Får en vuxen ha en relation med en mindreårig under 15 år?

Kan en 18 åring bli tillsammans med en 13 åring?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar det som att du undrar om en myndig (vuxen) person får ha en nära relation till en minderårig under 15 år. 


Det bör först nämnas att det inte finns någon lag som säger att det är olagligt att vara tillsammans med någon under 15 år. Det som däremot är olagligt är om man genomför någon form av sexuell handling. Jag kommer nedan att gå igenom detta mer utförligt, med hjälp av bestämmelser i brottsbalken (BrB).


Sexualbrott


I 6 kap. BrB stadgas de olika sexualbrotten. Av 6 kap. 4 § BrB framgår det att den som med någon under 15 år har samlag, eller utför en liknande handling, kan dömas för våldtäkt mot barn. Detta innebär att en person som fyllt 15 år är sexuellt myndig, vilket i ditt fall innebär att 18-åringen inte får ha sexuellt umgänge med en 13-åring.


Även i de fall då den minderåriga har fyllt 15 år så måste samtycke till att ha sex från dennes sida hela tiden föreligga. Finns det inget samtycke kan andra våldtäktsbestämmelser i 6 kap. BrB aktualiseras.


Vad som gäller i ditt fall


Det som man alltså bör ha i åtanke är alltså att det inte föreligger några hinder för en 18-åring och en 13-åring att ha en relation. En 18-åring får däremot inte ha någon form av sexuellt umgänge med en person under 15 år.


Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen!


Mvh,

Sara JeftenicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo