Blev jag utsatt för övergrepp? Vad händer vid en polisanmälan?

2021-09-29 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Blev jag utsatt för ett sexuellt övergrepp? Och vad gör jag nu?Mitt ex och jag åkte tillsammans med våra två lågstadiebarn och vår 19åring upp till en stad i norra Sverige, dit 19åringen skulle flytta för att plugga. Mitt ex visste att vi bara var vänner. Att jag inte ville mer. Vi bodde på ett hotell och på kvällen blev han full. När barnen somnat blev han arg, för att jag hade utvecklat känslor för en annan. Han slog näven i dörren, skrek att jag äcklade honom och försvann ut. Han kom tillbaka flera timmar senare, fortfarande arg och la sig i sängen. Han frågade om han fick runka. Jag sa ja. Jag ville bara att han skulle lugna sig. Jag drog täcket om mig och vände mig bort. Men han tog tag i mig. Slet bort täcket. Och rörde mig på brösten och mellan benen. Jag drog bort hans händer. Men han slutade inte ändå. Han försökte komma in i mig. Men jag lyckades vrida mig undan. Händerna fortsatte ta på mig. Fast jag tog bort dem igen och igen. Vred mig loss. Tillslut tog han ett hårt tag om min hand och förde den till sitt kön. Jag hade panik. Han sa åt mig att runka åt honom. Jag gjorde det. För att få hans händer att sluta röra mig. För att han inte skulle lyckas tränga in i mig. För att få allt att ta slut. Efteråt ville jag kräkas. Han vände sig om och somnade. Var det olagligt? Han visste ju att jag inte ville. Jag försökte värja mig. Men sen var det som att jag gav upp. Vad gör jag nu? Jag mår fruktansvärt dåligt, men är livrädd för att anmäla.
AnnaSara Jarius |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det korta svaret är att detta är olagligt och att du blivit utsatt för brott. Enligt brottsbalken (BrB) 6 kap. 1 § så förstås våldtäkt som ett samlag eller en handling jämförbar med ett samlag som någon utför mot en annans vilja. Detta brott är även straffbart på försöksstadiet enligt BrB 6 kap. 15 §. Det faktum att han försökt penetrera dig, oavsett om det var med kön eller fingrar anses som ett försök till våldtäkt eftersom det inte fanns samtycke. Numera finns även möjlighet att döma någon för oaktsam våldtäkt enligt BrB 6 kap. 1 a §. I det fallet menar man att gärningspersonen som minst ska haft möjlighet att förstå att det inte funnits något samtycke och helt enkelt inte brytt sig om att sluta eller inhämta ett samtycke.Du ska veta att det är vanligt förekommande att som du säger "ge upp" då man blir utsatt för den här typen av brott. I dagsläget vet vi mer om hur brottsoffer reagerar och både lag och praxis försöker att spegla detta. Det man bedömer är istället om det finns något som talar FÖR att personen har velat medverka i stället för hur mycket motstånd man gjort eftersom en person kan reagera med total passivitet. Förarbetena nämner även att detta är en vanlig reaktion hos sexualbrottsoffer, antingen på grund av chocken, eller för att slippa bli utsatt för (ytterligare) hot, våld och/eller tvång, alltså av ren rädsla. Det är fullt förståeligt att du är rädd att göra en polisanmälan och självklart är det helt upp till dig om du vill göra det eller inte. Det som händer om du gör en anmälan är att polisen inleder en förundersökning. Under förundersökningen pratar man med de som är inblandade och inhämtar de bevis som finns för att åklagaren ska kunna ha underlag för ett eventuellt åtal. I denna process har du enligt lagen om målsägandebiträde 1 § 1 p. rätt till ett målsägandebiträde, alltså ett juridisk ombud som bara finns till för att stödja dig i rättsprocessen och föra din talan utan kostnad för dig. Under processen kommer det att ställas jobbiga frågor och polisen kommer i förhör att ställa kontrollfrågor och annat som ibland kan upplevas ifrågasättande av din upplevelse men det är viktigt att komma ihåg att de inte gör det för att påverka dig negativt utan för att alla fakta som kan tänkas finnas om händelsen ska komma fram så att det blir så "rätt" eller nära sanningen som möjligt. Ditt målsägandebiträde kan finns med som stöd vid förhören. Om åklagaren anser att det finns nog bevis för att det du blivit utsatt för kan leda till en fällande dom så går brottet till åtal och parterna ses då under en rättegång då man får berätta sin historia återigen för rätten. Om åklagaren inte finner nog bevis för en fällande dom så kommer förundersökningen att läggas ned, alltså avslutas utan åtal. Det är då viktigt att komma ihåg att skilja på att ingen, varken åklagaren, polisen eller någon annan säger att det du berättat inte har hänt eller inte tror dig. Det innebär att det inte finns nog stora möjligheter för rätten att döma någon för brottet med den bevisning som finns. Om du skulle behöva prata om din känslor och rädslan inför polisanmälan eller händelsen i sig finns bra hjälp att få hos Brottsofferjouren. Hoppas du fått svar på din fråga och ett stort lycka till inför framtiden!

Koppleri att berätta om fördelar av prostitution?

2021-09-12 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hej, är det koppleri om en prostituerad säger till sin kompis att hon säljer sex och att kompisen borde göra samma sak på grund av att hon anser att det finns många fördelar med detta etc?
Lucas Gardebrand |Hej! Tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!För att dömas för koppleri krävs att man främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättnings. 6 kap. 12 § Brottsbalken (BrB). I din fråga är det ett eventuellt främjande som skulle kunna bli aktuellt. Vad som innebär främjande framgår inte tydligt av lagen, men det går att läsa sig till vissa exempel i förarbetena. Där står bland annat "Även psykisk påverkan på annan varigenom denne beslutar sig för att prostituera sig eller fortsätta att prostituera sig kan utgöra ett främjande." (prop. 2004/05:45 s. 108) Att utan några bakomliggande motiv säga till en vän att de borde testa prostitution då du har positiva erfarenheter av det lär ligga i gråzonen för straffbarhet. Som exempel kan nämnas en dom från HD där kvinnans sambo friandes från koppleri då det inte kunde uteslutas att kvinnan fattat beslutet att prostituera sig självständigt. Huruvida det skulle utgöra ett främjande bedöms alltså från fall till fall. Bortsett från en underliggande osäkerhet i frågan skulle jag göra bedömningen att det inte är straffbart att endast berätta för en vän om fördelarna med prostitution när du själv prostituerar dig.Jag hoppas du fick svar på din fråga, har du ytterligare frågor kring denna fråga kan du kommentera nedan. I annat fall är du välkommen åter om du har andra juridiska funderingar i framtiden.Med vänlig hälsning

Brottet utnyttjande av barn för sexuell posering

2021-08-31 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Min son polisanmäldes för barnpornografibrott efter att han i leken "sanning och konka" genom uppmaningar förmådde sin 16-årige kompis att posera med samlagsliknande rörelser endast iklädd underkläder och fotograferade detta med sin mobiltelefon. Killarna var måttligt berusade. Min son har förklarat att leken var på "skoj" och hade inte något sexuellt ändamål, t.ex. att stimulera någons sexualdrift. Polisen undersökte bilderna och fann att de inte var barnpornografiska eller på annat sätt ägnade att vädja till sexualdriften. Förundersökningen avseende barnpornografibrott lades därefter ned. Fråga: Kan min sons agerande ändå anses innefatta brottet utnyttjande av barn för sexuell posering?
Amanda Sivander |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga så kommer jag att använda mig av Brottsbalken (BrB). Utnyttjande av barn för sexuell posering Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling (6 kap 8 § BrB). Eftersom det framgår av din fråga att det var en 16-åring som poserar i bilderna så kan din son dömas för utnyttjande av barn för sexuell posering om poseringen var ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Vilka poseringar som kan skada barnets hälsa eller utveckling ska bedömas utifrån samtliga omständigheter. Enligt förarbetena så brukar det vara fallet då poseringen sker mot ersättning eller under tvång eller barnet blivit vilselett eller någon övertalat eller på annat sätt påverkat barnet att posera i en för barnet typiskt sett skadlig miljö, t.ex. på en sexklubb eller för framställning av pornografiska bilder (prop. 2004/05:45 s. 146). Avslutande kommentarer Utifrån omständigheterna som du nämner i din fråga så verkar flera av förutsättningarna för att din son skulle dömas för brottet inte vara uppfyllda. Jag kan dock inte ge något säkert svar eftersom det är en bedömning som görs i varje enskilt fall. Hoppas du har fått svar på din fråga! Har du fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss på Lawline. Med vänlig hälsning,

Är Onlyfans lagligt?

2021-08-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Hur ser lagen ut när det kommer till att köpa innehåll för t.ex onlyfans. Samt hur definer man köp av Sexuella tjänster.
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga aktualiserar Brottsbalken (BrB), specifikt 6 kap. 11 § BrB som anger att den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år. Detta gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan. Köp av sexuell tjänstFör att det ska vara fråga om köp av sexuell tjänst krävs det att man uppfyller vissa rekvisit. Det första rekvisitet är att man skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse. Med sexuell förbindelse avser man samlag eller sexuell handling. För att samlag ska anses föreligga är det tillräckligt att könsdelarna kommit i beröring med varandra. Sexuell handling brukar kännetecknas av att den väcker eller tillfredsställer gärningsmannens eller offrets sexuella drift. Att beröra könsorganet eller beröra en kroppsdel med ens könsorgan under en någorlunda varaktig tid kan anses vara en sexuell handling. I vissa fall krävs det inte att det sker en beröring, t.ex. när offret tvingas onanera på sig själv (se prop. 2004/05:45 s. 140). I ett annat förarbete till lagen, prop. 1997/98:55 s. 137, nämner man att nakenposering inte omfattas av denna bestämmelse. Det andra rekvisitet är att den sexuella förbindelsen ges i utbyte mot ersättning. Ersättningen kan vara i form av pengar eller annan allmän egendom som t.ex. alkohol eller en middag på restaurang. Det räcker att gärningsmannen utlovat ersättning, d.v.s. att betalning var en förutsättning för samlaget eller sexuella handlingen. Gärningsmannen måste inte själv ha betalat för den sexuella tjänsten; den som lämnar ersättning åt gärningsmannen blir ansvarig för medhjälp. Är köp på Onlyfans lagligt?Frågan är framförallt om det anses vara köp av en sexuell tjänst att köpa innehåll på Onlyfans. På Onlyfans kan användare ladda upp bilder och videos där de bl.a. poserar naket. Då det inte sker någon fysisk kontakt vid köp av dessa bilder eller videos så borde det falla under begreppet nakenposering. Jämför med pornografi som är lagligt i Sverige. Som ovan nämnt anses nakenposering inte vara en sexuell förbindelse, något som krävs för att det ska vara fråga om köp av sexuell tjänst. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline! Vänliga hälsningar,

Utnyttjande av barn för sexuell posering när barnet fyllt 15 år

2021-09-27 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Nu när Hanif Bali är på tapeten har jag en fråga.Lagstiftningen säger så här6 kap 8 §Detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Vad menas med " om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling."?
Linda Khalid |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Utnyttjande av barn för sexuell posering6 kap. 8 § brottsbalken (1962:700) (BrB) säger att den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering till böter eller fängelse i högst två år. För straffansvar krävs att den vuxne antingen främjat eller utnyttjat handlingen. Att främja kan ske genom att den vuxne skapar möjlighet eller underlättar för ett barn att posera, psykiskt påverkar, tvingar eller förmår. Med "utnyttja" menas exempelvis sådana fall där någon drar ekonomisk vinning eller tillskansar sig andra fördelar än ekonomiska av att ett barn utför sexuell posering, men även sådana situationer där någon låter ett barn sexuellt posera. För att rekvisitet "sexuell posering" ska vara uppfyllt krävs att det är frågan om medverkande i eller utförande av en sexuell handling eller ohöljd exponering av sexuell innebörd. Handlingen ska för en vuxen person ha en klar sexuell karaktär och utföras inför en eller flera personer eller framför en kamera.Utnyttjande av barn för sexuell posering då barnet fyllt 15 men inte 18 årVidare står det, precis som du skriver, i 6 kap. 8 § 2 st. BrB att detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Vad som avses med "om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling" framgår inte av lagtexten, men viss klarhet ges i lagförarbetena. För straffansvar är det tillräckligt att poseringen typiskt sett är sådan att barnets hälsa eller utveckling kan skadas. Det är inte ett krav att det faktiskt har skett i det enskilda fallet. Det krävs inte heller något syfte från gärningsmannens sida att skada barnets hälsa eller utveckling. Det räcker att gärningsmannen har uppsåt beträffande de omständigheter som utgör underlag för domstolens bedömning av om poseringen fått sådana konsekvenser. När det gäller vilka slags poseringar som uppfyller kriteriet görs en bedömning utifrån samtliga omständigheter, men i förarbetena ges några exempel på när poseringen kan anses vara ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling. Så är fallet om poseringen skett mot ersättning eller under tvång. Andra exempel är om barnet blivit vilselett eller någon övertalat eller på annat sätt påverkat barnet att posera i en för barnet typiskt sett skadlig miljö, till exempel på en sexklubb eller för framställning av pornografiska bilder (prop. 2004/05:45). Hoppas att du fått svar på din fråga!Vänligen,

Vad innebär främjande av sexköp?

2021-09-05 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |HejVad är exempel på främjande av sexköp?
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Domstolar och lagstiftaren har gett några exempel på vad som är "främjande av sexköp" vid tolkning av brottsbalken 6:12.Klassiska exempel innefattar att man publicerar annonser för sexköp (t.ex i tidningar eller på sociala medier), att man förser prostituerade med lokaler eller rent ut sagt bedriver en bordell. Dock omfattas även mindre påtagliga främjanden, t.ex psykologisk sådan. Att övertala någon att prostituera sig kan utgöra ett främjande men detta kräver att den psykiska påverkan varit rätt stor (NJA 1982 s. 198). Viktigt att komma ihåg är att ett sexköp aldrig behöver genomföras, det är tillräckligt att man främjat möjligheten till det. Exempelvis skulle det vara ett främjande ifall jag publicerar en annons åt prostituerade på twitter.Jag hoppas detta svarar på din fråga, du är varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline!

Vad innebär begreppet sexuell posering i 6 kap. 8 § BrB?

2021-08-30 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |Jag har en fråga: Några 16-åringar är lätt till moderat berusade på en fest och spelar "sanning och konka". En av ungdomarna tillfrågas att fejka en "doggy". Han tar med sig sin närmast sittande kompis ut på golvet, de tar av sig kläderna till boxer-shortsen och den förste killen gör "samlagsliknande" rörelser bak den andre killen i ca. 10 sek. Allt är frivilligt och alla skrattar, inkl. de två som "fejkade en doggy". Jag undrar om de två killarnas uppträdande är att anse som "sexuell posering" i den mening som avses i 6 kap. 8 § brottsbalken? (Frågan avser alltså inte om agerandet typiskt sätt var ägnat att skada killarnas hälsa eller utvekling, utan endast om de kan sägas ha poserat sexuellt i bestämmelsens mening).
Minna Wall |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår det som att du undrar vad som avses med begreppet "sexuell posering" i 6 kap. 8 § BrB och om det således omfattar den handling som du berättar om i din fråga."Sexuell posering"Den som blir utsatt för sexuell posering ska ha medverkat i eller utfört en sexuell handling eller en avklädd exponering av sexuellt slag. För en vuxen ska handlingen ha en klar och entydig sexuell karaktär. Handlingen ska ha utförts framför minst en annan person eller framför en kamera.Handlingen som du berättar om i din frågaNär de två killarna som du berättar om gör samlagsliknande rörelser i underkläderna medverkar de i en sexuell handling (även i en avklädd exponering av sexuellt slag), som för en vuxen har en klar och entydig sexuell karaktär. Jag tolkar även din fråga som att det är flera personer som tittar på, varför även kravet på att handlingen utförs framför minst en person är uppfyllt.Således kan killarna sägas ha poserat sexuellt i bestämmelsens mening.6 kap. 8 § BrB förutsätter att fler förhållanden föreligger för att det ska utgör ett brottJag förstår att du endast var intresserad av att veta hur begreppet sexuell posering ska tolkas, men jag vill ändå påpeka att brottet utnyttjande av barn för sexuell posering förutsätter att fler förhållanden föreligger. Av paragrafen framgår att det ska handla om någon som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i en sexuell posering (första stycket). Är barnet över femton år men under arton år så ska poseringen dessutom vara ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling (andra stycket). Därutöver krävs att den som främjar eller utnyttjar barnet har uppsåt (1 kap. 2 § BrB).Hoppas att svaret har varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Med vänlig hälsning,

Kan man bli dömd utan bevis?

2021-08-28 i Sexualbrott, 6 kap. BrB
FRÅGA |kan man bli dömd för våldtäkt utan bevis
Ibrahim Halwachi |Hej!Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Om åklagaren på objektiva grunder bedömer att det finns tillräckliga bevis för att den misstänkta har begått ett brott är åklagaren skyldig att väcka åtal. Om åtal väcks är det sedan åklagarens uppgift att bevisa för domstolen att ett brott har begåtts. Om det däremot inte finns tillräckliga bevis för att ett brott har begåtts kan åtal inte väckas. Som svar din fråga så kan man alltså inte bli dömd för ett brott utan att det finns tillräckliga bevis som visar att den misstänkta har begått brottet.Jag hoppas att du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar