Vad ska jag göra om preskriptionstiden för våldtäkt har löpt ut?

2018-06-08 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |För 22 år sedan blev jag våldtagen. Jag var 17 år då. Jag vet att preskriptionstiden gått ut på brottet. Går det ändå att göra en polisanmälan? Borde jag göra en polisanmälan? Borde jag låta bli att polisanmäla? Vad kommer att hända om jag gör en polisanmälan? Blir han som gjorde det underrättad om jag gör en anmälan? I perioder så är händelsen tung att bära och jag vet inte var jag ska göra av den. Det finns bara en person som jag berättat för så jag är väldigt ensam i detta.
Susanne Zahawi |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett brott preskriberas innebär det att den misstänkte inte längre kan åtalas för brottet (35 kap. 1 § brottsbalken BrB). På polisens hemsida framgår det dock att de uppmanar alla till att alltid anmäla om man har blivit utsatt för brott, det vill säga även om preskriptionstiden har löpt ut. Efter att en anmälan har gjorts tar polisen och åklagaren ställning till om det går att utreda vidare. Ibland kan polisen och åklagaren besluta sig för att utreda trots att preskriptionstiden har löpt ut på grund av att gärningspersonen kan ha gjort sig skyldig till ett flertal brott vars preskriptionstid inte har löpt ut. Detta brukar dock göras väldigt sällan. Gärningspersonen blir som huvudregel vid icke preskriberade brott underrättad om att denne har en anmälan gentemot sig och bli kallad till förhör efter att en utredning har genomförts.Det är väldigt svårt för mig att säga om du ska anmäla eller inte. När ett brott är preskriberat brukar rättsväsendet vanligtvis inte utreda på grund av det blir en resursfråga. Men med hänsyn till att polisen uppmanar det och att anmäla gärningspersonen kan för en del kvinnor vara en del av den läkande processen, kan det vara väldigt bra att anmäla. Jag uppmanar dig dock till att tala med fler om vad som har hänt dig. Detta är en väldigt tung sak att bära själv. Det finns ett flertal olika organisationer som du kan vända dig. Vårdguiden har sammanställt på sin hemsida ett flertal olika organisationer (längst ner på sidan som jag har länkat). Brottsoffermyndigheten har även gjort en liknande sammanställning beroende på vart i landet du befinner dig. Om du inte vill vända dig till någon av dessa organisationer rekommenderar jag dig att boka en tid hos en terapeut. Jag önskar dig allt väl. Om du vill ha mer rådgivning kan du ringa till oss på 08-533 300 04. Med vänliga hälsningar

Att anmäla sexualbrott, kommer det leda någonstans?

2018-05-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag blev våldtagen natten mellan 9-10 april år 2016. Jag har inte anmält våldtäkten, men har fått höra att killen som gjorde det är innan dömd. Samt att jag kanske har ett vittne. Har inte namnet men den killen var i samma rum. Undrar om man fortfarande kan anmäla för minns händelsen väl. Bara att jag inte har varit redo att anmäla har mått väldigt dåligt pågrund av det. Har träffat en socionom som jag prata med samt ungdomsmottagningen men just nu jag känner att jag orkar men är det någon idé? Kommer det leda någonstans eller ska jag strunta i det?
Louise Bergstrand |Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline!Varför det är bra att anmäla brottDet är alltid bra att anmäla brott eftersom förövaren då kan bli ställd inför rätta och hållas ansvarig för brottet. Det är även bra att anmäla brott för att brottsstatistiken ska bli så verklighetstrogen som möjligt.Hur möjligheterna ser ut för att en anmälan leder till åtal och rättegångHur möjligheterna ser ut för att en anmälan kan leda till åtal eller rättegång är svårt att säga. Det finns omständigheter som talar för respektive emot att anmälan kan leda till något. Det som talar emot är att det har passerat två år sedan våldtäkten. Eftersom det är två år sedan så kan det blir svårt att få fram bevisning, exempelvis i form av DNA. Om det inte finns tillräckligt med bevisning så kommer utredningen läggas ner. Det som dock talar för att en anmälan kan leda till åtal är att det finns ett vittne. Om polisen kan hitta vittnet så utgör vittnet bevisning.Om du vill och orkar anmäla kan du göra det på telefonOm du vill och orkar anmäla rekommenderar jag att du gör det. En anmälan är den enda möjligheten för att den ansvarige killen ska kunna hållas ansvarig. För samhället i stort är det även bra om alla brott anmäls. Jag tycker dock att du främst ska fokusera på dig själv och om du orkar och vill anmäla. Om du bestämmer dig för att anmäla så finns det information om hur du gör det här. Eftersom det är ett sexualbrott så måste anmälan göras på telefon (telnr 114 14).Brottet våldtäkt faller under allmänt åtal vilket innebär att om anmälningen leder till en utredning och rättegång så är det en åklagare som för talan mot den som misstänks ha begått brottet. Om anmälan leder till att en förundersökning inleds har du rätt till ett målsägandebiträde vars uppgift är att stötta dig under utredningen. SammanfattningTyvärr kan jag inte ge något tydligt svar på vart det kan leda om du anmäler. Det är dock alltid bra att anmäla brott så att polisen får en möjlighet att utreda brottet. Om du orkar och vill så rekommenderar jag att du anmäler våldtäkten. Du anmäler genom att ringa polisen på telefonnummer 114 14.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Lycka till!Med vänliga hälsningar,

Sexuellt ofredande

2018-05-22 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Min dotter som är 11 är har under en idrottsträning fått en kram och en puss på kinden av sin manlige tränare. Hon känner inte honom särskilt väl och tyckte att det var äckligt.Han har även burit shorts på ett sådant sätt (förmodligen utan kalsonger), att hon och andra barn sett hans blottade könsorgan.Kan detta betraktas som sexuellt ofredande?
Emmy Pettersson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Kram och puss på kindenOm han berör ett barn under femton år på ett sexuellt sätt gör han sig skyldig till sexuellt ofredande. Straffet är böter eller fängelse i högst två år enligt 6:10 Brottsbalk (1962:700) Frågan är då vad som är att beröra någon på ett sexuellt sätt.I förarbetena till lagtexten framgår att handlingen måste ha en klar och otvetydig sexuell prägel. Detta ska inte kunna tolkas som att ha något annat än en sexuell prägel (prop. s. 149). Handlingen ska vara gjord för att "reta eller tillfredsställa den vuxnes sexualdrift" (prop. 1983/84:105 s. 56).Nu vet jag inte exakt hur kramen och pussen på kinden såg ut, men vanligtvis kommer det här inte klassas som sexuellt ofredande eftersom det inte har en sexuell prägel. Kramar är något man kan ge utan sexuell innebörd. Pussar på kinden likaså, men som sagt vill jag betona att det givetvis beror på hur omständigheterna såg ut! Shorts som visar för mycket Om han blottat sig på ett sätt som är ägnat att väcka obehag kan han dömas för sexuellt ofredande enligt 6:10 2 st Brottsbalk (1962:700). Att visa sitt könsorgan är en sådan handling. Men, huvudregeln är att det krävs uppsåt för att kunna döma någon för ett brott, 1:2 Brottsbalk (1962:700). I din fråga låter det som det finns en osäkerhet om han gjorde det avsiktligt eller om det var en olyckshändelse. Kravet på uppsåt kan delas upp i två delar.Den ena delen handlar om hans uppsåt att kränka.Det behöver inte ha varit hans syfte att kränka eller att de som såg kände sig kränkta, det är tillräckligt att blottningen typiskt sett uppfattas som kränkande.Den andra delen handlar om hans uppsåt till att blotta sig. Han måste haft uppsåt att blotta sig för att kunna dömas. Att han visade sitt könsorgan ska alltså ha skett avsiktligt och inte vara en olyckshändelse. Med vänliga hälsningar,

Är det brottsligt om mitt ex rör vid mig mot min vilja?

2018-04-29 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |hej hade mitt x hos mig o känns som ett övergrepp- Han kramade mig höll fast mig o pussa min hals o mig fast jag sa jag ej ville o sa gång på gång jag ej va intresserad. Sen massa ord om att jag va söt o sexig känns som ett övergrepp stämmer detta? Han försökte även få mig till soffan men jag vägrade o satt på min stol o när jag vaknade satt han på sängen o sa du e söt när du sover o smekte/klappade liksom mitt ben hade täcket på mig. mvh rädd tjej
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att ditt ex rörde vid dig fysiskt mot din vilja, samt sade saker som fick dig att känna obehag. Jag vill nämna att det aldrig är okej för en annan person att beröra dig mot din vilja, men eftersom du skickat in din fråga till Lawline kommer jag att svara på din fråga utifrån vilken typ av brottslig handling ditt ex agerande skulle kunna utgöra. Reglerna om vad som utgör brott genom kränkning av någon annans frid eller integritet finns i Brottsbalken.Att någon rör vid dig på ett intimt sätt mot din vilja och på ett sätt du inte uppskattar kan utgöra brottet sexuellt ofredande (BrB 6:10 2 st). Fysisk beröring och ord som har en tydligt sexuell karaktär, som är ägnade att kränka någons sexuella integritet faller in under det här brottet. Med sexuell integritet menas din känsla av värde och rätt att behandlas med respekt. Jag förstår det som att du upplevde obehag av ditt ex beteende, och kommentarer samt beröring av det här slaget kan sannolikt anses vara ägnade att kränka din sexuella integritet. Det kan dock krävas att den sexuella anknytningen är starkare till beröringen och orden för att ofredandet ska anses av sexuell karaktär. Exempelvis brukar beröring av intima kroppsdelar eller upprepade och ovälkomna sexuella inviter. Det är svårt för att avgöra i ditt fall hur det ligger till utan att veta mer om vad som hände. Kanske kan hans inviter anses vara tillräckligt upprepade och kränkande, men det är också möjligt att ditt ex beteende saknar tillräckligt sexuell koppling för att det ska röra sig om ett sexuellt ofredande.Istället kan han ha gjort sig skyldig till brottet ofredande (BrB 4:7). Brottet ofredande begås genom att någon fysiskt antastar dig eller utsätter dig för störande kontakter som är ägnade att störa din frid på ett kännbart sätt. Det kan alltså röra sig om ofredande när ditt ex rör sig inom din personliga zon utan ditt medgivande, särskilt när du visat att hans kontakter inte är välkomna. För att något brott ska anses vara begått krävs dock att ditt ex haft uppsåt med sitt agerande, det vill säga att han var (eller åtminstone borde ha varit) medveten om att hans närmanden inkräktade på din frid eller din sexuella integritet. Eftersom det här är en före detta partner till dig, och du uttryckt att du inte uppskattade hans agerande, tolkar jag det som att uppsåt kan föreligga. Det är dock en domstol som kommer avgöra om alla krav för brottet är uppfyllda, och då gör de alltid en prövning av omständigheterna i varje enskilt fall. Jag skulle dock rekommendera dig att göra en polisanmälan, för du ska som sagt aldrig behöva stå ut med att någon rör vid dig mot din vilja. Det är som jag nämnde svårt för mig att göra en bedömning av din situation utan att veta mer, men vänder du dig till polisen kan de avgöra om det rör sig om ett brott, och i sådana fall vilket. När det kommer till den här typen av brott, som sker privat och mellan före detta partners, kan bevisningen dock bli problematisk eftersom det ofta blir ord mot ord om vad som faktiskt hänt. Oavsett kan du göra en anmälan om du vill och se vart det leder. Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Utsatt för sexualbrott för nio år sedan - hur ser rättsväsendet på det som hänt?

2018-05-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Jag undrar hur rättssystemet ser på det som hände mig för 9 år sedan. Jag var på en fest med min killkompis och han hjälpte mig i säng när jag blivit för full. Jag vaknade sedan upp av att han har sin ena hand innanför mina trosor och den andra innanför bhn. Jag stelnar till och han tar tag i min han och för till sitt kön. Jag lyckas då resa mig upp och spring ut därifrån till vardagsrummet där två andra killkompisar fortfarande var vakna. Jag vågade aldrig anmäla eller berätta för någon då och har mått dåligt över detta sedan dess.
Vega Schortz |Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!Den handling du beskriver skulle kunna bedömas som en mindre grov våldtäkt – men det är inte säkert. Att utnyttja någons utsatta position och beröra personen penetrerande med fingrarna kan vara en våldtäkt (se RH 2010:37). Troligare är ändå att ditt fall skulle bedömas som ett sexuellt ofredande, vilket är ett inte lika grovt brott. Straffet för en mindre grov våldtäkt sträcker sig upp till fyra års fängelse medan straffet för ett sexuellt ofredande är högst två års fängelse. Problemet i ditt fall är att brottet hände för nio år sedan. Rättssystemet d.v.s. polis, åklagare och domstol, kan då sakna möjlighet att utreda och döma i ärendet. När straffet för brottet är högst två års fängelse, vilket gäller för sexuellt ofredande, kan rättsväsendet inte hjälpa dig när brottet begicks för mer än fem år sedan. Det framgår av 35 kap. 1 § andra punkten i brottsbalken. Jag tror tyvärr att det saknas tillräckligt stöd för att rubricera (kategorisera) brottet du blivit utsatt för som en våldtäkt. Skulle händelsen du varit med om ändå kunna kategoriseras som en våldtäkt kan polisen starta en utredning som skulle kunna leda till åtal och rättegång. Det framgår av tredje punkten i samma lagrum. Brott med en straffskala upp till fyra års fängelse kan rättsväsendet agera mot i upp till tio år. Sammanfattningsvis Rättsväsendet skulle främst tolka händelsen du blivit utsatt för som ett sexuellt ofredande enligt 6 kap. 10 § andra stycket brottsbalken. I andra hand – och till förmån för dig – skulle brottet kunna ses som en mindre grov våldtäkt. Det framgår av 6 kap. 1 § andra och tredje stycket brottsbalken. Det framkommer också genom rättsfallet RH 2010:37. Är det ett sexuellt ofredande kommer en brottsanmälan till polisen inte kunna leda till en förundersökning med en eventuell rättegång till följd. Är det en mindre grov våldtäkt finns fortfarande chans för polisen att börja agera eftersom brottet inte har preskriberats d.v.s. blivit för gammalt. En mindre grov våldtäkt preskriberas inte förrän tio år efter brottstillfället vilket har att göra med att straffet för brottet sträcker sig upp till fyra års fängelse. Det framgår av 35 kap. 1 § tredje punkten brottsbalken punkterna två och tre brottsbalken. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Med vänlig hälsning,

Straff för brott som inte var olagligt vid gärningstillfället

2018-05-26 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Rättegången mot Martin Timell kan vara olaglig..Brottet skedde 2008 men blev inte olaglig före 2014... I praktiken döms han för något som vid brottet inte var olagligt.....Eller har jag missat något
Magnus Gustafsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Din fråga aktualiserar huvudsakligen brottsbalken (BrB).Jag ska medge att jag inte är insatt i detaljerna i fallet, men enligt SVT står Martin Timell åtalad för våldtäkt. Våldtäktsbrottet (6 kap. 1 § BrB) har varit kriminaliserat sedan mycket länge. Du har dock rätt i att en straffrättslig grundprincip är att man inte kan straffas utan lagstöd samt att man inte kan straffas för en gärning som inte var kriminaliserad vid gärningstillfället.Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!Med vänlig hälsning

Är det olagligt att köpa kramar och kel?

2018-05-14 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en udda och speciell fråga angående prostitution. Är det lagligt att betala någon för att utföra kroppslig kontakt och beröring som av båda parter inte ses som sexuell? (kramar, kelande, övrig beröring) Bakgrunden till detta är att det har vuxit fram ett fenomen, speciellt i USA där det verkar lagligt. Att man besöker en s.k "cuddle therapist" där man betalar för gosade, kelande, eller att man deltar i s.k "cuddle parties" med flera stycken. Om det inte skulle vara lagligt per definition här, skulle det då på något sätt då gå under massage eller terapi?Tacksam för svar!
Amanda Olsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vilken intressant frågeställning!Paragrafen som förbjuder prostitution, allmänt känd som sexköpslagen, gäller den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning. (6 kap. 11 § Brottsbalken) Med "tillfällig sexuell förbindelse" menas främst samlag men även annat som kan falla under det vidare begreppet sexuellt umgänge. Dock är den sexuella naturen av handlingen ett krav för att paragrafen ska vara tillämplig. Eftersom fenomenet ännu inte gjort större avtryck i Sverige saknas rättskällor om betalade för gosade m.m. Det närmast jämförbara får anses vara massage som i dagens samhälle är relativt vanligt förkommande och det är fullkomligt lagligt så länge inte sexuella element tillkommer. Massage och massageterapi är inte reglerat enligt lag i Sverige. Det innebär att vem som helst får kalla sig massör och massageterapeut och det saknas en kontrollerande myndighet med insyn som ställer krav. Min bedömning skulle vara att så länge ingen av parterna har till syfte att begå sexuella handlingar under berörningen är situationen i det nuvarande rättsläget helt laglig. Hoppas det besvarade din fråga och klargjorde rättsområdet!

Tillåtet med sexuella närmanden?

2018-04-09 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Är det tillåtet för en 17 åring att göra sexuella närmande av en 12 åring
Linn Nyberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inledningsvis får enligt svensk lag en person inte ha sex med en annan person som inte har fyllt 15 år. Motiven bakom är att barn aldrig kan samtycka till sex och lagen är till för att skydda barn och unga mot att bli sexuellt utnyttjande. Enda undantaget kan vara om skillnaden i ålder är väldigt liten och övriga omständigheter är acceptabla, exempelvis att en person är 14 och den andra 15 och båda vill ha sex med varandra. I alla andra scenarion räknas det som former av sexuella övergrepp mot barn. Mitt svar på din fråga skulle därmed vara att det inte är tillåtet. Några av brottsbalkens bestämmelser:6 kap. 4 § - våldtäkt mot barn 6 kap. 5 § - sexuellt utnyttjande av barn 6 kap. 6 § - sexuellt övergrepp mot barn 6 kap. 10 § - sexuellt ofredande av barn 6 kap. 10a § - kontakt för att träffa barn i sexuellt syfte 6 kap. 14 § – undantaget gällande väldigt ringa åldersskillnad och övriga omständigheter som kan räknas in. Vänlig hälsning,