Retroaktivitetsförbudet i 2 kap 10 § RF omfattar samtyckeslagen

2019-07-08 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Gäller samtyckeslagen retroaktivt?
Astrid Niva-Lindmark |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Sverige har ett grundlagstadgat skydd mot retroaktiv strafflag i 2 kap 10 § regeringsformen vilket innebär att en lag inte får tillämpas på något som skett innan lagen trädde i kraft. Man kan alltså inte bli straffad för något som straffbelagts först efter den tidpunkt då gärningen begicks. Retroaktivitetsförbudet gäller såklart även den nya samtyckeslagen. Vänligen,

När blir man delgiven misstanke om brott?

2019-06-25 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har anmält ett brott mot en viss person. På polisanmälan står det att brotten är ofredande, sexuellt ofredande samt olaga hot. Detta anmälde jag för ca två veckor sedan. Jag undrar, vad händer nu? Kommer polisen kontakta mig ang om det blir förundersökning eller inte. Samt ungefär hur långt tid kan man förvänta sig att det tar? En sista fråga: kommer personen som är misstänkt för brotten få reda på att han är anmäld? Isåfall när?
Amanda Strömblad Larsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När ett brott har begåtts utreder polisen vad som hänt, till exempel genom förhör, undersökning av brottsplatsen och teknisk utredning. Detta kallas förundersökning och den leds av polis eller åklagare. En förundersökning ska inledas om någon angett brottet till polis- eller åklagarmyndighet eller om det finns anledning att anta att ett brott som hör till allmänt åtal har förövats. Här kan nämnas att de flesta brott ligger under allmänt åtal. Vid förundersökningen utreds således vem som skäligen kan misstänkas för brottet och om tillräckliga skäl föreligger för att väcka åtal mot honom. När förundersökningen kommit så långt att någon kan skäligen misstänkas för brott ska denne under nästa förhör underrättas om misstanke, se RB 23:18. Personen i fråga har således rätt att bli delgiven misstanke om brott först när han är skäligen misstänkt. Det är svårt att svara på hur lång tid det kommer ta, eftersom detta beror på polisens handläggningstider. Min rekommendation är att du vänder dig till din polismyndighet för att kunna ställa frågor om hur ärendet fortskrider.Hoppas att du fick svar på din fråga

Hur skulle brottet klassificeras idag?

2019-06-16 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag blev nyfiken på hur det skulle bli i en anmälan ang. en artikel jag läste där det skrevs om en krogprofil som hade kört ner handen innanför trosorna på en av sina anställa för att, och jag citerar, "känna om hon var rakad" . Han ska även försökt kyssa henne och när hon bad honom sluta gick han därifrån.Då undrar jag om detta skulle gå som sexuellt ofredande eller något annat? händelsen ska också ha skett för över 10 år sedan.
Felicia Olsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den aktuella lagen för din fråga blir främst BrB 6 kap.Den första händelsen du beskriver skulle kunna klassificeras som antingen sexuellt övergrepp eller sexuellt ofredande. För sexuellt övergrepp, enligt BrB 2 §, förutsätts att det rör sig om en annan handling än vad som anges i 1 §, dvs. våldtäkt. I kommentaren beskrivs situationen vara då kön är i kontakt med annans kropp. Nästa alternativ kan vara sexuellt ofredande enligt 10 §, vilket innebär en handling med en klar och otvetydig sexuell innebörd, vilket situationen att vidröra en person innanför underkläderna på sådant vis du beskriver skulle tänkas göra.Det bör dock påpekas att det utifrån den informationen som beskrivs i frågan är svårt att ge ett fullständigt svar, då det finns många parametrar att väga in då man både ska klassificera ett brott och ännu fler då någon ska dömas för ett brott, bevisning är ett sådant exempel. Slutligen kan påpekas att ett brott som innehar max 8 års fängelse preskriberas efter 10 år, och även att lagar förändras, vilket är fallet för Brottsbalkens kapitel för sexualbrott, vilket är en förklaring på att brott hanteras olika över tid.Det går alltså inte att utifrån denna information ge ett klart svar på din fråga gällande vad gärningen skulle klassificerats som, men de två brott jag nämnt kan vara relevanta förutsatt att de kriterier som jag ställt att för brotten uppfylls. Hoppas att du känner dig nöjd med svaret, du är varmt välkommen att ställa frågor till oss igen. Vänliga hälsningar,

Kränkningsersättning vid sexuellt ofredande

2019-05-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag blev utsatt för ett sexuellt ofredande av en okänd man på ett uteställe, där jag fysiskt blev ofredad samt fasthållen, dock inte fullt genomförd våldtäkt. Hur mycket kan man skäligen begära i ersättning för kränkning?
Niki Moini Mostofi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga verkar ta sikte på brottsskadeersättning. Ersättning för kränkning ska kompensera de känslor som den kränkande handlingen framkallat, t.ex. rädsla och förnedring. Ofta ligger kränkningsersättningen på 5 000 kr, men beroende på omständigheterna kan beloppet bli högre. Du kan läsa mer på Brottsoffermyndighetens hemsida. Där finns även en referatsamling, där det listas exempel på fall av olika sexuella ofredanden och det belopp som den drabbade fått (se s. 25-27). Det går att få brottsskadeersättning när gärningspersonen dömts för brott, men även när denne inte går att identifiera.Hoppas du fick svar på din fråga!Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här- Boka tid med en jurist för 1 699 kr kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.Med vänlig hälsning,

Fråga om det kan vara brottsligt att dela ekonomi med någon som säljer sex samt om en sexarbetares barn kan bli tvångsomhändertagna av socialen

2019-06-29 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om det ses som koppleri att ha gemensam ekonomi med en sexarbetare och var gränsen går för hur delad ekonomi man har? Jag säljer sex. Ibland ger jag min partner lite pengar för att han tjänar sämre än mig och sk slippa gå upp i tid så vi får mindre tid ihop. Och ibland har vi en mer jämnt fördelad ekonomi. Begår han koppleri? Undrar också om socialen har rätt att ta våra barn för att jag säljer sex, trots att jag sköter mig och de inte är i fara för något. Mvh A
Lukas de Bruin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline!Koppleri på grund av delad ekonomi med någon som säljer sex?Koppleri begås av den som främjar eller otillbörligt utnyttjar ekonomiskt att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning (brottsbalken 6 kap. 12 § första stycket). Brott kan alltså begås antingen genom att en person underlättar säljandet av sex eller genom att en person gynnas ekonomiskt av sexarbetet på ett sätt som kan sägas vara otillbörligt.Det finnas flera olika sätt att underlätta säljandet av sex. Exempelvis så dömdes en person för koppleri efter att det slagits fast att han bland annat uppmuntrat den prostituerade att sälja sex samt utformat en annons och instruerat henne att skapa en mailadress för att kontakta sexköparna (rättsfallet RH 2013:18). Ett annat exempel är att passa barn åt den som säljer sex medan sexarbetaren träffar sexköpare.Vad beträffar innebörden av att någon otillbörligen gynnas ekonomiskt av sexarbetet så innebär detta i princip att personen får pengar som kommer från säljandet av sex utan att prestera en jämbördig motprestation. Lagstiftaren har sagt att exempelvis en make eller sambo som låter sig bli underhållen ekonomiskt av en person som säljer sex kan anses otillbörligen utnyttja sexförsäljningen ekonomiskt. Det är dock inte klart vart gränsen går. I fallet som refererades ovan ansågs 200 kr vara över gränsen men där hade det redan slagits fast att personen som tog emot pengarna hade främjat säljandet av sex.Som svar på frågan om din sambo begår koppleri kan det till en början konstateras att så länge han inte underlättar för dig att sälja sex så har han åtminstone inte begått koppleri av det skälet. Vad gäller det faktum att han tar emot pengar från dig ibland så är saken inte självklar. Det skulle kunna argumenteras för att det faktum att du självmant ger pengar till en person du har ett genuint samliv med för att ni ska få mer tid över tillsammans bör leda till att pengaöverföringen inte ses som otillbörlig. Brottsbestämmelsen om koppleri är i regel tänkt att användas på situationer där det finns inslag av tvång eller utnyttjande av någon och en situation som er saknar sådana inslag. Jag vågar dock inte säga att åklagare och polis skulle dela den uppfattningen. Det finns alltså viss risk för att din sambo anses begå koppleri genom att ta emot pengar som härrör från ditt sexarbete.Kan socialen ta barnen från en förälder som säljer sex?Förutsättningarna för att socialnämnden ska kunna tvångsomhänderta ett barn regleras i lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. I 1 och 2 § sägs att ett barn får omhändertas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas.Du anger att du sköter dig och att dina barn mår bra. Under sådana förhållanden kan det inte anses föreligga någon typ av misshandel, utnyttjande eller brister i omsorgen. Det skulle kunna argumenteras för att en förälder som säljer sex kan utgöra en påtaglig risk för ett barns utveckling på så sätt att barnet riskerar att tro att detta är sexarbete ett normalt eller accepterat beteende. Detta kan komma på kollisionskurs med hur samhället rent generellt ser på sexarbete.Min uppfattning är dock att detta argument inte i sig räcker för att tvångsomhänderta annars fullt välmående och väl omhändertagna barn. Detta förutsatt att förälderns sexarbete sker långt utanför hemmet och inte påverkar barnen. Åtminstone bör detta gälla så länge barnen inte får kännedom om sin förälders sexarbete.Med vänliga hälsningar

Är det brottsligt att skriva opassande saker till en tjej som visade sig vara yngre än man trodde?

2019-06-19 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej Jag är 17 år och är väldigt paranoid av mig. Jag skrev med en tjej förut som ej berättade hur gammal hon var, eftersom hon var okej med att jag var 17 och såg ut att vara16 trodde jag så var fallet, hon frågade om bild på mig och verkade tycka jag var attraktiv, när jag frågade henne om bild på henne så sa hon åt mig att kolla Instagram, där gasen hon enbart bilder på sin kropp och knappt någon på sitt ansikte då antog jag att det var de hon ville att jag skulle se eftersom hon bad mig kolla där, när jag såg bilderna tänkte jag vara lite ironisk så jag drog ett skämt och skrev "nice röv får man känna" hon tyckte inte det var något fel med det då, sen lite senare la hon ut och frågade om någon ville ses och då satt jag i bilen medmina kompisar och då skrev jag "ja kom och mys" men menade ej det sexuellt. Sen såg jag att hon inte var så gammal som jag antog för hon skulle fylla 14 då gjorde hon en stor sak av det och skärmdumpade koniversationen där jag hade skrivit allt dedär och sa"jag är bara 13"och att hon skulle blocka mig. Nu har det gått 3 veckor men är ändå rädd att hon ska anmäla mig,vet att det är en småsak men är en väldigt paranoid person som lider av GAD, har ringt polisen och förklarat min version av händelsen men om hon skulle ha anmält mig, när får jag reda på det? Jag skrev till henne från ett annat konto och frågade om hon anmält någon kille nångång då skrev hon"ja,stalkar du mig?" Sen när hon förstod att de var jag blockade hon mig men borde ja oroa mig?
Lovisa Lundgren |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du skrivit till en tjej du trodde var 16 år, men det visade sig sedan att hon bara var 13 år gammal. Du undrar nu om det kan utgöra brott samt om du bör oroa dig. Jag vill börja med att säga att du med största sannolikhet kan slappna av. Det du har gjort utgör i sig inte brott. Om du endast har skrivit det som du nämner i frågan är det därmed inte någon fara för dig rent rättsligt, även om ditt handlande så klart inte är bra. Dina handlingar faller inte in under någon brottsbeskrivning enligt min mening. Du behöver därför inte oroa dig. Om tjejen skulle ha polisanmält dig får du veta det när (om) förundersökning genomförs och det resulterar i att du anses vara skäligen misstänkt för brott. Om ingen förundersökning påbörjas, eller om den påbörjas men sedan läggs ner, kommer du inte få veta att du har blivit polisanmäld. Sammanfattningsvis bör du inte oroa dig. Dina handlingar är med största sannolikhet inte olagliga. Ha dock denna situation och den stress den gav upphov till i åtanke nästa gång du tänker skriva opassande saker till en tjej du inte känner.Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!Med vänliga hälsningar,

Bör jag överklaga ett strafföreläggande efter erkännande av brott?

2019-06-10 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Jag har erkänt ett brott som är försök till köp av sexuell tjänst. Jag misstänker att jag kommer få ett strafföreläggande som jag funderar på att överklaga. Är det någon ide tror ni?Jag chattade med en tjej på nätet och frågade där om hon skulle kunna tänka sig att utföra en sexuell tjänst mot betalning. Inga summor nämndes. I chatten utgav jag mig för att heta något annat än vad jag gör. Jag sa också att jag hade ett annat yrke, polis. Jag försökte dock inte utöva makt som polis på något sätt. Hon ville först se vem jag var så vi bestämde oss för att ses utanför en skola i staden där jag bor. I det läget hade jag inte alls någon avsikt att köpa sex utan ville mer se vem hon var. När jag kommer dit står en tjej där och vi börjar prata. Hon berättar vad hon heter och säger att hon är sjuksköterska. Inget ord om sex nämns överhuvud taget. Tjejen är i verkligheten polis och efter en stund dyker en annan polis och jag grips och förs till station för förhör. Jag har inte skickat några pengar ellr något sådant. De bevis som finns är chattmaterialet. Den tjejen jag skrev med har jag alltså inte ens träffat på riktigt, men hon har uppenbarligen ringt polisen och tipsat om det jag skrivit. Är det någon ide att överklaga ett ev strafföreläggande? Håller detta för att bli dömt i en rättegång? Tacksam för svar.
Natasha Fathifard |Hej och välkommen till Lawline med din fråga!Du nämner att du erkänt till brottet, men du vill ändå överklaga ett ev. strafföreläggande.I propositionen till Brottsbalken (BrB) uttalas att försökspunkten vid '' försök till köp av sexuell tjänst'' är uppnådd när ett erbjudande om betalning lämnats (prop. 1997/98:55 s. 137). Enligt 6 kap 15 § BrB kan den som försökt köpa sexuell tjänst dömas till ansvar enligt 23 kap. Om du skulle fällas i domstolen kan ditt straff bli antingen böter eller högst ett års fängelse, se 6 kap 11 § och 23 kap 1 § 2st. BrB. För att du ska bli dömd måste åklagaren bevisa att du försökt köpa en sexuell tjänst, vilket den kan göra genom chattmaterialet. Men samtidigt måste chattmaterialet vara tillräckligt som bevisning. Dessutom kan ditt erkännande vara en typ av bevisning som åklagaren kan använda sig av.Sammanfattningsvis skulle jag bedöma att en överklagan av strafföreläggandet inte är att rekommendera av flera skäl. Dels för att du uppnått försökspunkten till brottet och dels för att du redan erkänt det, men även för att det negativa med att ta det till domstol är att domslutsbeslutet kommer att registreras i ditt brottsregister och därmed bli offentligt för t.ex. arbetsgivare.Jag hoppas du har fått svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,

Utgör "fingrande" av underliv våldtäkt samt bevisvärdering i våldtäktsfall

2019-05-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej!En kvinnlig vän berättade för mig igår om en händelse som skedde i februari 2018 när hon var hos en manlig urolog för utredning av besvär med urinvägsinfektion. Hon var vid tillfället för händelsen 22 år gammal och hade haft mannen som läkare sedan 2014.Läkaren driver en egen specialistklinik och min vän var väldigt upptagen denna tiden och hade svårt att boka ett en tid varpå läkaren själv föreslog ett besök efter stängningstid vilket hon tackade ja till då hon hade mkt besvär under denna tiden.Under detta besöket började läkaren som är i 50-60 års åldern ställa privata frågor till min vän med sexuell anspelning. Han ställde frågor som vilken hennes favorit-sexställning var och kommenterade hennes utseende och hur hennes kropp hade förändrats sedan han började utreda henne.I god tro till läkaren och hennes utsatta situation valde hon att inte göra något. Under den fysiska undersökningen av hennes underliv började han att fingra henne och min vän visade sig obekväm av situationen varpå läkaren slutade. Läkaren föreslog efter ett återbesök bara några dagar senare. Efter besöket gav läkaren min vän sitt privata nummer och skickade sms till henne med sexuell anspelning, som att han skulle köpa sexiga underkläder till min vän etc. Min vän gick aldrig på återbesöket och sparade alla meddelanden som läkaren skickat. Jag är den enda som vet och vill att hon anmäler, men min vän tvekar. Vad kan vi göra och vad blir konsekvenserna? Är bevisen tillräckliga?
Emil Duberg |Hej och tack för din fråga till Lawline!Utgör "fingrandet" våldtäkt?Inledningsvis kan sägas att gärningen kommer bedömas mot hur våldtäktsbestämmelsen (6 kap. 1 § brottsbalk) såg ut innan 1 juli 2018 då den s.k. samtyckeslagstiftningen trädde i kraft. Detta beror på att en gärning ska bedömas mot hur lagen såg ut vid den tidpunkt då gärningen företogs (2 kap. 10 § regeringsformen). Våldtäktsbestämmelsen skiljer på samlag, vilket endast inkluderar vaginalt samlag, och andra sexuella handlingar som är jämförliga med samlag. För att en handling ska kunna bedömas som våldtäkt enligt 6 kap. 1 § BrB förutsätts det att rör sig om en sexuell handling. Enligt förarbetena krävs det att handlingen vid en objektiv bedömning dels, har haft "en påtaglig sexuell prägel", dels "varit ägnad att tydligt kränka målsägandens sexuella integritet."I NJA 2013 s 548 bedömdes föra in fingrar i en kvinnas underliv är en handling som till sin karaktär typiskt sett har en påtaglig sexuell prägel. Även om omständigheterna var annorlunda måste också detta ha en sexuell prägel. Jag vet inte om det förekommer att urologer "undersöker" vaginan på det sättet, även om jag tycker det låter märkligt att man överhuvudtaget för in fingrarna. Däremot kan det aldrig anses vara en del av arbetsuppgifterna att "fingra" (i bemärkelsen föra fingrarna fram och tillbaka)en patient, varför gärningen har en sexuell prägel.Därtill talar också omständigheterna för att gärningen varit ägnad att kränka målsägandens sexuella integritet. Det faktum att besöket skedde när kliniken egentligen var stängd, att ha ställde frågor som anspelade på sex och andra lade kommentarer om hennes kropp för att sedan fingra henne föranleder att det objektivt måste ses som att gärningen var ägnad att kränka hennes sexuell integritet.I ovannämnda fall från 2013 bedömdes också att gärningen var jämförlig med samlag, varför det rimligen måste vara det i detta fall också. Innan lagändringen krävdes det att samlaget eller den sexuella handlingen företagits med våld eller hot om våld eller att gärningsmannen otillbörligt utnyttjat att målsägande annars med hänsyn till omständigheterna befunnit sig i en särskilt utsatt situation. I min mening faller situationen du beskriver in under den senare skrivningen. Att sitta i en läkarstol med en urolog som sedan "fingrar" underlivet måste ses som ett utnyttjande av en särskilt utsatt position.Mindre grov våldtäkt?I rättsfallet NJA 2008 s 482 I, där en kvinna också "fingrats". uttalades att händelseförloppet varit kortvarigt samt att gärningsmannen avbrutit sitt handlande målsägande klargjort att hon inte var intresserad av sexuellt umgänge. Därför ansåg domstolen att det borde bedömas som en mindre grov våldtäkt enligt dåvarande 6 kap. 1 § tredje stycket brottsbalken. Eftersom urologen slutade när hon visade sig obekväm anser jag att det också i detta fall bör bedömas som en mindre grov våldtäktFör mindre grov våldtäkt uppgår straffskalan till fyra års fängelse. För en sådan straffskala uppgår preskriptionstiden till 10 år (35 kap. 1 § brottsbalk). Alltså är det inte försent att anmäla.Bevisvärdering vid våldtäktsmålFörst kan jag bara säga att jag inte kan säga om bevisen är tillräckliga, men det är såklart bra att spara meddelande och så vidare. Vissa svårigheter föreligger vid bevisvärdering och rättstillämpning i just våldtäktsfall då det ofta saknas teknisk bevisning och ingen annan än parterna var där vid den aktuella händelsen vilket i huvudsak innebär att ord står mot ord. Vid en eventuell rättegång kommer domstolens att bedöma de olika berättelsernas trovärdighet. Av rättsfallet NJA 2010 s 671 framgår att det vid bedömningen av en pats utsaga finns ofta anledning att lägga vikt främst vid sådana faktorer som avser innehållet i berättelsen som sådan, exempelvis i vilken mån den är klar, lång, levande, logisk, rik på detaljer, påvisat sanningsenlig i viktiga enskildheter samt fri från felaktigheter, motsägelser, överdrifter, svårförklarliga moment, konstansbrister, dåligt sammanhang eller tvekan i avgörande delar. Däremot ställer det sig många gånger svårt att bedöma utsagan med ledning av det allmänna intryck som målsäganden ger eller av icke-verbala faktorer i övrigt.I NJA 2017 s 316 sade man att dessa kriterier (från 2010 års fall) har varit föremål för sakkunnig analys, och att slutsatsen av analysen är att det förhållande att en utsaga är klar, lång och detaljrik kan vara tecken på att den är sann. Eftersom minnet försämras med sidan kan det därför vara bra att gå vidare med detta så fort som möjligt eftersom domstolen vid bevisvärderingen fäster vikt vid hur klar, lång och detaljrik berättelsen är. Ju närmare i tiden det ligger, desto mer minns man och förmodligen kommer man kunna lägga fram en berättelse som domstolen bedömer som mer trovärdig.SammanfattningJag anser att händelser i kliniken är att bedöma som en mindre grov våldtäkt. Jag rekommenderar er att anmäla så fort som möjligt eftersom det ökar chanserna för kunna återberätta händelsen på ett sätt som bedöms som trovärdigt.