Köpa nakenbilder av ett barn utan vetskap om dess riktiga ålder

Om jag 21 år köper nakenbilder av en person som sa att hen va 16 men bara är 14 är jag skyldig till brott. Det va hen som frågade om jag ville köpa.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vägledning finns att hämta i brottsbalken (1962:700) (hädanefter BrB). Den handling du beskriver aktualiserar dessa straffrättsliga gärningar:


Utnyttjande av barn för sexuell posering

Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering (6:8 st.1 BrB). Om gärningen avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit hänsynslös utnyttjade av barnet kan det bli frågan om grovt utnyttjande av barn för sexuell posering (6:8 st.3 BrB).

Den som utför en gärning som är straffbar enligt kapitel 6 i BrB mot någon under en viss ålder döms även om denne inte hade uppsåt till men var oaktsam beträffande omständigheten att den andra personen inte uppnått den åldern (6:13 BrB). För att det ska vara frågan om en straffbar gärning räcker det alltså med att du varit oaktsam beträffande hur gammal personen du köpte nakenbilder ifrån var.


Barnpornografibrott

Den som innehar en sådan bild av barn eller betraktar en sådan bild som han eller hon berett sig tillgång till, döms för barnpornografibrott (16:10a st.1 p.5 BrB). Med barn avses bland annat en person som är under arton år (16:10a st.4 BrB). Till ansvar döms även den som inte haft uppsåt till men varit oaktsam beträffande omständigheten att den som skildras är under arton år (16:10a st.5 BrB).


Bedömningen i ditt fall

Sammanfattningsvis aktualiserar dina handlingar två olika brott. Till en början kan ditt köp av nakenbilder av ett barn under 15 år innebära att du gör dig skyldig till utnyttjande av barn för sexuell posering. För brottet är det tillräckligt med oaktsamhet beträffande personens ålder. Sedan kan det även bli frågan om barnpornografibrott eftersom du har innehaft en sådan bild. Även för detta brott räcker det med oaktsamhet beträffande hens ålder. En utförligare bedömning än detta kan jag dessvärre inte göra i detta fall då det krävs fler omständigheter för att avgöra om du ska dömas för brotten.


Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Sexualbrott, 6 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo