Vad har man rätt att få veta om ens barn blivit utsatt för brott?

2020-04-09 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |När jag kom hem i veckan hade min dotter, 8 år, fått ett brev från polismyndigheten. När jag öppnar brevet är det en "kopia av din polisanmälan"!?!Anmälningssätt: KontaktcenterBrott/händelseFörsök till sexuellt utnyttjande av barnDaterat veckan innanBeskrivning av händelsenOkänd person kan misstänkas för sexuellt utnyttjande av okänd flickaMålsägare Min dotters namn osv.Jag blir självklart chockad och ringer 114 14. Till slut får jag tag på en person som har access till ärendet.Det visar sig att hen inte kan svara på någonting gällande ärendet då det är belagt med sekretess. Tydligen skulle inte polisanmälan skickats ut till oss, det var ett misstag!Hen rekommenderar mig att vänta en dag så ska hen se om hen kan ge mig mer information nästa dag. Nästa dag får jag lika lite information om ärendet. Säger i stort sett bara att jag inte behöver oroa mig. Det finns inga misstankar mot familjen heller om jag tolkar det rätt.Jag har pratat med min dotter i allmänna drag för att se om hon har något att säga. Vill inte ta upp specifikt med henne vad som hänt. Hon verkar må bra, vad jag kan se. Men självklar börjar man läsa in konstigheter i allt hon gör nu!Både jag och min fru tycker detta är otroligt obehagligt. Vi vill veta vad som hänt och hur vår dotter kan vara utsatt. Det är svårt att tänka på annat just nu!Vad kan vi göra för att få mer information i detta ärende? Jag är orolig för min dotter och vill få klarhet i om något hänt eller om jag kan vara lugn.
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Det är verkligen en otroligt stressande situation du beskriver och jag ska göra mitt bästa för att försöka besvara din fråga. Intresset av att ni får något svar eller ledning på vägen får anses väga tungt och jag ber därför om förståelse för att det är en individuell situation med stora delar som jag saknar insyn i. Så.. Anledningen till upprättande av anmälan kan i min syn ha uppkommit på två sätt. Antingen har er dotter berättat för någon om något som hänt till någon som sedan gjort en anmälan eller så har er dotter uppkommit hos polismyndigheten inom ett annat ärende. Rubriceringen är alltså (i alla fall den initiala) försök till sexuellt utnyttjande av barn. Den finns i brottsbalken (BrB) 6 kap. 5 § och hänvisar tillbaka till 4 §. Rubriceringen de använt är alltså ett försök till den lindrigare graden. Det innebär att polisen utreder ett ärende utifrån ett försök till brott vilket kan innebära ett antal tänkbara händelser, från att någon försökt ta kontakt vid en skola, till kontaktförsök via internet eller på andra sätt som haft ett uppenbart sexuellt syfte men som inte genomförts. Vi ponerar att det kommit till polisens kännedom att ett försök till brott av detta slag begåtts och på något sätt så har er dotter förekommit. Polisen ska då upprätta en förundersökning i vilken det råder sekretess enligt offentlighet och sekretesslagen (OSL) 18 kap 1 §. Sedan verkar någon då gjort ett misstag och skickat ut en kopia på en anmälan som de inte skulle ha gjort. Här uppkommer två saker jag vill adressera. Det ena är en eventuell förhörssituation om utredningen fortskrider och den andra är rätten till insyn för part i ärendet. Vi börjar med förhörssituationenEnligt rättegångsbalken 23 kap. 6 § så får förhör hållas med envar som kan lämna upplysningar av betydelse för utredningen. Detta gäller även de under 18 år. Däremot ska kallelsen skickas till vårdnadshavarna som även ska vara med (även om det inte är en ovillkorlig rätt) under förhöret enligt RB 23 kap. 10 § om det kan ske utan men för utredningen. Om den underårige är målsägande ska det istället bli aktuellt med ett målsägandebiträde enligt lagen om målsägandebiträden 1 §, alltså en juridisk representant som ska föra barnets talan och tillvarata dess intressen. Det finns en egen förordning och självklart riktlinjer och annat som ska följas i förhörssituationer med barn som blivit utsatta för brott, vilket målsägandebiträdena sysslar med och kan vara behjälpliga att tillse att de följs. Hade er dotter blivit kallad till förhör eller om hon kommer att bli det kommer ni alltså att få veta det. Partsinsynen Angående vad som kan vara sekretessbelagt så finns det begränsningar i partsinsynen som normalt sett säger att den som är att anse som part har insyn i allt som rör ärendet. Part i ärendet är alltså er dotter. Till viss del har även ni som vårdnadshavare rätt att ta del av informationen. Enligt OSL 12 kap. 3 § så gäller inte sekretessen i de delar som nämns i föräldrabalken 6 kap. 11 §, det innebär att ni har rätt att ta del av all information ni behöver för att kunna ta beslut angående barnets personliga angelägenheter. Med ett så ungt barn så får det anses att det innefattar övervägande delar och självfallet mer information än ni haft tillgång till än om hon varit 15 år. I den situation ni sitter i ska ni såklart kunna ta beslut t ex om ni anser att dottern kan behöva prata med någon professionell om det hänt något, men det får sägas att det är polismyndigheten som sitter med svaret på om det finns något ni som vårdnadshavare har att ta ställning till i dagsläget. Det kan som sagt vara så att de utreder en person på ett försöksstadie som kanske närmat sig fler barn som är att anse som målsägande och det är ju oavsett om barnen upplevt ett närmande eller inte! Det är fullt möjligt att er dotter inte reagerat på närmandet eller förstått det, men jag ber er observera, jag har alldeles för lite information för att kunna säga detta med säkerhet utan nämner det bara som en möjlig förklaring med hänsyn till den rubricering de valt att använda. Vore jag er skulle jag begärt av polismyndigheten att få ta del av informationen. De kommer då att ge er ett formellt beslut om det är så att det fortsätter att råda sekretess i ärendet och det beslutet kan överklagas. Med tiden kommer myndigheten också att ta ställning till huruvida de kommer fortsätta med ärendet varpå det kan komma att uppstå en förhörssituation eller så lägger de ner ärendet. Gör de det så finns ingen anledning att sekretessen ska upprätthållas i alla delar (det kan fortfarande vara så att ni inte får reda på vem som gjort försöket eftersom brott inte kunnat styrkas och hen är då i laglig mening oskyldig och ska inte behöva hängas ut) men ni borde i alla fall få reda på vad som hänt, hur ärendet uppkommit eftersom utredningen inte längre kan skadas. Med detta hoppas jag att ni fått någon hjälp på vägen och det är min förhoppning att er situation löser sig fortast möjligt. Allt det bästa och lycka till!

Jag blir pressad till sex för att slippa publicering av pornografisk film

2020-04-06 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, jag är i ett väldigt jobbit läge då en man vid 37 vill lägga upp videos på mig och honom när vi har gjort saker i samband med sex, jag vill verkligen inte att han ska lägga upp dom, filmerna är på mig när jag var ca 15 och jag var på den tiden väldigt osäker på mig själv. han vill ligga med mig för att inte lägga ut dom men jag vill verkligen inte göra det. har bild på honom och bild på konversationen men har inget namn. snälla hjälp!
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Vad lagen föreskriverAtt lägga upp sexuella bilder på någon annan för att skada denne är olaga integritetsintrång som är olagligt enligt 4 kap 6 c § Brottsbalk. Den som gör det kan dömas till böter eller fängelse i upp till två år. Att filma någon som är under 18 år som har sex är barnpornografibrott och är också olagligt 16 kap 10 a § Brottsbalk. Syns det med hänsyn till pubertetsutveckling, eller det på annat vis framgår att den filmade personen är under 18 år är det också olagligt att sprida, förvärva, förmedla och inneha filmen 16 kap 10 a § brottsbalk fjärde stycket. Den som med en person som inte deltar frivilligt genomför samlag eller annan jämförbar sexuell handling döms för våldtäkt 6 kap 1 § Brottsbalk. En person kan aldrig anses delta frivilligt om deltagandet följer av hot om brottslig gärning 6 kap 1 § Brottsbalk punkt 1. Att hota med att vidta brottslig gärning mot någon annan är också olagligt, det är olaga hot enligt 4 kap 5 § Brottsbalk.SammanfattningAtt personen i fråga filmade dig i sexuella situationer när du var under 18 var barnpornografibrott. Att hota dig med att begå olaga integritetsintrång om du inte går med på att ha sex är olaga hot. När du är utsatt för brott ska du vända dig till polisen och göra en anmälan. Det är sedan polisens jobb att utreda brottet och försöka ta reda på vem personen är som gjort detta mot dig, så att personen kan åtalas och dömas. Att du har bild på honom och på konversationerna ni har haft kan hjälpa polisen i utredningsarbetet. Om du dessutom vet vad han använder för alias på olika webbplatser är detta också hjälpsamt för polisen i deras utredningsarbete. Tack för att du kontaktade Lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på Lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Sexuella bilder på Snapchat

2020-04-04 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag frågade en tjej på snapchat om hon ville bedöma storleken på mitt könsorgan. Hon frågade hur gammal jag är och jag skrev 26. Visste att hon var mellan 17-18 år så jag frågade bara för att vara på den säkra sidan. Hon skrev 17. Hon gick med på att jag skickade och jag gjorde det. Hon sparade bilden till sin telefon och bedömde. Men nästa dag sa hon att hon anmält mig och att polisen kommer kontakta mig inom 1-3 veckor. Hennes pappa är tydligen polis också så det kommer gå fortare.Kommer det leda till någonting? Har jag gjort något olagligt här?Jag frågade innan och hon sa ja så jag känner att båda var med på det.
Adam Novak |Hej!Tack ör att du har vänt dig till oss på Lawline med detta.Det som du skulle kunna anklagas för i situationen som du beskriver är sexuellt ofredande. Paragrafen där det kriminaliseras är 6 kap 10 § Brottsbalken. Jag citerar den nedan:-------------------------------------------------------------------"10 § Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år.2 st: Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet."-------------------------------------------------------------------Det är tydligt att det är det andra stycket som är relevant för dig. Jag tror dock inte att du kommer få problem, eftersom syftet inte var att väcka obehag eller kränka hennes sexuella integritet. Lite mer långsökt kanske det kan vara en fråga om ofredande. Det kriminaliseras i 4 kap 7 § Brottsbalken. Citat nedan:-------------------------------------------------------------------Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år.-------------------------------------------------------------------Även här saknas syftet som krävs för att du ska dömas för brottet.Jag tror sammantaget att du inte har något att vara orolig för. Hennes anmälan kommer troligen inte tas upp av åklagare, och om den gör det kommer du sannolikt bli frikänd. Hennes påstående om att hennes pappa är polis betyder inget, eftersom jäviga poliser inte deltar i utredningar där de är jäviga (7 § Polislagen). Hon var 17 vid tillfället, så åldern är inte ett problem heller.Jag hoppas du har fått svar på dina frågorMed vänlig hälsning,

När aktualiseras brottet försök till sexuella tjänster och vad är risken för att bli påkommen?

2020-03-29 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hur stor är risken att bli åtalad för försök till sexköp om man enbart frågat någon (som inte säljer sexuella tjänster) på nätet om de träffas privat mot betalning?
André Blomquist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. För att svara på din fråga tänker jag redogöra för straffbestämmelsen som gäller för sexköp. Jag kan av naturliga skäl inte svara på "risken att bli påkommen", det är polisens arbete att beivra brott och de har bevisat en god förmåga att bekämpa denna typen av brott. Din fråga regleras i brottsbalken (Brb). Inledningsvis kan sägas att alla brott måste begås uppsåtligen om inget annat föreskrivs i lag. Man kan heller inte undgå ansvar enbart på grund av självförvållat rus eller om gärningsmannen genom eget vållande tillfälligt varit från sina sinnens bruk (1 kapitlet. 2 § Brb). Med det menas att man är berusad på alkohol eller tagit narkotika. Det finns olika grader av uppsåt, något jag inte tänker redogöra för ingående här. Vad säger lagen om att köpa sex?Enligt 6 kaptilet 11 § Brb ska: Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år. Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan. Utifrån paragrafen kan vi läsa ut 2 centrala rekvisit:Tillfällig sexuell förbindelseMot ersättning Med rekvisit menar man inom juridiken i princip förutsättningar som måste vara bevisade för att den misstänkte ska kunna fällas för brott. Alla rekvisit måste vara uppfyllda för att man ska kunna fällas för brott. Tillfällig sexuell förbindelseOm vi börjar med rekvisitet "tillfällig sexuell förbindelse" har man i förarbetena konstaterat att det rör sig om samlag eller annat sexuellt umgänge (prop. 2004/05:45 s. 150 med hänvisning till prop. 1997/98:55 s. 137). Exempelvis striptease, nakenposering eller nakensällskap inte utgör sexuella förbindelser. Man har däremot i praxis inte prövat den nedre gränsen av sexuell förbindelse, men med hjälp av det sunda förnuftet kan man tänka sig var den gränsen går. Att förbindelsen ska vara tillfälle innebär inte att man kan inleda en "långvarig sexuell förbindelse", en stamkund till en prostituerad kommer för varje köp betraktas som en tillfällig sexuell förbindelse (prop. 2004/05:45 s. 105 f). Vi går vidare till ersättningen.Mot ersättningMed ersättning avses såväl ekonomisk ersättning som ersättning av annat slag, t.ex. alkohol eller narkotika (prop. 2004/05:45 s. 104). Ersättningen måste troligtvis ha någon form av marknadsvärde, det ska alltså ske en förmögenhetsöverföring. Den parten som lämnar ersättning ska reducera sin förmögenhet medans den som mottar ersättningen ska berika sig. Enligt andra stycket kan man inte kringgå lagen genom att låta någon annan lämna ersättning för den tillfälliga sexuella förbindelsen. Den som betalar ersättningen i en sån situation kan straffas för medhjälp till köp av sexuell tjänst. Är det här straffbart i försöksstadiet?Enligt 6 kapitlet 15 § Brb är försök till köp av sexuella tjänster straffbart enligt 23 kapitlet. För att straffbart försök skall föreligga krävs att någon har påbörjat utförandet av ett visst brott, utan att detta har kommit till fullbordan, och att fara har förelegat för att handlingen skulle leda till brottets fullbordan eller sådan fara har varit utesluten endast på grund av tillfälliga omständigheter. Försökspunkten är rimligen uppnådd när erbjudandet om ersättning har lämnats. I rättsfallet RH 2002:16 anförde hovrätten att ett straffbart försök var när ett pris var avtalat, det stod klart för parterna att det rörde sig om ersättning för en tillfällig sexuell förbindelse och den tilltalade hade haft pengarna redo och var på väg till den prostituerades lägenhet. Den tilltalade blev ertappad på vägen dit. Med din fråga i åtanke så kan jag inte annat än att dra slutsatsen att med "umgås" menas ett kreativt försök att formulera orden: tillfällig sexuell förbindelse. Det fungerar inte att dölja sina intentioner bakom "vardagsspråk", hur bevisvärdering och hur åklagare arbetar i just denna delen tänker jag inte gå in på här. Värt att nämna är att det inte är olagligt att "prata" om att begå brott, det måste som sagt föreligga fara för brottets fullbordan. SlutsatsDet är inte olagligt att skriva på det sättet som du nämner i frågan, i bedömningen tillmäts ingen betydelse till att personen "inte säljer sexuella tjänster". Som jag anfört ovan är det straffbelagt att försöka köpa sexuella tjänster, det ska dock förhållandevis mycket till innan förfarandet bedöms som försök till köp av sexuella tjänster. Med det sagt så kvarstår faktumet att det är olagligt att mot ersättning skaffa sig tillfälliga sexuella förbindelser, oavsett hur man formulerar det i ett meddelande. Hoppas du fick svar på din fråga,MVH

Sexuella trakasserier över frågeapp på telefon

2020-04-07 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag laddade ner en app som heter Ask. Jag har haft denna app tidigare och laddade ner den igen då jag tyckte om den. Men jag har fått frågor av en man eller kvinna som ställer frågor om jag rakar mig mellan benen och 40 frågor som går in på den frågan fast mer detaljerat. Han eller hon ställer samma frågor om och om igen. Jag har sagt att ja inte svarar på den frågan för personen har inget med det att göra. Jag har även blockat människan och anmält frågor flera gånger men denna människa skapar nya konton och ställer samma fråga om och om igen han eller hon slutar aldrig. Är det något jag kan anmäla? De är sexuella trakaserier och hot att svarar jag blir jag av med honom om jag svarar på alla hans 40 frågor, annars blir jag ännu mer spammad av samma frågor. Sparar alla som ja får förutom dom jag har anmält dom försvinner tyvärr. Men finns det något att göra åt detta? Kan jag anmäla detta till polis? Jag vet inte vem personen är för de är anonymt men vet att han eller hon gjort detta mot fler och han eller hon skapar nya konton från samma ip adress och den borde gå att spåra? Mvh en orolig tjej.
Adam Novak |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det som sker här lever sannolikt upp till kraven för sexuellt ofredande(6 kap 10 § 2 stycket Brottsbalken). En anmälan till Polisen är något som definitivt vore lämpligt. Bevisläget är troligen ganska bra också, eftersom appen kräver e-mailadress vid registrering och borde gå att spåra elektroniskt från admin-håll. Om inte åtal för sexuellt ofredande leder fällande dom finns fortfarande möjlighet att fälla för ofredande(4 kap 7 § Brottsbalken). Jag är övertygad om att den skyldiga kan fällas för något av dessa ifall han kan identifieras tillräckligt.Jag hoppas du får hjälp att hitta den skyldiga.Med vänlig hälsningar,

Vad är syftet med den nya sexualbrottslagstiftningen?

2020-04-05 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Vad är syftet med den nya sexualbrottslagstiftningen och har man sett några brottspreventiva fördelar med den?
Johanna Olander |Hej och tack för dina mycket intressanta frågor!Den nya sexualbrottslagstiftningen kallas också för samtyckeslagen och finns i 6 kap. brottsbalken (BrB). Jag kommer först att berätta vilka ändringar som har gjorts i den nya lagen och vad syftet är med ändringarna. Sedan kommer jag att besvara frågan om de brottspreventiva fördelarna. Samtyckeslagen bygger på frivillighet Tanken är att samtyckeslagen ska bygga på frivillighet. Avgörande för om en handling är straffbar är med andra ord om deltagandet i den sexuella aktiviteten har varit frivilligt eller inte. Detta innebär att det inte längre krävs att gärningspersonen har använt sig av hot eller våld för att exempelvis dömas för våldtäkt. Om det inte finns samtycke till den sexuella aktiviteten är handlingen med andra ord brottslig. Ansvar vid oaktsamhet gäller för vissa sexualbrottUtgångspunkten är att det krävs uppsåt hos gärningspersonen för att kunna dömas för brott (1 kap. 2 § första stycket BrB). Att göra någonting uppsåtligen innebär att man gör någonting med avsikt. I den nya sexualbrottslagstiftningen kan man dock dömas för vissa brott redan om man har varit oaktsam. Detta är alltså ett lägre krav än uppsåt. Den nya samtyckeslagen är med andra ord strängare än tidigare sexualbrottslagstiftning. Syftet med samtyckeslagen är att skydda den sexuella integriteten Syftet med den nya lagen är att göra det tydligt att varje person själv har rätt att bestämma över sitt egna sexuella umgänge. Genom lagändringarna hoppas regeringen att fler sexualbrott polisanmäls och att det blir fler fällande domar. På sikt hoppas man att antalet sexualbrott ska minska. Vad har den nya samtyckeslagen fått för effekt?Eftersom den nya sexualbrottslagstiftningen infördes 2018 är det svårt att säga vad lagändringarna har fått för effekt på längre sikt. Man har dock kunnat se att det har blivit fler fällande domar för våldtäkt. I vissa fall har straffet också blivit strängare för de som döms. Ett problem som fortfarande finns kvar är att det många gånger är svårt att bevisa att en våldtäkt har skett. Detta har alltså inte förändrats efter lagändringen. Om samtyckeslagen har några brottspreventiva fördelar får vi antagligen vänta några år för att se, eftersom det tar ett tag för ny lagstiftning att få någon större effekt. Hoppas att du har fått svar på dina frågor!Vänligen,

Fråga om våldtäkt - särskilt utsatt tillstånd.

2020-03-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Har ångest. I helgen träffade jag en tjejkompis, och hennes två tjejkompisar. En av tjejkompisarna började visa intresse för mig och vi klickade ganska fort. Vi var ute och åkte bil och de började dricka. Sen när vi var ensamma i bilen kysste vi varandra, och de slutade med att hon följde med mig hem. Hon sa till mig att hon inte var så full och på hur hon betedde sig verkade hon inte så påverkad, hon visste vad honGjorde. Vi började mysa, och sen hade vi sex, vi låg efter de och pratade om känslor osv och jag trodde verkligen de skulle bli något mellan oss. Dagen efter skjutsade jag hem henne och allting var bra, vi båda ville ju ha sex, men problemet var att jag ville ha något mer, och de ville ej hon. Sen pratade vi och hon berätta att hon hade ångest för jag ville ha mer och de sluta med att hon tog bort mig för hon ej kände på samma sätt. Och pratade med hennes kompis om de och hon tyckte de var dumt av mig att ligga med henne också, eftersom hon hade druckit, men vi båda ville ju? Och hon var ju fullt medveten, och jag frågade flera gånger om hon var säker, och jag blirBara så nojig och tror att hon ska anmäla mig, trots att hon sagt att hon aldrig skulle anmäla mig men är ändå nojig liksom.
André Tito |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar det som att du vill veta om du kan har gjort dig skylig till något brott på grund av det ovanstående. Det lämpligaste är att förklara hur relevant lagstiftning fungerar och vilka rekvisiten är för det. Det är svårt för mig att avgöra om det faktiskt uppfyller kriterierna enligt de uppgifter du själv har angett. En riktig rättslig bedömning kräver en mer ingående analys av händelseförloppet.Rättsliga utgångspunkter för våldtäkt. Det ligger närmast till hands att titta på våldtäktsbestämmelsen eftersom det är den bestämmelsen som kan tänkas bli aktuell.Enligt Brottsbalken (Brb) 6:1 1 st ska den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst sex år. Vid bedömningen av om ett deltagande är frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord eller handling eller på annat sätt.Enligt Brb 6:1 1 st 2 punkten föreskrivet att en person inte kan anses delta frivilligt om gärningsmannen otillbörligt utnyttjar att personen på grund av medvetslöshet, sömn, allvarlig rädsla, berusning eller annan drogpåverkan, sjukdom, kroppsskada, psykisk störning eller annars med hänsyn till omständigheterna befinner sig i en särskilt utsatt situation. Frågan hur man ska bedöma om en person befinner sig i en särskilt utsatt situation genom berusning eller annan drogpåverkan. Enligt lagkommentarer från Jareborg (Brotten mot person och förmögenhetsbrotten, 2 upplagan, s. 119) ska punkterna som anges i första stycket omfatta fall där offret helt saknar förmåga att freda sin sexuella integritet. Enligt 6:1 1 st 2 punkten ska det alltså vara fråga om att berusningen gör att offret klart har begränsade möjligheter att värja sig. Enligt ett fall från NJA 2016 s. 819 hade den särskilt utsatta personen grundats på att målsägande befann sig ensam med två gärningsmän i en personbil samt att brottsoffret befann sig i ett sömndrucket tillstånd, handlingsförlamad och kroppsligt utslagen samt påverkad av alkohol och narkotika. I det aktuella fallet var det flera omständigheter som gjorde det klart att brottsoffret befann sig i en särskild utsatt situation och inte enbart den påtagliga alkoholpåverkan. Det man kan ta med sig från rättspraxis och lagkommentarerna är att "befinna sig ett hjälplöst tillstånd" mer eller mindre avser då offret "inte klarar av att göra motstånd eller inte kan uppfatta gärningens innebörd eller att någon på grund av kraftig berusning eller drogpåverkan inte har förmåga att uppfatta att han eller hon utsätts för sexuella närmanden" (NJA 2004 s. 231).Oaktsam våldtäkt2018 infördes en ny straffbestämmelse som tar sikte på att omfatta våldtäktsfall som inte bara är av normalgraden eller den grövre varianten, Brb 6:1 a 1 st. Bestämmelsen omfattar situationer där gärningsmannen inte subjektivt är medveten om det bristande samtycket men borde ha känt till det. I ett fall från 2018 blev en person dömd för oaktsam våldtäkt. Fallet kan kortfattat beskrivas som att en man hade haft kontakt med en kvinna på sociala medier under en längre tid. Mannen ville sova över hos kvinnan och hon sa ja, men tydliggjorde att hon inte ville ha sex med honom. Trots att kvinnan gjort klart att hon inte ville ha sex började mannen ta på kvinnan som utvecklades till ett samlag. Anledningen till att jag tar upp denna bestämmelse beror på att utgångspunkten är samtycke, varför eventuella misstänksamheter om en persons ofrivillighet måste röjas på olika sätt. Även om en gärningsman inte hade någon aning bristande vilja hos brottsoffret kan bestämmelsen om oaktsam våldtäkt omfatta situationer där gärningsmannen borde ha förvissat sig om att frivillighet förelåg. SammanfattningsvisJag vill avsluta med att poängtera vikten av att vid våldtäktsfall sker en helhetsbedömning, varför rättspraxis kan vara svår att jämföra med då omständigheterna kan variera mellan fallen. Omständigheter såsom beteende efter gärningstillfället kan också tillmätas betydelse i vissa fall. Om jag ska utgå från din berättelse har jag svårt att tro att det skulle uppfylla rekvisiten för våldtäkt, varken oaktsam eller av normalgraden. Berusning i sig försätter inte någon i "särskilt utsatt tillstånd". Berusningen ska föranleda att personen mer eller mindre är okontaktbar eller så pass sömnig/trött att denne inte kan värja sig mot eventuella sexuella närmanden. Med vänlig hälsning,

Den Svenska regleringen om sexualbrott

2020-03-15 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hur ser det svenska rättsväsendet på sexualbrott?
Karl Montalvo |Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag hoppas jag kan ge ett bra svar. Eftersom den juridiska delen av rättsväsendet d.v.s lagarna och reglerna är de som jag kan bästa så kommer jag fokusera på detta i mitt svar. Jag kommer att besvara din fråga i två delar Vad har vi för regler och vad innebär de? Vad har ändrats och hur jämför sig det med andra brott?Vad har vi för regler och vad innebär de? Reglerna om sexualbrott finns i brottsbalkens (BrB) 6 kapitel. De huvudsakliga brottet är där våldtäkt, 6 kap. 1§ BrB. För att de ska vara en våldtäkt så krävs det att gärningsmannen genomför ett samlag (eller något annan handling som är lika kränkande som ett ofrivilligt samlag) med någon som inte deltar frivilligt. Detta är den enkla definitionen av en våldtäkt. Vad som är "frivilligt" kan dock utvecklas. Den första frågan man kan ställa när man bedömer om de är frivilligt (rent rättsligt) är om offret har gett till uttryck att samlaget är frivilligt genom t.ex ord, handling, mimik osv. Har offret inte gjort detta, d.v.s har den inte på något sätt visat att samlaget är frivilligt så är möjligheten att de inte ska vara våldtäkt mycket liten, Prop 2017/18:177 s.34. Är de så att offret har uttryckt frivillighet i någon form så utesluter de dock inte våldtäkt. Man behöver nämligen besvara frågan om uttrycket är rättsligt relevant och de finns tre situationer där de aldrig anses vara rättsligt relevant. De är följande. 6 kap. 1§ första punkten BrB Samlaget är en följd av olaga tvång. Detta är om samlaget är en följd av att gärningsmannen utövar våld eller hotar om brott, åtal, ange offret för brott eller lämnar ett menligt meddelande om personen. Ett menligt meddelande kan vara till exempel att sprida att personen varit otrogen eller har extrem politiska åsikter , 2.4.2.1 Asp, Lexino 6:1 (2019). De är i dessa fall åklagaren som måste visa att samlaget var en följd av våldet eller hotet, prop. 2017/18;177 s.81. Vilket medför att ibland kan de ses som våldtäkt när de sker ett samlag i en relation där det även förekommer våld och ibland inte. 6 kap. 1 § andra punkten BrB Samlaget är ett utnyttjande av offrets särskilt utsatta position. I lagtexten ges vissa exempel av vad som kan anses vara en särskilt utsatt position. De kan vara t.ex att man utnyttjar någons alkoholpåverkan, psykiska störning eller sjukdom. De behöver inte vara någon av just de angivna och kan även vara kombinationer av dem. De avgörande är om offret hade en begränsad förmåga att freda sin sexuella integritet. Exempel på detta kan vara att någon blir utsatt för ett samlag under en massage och helt överrumplas, Prop 2012/13:111 s.112. De finns vidare ett krav på att de ska vara otillbörligt vilket de är när de är ett angrepp på den andres sexualitet. Vad som kan vara intressant att notera är att vilseledande om t.ex sitt kön eller sitt yrke inte anses falla in i situationen. 6 kap. 1§ tredje punkten BrB De sista är att gärningsmannen allvarligt missbrukar sin förtroendeställning. Detta kan vara att man utnyttjar ett lydnadsförhållande eller en ekonomisk beroende situation. De är generellt situationer där gärningsmannen kan fatta beslut som påverkar offret på ett sådant sätt att de stark påverkat dennes beslut att genomföra samlaget, NJA 2015 s.536. Så de var alltså de fallen där även om personen har gett uttryck för samtycke så är de trots detta att anse som våldtäkt. Många av de resterande brotten i 6 kap. BrB bygger på denna frivillighetsbedömning . T.ex oaktsam våldtäkt (6 kap 1a § BrB) är om offret enligt ovan angivna kriterier inte deltog frivilligt, men gärningsmannen inte anses ha uppsåt till detta faktum. (Uppsåt är enkelt förkortat han insåg inte eller de spelade ingen roll för honom ifall offret deltog frivilligt) Istället är situationen sådan att han "enbart" insåg att de fanns en risk för att hon inte deltog frivilligt och ändå genomförde samlaget. Se HD domen "Övernattningen". Sedan finns även sexuellt övergrepp, 6 kap. 2 § BrB. Detta brott finns också i en vanlig form och en oaktsamhet form, 6 kap 3 § BrB. Här är bedömningen av vad som är frivilligt samma. Skillnaden är att handlingen inte är ett samlag men ändå är en handling som har påtagligt sexuell prägel. D.v.s vad som i lagen kallas "en annan sexuell handling än som avses i 1 §". Handlingen bestäms alltså negativt från definitionen av samlag eller där jämförlig handling. Detta var en mycket kortfattad regelgenomgång. Vad har ändrats och hur jämför sig det med andra brott? De som har ändrats på senare år är att vi har infört frivillighet som grunden för vår sexuallagstiftning. De är alltså inte längre nödvändigt att de förekommer tvång för att de ska vara en våldtäkt utan en brist på uttryckt frivillighet i sig är tillräcklig. Detta har ansetts vara ett stort steg framåt för sexuallagstiftningen. De är också något som gör Sverige rätt unika i jämförelse med andra länder. Om man jämför hur vår syn på sexualbrotten är så kan man jämföra straffskalan för våldtäkt med andra brott. För en våldtäkt som inte är grov, för det krävs t.ex att de är flera personer eller pistolhot, så är straffskalan 14 dagars fängelse till 4 år, 6 kap. 1§ BrB. Detta kan jämföras med misshandel som också börjar på 14 dagar men enbart går till 2 år, 3 kap. 5 § BrB. För ett rån så är straffskalan mellan 1 år till 6 år, d.v.s högre än de för våldtäkt, 8 kap 5 § BrB Jag hoppas här att jag har gett en ungefärlig bild av hur rättssystemet ser på sexualbrott. Har du ytterligare frågor så är du varmt välkommen att åter vända dig till oss på Lawline. Med vänliga hälsningar