Får en 20plusare vara tillsammans med en fjortonåring?

2021-02-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Får jag som är 21 år och fyller 22 i april vara tillsammans med en tjej som är 14 och fyller 15 om en månad om förhållandet inte är sexuellt?
Pontus Almquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Så länge inget samlag eller annat sexuellt såsom nakenbilder förekommer i förhållandet finns ingen bestämmelse i brottsbalken som lägger hinder i vägen för dig/ er. Hoppas du fick svar på din fråga!

Hur går man tillväga om man blivit utsatt för våldtäkt?

2021-02-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!När jag var 10 år blev våldtagen i fyra års tid av en kusin, som var tre år äldre än vad jag är. Jag har 15 åkommor och försökt begå självmord. Om jag går ut med hans namn i media. Vad blir straffet då?Tacksam för svar!
Nicolina Abaas |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som du blivit utsatt för våldtäkt under en längre tidsperiod och undrar vad du kan göra för att komma tillrätta med problemet.Till en början vill jag verkligen beklaga att detta hänt dig. I en sån här situation råder jag dig starkt att göra en polisanmälan, vilket med högst sannolikhet (om tillräckliga bevis finns) kommer att resultera i rättegång. Denna process är ofta jobbig och känslosam för målsäganden, men viktig för både dig och samhället i stort. Straffet för gärningsmannen kan hamna mellan två och sex år beroende på omständigheterna i fallet (6 kap. 1 § BrB). Hur utfallet kommer att bli i just din situation jag kan dessvärre inte uttala mig om utan närmare detaljer m.m. Hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Kan sexuellt övergrepp förhindra att man får legitimation för sjuksköterska?

2021-02-27 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Kan sexuellt övergrepp förhindra att man får legitimation för sjuksköterska
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss med din fråga.Den som tagit examen som sjuksköterska ansöker sedan om sin sjuksköterske - legitimation hos Socialstyrelsen (Patientsäkerhetslagen, PSL 4 kap. 1 §). Socialstyrelsen kontrollerar den ansöktes belastningsregister (16 c § Förordning om belastningsregister). Men Socialstyrelsen kan endast se de brott där du dömdes till något annat än böter. Straffet för sexuella övergrepp är fängelse i högst två år (Brottsbalken 6 kap. 2 §). Det rör sig således inte om ett brott med böter i straffskalan. Brottet sexuellt övergrepp kan således synas i ditt belastningsregister hos Socialstyrelsen vid ansökan om sjuksköterskelegitimation. Hur mycket det påverkar din chans att få legitimation för yrket är svårt för mig att bedöma. Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Får en 18 åring och 16 åring ha sex?

2021-02-25 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag undrar om en 18 åring får ha sex med en 16 åring?
Ebba Frisk |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sexualbrott regleras i 6 kap. brottsbalken (BrB). I Sverige är åldern för sexuellt självbestämmande 15 år. Det är alltså förbjudet för någon över 15 år att ha sex med någon som är yngre än 15 år. Den som har sex med ett barn under 15 år kan riskera att dömas för bland annat våldtäkt mot barn (6 kap. 4 § BrB) eller sexuellt utnyttjande av barn (6 kap. 5 § BrB).Utöver detta är det alltid olagligt att ha sex med någon som inte vill och kan dömas för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § BrB alternativt oaktsam våldtäkt enligt 6 kap. 1 a § BrB.Som svar på din fråga kan alltså en 18 åring ha sex med en 16 åring då båda är över 15 år, förutsatt att samtycke föreligger. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vilket brott begår en lärare som erbjuder sin elev högre betyg i utbyte mot sex?

2021-02-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej vad gör den här mannen för brott? Mannen är lärare och har erbjudit sin elev 17 år högre betyg om de har sex
Sara Hrnic |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! En lärare som erbjuder sin elev högre betyg i utbyte mot sex kan dömas för våldtäkt. Enligt 6 kap. 1 § p 3. Döms den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling, som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, för våldtäkt till fängelse i lägst två och högst sex år. En person kan aldrig anses delta frivilligt om gärningsmannen förmår personen att delta genom att allvarligt missbruka att personen står i beroendeställning till gärningsmannen. En elev anses stå i beroendeställning till sin lärare. En bedömning görs dock alltid i det enskilda fallet och i slutändan är det alltid upp till domstolen. Jag hoppas detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen så ska vi återigen försöka besvara din fråga! Hälsningar,

Vad är den genomsnittliga strafftiden för våldtäkt?

2021-02-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Jag undrar vad den genomsnittliga strafftiden för våldtäkt ligger på?
Sara Hrnic |Till att börja med vill jag säga att när det kommer till val av påföljd kan jag inte med säkerhet säga vad den genomsnittliga påföljden är. Detta eftersom en bedömning alltid görs i det enskilda fallet och det i slutändan alltid är upp till domstolen. Jag kan däremot förklara brottet i fråga och vad lagen säger om det. Av 6 kap. 1 § brottsbalken framgår det att den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst sex år. Är brottet med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anses som mindre grovt döms för våldtäkt till fängelse i högst fyra år. Är brottet däremot att anses som grovt döms för grov våldtäkt till fängelse i lägst fem och högst tio år. Vid bedömningen av om brottet är grovt beaktar man särskilt om gärningsmannen har använt våld eller hot som har varit av särskilt allvarlig art eller om fler än en har förgripit sig på offret. Straffskalan för våldtäkt är således fängelse i lägst två och högst sex år medan den för grov våldtäkt är fängelse i lägst fem och högst tio år. Jag hoppas att detta besvarade din fråga, om inte får du gärna höra av dig till oss igen! Hälsningar,

Kan en 14-åring straffas för våldtäkt?

2021-02-27 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Vad händer om en 14 åring våldtar en bebis? Han är ju inte straffmyndig än.
Benjamin Lindholm |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Vad gäller våldtäkt regleras detta i Brottsbalkens 6 kap. 1 §. Av detta lagrum framgår det att en våldtäkt föreligger om en person genomför samlag eller annan likvärdig sexuell handling med en annan person som inte deltar frivilligt. I lagrummet staplas flera kriterier upp för hur ett sådant samlag skall bedömas ha skett frivilligt eller inte, dessa kriterier kan du läsa om HÄR. Vidare till din fråga. Om en 14-åring har bevisats våldta ett barn kommer dessa omständigheter med all sannolikhet leda till att tonåringen fälls för brottet i domstol. Denne räknas enligt straffrättslig mening dock fortfarande som ett barn, och har som du redan konstaterat inte nått en straffmyndig ålder ännu (vilket kräver en ålder på 15 år). För brott begångna av icke-straffmyndiga individer, får dessa inte dömas till påföljd vilket framgår av Brottbalkens 1 kap. 6 §. Sammanfattning:En 14-åring som begår våldtäkt har begått ett brott, men pga att denne ännu inte är straffmyndig kan ingen påföljd för detta brott utdömas.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline.Vänliga hälsningar,

Kan man göra ett frivilligt tillbakaträdande vid försök till köp av sexuell tjänst?

2021-02-23 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |HejJag har haft kontakt med en prostituerad kvinna på en chatt. Vi diskuterade bla kostnad, ev tid att ses, vi diskuterade att jag var rädd att åka fast, frågade om hon haft tillslag någon gång mm. Kvinnan krävde man skulle verifiera sig för att kunna boka en träff vilket jag aldrig gjorde."Verkligheten" kom ifatt mig och jag tänkte bla vad håller jag på med, detta är inget för mig och konstaterade att det är alldeles för riskfyllt så jag la ner det hela. Ska väl tilläggas att det hela började med nyfikenhet som övergick till spänning. Kan jag dömas för försök av sexuell tjänst?Eller har jag gjort ett sk frivilligt tillbakaträdande? Detta skedde för ca 3 månader sedan så skulle jag haft uppsåt att ses så borde väl tidsspannet visa att jag lagt ner det?
Ida Zackariasson |Hej! Stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler som berör din fråga hittar du brottsbalken (BrB). Försök till köp av sexuell tjänstFörsök till köp av sexuell tjänst är kriminaliserat (6 kap 15 § samt 23 kap 1 § BrB). Detta innebär att man kan bli dömd i det fall man påbörjat ett försök till sexuellt umgänge mot ersättning men ännu inte fullbordat det. För försök gäller samma påföljd som föreligger vid fullbordan. Försökspunkten bör vara uppnådd när ett erbjudande om betalning har lämnats (proposition 1997/98:55 s. 137). För att bli dömd för försök krävs också att det förelegat en fara för att brottet skulle komma att fullbordas. Eftersom ni diskuterat kostnad antar jag att betalning erbjudits. Det måste också anses ha funnits en fara för att brottet skulle fullbordas eftersom ni pratat om eventuell tid att ses och så vidare. Frivilligt tillbakaträdandeFör försök till brott ska dock inte dömas om ett frivilligt tillbakaträdande har skett (23 kap 3 § BrB). För att detta ska bli aktuellt krävs att tillbakaträdandet är just frivilligt. Frivilligheten kan exempelvis bero på att någon övertalar gärningsmannen att låta bli, gärningsmannen avstår då den är rädd för att bli upptäckt eller att gärningsmannen kommer till insikt och tycker att det man är i färd med att göra är moraliskt fel. SammanfattningEftersom du självmant tycks ha ändrat dig efter att du tänkt över situationen en gång till och insett att det nog inte var en så bra idé anses du har gjort ett frivilligt tillbakaträdande. Därför ska du gå fri från straffansvar.Hoppas du fått svar på din fråga! Du är alltid välkommen att höra av dig till oss igen om du har fler funderingar!Med vänliga hälsningar,