Köp av sexuella tjänster och andra europeiska länder

Kan kvinnor och/eller homosexuella HBTQ personer köpa sex i Sverige? Om inte, kan alla köpa sex i Europeiska Unionen i Sverige (EU-lagar står ju över sinnessjuka "svenska" lagar)?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline!


Till en början är det viktigt att skilja på EU och länder inom EU. Du har delvis rätt att EU-lagar står "över" svenska lagar. Det följer av företrädesprincipen inom EU-rätten som stadgar att när EU-rätt står i konflikt med nationella lagar så skall EU rätten ges företräde. Det är dock en helt annan sak än den situation du frågar om. 


Köp av sexuella tjänster är en del av strafflagstiftningen, en del av rätten som inte är gemensamt bestämd inom EU. Det innebär att alla medlemsländer får reglera sina brottsregler precis som dem själva vill. Alltså, att köp av sexuella tjänster inte är tillåtet i Sverige, utan är brottsligt och straffbart enligt 6 kap. 11 § brottsbalken (oavsett kön/sexuell läggning). Det har ingenting med EU-rätten att göra. Vissa länder inom EU tillåter dock köp av sexuella tjänster, men det är alltså bara tillåtet inom dem länderna, det är fortfarande ett brott i Sverige.


Alltså, köp av sexuella tjänster och föresträdesprincipen är helt olika saker och eftersom strafflagstiftning inte är gemensamt reglerat (harmoniserat) inom EU har alla medlemsländer rätt att bestäma sina egna lagar om brott. Köper man därmed sexuella tjänster när man befinner sig inom Sverige begår man ett brott, dock kan det vara tillåtet inom andra länder.


Hoppas detta svarar på din fråga.

//Mvh

Linus NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo