om du kör en moped klass II utan att ha giltigt körkort kan du dömas för olovlig körning till böter (3§ 1st lag om straff för vissa trafikbrott). Normalt sett leder detta till ett straff på 30-40 dagsböter (se RättsPM 2012:7 och NJA 1999 s. 380).


Om du gör detta vanemässigt, det vill säga att det sker flera gånger, kan du dömas till grov olovlig körning, där fängelse är högsta straffet (3§ 2st lag om straff för vissa trafikbrott).


Om du döms för grov olovlig körning vid ett tillfälle bestäms påföljden normalt till 50 dagsböter. Vid andra och tredje tillfället rekommenderas påföljden bli 70 respektive 100 dagsböter.


I hovrätten i RH 2017:35, så klargjordes att det är tillräckligt med en kedja av lagföringar av grov olovlig körning som inte bryts av något uppehåll på två år eller mer för att påföljden vid den fjärde lagföringen ska bestämmas till fängelse. Med andra ord, om du begår fyra olovliga körningar, som inte bryts av något uppehåll på två år eller mer, kan du vid fjärde gången dömas till fängelse. I rättsfallet fick personen 14 dagar.


Framtida problem med att få körkort


Om du blir dömd för olovlig körning (eller grov olovlig körning) kan du riskera att få en tid framöver där du inte kan få ett körkort, även kallat spärrtid (3:9 körkortslagen).


Hoppas du har fått svar på din fråga och stort lycka till!

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Övriga brott? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo