Flera gärningsmän, hur förs statistiken?

2020-01-16 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Om en person blir våldtagen av flera personer, alltså flera gärningsmän. Registreras i anmälan till polisen flera brott (varje gärningsman=ett brott) eller registreras det som bara ett brott?Hur kommer detta med i brottsstatistiken?
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.När man räknar denna typ av statistik kan man utgå från bl.a. fällande domar, antal dömda, väckta åtal eller anmälningar om brott. I det första fallet kan flera personer fällas i samma rättegång, eller så kan de fällas var för sig (19 kap 3 § Rättegångsbalken). Det beror på den individuella processen och hur Åklagarmyndigheten väljer att handlägga ärendet. DEt kan vara så att åklagaren endast tror sig kunna få vissa gärningsmän fällda, och därför väljer att inte väcka åtal mot alla. Det kan också vara möjligt att vissa av gärningsmännen inte går att identifiera, och pga. det kan inte åtal väckas.Antalet dömda är alla de som varit tilltalade och blev fällda. Här kan alltså flera gärningsmän räknas för samma brott. De som inte blir dömda hamnar inte med i denna statistik dock.Antalet väckta åtal beror, precis som den första, på omständigheterna i det enskilda fallet. I detta räknas dock alla fall där åklagaren försäkt få till en fällande dom, även om den tilltalade blivit frikänd.Antal anmälningar om brott kan också variera för varje tillfälle. Det kan vara så att flera personer anmäler samma brott, eller att bara en anmäler brottet.SummeringDet är mycket svårt att föra statistik över något så komplicerat som brottslighet. Därför är det viktigt att vi verkligen vet vad det är som statistiken förs över när vi tar del av statistik. Skillnaden mellan t.ex. fällande domar och änmälda brott, eller tom. antalet väckta åtal och lyckade åtal, kan vara betydande. Jag kan tyvärr inte ge ett definitivt svar på frågan, men jag hoppas att den här texten hjälper navigera all den statistik som presenteras i relation till detta. Statistiken om sexualbrott har varit en källa till många upprörda röster i den allmäna debatten och det är viktigt att vi inte jämför olika statistik i tron att de mäter samma sak, eftersom det kan leda till slutsatser som inte stämmer överens med verkligheten.Här finns en tabell från Statistiska Centralbyrån som mäter hur många som har uppgett att de blivit utsatta för sexualbrott (6 kap Brottsbalken).Jag hoppas jag har bringat lite mer klarhet i frågan, även om svart inte är så klarhugget.Med vänlig hälsning,

Jag arbetar som personlig assistent och har blivit utsatt för sexuellt ofredande av en brukare. Vad ska jag göra?

2020-01-02 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Jag arbetar som Personlig assistent inom LSS. Jag har blivit utsatt för ofredande av gubben jag har hand om. Försökt dra ner mig i sängen, försökt ta på intima delar på mig, sagt saker som följ med mig i sängen osv. Vad kan jag göra? Vad har jag för rättigheter? Jag mår dåligt av detta. Jag lider av psykisk ohälsa på det och de gör de ännu värre.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad lagstiftningen säger angående arbetsmiljö, samt vad ofredande är. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu. Vad säger lagstiftningen om arbetsmiljö? I Arbetsmiljölagen fastslås att arbetsgivare ska ha en god arbetsmiljö, vilket inkluderar den psykosociala arbetsmiljön. Utöver att uppnå en bra arbetsmiljö, syftar lagen till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, vilket framgår av Arbetsmiljölagen 1 kap 1 § (här). Att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med tanke på arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen framgår av Arbetsmiljölagen 2 kap 1 § 1 st (här). Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö, se Arbetsmiljölagen 3 kap 1 a § (här). Arbetsgivaren är skyldig att vidta åtgärder för att förhindra att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet, se Arbetsmiljölagen 3 kap 2 § (här). På en arbetsplats med minst fem arbetstagare ska det finnas ett skyddsombud, se Arbetsmiljölagen 6 kap 2 § 1 st (här). Att bli utsatt för ofredande är inget man ska behöva stå ut med på sin arbetsplats. Om man blir ofredad på arbetsplatsen av brukare, kunder, arbetskamrater etc., är det ett arbetsmiljöproblem. Tyvärr är det inte ovanligt att personer som har arbeten där det förekommer mycket ensamarbete, vilket det ofta är om man arbetar som personlig assistent, kan bli utsatta för ofredande men även hot och våld på arbetsplatsen. Även arbeten där man jobbar natt och andra oregelbundna arbetstider kan vara utsatta. På Arbetsmiljöupplysningens hemsida (här) finns information om vad som faller under sexuella trakasserier på arbetet, och vad man kan göra om man blivit utsatt. (Sexuella trakasserier finns inte som begrepp i Brottsbalken, utan då får man kolla om de sexuella trakasserierna faller under något brott, exempelvis ofredande eller sexuellt ofredande). Vad innebär ofredande respektive sexuellt ofredande? Ofredande regleras i Brottsbalken 4 kap 7 § (här). Rekvisiten för ofredande är att man fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande. Det är inte bara fysiska sammanträffanden som omfattas, utan även via exempelvis internet. Exempel på ofredande t.ex. att knuffa någon, slita i annans kläder, utöva telefonterror eller spotta spotta på någon. För att det ska räknas som ofredande måste någon bli störd. Den utsatte måste uppfatta och vara medveten om det hänsynslösa beteendet medan det äger rum. Sexuellt ofredande regleras i Brottsbalken 6 kap 10 § 2 st (här). Sexuellt ofredande innebär en mer tydlig sexuell prägel i syfte att kränka den sexuella integriteten hos den utsatta jämfört med "vanligt" ofredande. Exempel kan vara sexuellt kränkande ord eller gester, eller att skicka en bild på sitt könsorgan till någon som inte bett om det. Beröring av bröst och könsorgan utanpå kläderna utgör typiskt sett ett sexuellt ofredande. Vad du kan göra nuDet låter definitvt som att du har blivit utsatt för troligen både ofredande och sexuellt ofredande. Jag rekommenderar att du läser på Arbetsmiljöupplysningens hemsida (här). Om du inte redan har pratat med din chef rekommenderar jag att du gör det. Du kan även prata med skyddsombudet på din arbetsplats, om det finns ett sådant. Om du är medlem i facket rekommenderar jag att du kontaktar facket. Om du har fler frågor kan ni även ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Får en 20-åring ha samlag med en 15-åring?

2019-12-29 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Får en 20årig man ligga med en 15årig tjej vid bådas samtycke eller finns det stor risk för mannen i det sammanhanget? För tex, pedofili. Om båda är fulla hur ligger det till då?
Jesper Horndahl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det finns inget juridiskt som hindrar samlag mellan en 15 åring och en 20-åring. 20-åringen gör sig således inte skyldig till något brott så länge samtycke föreligger. Däremot bör 20-åringen försäkra sig om att personen är 15 år eller äldre. Skulle personen vara 14 år blir brottet våldtäkt mot barn (6 kap. 4 § brottsbalken) aktuellt. Detta eftersom någon under 15 år inte kan lämna samtycke. I det fallet båda är fulla bör båda särskilt försäkra sig om att samtycke föreligger och att den andra personen inte är för full. Det finns gräns för när en berusad person kan ge samtycke. Särskilt bör 20-åringen beakta 15-åringens berusning. 15-åringens ringa ålder i kombination med att denne egentligen inte får dricka alkohol medför att 20-åringen bör agera med stor försiktighet för att tillförsäkra att samtycke föreligger. I övrigt finns inget juridiskt hinder. Med vänliga hälsningar,

Lawline besvarar inte skolfrågor

2019-11-27 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! jag ska skriva en uppsats om hur våldtäktsbegreppet har utvecklats genom åren. I min uppsats behöver jag en teori. Vad för teorier finns för denna typen av uppsats?
Astrid Niva-Lindmark |Hej! Lawline besvarar inte skolfrågor så jag kan tyvärr inte hjälpa dig med teorin till din uppsats. Jag kan dock rekommendera dig författare så som Helena Sutorius och Linnea Wegerstad som skrivit mycket om sexualbrott i olika kontexter. Lycka till med din uppsats!Vänligen,

Kan en 15-åring bli dömd för sexualbrott mot barn?

2020-01-11 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |om en kille är 15 och en tjej är 14 kan han bli dömd till pedofili?
Lovisa Lindgren |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Pedofili är inget brottPedofili är en beteckning på vuxna människors sexuella dragning till barn. Det finns alltså inget brott som heter pedofili. Däremot finns det ett flertal brott som är förknippade med pedofili. Det kan till exempel vara våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn, sexuellt övergrepp mot barn, sexuellt ofredande, utnyttjande av barn för sexuell posering och kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte (6 kap. brottsbalken). Eftersom killen är 15 år och straffmyndig och 14-åringen ännu inte är byxmyndig kan han dömas till något av dessa brott. Liten åldersskillnadTill de uppräknade brotten finns ett undantag då åldersskillnaden är väldigt liten, som i detta fall då det endast skiljer ett år. Ifall 14-åringen deltog i den sexuella handlingen frivilligt och ifall skillnaden i mognad och utveckling också är liten ska 15-åringen inte dömas för brottet. Om samtycke saknas kan 15-åringen däremot självklart dömas för brott (6 kap 14 § brottsbalken).Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

preskriptionstid våldtäkt

2019-12-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan, vad kan man göra i ett fall där våldtäkt förekommit upprepade gånger under en längre period i ett förhållande emellan en femtonårig tjej och tjugoårig man, konversationer Finns sparade som bekräftar att samtycke ej funnits, men det skedde för nästan 5 år sedan?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga! Eftersom vi behandlar sexualbrott så kommer vi vända oss till Brottsbalken (BrB) för att besvara denna fråga. Det vi vill undersöka är om det är möjligt att anmäla detta till polisen och väcka åtal mot den potentiella gärningsmannen, trots att det gått 5 år. Endast domstol kan bedöma om bevisningen genom konversationerna är tillräckliga, jag kan därför inte ge ett svar på om bevisningen i sig är tillräcklig. BrB 6 kap 1 § säger då att våldtäkt har en preskriptionstid på 10 år och grov våldtäkt har 15 års preskriptionstid, vilket innebär att graden av våldtäkt ger två olika preskriptionstider. I detta fall så går det där med att göra en polisanmälan som kan leda till åtal då man har 10 till 15 år på sig, varav det i detta fall endast gått 5 år. Om det inte skulle anses som våldtäkt kan man ändå anmäla den potentiella gärningsmannen för antigen sexuellt tvång eller sexuellt ofredande (BrB 6 kap 2 § respektive BrB 6 kap 10 § 2 stycket). Sexuellt tvång har en preskriptionstid på 5 år, grovt sexuellt tvång har en preskriptionstid på 10 år och sexuellt ofredande har en preskriptionstid på 5 år. I detta fall innebär det att preskriptionstiden för våldtäkt, grovt våldtäkt och grovt sexuellt ofredande på 10, 15 och 10 år är aktuella. För att göra en mer exakt bedömning rekommenderar jag att kontakta med våra egna jurister eller andra jurister som är experter inom området, om en anmälan blir aktuell. Hoppas svaret var till hjälp.

Är det ett brott att låta någon visa dig nakenbilder och ge ut ditt nummer?

2019-11-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |hejsan. en taxichaufför skjutsar en tjej som går i särskola ( hon beter sig som en normal människa och full fungerande fysisk och är inte handikapad kroppsligt) under färden tjejen pratar att hon har varit i en fest och hörde hur hennes kompisar har samlag och det låter. hon säger till taxi chauffören att hon gillar rosa o leopard färg för att det är sexiga och taxichaufför säger ok. Hon visar två sexiga biler på sig till taxichauffören medan han kör. när de är framme säger den tjeje att hennes föräldrar kommer hem kl 18 varje dag så taxichauffören reagerar o säger du får ta det lugnt och gå hem. Nästa dag fick taxichauffören samma tur och skjutsar henne hem igen men den här gången vill tjejen att få tag på taxichauffören. taxichauffören blir lättlurad och lämnar sin telefon till tjejen och hob sparar hans nummer. men när taxichauffören kör vidare plötsligt stannar han och får dåligt samvete och readerar hennes nummer ditekt. taxichauffören varken rört henne eller tvångad henne att få telnummer eller se på hennes nakna bilder. Nu taxichaufförren som han själv har barn o familj oroar sig om vad som kommer hända i framtiden. vad säger lagen i det fallet?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar frågan som att du undrar ifall taxichauffören har begått något brott genom dels att han blivit tvingad att se nakenbilder, dels att han "ofrivilligt" gett ut sitt telefonnummer. För att taxichauffören ska anses begått ett brott måste han falla in under brottsbeskrivningen till något brott i antingen brottsbalken eller någon speciallag. De närmast liggande brotten är sexualbrotten som regleras i 6 kap brottsbalken. Utifrån vad du skrivit i frågan torde inte taxichauffören falla in under någon brottsbeskrivning i detta kapitel. Att tjejen agerat olämpligt gentemot honom kan inte leda till att han anses ha begått ett brott. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Beviskravet för sexköp

2019-11-18 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag och mina vänner håller just nu på att arbeta med vårat juridiska gymnasiearbete där vi skriver om sexköp. Vi skulle därför vilja få en klarhet i exakt vilka beviskrav som krävs för att man ska bli dömd för sexköp.Tack på förhand.
Jakob Westling |Hej!Tack för att ni valde Lawline med er fråga, och dessutom kul att ni valde ett sånt intressant ämne för ert gymnasiearbete! Jag tolkar er fråga som att ni undrar över de beviskraven som åklagaren måste uppnå för att en fällande dom ska gå igenom, med andra ord undrar ni vad åklagaren bevisbörda är för sexköp. Gällande brottmål är det alltid åklagaren som har bevisbördan för att brott har begåtts (vilket sexköp faller inom). I sverige råder oskuldspresumtionen som betyder att man anses vara oskyldig tills beviset är tillräckligt starkt för att det ska vara "ställt utom rimligt tvivel" att anklagade begått gärningen.Man brukar säga att man ska vara 95% säker på beviset för att det ska ha uppnått "utom rimligt tvivel" Uttrycket "ställt utom rimligt tvivel" är numera en stark rättsprincip som grundar sig på NJA 1980 s 725.Hoppas det svarade på er fråga!