Olagligt att köpa sexshower/nakenbilder?

2019-01-21 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Köpa sexshower/nakenbilder på snapchat, är det olagligt?
Robin Badili |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Först och främst vill jag säga att sexshower/nakenbilder via snapchat är att anse som via webbkamera.Vid brottet "köp av sexuell tjänst" krävs det först och främst att det sker en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, se Brottsbalken (BB) 6 kap 11§. För brott krävs det alltså att det mot utbyte av ersättning erbjuds och utförs ett tillfälligt sexuellt samlag eller annan jämförbar sexuell handling. Till detta brott räknas INTE nakenposering, striptease eller nakensällskap. Det innebär att det i regel är lagligt att köpa en s.k. "webcam show" där en person poserar naket.Däremot kan den som främjar eller utnyttjar att barn under 15 år utför eller medverkar till en sexuell posering, göra sig skyldig till "utnyttjande av barn för sexuell posering" se BB 6 kap 8§.Sammanfattningsvis är inte köp av sexuell tjänst att köpa filmer eller bilder men om personen som poserar är under 18 år kan andra brott aktualiseras. Så länge den som poserar är vuxen är det alltså inte brottsligt. Vid nakenposering är det istället så att motparten måste vara över 15 år för i annat fall kan brottet sexuellt ofredande aktualiseras.Hoppas du fick svar på din fråga!Vänligen,

Funderingar kring frågor som kan aktualiseras i samband med den nya sexualbrottslagstiftning

2019-01-18 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Vi ska skriva en rapport i skolan om den nya sexualbrottslagstiftningen och undrar nu om ni har förslag på en frågeställning och delfrågor som vi bör/ skulle vara bra att ha med?Tack på förhand!
Zuzu Rabi |Hej och tack för att ni vänder dig till Lawline med era frågor,Ni har valt ett otroligt aktuellt, viktigt och bra ämne att skriva en rapport. Frågor som kan aktualiseras i och med den nya sexualbrottslagstiftning som benämns som samtyckeslagstiftning är bl.a. lagstiftningens effekter vilket innefattar både frågan om huruvida lagen påverkar arbetet mot sexuellt våld men också för de som har råkat illa ut. Den nya lagen innebär bland annat att gränsen för vad som är en straffbar handling ska gå vid om personen deltar frivilligt eller inte, till skillnad från vad det tidigare har gällt då det har krävts att förövaren använt sig av våld eller hot om brottslig gärning eller utnyttjat att någon befinner sig i en särskild utsatt situation för att bli dömd för våldtäkt. En otroligt viktig synvinkel rättsligt, är hur samtycke kan bevisas vilket aktualiserar frågan om bevisbörda. Det finns otroligt mycket som man kan vrida och vända på och det är ett otroligt intressant ämne! Stort lycka till med rapporten och är det något ni undrar så är ni så hemskt välkomna att lämna en kommentar nedan eller självklart ställa fler frågor.Vänligen,

Kan en minderårig begå brott mot själv?

2018-12-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Kan en minderårig dömas för barnpornografi om denne har, tillverkar, eller sprider pornografiska bilder av sig själv?
Lena Famulak | Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! I Sverige kan man bara dömas för brott om man har fyllt 15 år (1 kap. 6§ brottsbalken). Däremot kan den som begår brott mot sig själv inte dömas för straffansvar. Den som har fyllt 15 år kan endast dömas för barnpornografibrott om denne skildrar, sprider, överlåter, upplåter, förevisar eller på något annat sätt gör en sådan bild av ett barn tillgängligt för någon annan (16 kap. 10a§ brottsbalken). Detta gäller således bilder av andra barn än sig själv. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Frivilligt tillbakaträdande vid köp av sexuell tjänst

2018-12-23 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |HejJag har en fråga gällande sexköp. Riskerar man bli dömd om man träffar en prostituerad tjej men avstår och lämnar platsen utan att ngt hänt eller pengar överlämnas?Är det frivilligt tillbakaträdande eller?
Melica Djahani |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att försök till köp av sexuell tjänst är straffbelagt följer av 6 kap. 15 § Brottsbalken. Nu till frågan om när den s.k. försökspunkten ska anses vara nådd.Eftersom tjejens ålder inte framgår av frågan förutsätter jag emellertid att det rör sig om en myndig person. Proposition 1997/98:55 s. 137.I propositionen uttalas att den punkten torde vara uppnådd när ett erbjudande om betalning lämnats. Uttalanden i lagförarbeten kan sägas vara vägledande men är på intet sätt bindande för domstolarna. Köp av sexuell tjänstAtt träffas fysiskt och köpa sexuell handling är straffbelagt redan på försöksstadiet vilket också framgår av 6 kap. 15 § Brottsbalken. Sådan handling inryms nämligen i 6 kap. 11 § Brottsbalken om köp av sexuell tjänst, vilket bestraffas med böter eller fängelse i högst ett år. För försök till brott ska dock inte dömas om ett frivilligt tillbakaträdande har skett, detta framgår av 23 kap 3 § Brottsbalken.Frivilligt tillbakaträdandeTillbakaträdandet ska vara frivilligt. Frivilligheten kan bero på att någon övertalar gärningsmannen att låta bli, gärningsmannen avstår då den är rädd för att bli upptäckt eller gärningsmannen rannsakar sig själv och tycker att det man är i färd att göra är moraliskt fel.Eftersom personen som skulle köpa den sexuella tjänsten självmant tycks ha ändrat sig under konversationen är han därför fri från straffansvar även vad gäller den diskuterade fysiska träffen.Vänligen,

Har blivit utsatt för sexuellt ofredande på jobbet.

2019-01-19 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag har polisanmält en manlig kollega på mitt jobb pga att när jag låg och vilade i vårt vilorum på jobbet så vaknade jag av att denna person tog tag mellan mina ben och tryckte min kuk och mina pungkulor och sa att jag trodde du hade större kuk och skrattade och sa att jag måste vara bög. Han har erkänt när vi hade möte på jobbet för ca 1 år sen att han tagit mig på kuken och sagt allt det som jag berättat utan att han sagt att jag va bög. Och i fredags hörde jag att han sa att jag var bög framför mina kollegor när de spelade kort. Detta gjorde att jag än en gång anmälde till min chef och att vi ska ha möte nu på måndag. Därför anmälde jag detta retroaktivt vad som hände för nästan 1 år sen. Vad säger ni om allt detta?
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag uppfattar din fråga korrekt inträffade den första händelsen, alltså när du var i vilorummet och din kollega tog dig mellan benen, för ungefär ett år sedan, medan det inträffade nyligen att din kollega anklagade dig för att vara bög. Jag kommer att gå igenom vad din kollega kan ha gjort sig skyldig till för brott, samt om det finns något hinder mot att anmäla det som inträffade för ett år sedan. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu. Jag utgår från att både du och din kollega är vuxna, och tar därför inte upp vad som gäller om minderåriga begår brott eller blir utsatta för brott. Vad kan din kollega ha begått för brott?Sexuellt ofredande gentemot en vuxen person regleras i Brottsbalken 6 kap 10 § st 2 (här). Sexuellt ofredande innebär att man blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag, alternativt att man genom ord eller handlande ofredar en annan person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet. Dock är det tillräckligt att handlingen typiskt sett är sådan att offrets sexuella integritet kränks. Exempel på sexuellt ofredande genom ord eller handlande kan vara att man uppsåtligen tar på någons könsorgan, skickar meddelanden med sexuellt innehåll etc. Även uttalanden kan omfattas. I ditt fall, att kollegan har tagit dig mellan benen och på könsorganet bör definitivt räknas som sexuellt ofredande. Att kalla någon för bög skulle kunna vara sexuellt ofredande. Det kan även röra sig om brottet förolämpning, se Brottsbalken 5 kap 3 § (här). Förolämpning innebär att man kallar någon för kränkande tillmälen. Går det att anmäla händelsen som inträffade för ett år sedan?De flesta brott blir preskriberade efter en viss tid, vilket innebär att det inte går att döma ut påföljd. Hur lång tid det tar innan ett brott blir preskriberat beror på hur högt straff man kan få för brottet. Vid sexuellt ofredande är straffskalan böter eller fängelse i högst två år, se Brottsbalken 6 kap 10 § st 1 (här) och st 2 (här). För brott där det högsta möjliga straffet är två års fängelse är preskriptionstiden fem år, se Brottsbalken 35 kap 1 § p. 2 (här). Det innebär att eftersom det bara har gått ett år kan du polisanmäla kollegan, och han kan dömas till påföljd. Vad du kan göra nu? Som jag uppfattar frågan har du både polisanmält det inträffade samt berättat för din (och kollegans) chef. Det är väldigt bra att du har gjort det. Arbetsgivaren har ett ansvar för att det ska vara en bra arbetsmiljö, vilket bland annat innebär att det inte ska förekomma exempelvis mobbning eller sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Du kan även ta kontakt med skyddsombud eller facket på arbetsplatsen. Har du funderingar angående din polisanmälan gentemot kollegan kan du kontakta polisen för vidare rådgivning. Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

När får polisen använda sig av hemlig övervakning av elektronisk kommunikation?

2019-01-01 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |får polisen använda sig av hemlig övervakning av elektronisk kommunikation av en misstänkt persons mobiltelefon ifall dom misstänker personen för grooming?
Linn Nyberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Grooming, även benämnt "kontakt med barn i sexuellt syfte" återfinns i 6 kap. 10a § brottsbalken och säger att den som föreslår en träff eller stämmer träff med ett barn under femton år i syfte att begå en straffbar gärning enligt bestämmelser i 6 kap. brottsbalken döms för kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte till böter eller fängelse i högst två år.Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation regleras i 27 kap. 19 § rättegångsbalken. Av bestämmelsen framgår att hemlig övervakning får användas vid förundersökning om brott om det för brottet inte är föreskrivet lindrigare straff än sex månader fängelse. Övervakningen får även användas vid dataintrång, barnpornografibrott av inte ringa karaktär, narkotikabrott och narkotikasmuggling. Detsamma gäller försök, förberedelse eller stämpling till brott av angivet slag, om en sådan gärning är straffbelagdSyftet med övervakningen är att ta del av tekniska uppgifter vid kommunikation över internet eller telefon för att få reda på vem eller vilka en misstänkt person har kontakt med. SammanfattningsvisFör brottet grooming / kontakt med barn i sexuellt syfte går som sagt straffskalan från böter till maximalt två års fängelse. Eftersom det är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex månader kan man därmed inte använda hemlig övervakning på den grunden. De övriga punkterna blir inte heller aktuella för brottet. Sammanfattningsvis blir svaret på din fråga att hemlig övervakning av elektronisk kommunikation inte får användas mot person som misstänks för grooming. Vänligen,

Frivilligt sex mellan minderåriga

2018-12-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag undrar om till exempel 2 stycken 12 åringar har sex med varandra och det är frivilligt, då kan det väl inte vara ett brott, om båda har haft samtycke att det är ok.
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Vad lagen säger och varför den finnsEnligt svensk rätt klassas det som våldtäkt mot barn, när någon som är äldre än 15 år har sex med en person under 15 år, enligt 6 kap 4 § Brottsbalken. Lagen finns till för att skydda barn och ungdomar från att bli sexuellt utnyttjade, och inte för att hindra ungdomar från att ha frivilligt sex. I det scenario som du beskriver är båda personerna under 15 år och samtycke finns från bägges håll. Enligt lag finns det då inget som hindrar att dessa har sex med varandra. Båda klassas enligt lagens mening som barn och ingen av dem är straffmyndig.SammanfattningsvisDet finns inget lagligt hinder för att två barn under 15 år kan ha sex med varandra. Situationen kan dock se annorlunda ut om den ena har hunnit fylla 15 år medan den andra fortfarande är yngre än 15 år. För det fallet kan det som jag nämnde inledningsvis handla om våldtäkt mot barn.Hoppas du fått svar på din fråga!Vänligen,

Fråga avseende köp av sexuell tjänst när köparen betalar för tågbiljett. Samt fråga avseende BDSM utan stoppord och samtycke.

2018-12-19 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Är det att betrakta som sexköp om en person börjar prata med en annan person på nätet och betalar tågbiljetter för ca.1200:- så att dom ska kunna ses och ha sex? Enda syftet med resan är just sex (av det smärtsammare slaget). Personerna har ingen tidigare koppling och enda chansen att de kan ses är att den ena betalar den andras resa. Till saken hör att den betalande personen borde ha insett att den resande personen borde ha varit i skolan istället för på ett tåg den dagen... Jag har inte fått bekräftat om det förekom någon annan betalning än just själva biljetterna. Dock blev den resande personen omhändertagen samma kväll och skickad till ungdomshem för sitt självskadebeteende. Är BDSM utan stoppord en våldtäkt?? Ja ni förstår säkert ungefär vad som har hänt... är något av det här material för polisutredning?? Med vänlig hälsning
Moneeb Mohsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar som att du dels vill ha svar på om betalningen för tågbiljetten kan ses som köp av sexuell tjänst, och dels huruvida BDSM utan stoppord är en våldtäkt. Jag kommer därför dela upp mitt svar i två delar efter frågorna. Åldern på de involverade förekommer inte i din fråga så jag kommer förutsätta att de inte är barn (15 år eller äldre). Inledningsvis vill jag påpeka att frågorna du ställer omfattas av sexualbrotten som finns i 6 kap brottsbalken. Är betalning för tågbiljetten att betrakta som köp av sexuell tjänst?Den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst (6 kap 11 § brottsbalken). Rekvisiten är således att det ska vara fråga om en tillfällig sexuell förbindelse och att man då ersätter den här förbindelsen. En sexuell förbindelse föreligger vid samlag eller annan sexuell handling. En annan sexuell handling innebär, som utgångspunkt, att det har skett en varaktig fysisk beröring. Det är dock inte uteslutet, som det även förekommit i praxis, att förmå någon att onanera kan utgöra en sexuell handling. Vidare gäller att förbindelsen ska innebära att motparten erhåller en ersättning. Ersättningen kan ske i olika former t.ex. pengar, kläder, mobiltelefonkort osv. Här gäller det då att ersättningen ska ha bidragit till en vinning för mottagaren. Det finns ett fall från hovrätten (B 3185-11) där en man inlett en sexuell relation med en annan pojke och i samband med denna relation har han gett pojken en examensgåva. Denna examensgåva har enligt hovrätten inte kunnat utgöra en gåva i en vänskapsrelation och måste därav bedömas som ersättning. Till skillnad från vad som förekommer i din fråga får pojken i fallet en faktiskt vinning (500 kr i det här fallet). Min slutsats här är att köp av sexuell tjänst inte är aktuellt då man inte kan säga att tågbiljetten bidrar med vinning. Om personen som reste däremot skulle till den platsen och "köpte" biljetten genom att ha samlag kan slutsatsen bli annorlunda.Är BDSM utan stoppord våldtäkt?Våldtäkt kräver att ett samlag eller en sexuell handling har inträffat där ena parten inte frivilligt deltar (6 kap 1 § Brottsbalken). Viktigt att klargöra här är frågan om samtycke. Det finns i rättspraxis personer som har friats från ansvar vid BDSM just pga samtycke. I ett fall från hovrätten (HovR B 2802–10) hade en 32-årig man frias från ansvar efter att ha utövat våld (BDSM) på en 16-årig kvinna just på grund av att samtycke förelåg. I tingsrätten kunde man fastställa att kvinnan uttryckligen och frivilligt lämnat sitt samtycke. Tingsrätten kunde även konstatera att möjlighet att återkalla sitt samtycke. Stoppord spelar således en viss roll i frågan om samtycke för det tyder på vad personen faktiskt vill. Jag vill även understryka att det har kommit en ny "våldtäktsparagraf" (6 kapitlet 1 § a Brottsbalken) som tar sikte på att gärningspersonen kan dömas för våldtäkt om man varit grovt oaktsam, dvs inte haft avsikt till våldtäkten men borde förstått. Grovt oaktsam föreligger t.ex. om den ena personen misstänker att den andra inte helt frivilligt deltar men väljer ändå att utföra sexuella handlingen. Ju fler tydliga tecken det finns på att personen inte deltar frivilligt desto mer ökar skyldigheten att vidta en åtgärd. Syftet med paragrafen är att samlaget ska vara frivilligt från början till slut, och därför kan man dömas för våldtäkt om det finns syn på att en av personerna inte helt frivilligt är med på det. Återigen blir stoppord ännu viktigare här i och med att visar på att personen inte deltar frivilligt. Var går gränsen för giltigt samtycke till BDSM?Samtycke kan utges till viss grad. Man brukar säga att det inte är möjligt att samtycka till våld som skulle rymma kraven för en misshandel (3 kap 5 § brottsbalken) av normalgraden. I fallet som jag nämnt ovan menade tingsrätten att den 16-åriga kvinnan hade orsakats smärta och ömhet som resulterade i ett flertal blåmärken, men skadorna varit lindriga och av övergående natur. SlutsatsVad som avser köpet av sexuella tjänster kan det inte sägas att tågbiljetten i det fall du beskriver uppfyller rekvisiten. Även om stoppord inte förekommer kan det ändå ses som oaktsam våldtäkt enligt den nya "våldtäktsparagrafen". Vare sig stoppord används eller inte kan samtycke medges till endast en viss grad av misshandel. Med vänliga hälsningar,