Köp av nakenbilder via sociala medier

2019-03-13 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Jag köpte nakenbilder/filmer på snapchat av en kvinna som jag matchade med på tinder, hon var proffsig och så. Är det olagligt att köpa naket på snapchat? det verkar proffisgt..
Astrid Niva-Lindmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Att posera naken är inte olagligt och inte heller att köpa filmer eller bilder på detta under förutsättning att personen som poserar är över 15 år. Om personen som poserar är under 15 år är det däremot ett brott och du som köpare kan då bli dömd för sexuellt ofredande enligt 6 kap 10 § brottsbalken. Värt att observera är att man inte behöver ha betalat för bilderna och/eller filmerna för att kunna bli dömd. Brottet köp av sexuell tjänst aktualiseras när någon skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, 6 kap 11 § brottsbalken. Med sexuell förbindelse menas samlag eller annan jämförbar handling. Nakenposering, nakenbilder, filmer eller webcam omfattas inte av brottet så de bilder och filmer som du har köpt via Snapchat är inte köp av sexuell tjänst. Köp av sexuell tjänst kan inte aktualiseras i ditt fall då köp av bilder och filmer inte omfattas av det brottet. Om personen som poserar är under 18 år kan dock andra brott aktualiseras. Vad gäller nakenposering så måste den som poserar vara över 15 år för att det ska vara lagligt, annars kan som sagt brottet sexuellt ofredande bli aktuellt.Vänligen,

Kan jag bli skyldig att betala pengar för att ha sett på porr?

2019-03-10 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Jag har hyrt ett hem och kollat på pornografi på nätet två ,tre gånger (under tre års tid, jag hade blivit våldtagen och behövde få en känsla för sex igen). Det verkar som att mina hyresvärdar har anmält mig och anser att jag ska betala dem för det. Varför ska dem få pengar för det och vad är det som gäller? Hur mycket kan det handla om? Går inte pengarna till staten? Med vänliga hälsningar,
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag vill börja med att säga att jag beklagar det som du har gått igenom, och att jag ska försöka hjälpa dig så långt som jag kan. För att besvara din fråga så får vi gå in i Brottsbalken (BrB) och kika. Det är inte olagligt att se på porr, med vissa undantag Det är först och främst inte olagligt att titta på pornografi, så länge det du inte ser på pornografiskt material innehållande barn under 18 år. Alla former av barnpornografi är nämligen förbjudna i Sverige (BrB 16 kap 10 a §). Det skulle kanske däremot kunna vara på tal om sexuellt ofredande, om du exempelvis onanerat och tittat på porr i dina hyresvärdars närhet (och de inte samtyckt till detta) (BrB 6 kap 10 §). Kom dock ihåg att frågor om exempelvis skadestånd (förutsatt att det skulle bli aktuellt med något sådan) normalt prövas i en domstol, och att du inte ska betala något till dina hyresvärdar utan att det finns något ordentligt rättsligt stöd till det. Enbart det faktum att du privat har sett på porr (som ej är barnpornografibrott) borde nämligen inte vara skäl nog för att du skulle behöva betala någon någonting, utan det vore om det finns någon ytterligare omständighet som talar för det. Mina rådJag skulle alltså råda dig till att inte betala någonting till dina hyresvärdar förrän det exempelvis kommer en dom eller ett beslut som säger att du ska göra det. Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig en bit på vägen med din fråga, och du är varmt välkommen till att ställa en ny fråga om du skulle ha några ytterligare funderingar kring det hela.Med vänliga hälsningar,

Våldtäkt att ha sex med sexuellt minderåriga

2019-02-17 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej. När jag var 14 år (snart 8 år sedan) blev jag sexuellt utnyttjad av en 22åring. Han skulle ha fest och köpte ut alkohol åt mig, jag blev väldigt full då det var första gången jag drack. Jag gick med på att ha sex med honom då jag var ung och dum samt väldigt full. Jag förträngde hela kvällen och endast nyligen har det kommit fram igen och jag insåg att det var "våldtäkt". Vilka chanser har jag idag att anmäla honom och vad skulle kunna göras åt honom? Det finns ögonvittnen som såg honom ha sex med mig, samt konversationer på Internet mellan honom och mig gällande det här. Tack.
Viking Ringstedt |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Reglerna om sexualbrott hittar du i brottsbalkens sjätte kapitel (BrB 6 kap.).Situationen du beskriver är en våldtäktSexualbrottslagstiftningen har genomgått stora förändringar sedan tidpunkten för den händelse du beskriver, och i många avseenden blivit strängare mot gärningsmannen. I svensk rätt döms brott efter lagarna som gällde vid tidpunkten för brottet, inte efter senare tillkommen lagstiftning. Situationen som du beskriver är dock utan tvekan brottslig även enligt då gällande lagstiftning. Sexuell myndighetsålder är femton år i Sverige, och ungdomar yngre än så anses inte frivilligt kunna samtycka till sex, även om undantag från denna regel ibland görs om båda medverkande är väldigt nära i ålder, exempelvis fjorton och sexton år (BrB 6 kap. 4 §).Enligt både nuvarande och dåvarande lagstiftning klassas det som våldtäkt att ha sex med någon som är under femton år, oavsett hur personerna betett sig och agerat (BrB 6 kap. 4 § [Obs, länken avser nya utformningen på regeln]). Det krävs dock att gärningsmannen var medveten eller hade skälig anledning anta att personen denne hade sex med var under femton år (BrB 6 kap. 13 § [Obs, länken avser nya utformningen på regeln]). Var killen du beskriver medveten eller i vart fall hade skäl att anta att du var under femton år, innebär det att han bara av den anledningen begått en våldtäkt. Att du dessutom beskriver hur han utnyttjade din berusning och sin makt över dig gör situationen ännu allvarligare, och det är mycket rimligt att tro att han därför kunnat dömas för våldtäkt även om han faktiskt trott att du var över femton år.Vad du kan göra idagVåldtäkt av normalgraden har en preskription på tio år, medans grova våldtäkter först preskriberas efter femton år (BrB 35 kap. 1 §). Är brottet dessutom begånget mot ett omyndigt brottsoffer börjar preskriptionstiden inte räknas förrän offret fyllt arton år (BrB 35 kap. 4 §). Detta innebär att du har full formell möjlighet att anmäla detta åtta år gamla brott till polisen, och få gärningsmannen dömd.Vad gäller dina faktiska chanser att få personen åtalad och dömd vågar jag inte uttala mig alltför självsäkert om. Våldtäktsmål är vanligtvis "ord mot ord-situationer" som är svåra att bevisa när det gått lång tid, men i ditt fall råder inget sådant problem i och med att det råder strikt förbud mot att ha sex med sexuellt minderåriga. Det gör bevisläget betydligt enklare, eftersom det endast krävs att rätten kommer fram till att den händelse du beskriver faktiskt har skett och att killen "skäligen kunde anta" att du var under femton år. De bevis du räknar upp borde absolut vara av stor relevans för en sådan bedömning, och det är långt ifrån otänkbart att killen därmed skulle bli fälld för brottet. Du påbörjar denna process genom att anmäla brottet hos polisen via telefon eller besök på en polisstation. Kom dock ihåg att om du väljer att anmäla brottet kan du inte "ta tillbaka" din anmälan. När utredningen väl är igång är polis och åklagare skyldiga att färdigställa den, oavsett om du vill det eller inte.Brottet rubriceras våldtäkt mot barn och ska som utgångspunkt ge minst två års fängelse. Utöver det kan du räkna med att få skadestånd för kränkningen (Skadeståndslagen 2 kap. 3 §).Lycka till och jag hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

Vad betyder sexuellt ofredande på engelska?

2019-02-15 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Vad betyder sexuellt ofredande på engelska?
Masis Vardanian |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Sexuellt ofredande heter sexual abuse på engelska.Allmänt om sexuellt ofredandeSexuellt ofredande är ett brott mot person och vid sådana fall blir Brottsbalkens (BrB) tillämplig och eftersom det är ett sexualbrott hittar vi lagstöd i 6 Kap. BrB. Just detta brott stadgas i 6 Kap 10 § BrB. Paragrafen är indelad i två delar vilket kan vara lite förvirrande. Men första stycket används vid sexuellt ofredande mot barn under 15 år medan andra stycket används vid sexuellt ofredande mot vuxna och barn.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Köpa sex eller nakenbilder över snapchat

2019-03-13 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Är det olagligt att köpa sex/Nakenbilder på snapchat?
Ebba Ekstrand |Hej och tack för att du kontaktar Lawline med din fråga.Köp av sex på snapchatOm ni ingår ett avtal om att träffas och ha sex mot ersättning över snapchat så är det olagligt (6 kap 11 § Brottsbalk, 6 kap 9 § om personen är minderårig). Sexköp är kriminaliserat i Sverige, och var avtalet ingås (muntligt, skriftligt, över internet) spelar ingen roll. Köp av nakenbilder på snapchatFörutsatt att personen är myndig är det lagligt att köpa nakenbilder i Sverige. Om personen är omyndigOm personen är omyndig kan den som köper bilden dömas för utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott (6 kap 8 § Brottsbalk och 16 kap 10a § Brottsbalk). Man kan dömas för brotten i konkurrens vilket innebär att man kan dömas för båda brotten samtidigt. Tack för att du kontaktade lawline, behöver du mer rådgivning kan du ringa till oss på lawline, 08-533 300 04. Vi svarar på samtal måndag-fredag 10:00-16:00.

Barnpornografi m.m.

2019-02-24 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Vi ska spela in en film som handlar om ungdomar och sexualitet i undervisningssyfte. En av de eventuella skådespelarna kommer att vara minderårig (17) och skulle då medverka i en scen av sensuell karaktär, skådespelarna kommer vara påklädda och filmen kommer främst visa smekningar mot hud samt kyssar på nacke och eventuellt mun, inga könsorgan eller nakna bröst kommer synas. Det vi undrar om är var gränsen för barnpornografibrott går. Åldern på karaktären kommer inte framgå av scenen.
Jesper Eng |Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!Det finns mer än barnpornografibrott att undersöka. Utöver barnpornografi kommer jag därför gå igenom följande: utnyttjande av barn för sexuell posering och köp av sexuell handling av barn.BarnpornografiBrottet återfinns i 16 kap. 10 a § brottsbalken (BrB) och innebär att den som skildrar barn i pornografisk bild döms för barnpornografi. Att ni ska spela in en video, och inte ta bilder, är utan betydelse eftersom en video består av bilder. Vad som är av intresse är att reda ut vad som menas med pornografisk bild. Enligt förarbetena krävs, för att en bild ska anses vara pornografisk, att den enligt vanligt språkbruk och allmänna värderingar är pornografisk. Vidare definieras pornografisk som "en bild, som utan att ha några vetenskapliga eller konstnärliga värden, på ett ohöljt och utmanade sätt skildrar ett sexuellt motiv". Slutligen anges: "Avgörande torde vara vilket syfte en viss framställning har. Om ändamålet med framställningen väsentligen är att påverka åskådaren sexuellt kan det vara fråga om en pornografisk produkt".Jag får uppfattningen att scenen ni ska spela in inte är ägnad att påverka åskådaren sexuellt. Det vore nog främmande för allmänheten att kalla scenen, såsom du beskrivit den, för pornografisk. Därför måste jag dra slutsatsen att det inte är fråga om någon pornografisk bild, och scenen kan därför inte anses utgöra barnpornografi. Det står också i 16 kap. 10 b § sista stycket BrB att "en gärning inte [ska] utgöra brott, om gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig".Slutsats: Scenen är inte barnpornografisk.Utnyttjande av barn för sexuell poseringBrottet återfinns i 6 kap. 8 § BrB och innebär att den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering. I andra stycket står det att detsamma ska gälla om barnet fyllt femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Att främja sexuell posering kan ske på flera sätt. Enligt förarbetena kan främjande "bestå i t.ex. att någon skapar möjlighet eller underlättar för ett barn att posera genom att ställa lokal till förfogande för poseringen". Att utnyttja den sexuella poseringen betyder att någon "drar ekonomisk vinning eller tillskansar sig andra fördelar än rent ekonomiska av att ett barn utför sexuell posering". Jag har svårt att se hur en scen i undervisningssyfte ska anses vara att utnyttja ett barns sexuella posering. Däremot bör det anses vara ett främjande, att ställa upp med kamera och rekvisita. För att scenen ska anses utgöra sexuell posering krävs det "att det antingen är frågan om medverkande i eller utförande av en sexuell handling eller ohöljd exponering av sexuell innebörd". Vad går gränsen för vad som ska anses utgöra en sexuell handling, och vad är ohöljt? Se nedan om begreppet sexuell handling. Vad avser det andra kriteriet vet jag inte. Varken lagstiftaren eller den dömande makten har ställt frågan på sin spets. Eftersom betydande oklarheter föreligger avseende det andra kriteriet finner jag det inte nödvändigt att gå in på frågan om vad som ska anses vara ägnat att skada ett barns hälsa eller utveckling. Spontant, och utan någon juridisk tyngd bakom mina ord, vill jag dock hävda att scenen inte ska anses utgöra utnyttjande av barn för sexuell posering. Förbudet är inte tänkt att tillämpas på sådana här situationer, utan på grövre saker. Säker kan jag dock inte vara.Slutsats: Scenen utgör troligtvis inte sexuell posering, men saken är oklar.Köp av sexuell handling av barnBrottet återfinns i 6 kap. 9 § BrB och innebär att den som förmår ett barn som inte fyllt arton år att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling, döms för köp av sexuell handling av barn. Med sexuell handling avses "en någorlunda varaktig beröring av den andres könsorgan eller den andres kropp med det egna könsorganet". Även andra handlingar än sådana nyss nämnda kan omfattas av begreppet, men då krävs i regel att "att handlingen har en påtaglig sexuell prägel och varit ägnad att kränka offrets sexuella integritet". Vad som menas med dem i citatet nämnda begreppen framgår genom exempel i förarbetena. De exemplen är mycket grövre än er tänkta scen, och jag vill därför bespara er detaljerna. När det kommer till frågan om handlingen varit ägnad att kränka offrets sexuella integritet anges att det får avgöras efter omständigheterna i det enskilda fallet. Jag kan inte tänka mig att omständigheterna kring er scen på något sätt skulle kunna tolkas så att det kriteriet är uppfyllt. Med det sagt finns det ingen anledning att gå in på frågan om ersättning.Slutsats: Scenen utgör inte köp av sexuell handling av barn.Jag är egentligen helt övertygad om att ni inte begår något brott i och med inspelningen av scenen, men på grund av det som framkommit under rubriken "Utnyttjande av barn för sexuell posering" måste jag som rådgivare ändå rekommendera att ni endast låter de som är myndiga medverka i filmen.Jag hoppas att ni fått svar på er fråga!

Är betalda camshower och sexchattar lagliga?

2019-02-17 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Det finns en mängd olika sidor för sexchat och camshower mm "Chaturbate""Livejasmine" "Cam4free" och allt vad de heter. Är det lagligt att betala för att någon vuxen över 18 år att visa sig naken?
Viking Ringstedt |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Din fråga gäller alltså huruvida det är lagligt att betala vuxna för sexuellt utmanande nakenposeringar och liknande. Reglerna kring detta hittar man i brottsbalkens sjätte kapitel, om sexualbrottslagstiftning (BrB 6 kap.).För att ge dig ett så fullständigt sätt som möjligt kommer jag gå igenom hur de lagliga gränserna för ämnet har dragits.Sexuell posering mot betalning är som utgångspunkt lagligtDen sexuella myndighetsåldern i Sverige är femton år, men för vissa typer av sexuella handlingar och beteenden krävs att de medverkande är över arton år. Sexuell posering – ett begrepp som bland annat innefattar utmanande nakenbilder/filmer – kräver i praktiken att posören är över arton år om denne utför handlingen mot betalning (BrB 6 kap. 8 § stycke 2). För fullvuxna individer är därmed utgångspunkten att man får visa upp sig naken i utbyte mot betalning. Sexchattar är fullt lagliga på samma villkor.Undantag från denna utgångspunktEn annan gräns måste dras mot sexköp. Enligt lagen är det olagligt att skaffa sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning (BrB 6 kap. 11 §). Frågan är därmed hur begreppet sexuell förbindelse ska tolkas. Att nakenposering, både över nätet och i fysiska rum (strippklubb exempelvis), anses falla utanför begreppet har gjorts helt klart i rättslitteraturen och praxis. Masturbation – som sker på uppmaning av betalaren – har också i ett rättsfall ansetts straffritt (AD 63/2007). Så länge som akten sker över nätet och saknar fysisk beröring borde det därmed ej klassas som sexköp, även om man bör vara medveten om att situationen berör legala gränsområden.Vidare kan det vara värt att nämna att det möjligtvis kan vara ett brott att fotografera livesändningen. Då dessa sändningar ofta utgår från privata platser, såsom hem, sovrum, badrum etc. kan det utgöra brottet kränkande fotografering om personerna förevigas utan att ha lämnat samtycke, även om uppenbarligen samtyckt till sin egen videoinspelning (BrB 4 kap. 6 a §).Slutligen är viktigt att det hela sker under de medverkandes frivillighet. Skulle posören framstå som tvingad, drogad eller i övrigt grovt utnyttjad kan det utgöra mycket grova brott att främja situationen genom betalning eller uppmuntrande kommentarer (BrB 6 kap. 1 §/ 6 kap. 2 §).Jag hoppas du fick svar på din fråga!Mvh,

På forum skriva om sexualbrott mot barn

2019-02-11 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |är det olagligt om en person säger att de vill och kommer att göra något brottsligt? (I det här fallet ha sex med minderåriga) Personen är alltså dömd för det tidigare och sprider glatt på t.ex. forum att han tänker göra om det. Kan man inte få stoppa en sån person innan de gör det igen? Det borde väl finnas nån lag som griper där? kan och får polisen avlyssna denna persons telefon för att förhindra detta?
Henrik Witt-Strömer |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av brottsbalken och rättegångsbalken, som brukar förkortas BrB och RB.Brottsligt att berätta om brott?Det finns inget generellt förbud mot att säga att man vill eller kommer begå brott. Ett viktigt undantag är olaga hot, som dock inte gäller generella uttalanden på t.ex forum, utan endast hot som är riktade direkt mot den som kommer utsättas för brottet (4 kap 5 § BrB). Det finns även andra skäl till varför olaga hot mot uppenbarhet inte är aktuellt i detta fall, och jag lyfte framförallt upp det som ett undantag från att det inte är brottsligt att prata om brott.StämplingÄven om det inte finns något generellt förbud mot att tala om att begå brott, kan det under vissa omständigheter falla under de så kallade osjälvständiga brotten. Osjälvständiga brott är sådana som måste "hakas på" ett annat brott, i detta fall våldtäkt av barn (6 kap 4 § BrB). Det osjälvständiga brott som, beroende på omständigheterna, skulle kunna vara aktuellt är stämpling till våldtäkt av barn (6 kap 15 § BrB).För att dömas för våldtäkt av barn är det tillräckligt att ha sex med någon som är under 15 år, medan man själv är minst 15 år (6 kap 4 § BrB). Det är detta rekvisit som behöver diskuteras utifrån stämplingsbrottet. Stämpling innebär att någon i samråd med någon annan beslutar gärningen, försöker förmå någon annan att begå brottet eller åtar eller erbjuder sig att utföra den.Vidare stadgas att man inte ska dömas för stämpling om faran för att brottet skulle fullbordas varit ringa eller om gärningen med hänsyn till andra omständigheter är mindre allvarlig (23 kap 2 § 3 och 5 st BrB). Inte heller för stämpling är det alltså tillräckligt att berätta om brottet, utan det kräver någon form av iblandning av någon ytterligare person, som har en betydligt aktivare roll än att bara vara åhörare i ett forum. När saken som nu diskuteras i forum, får sägas förutsättas att åtminstone två personer tillsammans och seriöst planerar för brottet.Sammantaget framstår det för mig som osannolikt att stämplingsbrottet blir aktuellt nu. Om personen träffar barnet för att ha sex kan det utgöra försök till våldtäkt av barn eller, om samlaget sker, en fullbordad våldtäkt av barn, men som jag förstår din beskrivning är det inget som tycks ha skett (utöver det han dömts för tidigare).GroomingÄven om något brott inte framgår av vad du skrivit, låter det sannolikt att personen kan ha begått det som ofta kallas grooming. Grooming, eller kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte som brottet benämns i svensk rätt, är att i syfte att begå till exempel våldtäkt av barn föreslår en träff eller stämmer träff med barnet (6 kap 10 a § BrB). Jag vill betona att det inte behöver förekomma något tvång vid sexualbrotten mot barn; tvärtom kan gärningen vara helt ömsesidig. Jag vet inte närmre vad som står i forumet, men möjligen ger det någon ledning för huruvida sådan kontakt förekommer mellan gärningspersonen och en minderårig.Avlyssning eller övervakning av elektronisk kommunikationPolisen kan i vissa fall vid förundersökningar ges tillstånd att övervaka eller avlyssna samtal, SMS-konversationer, chattar med mera. Ett sådant exempel är vid förundersökningen av våldtäkt av barn, och även försök, förberedelse och stämpling till detta. Grooming berättigar dock inte till någon av dessa åtgärder (27 kap 18 § 2 st 1 p RB). Våldtäkt av barn, och försök, förberedelse och stämpling, berättigar också under vissa omständigheter till hemlig rumsavlyssning (27 kap 20 d § 2 st 4 p e RB).SlutsatserSammantaget finns det enligt min bedömning bara ett brott som med viss sannolikhet känns aktuellt, nämligen kontakt för att träffa ett barn i sexuellt syfte (vilket inte ens låg inom din fråga). Det är inget brott som berättigar till hemliga tvångsmedel såsom övervakning eller avlyssning av kommunikation.Jag hoppas att jag kunnat ge dig, och andra med liknande frågor som t.ex googlar fram detta svar, en godare koll på hur rättsläget ser ut kring att tala om att begå brott och att kontakta minderåriga i sexuellt syfte.Vänligen,